ДСТУ EN 14588:2013 Биотопливо твердое. Термины и определения понятий (EN 14588:2010, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19024 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 14588:2013 Биотопливо твердое. Термины и определения понятий (EN 14588:2010, IDT)
Дата начала действия01.10.2014
Дата принятия27.12.2013
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 27.12.2013 № 1589 О принятии национальных стандартов Украины, пробных национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, национального классификатора Украины, гармонизированного с международным классификатором, утверждении национальных стандартов Украины, изменений к национальным стандартам Украины, отмене национальных стандартов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа14588:2013
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Тракторы и сельскохозяйственные машины» (ТК 69)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Тракторы и сельскохозяйственные машины» (ТК 69)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІОПАЛИВО ТВЕРДЕ
Терміни та визначення понять

(ЕN 14588:2010, ITD)
ДСТУ ЕN 14588:2013

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О.Воронков; М. Коцар (науковий керівник); А. Харченко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 27 грудня 2013 р. № 1589 з 2014-10-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 14588 відповідає європейському стандарту EN 14588:2010 Solid biofuels —Terminology, definitions and descriptions (Біопаливо тверде. Терміни, визначення понять і описи) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Принцип

4 Терміни та визначення понять

Додаток А Переклад термінів

Додаток В Перелік термінів, установлених у СЕN/ТS 15357:2006 Тверде відновлюване паливо

Бібліографія

Додаток НА Абетковий покажчик українських термінів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 14588:2010 Solid biofuels — Terminology, definitions and descriptions (Біопаливо тверде. Терміни, визначення понять і описи).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

У стандарті зазначено положення, які відповідають чинному законодавству України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей Європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» та «Вступ» до EN 14588:2010;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Назву», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— «Абетковий покажчик» EN 14588:2010 замінено на «Абетковий покажчик українських термінів» (Додаток НА) та оформлено згідно з ДСТУ 3966:2009;

— абревіатури у стандарті наведено мовою оригіналу.

Терміни та визначення понять оформлено згідно з ДСТУ 3966:2009 (Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять). Відповідно до ДСТУ 3966 частина терміна може бути:

— у круглих дужках напівгрубим шрифтом, щоб подати коротку та повну форму терміна;

— у квадратних дужках (щоб сумістити два чи більше термінів, які мають спільні елементи); у квадратних дужках можуть бути також суміщені терміни-синоніми (у такому разі квадратні дужки є тільки в терміні, і їх немає у визначенні).

В абетковому покажчику суміщені терміни, а також короткі й повні терміни, подано окремо, без дужок, з однаковим номером терміностатті;

— терміни, установлені цим стандартом і вживані у визначеннях інших термінів цього стандарту, виділено в текстах визначень підкресленням і поряд з ними справа у дужках зазначено їхні номери, що відповідають класифікаційним номерам термінологічних статтей.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІОПАЛИВО ТВЕРДЕ
Терміни та визначення понять

БИОТОПЛИВО ТВЕРДОЕ
Термины и определения понятий

SOLID BIOFUELS
Terminology and definitions

Чинний від 2014-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює терміни, пов’язані з роботою зі стандартизації в межах сфери діяльності технічного комітету СЕN/ТС 335. Згідно з вимогами СЕN/ТС 335 цей стандарт застосовують до твердих біопалив, отриманих з наведених нижче джерел:

— продукція сільського та лісового господарств;

— рослинні відходи сільського та лісового господарств;

— рослинні відходи харчової промисловості;

— деревні відходи, зокрема будівельні відходи та брухт, за винятком деревних відходів, які можуть містити галогеновмісні органічні з’єднання чи важкі метали внаслідок оброблення деревини консервантами або покриттям;

— коркові відходи;

— волокнисті рослинні відходи від виробництва целюлози з вихідної сировини та від виробництва паперу з целюлозної маси, якщо ці відходи спалюють на місці виробництва, енергія, що виділяється, повертається назад у виробництво.

Примітка 1. Технічний комітет СЕN/ТС 335 уважає, що деревні відходи, разом з будівельними відходами та брухтом, охоплює сфера його діяльності та мандат М/298 щодо «твердого біопалива», якщо вони не містять галогенвмісні органічні з’єднання чи важкі метали внаслідок оброблення деревини консервантами або покриттям [8].

Примітка 2. Унаслідок уточнень і усталення відмінностей існує більше термінів, ніж охоплені цим стандартом і мандатом.

Примітка 3. Зміни права власності на волокнисті рослинні відходи між компаніями виробниками паперу, целюлози й організацією, яка експлуатує сумісно установку для спалювання сміття, у якій використовують ці відходи, не впливають на внесення відходів у сферу застосування мандата М/298.

