ДСТУ 3383:2015 Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерений объема и объемного расхода газа

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18974 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 3383:2015 Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерений объема и объемного расхода газа
Дата начала действия01.01.2016
Дата принятия28.05.2015
СтатусДействующий
На заменуДСТУ 3383:2007
Утверждающий документПриказ от 28.05.2015 № 45 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа3383:2015
РазработчикГосударственное предприятие "Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации» (ГП «Ивано-Франковскстандартметрология»)
Принявший органГосударственное предприятие "Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации» (ГП «Ивано-Франковскстандартметрология»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія

ДЕРЖАВНА ПОВІРОЧНА СХЕМА ДЛЯ ЗАСОБІВ
ВИМІРЮВАННЯ ОБ’ЄМУ ТА ОБ’ЄМНОЇ ВИТРАТИ ГАЗУ

ДСТУ 3383:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Івано-Франківськстандартметрологія») Мінекономрозвитку України

РОЗРОБНИКИ: О. Бас; Я. Безгачнюк, канд. техн. наук; П. Джочко; І. Петришин, д-р техн. наук (науковий керівник); Т. Гїрисяжнюк, канд. техн. наук; Д. Середюк, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 травня 2015 р. № 45

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3383:2007

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Державний первинний еталон

4 Вторинні еталони

5 Робочі еталони

5.1 Робочі еталони, запозичені з інших повірочних схем

5.2 Робочі еталони

6 Робочі засоби вимірювальної техніки

Додаток А Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ДЕРЖАВНА ПОВІРОЧНА СХЕМА ДЛЯ ЗАСОБІВ
ВИМІРЮВАННЯ ОБ’ЄМУ ТА ОБ’ЄМНОЇ ВИТРАТИ ГАЗУ

МЕТРОЛОГИЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ ОБЪЕМА И ОБЪЕМНОГО РАСХОДА ГАЗА

METROLOGY
STATE VERIFICATION SCHEDULE FOR MEANS
MEASURING VOLUME AND VOLUMETRIC FLOW OF GAS

Чинний від 2016-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу (додаток А) і встановлює призначеність державного первинного еталона одиниць об’єму газу (м3) та об’ємної витрати газу (м3/с), комплекс основних засобів вимірювальної техніки, що входять до його складу, основні метрологічні характеристики та порядок передавання розмірів одиниць об’єму та об’ємної витрати газу від державного первинного еталона методом звірення із застосуванням еталонів порівняння до вторинних, робочих еталонів та робочих засобів вимірювальної техніки із зазначенням похибок і основних методів повірки (калібрування).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3381:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання маси

ДСТУ 3537:2011 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об’єму рідини

ДСТУ 3538:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання часу і частоти

ДСТУ 3741-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань довжини

ДСТУ 3742-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури. Контактні засоби вимірювання температури

ДСТУ 4007-2001 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань надлишкового тиску в діапазоні від мінус 100 кПа до 250 МПа

ДСТУ ГОСТ 8.024:2004 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання густини (ГОСТ 8.024-2002, IDT)

ГОСТ 8.547-86 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений относительной влажности газов (Державна система забезпечення єдності вимірювань. Державний первинний еталон і державна повірочна схема для засобів вимірювань відносної вологості газів).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com