ДСТУ IEC 61850-10:2014 Коммуникационные сети и системы на подстанциях. Часть 10. Испытание на совместимость (IEC 61850-10:2005, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19052 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ IEC 61850-10:2014 Коммуникационные сети и системы на подстанциях. Часть 10. Испытание на совместимость (IEC 61850-10:2005, IDT)
Дата начала действия01.02.2015
Дата принятия23.10.2014
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 23.10.2014 № 1257 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, межгосударственных нормативных документов как национальных нормативных документов, изменений к межгосударственным стандартам, утверждении национальных нормативных документов, изменений к национальным стандартам Украины, отмене национальных стандартов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа61850-10:2014
РазработчикНаучно-производственное предприятие «Укрэнергоналадкаизмерение»
Принявший органНаучно-производственное предприятие «Укрэнергоналадкаизмерение»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ТА СИСТЕМИ НА ПІДСТАНЦІЯХ
Частина 10. Випробовування на сумісність

(ІЕС 61850-10:2005, IDT)
ДСТУ ІЕС 61850-10:2014

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укренергоналадкавимірювання», Технічний комітет стандартизації!' «Керування енергетичними системами та пов’язані з цим процеси інформаційної взаємодії» (ТК 162)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Блінов, канд. техн. наук; А. Гінайло;

О. Кириленко, д-р техн. наук; О. Рибіна, канд. техн. наук; Є. Танкевич, д-р техн. наук (науковий керівник); С. Танкевич, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 23 жовтня 2014 р. № 1257 з 2015-02-01

3 Національний стандарт відповідає ІЕС 61850-10:2005 Communication networks and systems in substations — Part 10: Conformance testing (Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 10. Випробовування на сумісність)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ІЕС 61850-10:2005

Вступ до ІЕС 61850-10:2005

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Вступ до випробовування на сумісність

5.1 Загальні положення

5.2 Методики випробовування на сумісність

5.3 Забезпечування якості та випробовування

5.4 Випробовування

5.5 Документація звіту про випробовування на сумісність

6 Випробовування сумісності, що стосуються приладу

6.1 Загальні основні принципи

6.2 Методика випробовування на сумісність

7 Випробовування в робочих умовах

7.1 Загальні положення

7.2 Комунікаційне затримування

7.3 Синхронізування за часом та точність

8 Додаткові випробовування

Додаток А Приклад форми методики випробовування

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів, згармонізованих із міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 61850-10:2005 Communication networks and systems in substations — Part 10: Conformance testing (Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 10. Випробовування на сумісність).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 162 «Керування енергетичними системами та пов’язані з цим процеси інформаційної взаємодії».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина міжнародного стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографія» — оформлено згідно з вимогами комплексу стандартів «Національна стандартизація»;

— з «Передмови» до ІЕС 61850-10 долучено лише ту інформацію, яка безпосередньо стосується тематики стандарту.

У цьому стандарті є посилання на ISO/IEC 9646-1; ISO/IEC 9646-2; ISO/IEC 9646-4, впроваджені в Україні як національні стандарти. Перелік їх наведено у додатку НА.

Решту стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, не впроваджено в Україні як національні і чинних замість них немає. їхні копії можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до ІЕС 61850-10:2005

Серія стандартів ІЕС 61850 складається із наведених нижче частин під загальною назвою «Комунікаційні мережі та системи на підстанціях».

ІЕС 61850-1 Вступ і огляд ІЕС 61850-2 Словник термінів ІЕС 61850-3 Загальні вимоги

ІЕС 61850-4 Керування системою та проектуванням

ІЕС 61850-5 Комунікаційні вимоги до функцій і моделей приладів

ІЕС 61850-6 Мова опису конфігурації зв’язку між мікропроцесорними електронними приладами підстанцій

ІЕС 61850-7-1 Базова структура інформаційного обміну для устатковання підстанції та ліній. Принципи й моделі

ІЕС 61850-7-2 Базова структура інформаційного обміну для устатковання підстанції та ліній. Абстрактний інтерфейс комунікаційного сервісу (ACSI)

ІЕС 61850-7-3 Базова структура інформаційного обміну для устатковання підстанції та ліній. Загальні класи даних

ІЕС 61850-7-4 Базова структура інформаційного обміну для устатковання підстанції та ліній. Сумісні класи логічних вузлів і даних

ІЕС 61850-8-1 Визначене відображення комунікаційних сервісів (SCSM). Схема відображення по MMS (ISO 9506-1 та ISO 9506-2), згідно з ISO/IEC 8802-3

ІЕС 61850-9-1 Визначене відображення комунікаційних сервісів (SCSM). Миттєві значення по послідовній багатоканальній лінії «точка-точка»

ІЕС 61850-9-2 Визначене відображення комунікаційних сервісів (SCSM). Миттєві значення згідно з ISO/IEC 8802-3

ІЕС 61850-10 Випробовування на сумісність.

