ГНД 34.09.453-2003 Расчет показателей надежности для электростанций, тепловых сетей и энергокомпаний. Методика

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18954 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаГНД 34.09.453-2003 Расчет показателей надежности для электростанций, тепловых сетей и энергокомпаний. Методика
Дата начала действия23.01.2004
Дата принятия23.12.2003
СтатусДействующий
На заменуГКД 34.09.453-96
Утверждающий документПриказ от 23.12.2003 № 782
Вид документаГНД (Отраслевой нормативный документ)
Шифр документа34.09.453-2003
РазработчикОткрытое акционерное общество по пуску, наладке совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей "ЛьвовОРГРЭС"
Принявший органОткрытое акционерное общество по пуску, наладке совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей "ЛьвовОРГРЭС"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-18-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 05.10.2018)

ПР-Д.0.06.555-19-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 10.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-19-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 28.12.2019)

Міністерство палива та енергетики України

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ДЛЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ, ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТА ЕНЕРГОКОМПАНІЙ
Методика

Видання офіційне

ГНД 34.09.453-2003

ОБ'ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ "ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ"
(ОЕП "ГРІФРЕ")
Київ - 2004

Передмова

1 ЗАМОВЛЕНО Об'єднання енергетичних підприємств "Галу­зевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (ОЕП "ГРІФРЕ")

2 РОЗРОБЛЕНО AT "ЛьвівОРГРЕС"

3 ВИКОНАВЦІ Дядьо Б.П., Мисак Й.С., Юрчишин C.B., Винницький I.П.

4 УЗГОДЖЕНО Заступником Міністра палива та енергетики України, Чех С.М.

Департаментом електроенергетики, Улітіч Ю.І.

Державною інспекцією з експлуатації електричних станцій і мереж України, Гутаревич О.Т.

Управлінням координації роботи електростан­цій і теплових мереж, Тригуба В.О.

Об’єднанням енергетичних підприємств “ГРІФРЕ”, Хайдурова Г.П.

5 ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерством палива та енергетики, України наказ № 782 від 23 грудня 2003 р.

6 НАДАНО ЧИННОСТІ 3 23.01.2004 р.

7 ЗАМІСТЬ ГКД 34.09.453-96 "Розрахунок показників на­дійності для електростанцій, мереж та енергокомпаній. Методика"

8 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2008 р.

Вступ

Застосування показників надійності для оцінки роботи окре­мого устатковання, енергоустановки або об’єкта електроенерге­тики дає можливість проводити аналіз надійності їх роботи, оптимізувати технічні рішення під час проектування, виготов­лення та експлуатації, визначати ефективність заходів щодо вдо­сконалення планово-попереджувальних ремонтів.

У цій Методиці розглядаються показники надійності для окремих видів енергоустановок, електростанцій, теплових мереж та енергокомпаній.

Методика встановлює єдиний порядок та вимоги до розраху­нку показників надійності.

Основні показники надійності, що розглядаються у Методиці, регламентовані ДСТУ 2860-94 і ГОСТ 27625-88.

Більшість розглянутих у роботі показників надійності в різ­них формах використовується в зарубіжній електроенергетиці, наприклад, NCF-NET Capacity Factor - коефіцієнт використання установленої потужності, SF-Service Factor -коефіцієнт робочого часу, AF-Availability Factor - коефіцієнт готовності, коефіцієнти планових і непланових простоїв, тощо.

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Загальні положення

4 Розрахунок показників надійності

4.1 Відмова

4.2 Середній наробіток на відмову

4.3 Параметр потоку відмов

4.4 Коефіцієнт непланових простоїв

4.5 Питомі показники пошкоджуваності

4.6 Коефіцієнт використання установленої потужності

4.7 Коефіцієнт технічного використання

4.8 Коефіцієнт готовності

Додаток А Приклади розрахунку показників надійно­сті для устатковання електростанцій, теплових мереж та енергокомпаній для одного року експлуатації 16

Додаток Б Застосування показників надійності для електростанцій, теплових мереж та енергокомпаній

1 Галузь використання

Ця Методика розповсюджується на електростанції (ТЕС, ТЕЦ, ГЕС), теплові мережі та енергокомпанії, які працюють в Об'єднаній енергосистемі України незалежно від форм власності.

2 Нормативні посилання

У цій Методиці є посилання на такі нормативні документи:

- ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни і визначення;

- ГОСТ 27625-88 Блоки энергетические для тепловых элект­ростанций. Требования к надежности, маневренности и эконо­мичности;

- ГКД 34.08.551-99 Інструкція про розслідування і облік тех­нологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в Об’єднаній енергетичній системі України;

- ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила."

- Инструкция к составлению отчета по форме 6ТП о работе тепловой электростанции, - М.: ВТО “Союзучетиздат”, 1975.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com