ДСТУ Б EN 13416:2013 Листы гибкие для гидроизоляции. Листы битумные, пластмассовые и резиновые для гидроизоляции кровли. Правила отбора образцов (EN 13416:2001, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19072 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ Б EN 13416:2013 Листы гибкие для гидроизоляции. Листы битумные, пластмассовые и резиновые для гидроизоляции кровли. Правила отбора образцов (EN 13416:2001, IDT)
Дата начала действия01.07.2015
Дата принятия14.01.2014
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский/Английский
Утверждающий документПриказ от 14.01.2014 № 9 О принятии национальных стандартов, идентичных европейским нормативным документам
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа13416:2013
РазработчикНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)
Принявший органНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)
Дополнительные данные Перенос срока вступления в силу с 01.10.2014 на 01.07.2015 и изменение названия согласно приказу от 29.09.2014 № 269


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

ДСТУ Б EN 13897:2013 Листы гибкие для гидроизоляции. Листы битумные, пластмассовые и резиновые для гидроизоляции кровли. Определение водонепроницаемости после растяжения при пониженной температуре (EN 13897:2004, IDT)

ДСТУ Б EN 1850-1:2013 Листы гибкие для гидроизоляции. Определение видимых дефектов. Часть 1. Листы битумные для гидроизоляции кровли (EN 1850-1:1999, IDT)

ДСТУ Б EN 1850-2:2013 Листы гибкие для гидроизоляции. Определение видимых дефектов. Часть 2. Листы пластмассовые и резиновые для гидроизоляции кровли (EN 1850-2:2001, IDT)

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛИСТИ ГНУЧКІ ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ. ЛИСТИ БІТУМНІ,
ПЛАСТМАСОВІ ТА ГУМОВІ ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ПОКРІВЛІ.
Правила відбору зразків

(EN 13416:2001, IDT)
ДСТУ Б EN 13416:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2015

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (ДП "НДІБВ") ТК 309 "Будтехнології" ПК 1 "Технології будівельного виробництва"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Галінський, канд. техн. наук; П. Григоровський, канд. техн. наук; В. Іваненко, канд. техн. наук; Л. Кучма (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.01.2014 р. № 9 та від 29.09.2014 р. № 269, чинний з 2015-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13416:2001 "Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Rules for sampling" (Гнучкі листи для гідроізоляції- Бітумні, пластмасові та гумові листові матеріали для гідроізоляції покрівлі - Правила відбору зразків)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано з дозволу CEN Переклад з англійської мови (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методy

5 Відбір зразків

6 Відрізки рулону та зразки для випробування

7 Протокол відбору зразків

Бібліографія

Додаток НА Перелік європейських стандартів, посилання на які є в EN 13416:2001, та відповідних національних стандартів України (за їх наявності)

CONTENTS

1 Scope

2 Normative references

3 Terms and definitions

4 Principle

5 Sampling

6 Test pieces and test specimens

7 Sampling report

Bibliography

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 13416:2001 "Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Rules for sampling" (Гнучкі листи для гідроізоляції- Бітумні, пластмасові та гумові листи для гідроізоляції покрівлі - Правила відбору зразків).

EN 13416:2001 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC254 "Flexible sheets for waterproofing" ("Гнучкі листові матеріали для гідроізоляції"), секретаріатом якого керує Британський інститут стандартів - BSІ.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 13416:2013 "Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні, пластмасові та гумові для гідроізоляції покрівлі. Правила відбору зразків" (EN 13416:2001, IDT)", викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандатизації та нормування в будівництві. Основні положення" стандарт належить до комплексу нормативних документів "В.2.7 - Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "цей Європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи цього стандарту - "Обкладинку", "Передмову", "Національний вступ", "Визначення понять" та "Бібліографічні дані" - оформлено згідно з вимогами національної стан­дартизації України;

- з "Передмови до EN 13416:2001" у цей "Національний вступ" взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;;

- національний довідковий додаток наведено як настанову для користувачів.

Перелік регіональних стандартів, посилання на які є в EN 13416:2001, та відповідних націо­нальних стандартів України, наведено в додатку НА.

