Приказ от 11.05.1999 № 116 Об утверждении Инструкции о порядке учета разовых билетов на проезд в городском электротранспорте и абонементных билетов на проезд в городском общественном транспорте Украины и форм учетных документов № 1 (разовые билеты), № 2 (абонементные билеты), № 3-ШЛ (путевой лист)

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20047 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 11.05.1999 № 116 Об утверждении Инструкции о порядке учета разовых билетов на проезд в городском электротранспорте и абонементных билетов на проезд в городском общественном транспорте Украины и форм учетных документов № 1 (разовые билеты), № 2 (абонементные билеты), № 3-ШЛ (путевой лист)
Дата начала действия19.06.1999
Дата принятия11.05.1999
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа116
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций361/3654
Дата регистрации в Министерстве Юстиций08.06.1999


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


         ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА,
       АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 116 від 11.05.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   8 червня 1999 р.
                   за N 361/3654

   Про затвердження Інструкції про порядок обліку разових
   квитків на проїзд у міському електротранспорті та
   абонементних квитків на проїзд у міському громадському
   транспорті України і форм облікових документів N 1
   разові квитки), N 2 (абонементні квитки), N 3-ШЛ
             (шляховий лист)

   Відповідно до Закону України "Про застосування електронних
контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках
із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг" та пункту 17 Порядку реєстрації та ведення
товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг, затвердженого спільним наказом
Міністерства  фінансів і Міністерства статистики України від
25.02.97 N 48/53 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 14.04.97 за N 123/1926, і керуючись Положенням про
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики
України, затвердженим  Указом Президента України від 09.12.97
N 1342/97, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Інструкцію про порядок обліку разових квитків
на проїзд у міському електротранспорті та абонементних квитків на
проїзд у міському громадському транспорті України  і  форми
облікових документів N 1 (разові квитки) "Накладна на видачу та
продаж разових квитків на проїзд у міському електротранспорті",
N 2  (абонементні  квитки)  "Накладна  на  видачу та продаж
абонементних  квитків  на  проїзд  у  міському  громадському
транспорті", N 3-ШЛ "Шляховий лист", що додаються.
   2. Відділу міського електротранспорту (В.І.Крат):
   2.1. Забезпечити подання на державну реєстрацію до Мін'юсту
України наказу "Про затвердження Інструкції про порядок обліку
разових квитків на проїзд у міському  електротранспорті  та
абонементних квитків на проїзд у міському громадському транспорті
України і форм облікових документів N 1, N 2, N 3-ШЛ".
   2.2. Організувати тиражування та розсилку Інструкції і форм
облікових документів підприємствам міського електротранспорту та
іншим заінтересованим організаціям.
   2.3. Надати необхідну  методичну  допомогу  підприємствам
міського електротранспорту з питань упровадження вимог Інструкції
і форм облікових документів.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Г.М.Семчука.