ВСТУП до ІЕС 61850-10:2005

Цей стандарт є частиною низки технічних умов, що деталізує багаторівневу комунікаційну архітектуру підстанції.

Цей стандарт визначає:

— методи та сукупність даних потрібних для випробовування на сумісність приладів, використовуваних у системах автоматизації підстанцій;

— метричні значення приладів, які потрібно виміряти згідно з вимогами, наведеними у стандарті ІЕС 61850-5.

Цей стандарт призначено для розробників систем для випробовування.

Примітка 1. Випробовування, що стосуються електромагнітної сумісності та умов навколишнього середовища, описано в стандарті ІЕС 61850-3 і не долучено до цього стандарту.

Примітка 2. Рекомендовано спочатку ознайомитися зі стандартами ІЕС 61850-5 та ІЕС 61850-7-1 разом із ІЕС 61850-7-2, ІЕС 61850-7-3 та ІЕС 61850-7-4.

Примітка 3. Скорочення, використані в цьому стандарті, наведено в розділі 4 або їх можна знайти в інших частинах стандартів серії ІЕС 61850, що стосуються випробовування на сумісність.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ТА СИСТЕМИ НА ПІДСТАНЦІЯХ
Частина 10. Випробовування на сумісність

КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ НА ПОДСТАНЦИЯХ
Часть 10. Испытания на совместимость

COMMUNICATION NETWORKS AND SYSTEMS IN SUBSTATIONS
Part 10. Conformance testing

Чинний від 2015-02-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає стандартні методики випробовування сумісності реалізацій, а також методики вимірювання, застосовувані за відомих робочих параметрів. Застосування цих методів дозволить системному інтеграторові легше інтегрувати ІЕПами, правильно ними керувати, а також підтримувати потрібне програмне забезпечення.

Примітка 1. Роль випробовувального устатковання для випробовування на сумісність та сертифікування результатів не є предметом розгляду цього стандарту.

Примітка 2. Підходи та конструкції випробовувальних систем для випробовування пристрою є, можливо, різними у всіх замовників. Є багато можливостей у замовників випробовування. Ці випробовування не є предметом розгляду цього стандарту. Цей стандарт призначено для визначання замовником вимог до випробовування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи мають положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього національного стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів, на які зроблено посилання. У разі недатованих посилань застосовують останню редакцію цього документа з усіма змінами і поправками до нього. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ІЕС 61850-2 Communication networks and systems in substations — Part 2: Glossary

IEC 61850-4 Communication networks and systems in substations — Part 4: System and project management

IEC 61850-5 Communication networks and systems in substations — Part 5: Communication requirements for functions and device models

IEC 61850-6 Communication networks and systems in substations — Part 6: Configuration description language for communication in electrical substations related to lEDs

IEC 61850-7-1 Communication networks and systems in substations — Part 7-1: Basic communication structure for substation and feeder equipment — Principles and models

ІЕС 61850-7-2 Communication networks and systems in substations — Part 7-2: Basic communication structure for substation and feeder equipment —Abstract communication service interface (ACSI)

IEC 61850-7-3 Communication networks and systems in substations — Part 7-3: Basic communication structure for substation and feeder equipment — Common data classes

IEC 61850-7-4 Communication networks and systems in substations — Part 7-4: Basic communication structure for substation and feeder equipment — Compatible logical node classes and data classes

IEC 61850-8-1 Communication networks and systems in substations — Part 8-1: Specific communication service mapping (SCSM) — Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3

IEC 61850-9-1 Communication networks and systems in substations — Part 9-1: Specific Communication Service Mapping (SCSM) — Sampled values over serial unidirectional multidrop point to point link

IEC 61850-9-2 Communication networks and systems in substations — Part 9-2: Specific Communication Service Mapping (SCSM) — Sampled values over ISO/IEC 8802-3

ISO/IEC 9646-1 Information technology — Open Systems Interconnection — Conformance testing methodology and framework — Part 1: General concepts

ISO/IEC 9646-2 Information technology — Open Systems Interconnection — Conformance testing methodology and framework — Part 2: Abstract test suite specification

ISO/IEC 9646-4 Information technology — Open Systems Interconnection — Conformance testing methodology and framework — Part 4: Test realization