Копії європейських стандартів, на які є посилання в EN 13416:2001, не прийнятих як національні стандарти України, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛИСТИ ГНУЧКІ ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ.
ЛИСТИ БІТУМНІ, ПЛАСТМАСОВІ ТА ГУМОВІ ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ПОКРІВЛІ.
Правила відбору зразків

ЛИСТЫ ГИБКИЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ.
ЛИСТЫ БИТУМНЫЕ, ПЛАСТМАССОВЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ КРОВЛИ.
Правила отбора образцов

FLEXIBLE SHEETS FOR WATERPROOFING -
BITUMEN, PLASTIC AND RUBBER SHEETS FOR ROOF WATERPROOFING -
Rules for sampling

Чинний від 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює загальні правила про те, як відбирати зразки з рулонів бітумних, пластмасових або гумових листів для гідроізоляції покрівель, з яких беруть відрізки зразків для випробувань. Він також регламентує процедури кондиціонування, яких слід дотримувати до відібраних рулонів, перш ніж з них вирізають зразки для випробування.

Цей стандарт слід використовувати під час визначення характеристик продукції з бітумних, пластмасових або гумових матеріалів для гідроізоляції покрівлі, з яких беруть зразки для випробування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить датовані або недатовані посилання положень з інших видань. Ці нормативні посилання наводяться у відповідних місцях тексту і перераховані нижче. Для датованих посилань подальші поправки або перегляд цих видань застосовують до національного стандарту тільки тоді, коли будуть внесені за зміною або переглядом. Для недатованих посилань дійсною є остання редакція видання (включаючи зміни).

EN 1850-1 Гнучкі листи для гідроізоляції - Визначення видимих дефектів - Частина 1: Бітумні матеріали для гідроізоляції покрівлі

EN 1850-2 Гнучкі листи для гідроізоляції - Визначення видимих дефектів - Частина 2: Пластмасові та гумові листи для гідроізоляції покрівлі

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Для цілей цього стандарту використовують такі терміни та визначення.

3.1  партія

Сукупність продукції покрівельних матеріалів, виробленої або поставленої, яка пройшла випробування

3.2  вибірка

Рулон гнучкого матеріалу, з якого взяті зразки для випробування

3.3  відбір зразків

Використана процедура відбору зразків матеріалів або вибірка матеріалів із встановленої партії продукції для проведення випробувань третьою стороною відповідно до рисунку 1.

БІБЛІОГРАФІЯ

ISO 3534-1:1993 Статистика - Словник і умовні позначення - Частина 1: Ймовірність і загальні статистичні терміни.

ISO 3534-2:1993 Статистика - Словник і умовні позначення - Частина 2: Статистичний контроль якості.

ISO 3534-3:1985 Статистика - Словник і умовні позначення - Частина 3: Планування експериментів.

 

 

1 Scope

This European Standard specifies the general rules how to select the samples of bitumen, plas­tic or rubber sheets for roof waterpoofing from which the test pieces are taken. It also specifies the conditioning procedures to be followed before the test piece is cut from the sample.

This standard is appliable in conjunction with product characteristics on bitumen; plastic and rubber sheets for roof waterproofing from which the test specimens are taken.

2 Normative references

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

EN 1850-1 Flexible sheets for waterproofing - Determination of visible defects - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing

EN 1850-2 Flexible sheets for waterproofing - Determination of visible defects - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing

3 Terms and definitions

For the purpose of this European Standard, the following terms and definitions apply.

3.1  consignment

batch or delivery of roofing sheets which are tested

3.2  sample

roll of a flexible sheet from which a test piece is taken

3.3  sampling

procedure used to select or to constitute a sample from a consignment for third party testing in accordance with Figure 1

Bibliography

ISO 3534-1:1993, Statistics - Vocabulary and symbols - Part 1: Probability and general statistical terms.

ISO 3534-2:1993, Statistics - Vocabulary and symbols - Part 2: Statistical quality control.

ISO 3534-3:1985, Statistics - Vocabulary and symbols - Part 3: Design of experiments.

 

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com