ДСТУ 7244:2011 Качество почвы. Специальные сырьевые зоны. Общие требования

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18959 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7244:2011 Качество почвы. Специальные сырьевые зоны. Общие требования
Дата начала действия01.01.2012
Дата принятия10.02.2011
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 10.02.2011 № 51 Об утверждении национальных стандартов Украины и отмене действия в Украине межгосударственных стандартов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7244:2011
РазработчикИнститут агроэкологии и природопользования НААН
Принявший органИнститут агроэкологии и природопользования НААН


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту
СПЕЦІАЛЬНІ СИРОВИННІ ЗОНИ
Загальні вимоги

ДСТУ 7244:2011

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут агроекології УААН

РОЗРОБНИКИ: В. Бондарь, канд. с.-г. наук; А. Вдовиченко, канд. с.-г. наук; А. Костенко, канд. мед. наук; В. Макаренко, канд. с.-г. наук; Н. Макаренко, д-р с.-г. наук (науковий керівник); А. Оніщенко; О. Ракоїд, канд. с.-г. наук; В. Станкевич, д-р мед. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 10 лютого 2011 р. № 51

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Принципи визначання спеціальних сировинних зон

5 Загальні вимоги до спеціальних сировинних зон

Додаток А Гранично-допустимі концентрації (ГДК) вмісту рухомих форм важких металів у ґрунті

Додаток Б Оцінювання чистоти ґрунту за показником «Санітарне число»

Додаток В Порядок надання статусу спеціальної сировинної зони та контролювання її використовування

Додаток Г Форма зведених відомостей про земельну ділянку для оцінювання її придатності згідно з вимогами до спеціальних сировинних зон

Додаток Д Перелік показників для відображення на картосхемі розташування території під час визначання санітарно-захисних зон (СЗЗ)

Додаток Е Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
СПЕЦІАЛЬНІ СИРОВИННІ ЗОНИ
Загальні вимоги

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЫРЬЕВЫЕ ЗОНЫ
Общие требования

SOIL QUALITY
RAW MATERIAL ZONES
General requirements

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні вимоги до якості ґрунтів спеціальних сировинних зон, призначених для вирощування високоякісної сировини для виробництва продуктів дитячого, дієтичного харчування та фармакологічної сировини.

1.2 Стандарт установлює перелік критеріїв та нормативних показників, за якими оцінюють якість ґрунтів сільськогосподарських угідь; їх просторове розташування відносно промислових підприємств та об’єктів, які можуть забруднювати навколишнє природне середовище; агротех- нології, що застосовують у спеціальних сировинних зонах.

1.3 Цей стандарт призначено для державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, землевласників та землекористувачів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4114-2002 Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Мачигіна

ДСТУ 4115-2002 Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова

ДСТУ 4289:2004 Якість ґрунту. Метод визначання органічної речовини

ДСТУ 4405-2005 Якість ґрунту. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за методом ірсанова в модифїкацїї ННЦТГАЇм. О. Н. Соколовського

ДСТУ 4770.1:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук марганцю в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрі)

ДСТУ 4770.2:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук цинку в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 4770.3:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук кадмію в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 4770.5:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук кобальту в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії •

ДСТУ 4770.6:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук міді в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 4770.9:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук свинцю в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ ISO 10390-2007 Якість ґрунту. Визначення pH

ДСТУ ISO 10694-2001 Якість ґрунту. Визначення вмісту органічного і загального вуглецю методом сухого спалювання

ДСТУ ISO 11074-1:2004 Якість ґрунту. Словник термінів. Частина 1. Забруднення та охорона ґрунтів

ДСТУ ISO 11260-2001 Якість ґрунту. Визначення ємності катіонного обміну та насиченості основами з використанням розчину хлориду барію

ДСТУ ISO 11272-2001 Якість ґрунту. Визначення щільності складення на суху масу

ДСТУ ISO 11277:2005 Якість ґрунту. Визначення гранулометричного складу мінерального матеріалу ґрунту. Метод просіювання і седиментації

ДСТУ ISO 13536-2001 Якість ґрунту. Визначення потенціальної ємності катіонного обміну та вмісту обмінних катіонів із застосуванням буферного розчину хлориду барію з pH = 8,1

ГОСТ 26487-85 Почвы. Определение обменного кальция и обменного (подвижного) магния методами ЦИНАО (Ґрунти. Визначання обмінного кальцію та обмінного (рухомого) магнію методами ЦІНАО)

ГОСТ 27821-88 Почвы. Определение суммы поглощенных оснований по методу Каппена (Ґрунти. Визначання суми увібраних основ за методом Каппена).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com