Інші стандарти, зі сферою застосування, відмінною від цього стандарту, можуть мати не такі визначення термінів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

Не застосовано.

3 ПРИНЦИП

Тверді біопалива виробляють з різних джерел, визначених сферою діяльності Технічного комітету СЕN/ТС 335 «Тверді біопалива». Терміни та визначення їхніх понять розподілено за категоріями в логічну структуру, базовану на факті, що тверді біопалива виробляють з різних джерел і що їх призначеністю є перероблення в біоенергію:

— джерела твердих біопалив охоплюють початкове розташовання вхідного матеріалу (біомаси) в економічному та природньому циклах (як подібна лісова деревина, енергія лісових дерев, лісосічні відходи, відходи під час ландшафтного проектування тощо);

— опис найтвердіших біопалив, а також поводження з ними, які охоплюють джерело та походження біопалива, наведено в тій самій структурі, як і джерела біомаси (наприклад, деревні палива, палива з лісової деревини), різні форми біопалив, вироблених у підготовчих процесах (тобто, подрібнені біопалива, пакетовані біопалива), більшість значущих характеристик біопалива (наприклад, загальна вологість, загальна зольність), і терміни щодо відбирання проб та випробування, а також класифікації та специфікації;

— біоенергія як результат конверсії біопалива.

Відповідні терміни щодо відбирання проб та випробування, а також класифікації та специфікації треба визначити та описати разом з категорією джерела/походження, форми та характеристик твердих біопалив. Структура цього стандарту (таблиця 1) базована на класифікаційній системі твердого біопалива, наведеній у [9], де класифікацію твердих біопалив установлено докладніше.

БІБЛІОГРАФІЯ / БИБЛИОГРАФИЯ

1 ISO 10241 International terminology standards — Preparation and layout

2 ONORM M 7132:1998 Energiewirtschaftliche Nutzung von Holz und Rinde als Brennstoff — Begriffsbestimmungen und brennstofftechnologische Merkmale

3 CEN/BT/WG 108 Solid biofuels N42 of 1999-08-09 prepared by ELSAM, Country Report Denmark

4 Alakangas, E. & Kallio, M., VTT, 2000-12-04 Proposal of biomass, biofuel and bioenergy terminology

5 Swedish Standard SS 187106 Solid biofuels and peat — Terminology

6 Council of the European Communities, 1975-07-15, Council Directive 75/442/EEC on Waste

7 The European Parliament and the Council, 2000-12-04, Directive 2000/76/EC on the incineration of waste

8 Resolution 1 taken by CEN/TC 335 Solid biofuels on 2001-10-09. CEN/TC 335 Solid Biofuels N27

9 EN 14961-1:2010 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 1: General requirements

10 FAO Forestry Department, December 2004, UBET — Unified Bioenergy Energy Terminology

11 CEN/BT/TF 118 N36 Report of 2000-08-29, Solid Recovered Fuels (Part 1)

12 Woodcock and Mason. Bulk Solids Handling (ISBN 0-249-44169-1)

13 BioTech’s life science dictionary, available at <http://biotech.icmb.utexas.edu/search/dict-search.html>

14 Swedish Forestry Vocabulary, TNC 96 (ISBN 91-7196-096-1)

15 The European Parliament and the Council, 2000-12-28, Directive COM(2000) 884 final on the promotion of electricity from renewable energy sources in the internal electricity market

16 Nordin, A., 1994 Chemical elemental characteristics of biomass fuels. Biomass and Bioenergy, 6:5 (339-347) available at <www.ecn.nl/phyllis>

17 Okstad, T., lEATask 28 — Document of October 2001, From biomass to bioenergy

18 ASTM E 1126 — 94a, Standard Terminology Relating to Biomass Fuels

19 EN 13965-1:2004 Characterization of waste — Terminology — Part 1: Material related terms and definitions

20 ISO 1213-2:1992 Solid mineral fuels — Vocabulary — Part 2: Terms relating to sampling, testing and analysis

21 ISO 13909:2001 (all parts) Hard coal and coke — Mechanical sampling

22 EN ISO 9000:2005 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005)

23 prEN 14961-3 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 3: Wood briquettes for nonindustrial use

24 prEN 14961-2:2010 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 2: Wood pellets for non-industrial use

25 prEN 14961-5:2010 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 5: Firewood for nonindustrial use EN 14588:2010 (E)

26 prEN 14961-4:2010 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 4: Wood chips for nonindustrial use.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com