 Голова Комітету                    В.М.Гусаков
                     Затверджено
              Наказ Державного комітету будівництва,
              архітектури  та  житлової  політики
              України 11.05.99 N 116
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 червня 1999 р.
                   за N 361/3654
              Інструкція
   про порядок обліку разових квитків на проїзд у міському
   електротранспорті та абонементних квитків на проїзд у
       міському громадському транспорті України
           1. Загальні положення
   1.1. Інструкція про порядок обліку разових квитків на проїзд
у міському електротранспорті та абонементних квитків на проїзд у
міському громадському транспорті України визначає порядок обліку,
заповнення форм облікових документів на підприємствах міського
електротранспорту України.
   1.2. Для обліку разових квитків на проїзд  у  міському
електротранспорті та абонементних квитків на проїзд у міському
громадському транспорті застосовуються бланки суворого обліку:
   Форма N 1 (разові квитки) - Накладна на видачу та продаж
разових квитків на проїзд у міському електротранспорті;
   Форма N 2 (абонементні квитки) - Накладна на видачу та продаж
абонементних квитків на проїзд у міському громадському транспорті;
   Форма N 3-ШЛ (шляховий лист) - Шляховий лист.
   1.3. Зазначені форми обліку проїзних документів є бланками
суворого обліку і тому повинні виготовлятися відповідно до Правил
виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку,
затверджених спільним наказом Міністерства фінансів України від
25.11.93 N 98, Служби безпеки України від 15.11.93
N 118, Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 N 740 та
зареєстрованих Міністерством юстиції України 14.01.94 за N 8/217.
   1.4. Ведення зазначених форм є обов'язковим при здійсненні
операцій з видачі та продажу (реалізації) проїзних документів
(квитків) підприємствами міського електротранспорту.
   1.5. Інструкція  є  обов'язковою  для  виконання  усіма
підприємствами  міського  електротранспорту  незалежно від їх
відомчої підпорядкованості.
          2. Терміни й їх тлумачення
   Разовий квиток - вид документа, який  дає  право  його
пред'явникові на одну поїздку в трамваї або тролейбусі за умови
наявності на ньому спеціальної відмітки - компостування.
   Компостер -  спеціальний  пристрій  з  умовним (дійсним)
зазначенням бортового номера транспортної одиниці  та  (або)
календарного часу для нанесення відмітки - компостування разового
квитка, що дає право його пред'явникові на одну поїздку в цій
транспортній одиниці до будь-якої зупинки в одному напрямку.
   Абонементний квиток - вид спеціального документа на проїзд в
одному або декількох видах міського громадського транспорту із
зазначенням виду (видів) транспорту, категорії  громадян  та
календарного періоду його дії.
   Білетний касир - працівник підприємства, призначений на цю
посаду, або виконуючий його обов'язки згідно з наказом керівника
підприємства.
   Інкасатор - працівник підприємства, призначений на цю посаду,
або виконуючий його обов'язки згідно  з  наказом  керівника
підприємства.
   Підприємства міського  електротранспорту  -  трамвайні,
тролейбусні,   трамвайно-тролейбусні  управління,  виробничі
об'єднання "Міськелектротранс", що мають на балансі трамвайне або
тролейбусне господарство.
   Міський громадський транспорт - міський транспорт загального
користування: автобус, метро, трамвай та тролейбус, що працює на
визначених маршрутах, за встановленими розкладом руху та тарифами.
    3. Порядок видачі та заповнення облікових документів
   3.1. Форма N 1 (разові квитки) "Накладна на видачу та продаж
разових  квитків  на  проїзд  у  міському електротранспорті"
застосовується для обліку видачі разових квитків продавцям, що
реалізують їх населенню, а також обліку зданої виручки.
   Форма N 1 виписується у двох примірниках та реєструється в
журналі реєстрації разових квитків. Перший примірник видається
білетним касиром продавцеві, другий - залишається у білетного
касира.
   Форма N 1 заповнюється в такій послідовності:
   дані до  таблиці  заповнюються  білетним касиром у двох
примірниках;
   у графах 1, 2, 3, 4, 5 записується дата видачі, серія і
номери виданих разових квитків та  їх  кількість  (заповнює
продавець);
   у графі 6 вказується загальна сума вартості разових квитків
(заповнює продавець);
   у графі 7 ставиться підпис білетного касира (інкасатора або
іншої відповідальної особи), який здійснив видачу разових квитків;
   у графі 8 ставиться підпис продавця, який одержав разові
квитки;
   у графі 9 записується загальна сума зданої продавцем виручки
(заповнює продавець);
   у графі 10 ставиться підпис продавця, який здав виручку;
   у графі 11 ставиться підпис інкасатора, який одержав від
продавця указану в графі 9 суму виручки.
   При заповненні всіх рядків таблиці або при здачі підзвіту на
вимогу відділу (служби) підприємства Форма N 1 здається продавцем
разом із залишками разових квитків. При цьому під таблицею у рядку
"Підзвіт у сумі" й інших рядках указуються продавцем сума зданого
підзвіту разових квитків, серія і номери зданого підзвіту та дата
здачі.  Приймання-здавання  разових  квитків  підтверджується
підписами білетного касира та продавця.
   3.2. Форма N 2 (абонементні квитки) "Накладна на видачу та
