Письмо от 24.11.2003 № 6813 "О лицензировании строительной деятельности"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19895 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПисьмо от 24.11.2003 № 6813 "О лицензировании строительной деятельности"
Дата принятия24.11.2003
СтатусДействующий
Вид документаПисьмо
Шифр документа6813
РазработчикГоском Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

Лист державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 24.11.2003 року № 6813.

                                                                                 

Управління містобудування та архітектури

Харківської обласної державної адміністрації

Про ліцензування будівельної діяльності

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув питання, які виникають при провадженні будівельної діяльності, та відповідно до ст. 5 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, як спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, повідомляє наступне.

Згідно зі ст. 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ліцензуванню підлягає провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж).

Документи, що подаються органу ліцензування для одержання ліцензії на провадження зазначеної господарської діяльності визначено ст. 10 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії також додаються документи, вичерпний перелік яких встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.01 № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”.

Статтею 17 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” встановлено, що ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Відповідно до пункту 21 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності суб’єкт господарювання подає, зокрема, засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності.

Особливості провадження зазначеного виду діяльності, кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги регулюються Ліцензійними умовами провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж), які затверджені наказом Держпідприємництва та Держбуду від 13.09.2001 № 112/182 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08.11.2001 за № 939/6130.

Кваліфікаційні вимоги до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виконання вишукувальних робіт для будівництва встановлено підпунктом 2.2 пункту 2 зазначених Ліцензійних умов. Кваліфікаційні вимоги встановлено до керівника підприємства, до інженера-геолога, до інженера-геодезіста (топограф), до інженера-гідрогеолога.

Кваліфікаційні вимоги до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виконання проектних робіт для будівництва встановлено підпунктом 3.2 пункту 3 зазначених Ліцензійних умов. Кваліфікаційні вимоги встановлено до керівника підприємства, до головного інженера, до головного архітектора, до головного архітектора проекту, головного інженера проекту.

Кваліфікаційні вимоги до суб’єктів господарювання, які здійснюють будівельну діяльністьність встановлено підпунктом 4.2 пункту 4 зазначених Ліцензійних умов. Кваліфікаційні вимоги встановлено до керівника підприємства, до головного інженера, до начальника будівельної дільниці, до виконавця робіт, до майстра будівельних та монтажних робіт, до геодезіста.

Враховуючи зазначене, вважаємо, що ліцензіат повинен повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії у  т. ч. і в рівні освіти та кваліфікації.

Акт про встановлення факту про неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, згідно зі ст. 21 зазначеного Закону, є підставою для анулювання ліцензії.

Щодо можливості видачі ліцензії на провадження будівельної діяльності суб’єкту господарювання, який займається багатопрофільною підприємницькою діяльністю, якщо його керівник не має вищої освіти будівельного напрямку підготовки повідомляємо.

Якщо суб’єкт господарювання має намір займатися багатопрофільною підприємницькою діяльністю, в т. ч. і будівельною діяльністю (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж), то його керівник підприємства повинен мати повну або базову вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр), а саме, з будівельної діяльності. Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Заступник Голови                                                                        С. Третьяков

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