ISO/IEC 9646-5 Information technology — Open Systems Interconnection — Conformance testing methodology and framework — Part 5: Requirements on test laboratories and clients for the conformance assessment process

ISO/IEC 9646-6 Information technology — Open Systems Interconnection — Conformance testing methodology and framework — Part 6: Protocol profile test specification.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 61850-2 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 2. Словник термінів ІЕС 61850-4 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 4. Керування системою та проектуванням

ІЕС 61850-5 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 5. Комунікаційні вимоги до функцій і моделей приладів

ІЕС 61850-6 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 6. Мова опису конфігурації зв’язку між мікропроцесорними електронними приладами підстанцій

ІЕС 61850-7-1 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 7-1. Базова структура інформаційного обміну для устатковання підстанції та ліній. Принципи та моделі

ІЕС 61850-7-2 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 7-2. Базова структура інформаційного обміну для устатковання підстанції та ліній. Абстрактний інтерфейс комунікаційного сервісу (ACSI)

ІЕС 61850-7-3 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 7-3. Базова структура інформаційного обміну для устатковання підстанції та ліній. Загальні класи даних

ІЕС 61850-7-4 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 7-4. Базова структура інформаційного обміну для устатковання підстанції та ліній. Сумісні класи логічних вузлів і даних

ІЕС 61850-8-1 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 8-1. Визначене відображення комунікаційних сервісів (SCSM). Схема відображення згідно з MMS (ISO 9506-1 й ISO 9506-2) та згідно з ISO/IEC 8802-3

ІЕС 61850-9-1 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 9-1. Визначене відображення комунікаційних сервісів (SCSM). Миттєві значення на послідовній багатоканальній лінії «точка-точка»

ІЕС 61850-9-2 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 9-2. Визначене відобра-ження комунікаційних сервісів (SCSM). Миттєві значення згідно з ISO/IEC 8802-3

ISO/IEC 9646-1 Інформаційна технологія. Взаємозв’язок відкритих систем. Методологія й основи атестаційного тестування. Частина 1. Загальні положення

ISO/IEC 9646-2 Інформаційна технологія. Взаємозв’язок відкритих систем. Методологія й основи атестаційного тестування. Частина 2. Специфікація комплекту абстрактних тестів

ISO/ІЕС 9646-4 Інформаційна технологія. Взаємозв’язок відкритих систем. Методологія й основи атестаційного тестування. Частина 4. Реалізування тестів

ISO/IEC 9646-5 Інформаційна технологія. Взаємозв’язок відкритих систем. Методологія й основи атестаційного тестування. Частина 5. Вимоги до випробовувальних лабораторій та клієнтів для процесу оцінювання відповідності

ISO/IEC 9646-6 Інформаційна технологія. Взаємозв’язок відкритих систем. Методологія й основи атестаційного тестування. Частина 6. Профіль протоколу специфікації випробовування.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито наведені нижче терміни та визначення позначених ними понять:

3.1 виробничі приймально-здавальні випробовування (ВПЗВ) (factory acceptance test (FAT))

Узгоджені з замовником функційні випробовування спеціально виготовленої установки

САП або її частин з використовуванням набору параметрів для запланованого застосовування. Випробовування треба проводити на виробництві системного інтегратора, використовуючи випро- бовувальне устатковання, що моделює процес

3.2  контрольна точка (hold point)

Точка, визначена у відповідному документі, після якої не можна виконувати жодної дії без письмового підтвердження ініціатора випробовування на сумісність. Випробовувальні установи мають забезпечити письмове повідомлення ініціатору в домовлений час перед досягненням контрольної точки. Ініціатор або його представник зобов’язаний перевірити контрольну точку і затвердити відновлення випробовування

3.3  можливість взаємодії (interoperability)

Спроможність двох або більше ІЕП від одного або від різних виробників обмінюватися інформацією та використовувати цю інформацію для коректного виконання певних функцій. Набір значень має визначену відповідність кількості значень іншого набору

3.4 висновок про відповідність реалізації моделі (Model Implementation Conformance Statement (MICS))

Деталізує стандартні моделі об’єктів даних, що підтримуються системою або приладом

3.5 негативне випробовування (negative test)

Випробовування для підтвердження коректної характеристики приладу або системи, стосовно наведених нижче стандартів:

—  введення інформації та сервісів, що відповідають вимогам ІЕС 61850, які не зреалізовано у випробному приладі або системі;

—  введення інформації та сервісів, що не відповідають вимогам ІЕС 61850, які не зреалізовано у випробному приладі або системі

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com