продаж абонементних квитків на проїзд у міському громадському
транспорті" застосовується для обліку видачі абонементних квитків
продавцям, які працюють у стаціонарних пунктах продажу, для
подальшої їх реалізації населенню, а також обліку зданої виручки.
   Форма N 2 виписується у двох примірниках та реєструється в
журналі реєстрації абонементних квитків. Після підпису Форми N 2
керівником  і  бухгалтером  (касиром) підрозділу підприємства
міського  електротранспорту  перший її  примірник  видається
білетним касиром продавцеві, другий - залишається у білетного
касира.
   Форма N 2 заповнюється в такій послідовності:
   дані до розділу 1 "Видано, залишок абонементних квитків"
заповнюються білетним касиром;
   у графі 1 записується вид абонементного квитка (за видами
транспорту), який видається продавцеві;
   у графі 2 вказується категорія абонементного квитка: для
громадян, для підприємств, студентський, учнівський;
   у графі 3 вказується ціна одного абонементного квитка;
   у графах  4,  5,  6,  7  записуються кількість виданих
абонементних квитків, на яку суму їх видано, серія та номери
(перший - останній) абонементних квитків.
   Графи 1 - 7 заповнюються білетним касиром.
   У графах 8, 9 продавцем вказуються кількість нереалізованих
абонементних квитків та на яку суму їх не реалізовано.
   Під графами 8, 9 ставиться підпис продавця, який здав залишок
абонементних квитків, і білетного касира, який прийняв  цей
залишок;
   у рядках 1 - 12 розділу 2 "Облік продажу абонементних
квитків" продавцем указуються дата та сума зданої в цей день
виручки, а також ставиться підпис інкасатора, який одержав виручку
від продавця.
   Форма N 2 видається і заповнюється на кожен місяць (квартал
або  інший  термін)  року. Після закінчення терміну продажу
абонементних квитків Форма N 2 здається разом із  залишком
абонементних  квитків  продавцем  до  відповідного підрозділу
підприємства. При цьому в рядку "Усього" розділу 2 "Облік продажу
абонементних  квитків" указується сума, на яку було продано
абонементних квитків.
   3.3. Форма  N  3-ШЛ  (шляховий  лист)  "Шляховий  лист"
призначається для щоденного обліку руху разових квитків на проїзд
у  міському  електротранспорті, який здійснюється кондуктором
(водієм). Форма N 3-ШЛ виписується білетним касиром в одному
примірнику і реєструється у журналі реєстрації шляхових листів.
   Форма N 3-ШЛ заповнюється в такій послідовності:
   дані до розділу 1 "Наряд-завдання" заповнюються білетним
касиром;
   у графі "Номер" указується номер зміни, маршруту та випуску;
   у графі "Час" указується час виїзду на лінію і час закінчення
зміни кондуктора (водія) у годинах і хвилинах;
   у графі "Інші вказівки" вказується інформація щодо наступної
зміни;
   у графі "Підпис" ставиться підпис особи, яка видає наряд і
заповнює вищезазначені графи;
   у підрозділі 1.1 "Фактичний час роботи" указується  час
початку роботи кондуктора (водія), перерв на обід, простоїв у депо
і на лінії та закінчення зміни;
   після закінчення зміни диспетчер проставляє свій підпис і
штамп; табельник указує, скільки відпрацьовано годин на лінії, у
тому числі у вечірні і нічні часи, часи іншої непередбаченої
роботи, а також загальний час роботи і проставляє свій підпис;
   у графі "Прийнято до каси" проставляється літерами сума
зданої виручки, що підтверджується підписами кондуктора (водія) і
касира, який прийняв цю виручку;
   у графі "План на зміну" білетним касиром проставляється сума
виручки, яку повинен здати за зміну кондуктор (водій);
   дані в розділі 2 "Квитково-обліковий лист"  до  таблиці
заповнюються білетним касиром;
   у графах підрозділу 2.1 "Разові квитки на проїзд у міському
електротранспорті" указуються серія квитка, верхні та нижні номери
квитків до початку і після закінчення роботи, а також кількість
проданих абонементних квитків та сума виручки;
   у рядку "Прийнято до каси" указується сума зданої до каси
виручки, що підтверджується особистим підписом касира, який її
здав;
   у розділі 3 "Відмітки лінійних контролерів та інших посадових
осіб" на звороті Форми N 3-ШЛ  проставляються  відмітки  і
записуються зауваження стосовно роботи кондуктора (водія);
   у графах розділу 4 "Облік реалізації разових квитків на
кінцевих зупинках маршруту" на звороті Форми N 3-ШЛ кондуктор
(водій) проставляє серію, верхні та нижні номери разових квитків,
проданих за кожним рейсом, і підтверджує це особистим підписом.
   4. Порядок відображення форм у бухгалтерському обліку
   4.1. Форми  документів, що зберігаються на підприємстві,
відображаються  в  бухгалтерському  обліку  відповідно  до
платіжно-прибуткових документів за вартістю, що складається з
витрат на їх виготовлення (придбання) та доставку, за дебетом
рахунку 05 "Матеріали", субрахунок 3 "Інші матеріали". Водночас на
позабалансовий  рахунок  004  "Бланки  суворої  звітності"
зараховується вартість цих форм, виходячи з ціни за один лист.
   В аналітичному обліку  наводяться  дані  про  нумерацію,
кількість і вартість таких форм.
   4.2. Списання використаних форм здійснюється не менше одного
разу  на  квартал  за актом, який затверджується керівником
підприємства. Вартість використаних форм списується з рахунку 05
"Матеріали", субрахунок 3 "Інші матеріали" у кореспонденції з
рахунками обліку витрат виробництва та одночасно з рахунку 004
"Бланки суворої звітності".

                         Затверджено
                      Наказ Держбуду України
                      11.05.99 N 116

 Ідентифікаційний  --------------   Форма N 1 (разові квитки)
 код за ЄДРПОУ   --------------

 Штамп підприємства          Код за ДКУД --------------
 міського                      --------------
 електротранспорту
      _______ N ______ від _____________ ___ р.
      (серія)
      Накладна на видачу та продаж разових квитків
       на проїзд у міському електротранспорті
        Вартість разового квитка ______ коп.
   Місто, підприємство ________________________________________
   Дільниця (депо) ________________, кіоск N ___________________
   Продавець _____________________________, таб. N _____________
        (прізвище, ім'я, по батькові)
   Постійна сума підзвіту _____ грн. ____ коп. (_______________)
                           (літерами)
   Білетний касир (інша відповідальна особа) підрозділу
   _____________________________________________________________
               (підпис)

Видано (одержано) разових квитків Здано виручки
Да- та Се- рія Номери Кіль- кість, оди- ниць Сума, грн., коп. Видав (підпис касира (інка- сатора) або ін- шої відпо- відаль- ної особи) Одержав (підпис продав- ця) Сума, грн., коп. Здав (під- пис про- дав- ця) Одержав (підпис інкаса- тора або іншої відпові- дальної особи)
з... до...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
                     
                           Зворотній бік
Видано (одержано) разових квитків Здано виручки
Да- та Се- рія Номери Кіль- кість оди- ниць Сума, грн., коп. Видав (підпис касира (інка- сатора) або ін- шої відпо- відаль- ної особи) Одержав (підпис продав- ця) Сума, грн., коп. Здав (під- пис про- дав- ця) Одержав (підпис інкаса- тора або іншої відпові- дальної особи)
з... до...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
                     
   Підзвіт у сумі ______ грн. ______ коп. (_________________) на
                         (літерами)
разові квитки ____________________ одиниць, серія _______________,
         (кількість)
NN з ____ до ________ прийнято ___________________________________
                 (назва підрозділу підприємства)
   Дата "___" ___________ ____ р.

 Білетний касир (інша
 відповідальна              Продавець
 особа) підрозділу            _______________________
 _____________________             (підпис)
    (підпис)

                         Затверджено
                      Наказ Держбуду України
                      11.05.99 N 116

 Ідентифікаційний --------------   Форма N 2 (абонементні
 код за ЄДРПОУ  --------------   квитки)

 Штамп підприємства          Код за ДКУД --------------
 міського                     --------------
 електротранспорту
      _______ N ______ від _____________ ___ р.
      (серія)
    Накладна на видачу та продаж абонементних квитків
      на проїзд у міському громадському транспорті
       На _______________________________ р.
        (місяць, квартал або інший термін)
   Місто, підприємство _________________________________________
   Дільниця ______________, кіоск N _____, продавець____________
   _____________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
   1. Видано, залишок абонементних квитків
N з/п Вид(и) транс- порту* Кате- горія квит- ка** Ціна одного квитка, грн., коп. Видано (одержано) Залишок
кіль- кість, одиниць сума, грн., коп. се- рія N (перший - останній) кіль- кість, одиниць сума, грн., коп.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
  Усього х х     х х    
* Трамвай, тролейбус, автобус, метро (вказати) ** Для громадян, для підприємств, студентський, учнівський (вказати) Здав продавець
Відпустив касир _________ Одержав продавець ______ (підпис) (підпис) _____________ (підпис)
Видачу дозволено 1. Керівник підрозділу _______________ (підпис) Прийняв касир _____________ (підпис)
2. Бухгалтер (касир) підрозділу ______ (підпис)
   2. Облік продажу абонементних квитків
N з/п Здано виручки (інкасація) N з/п Здано виручки (інкасація)
Дата Сума, грн., коп. Підпис інкасатора Дата Сума, грн., коп. Підпис інкасатора
1       7      
2       8      
3       9      
4       10      
5       11      
6       12      
  Усього    

                         Затверджено
                      Наказ Держбуду України
                      11.05.99 N 116

 Ідентифікаційний --------------   Форма N 3-ШЛ (шляховий

 код за ЄДРПОУ   --------------   лист)

 Штамп підприємства          Код за ДКУД --------------

 міського                     --------------
 електротранспорту
      _______ N ______ від _____________ ___ р.
      (серія)
             Шляховий лист
            На _______ ___ р.
   Місто, підприємство _________________________________________
   Кондуктор (водій) трамвая або тролейбуса ____________________
   _________________________________________________ Таб. N ____
        (прізвище, ім'я, по батькові)
   1. Наряд-завдання
Номер Інвентарний номер трамвая (тролейбуса) Час, год., хв. Інші вказівки (інфор- мація) Підпис особи, що ви- дає наряд
зміни марш- руту випус- ку виїзду закінчення зміни
               
   1.1 Фактичний час роботи, год., хв.
1. Початок роботи ___________________ 2. Перерва 3. Простої, усього _________________ у т. ч. в депо _________________ на лінії _________________ 4. Кінець зміни _________________ Диспетчер ________________________ (підпис, штамп) 1. Усього, на лінії ________ у т. ч. вечірні _______ нічні _______ 2. Інші роботи _____________ 3. Усього відпрацьовано ____ Табельник __________________ (підпис)
Прийнято до каси (грн., коп.): _______________ грн. __________ коп. (сума літерами) План на зміну __________ грн. _______ коп.
Прийняв ___________ Здав ________ касир (підпис) кондуктор (підпис)
Лінія відрізу
   2. Квитково-обліковий лист (______ N ______ від _____ __ р.)
                 (серія)
На ___________ __ р.
   Маршрут трамвая (тролейбуса) N ____, зміна ____, випуск _____
   Кондуктор (водій) ______________________________, таб. N ____
            (прізвище, ім'я, по батькові)
       2.1 Разові квитки на проїзд у міському
       електротранспорті вартістю ______ коп.
Серія квитка Номери квитків Продано
до початку роботи після закінчення роботи
  Верхні номери Кількість, одиниць Сума
грн. коп.
     
         
         
  Нижні номери      
         
         
Усього      
    Прийнято до каси _________________________________________
 Дата                (сума літерами)
    Прийняв касир ____________________________________________
                    (підпис)
    Здав кондуктор (водій) ___________________________________
                    (підпис)
    3. Відмітки лінійних контролерів та інших посадових
                осіб


Лінія відрізу
4. Облік реалізації разових квитків на кінцевих зупинках маршруту
N рейсу Серія квит- ків Номери квит- ків Примітка N рей- су Серія квит- ків Номери квит- ків Примітка
верхні нижні верхні нижні
1         1        
2         2        
3         3        
4         4        
5         5        
6         6        
7         7        
8         8        
9         9        
10         10        
   Кондуктор (водій) ___________________________________________
                    (підпис)

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