Решение от 16.01.2004 № 1 "О разрешении на экспериментальное установление системы "Кодас-ЖС"в жилых и общественных домах во время их сооружения, реконструкции и капремонта"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20147 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 16.01.2004 № 1 "О разрешении на экспериментальное установление системы "Кодас-ЖС"в жилых и общественных домах во время их сооружения, реконструкции и капремонта"
Дата принятия16.01.2004
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа1
РазработчикНет данных


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Про Зміну № 1 ДБН Д

Про дозвіл на експериментальне встановлення системи “Кодас-ЖС” в житлових і громадських будинках  під час їх спорудження, реконструкції та капремонту

Рішення НТР від 16 січня 2004 р. № 1


Заслухавши інформацію про комплекс автоматизованої системи керування „Кодас-ЖСК”, призначеного для оперативного контролю та керування різним інженерним та технологічним обладнанням системами життєзабезпечення) житлових та громадських будинків, розроблений ТОВ фірмою „ЕЛЕКОН-LTD”, і керуючись необхідністю розвитку та застосування новітніх енергозберігаючих технологій у господарському комплексі України, науково-технічна рада вирішила:

1. З метою використання енергозберігаючих заходів у житлових та громадських будинках під час їх спорудження, реконструкції та капремонту дозволити як експеримент встановлення запропонованого комплексу „Кодас-ЖС” за згодою замовника.

2. ТОВ фірмі „ЕЛЕКОН-LTD” разом зі співвиконавцями експериментальних робіт за результатами проведення експериментального встановлення та експлуатації комплексу „Кодас-ЖС” підготувати науково-технічний звіт та подати його до Держбуду в установленому порядку. 

3. Рекомендувати розробнику комплексу „Кодас-ЖС” ТОВ фірмі „ЕЛЕКОН-LTD” подати матеріали з розробки автоматизованої системи керування „Кодас-ЖС” на розгляд НТР Держжитлокомунгоспу України за відповідністю питання.

4. Запропонувати розробнику комплексу „Кодас-ЖС” - ТОВ фірмі „ЕЛЕКОН-LTD” підготувати технічні умови, які регламентують застосування даного комплексу в цивільному будівництві, та подати їх до Держбуду для експертизи та погодження.

Заступник Голови НТР

А. Беркута


*         *       *

Довідка


Серед основних галузей матеріального виробництва будівництво та житлово-комунальне господарство є найбільш енергоспоживаючими. Щорічно населення України споживає близько 75 млн.т умовного палива, що складає майже 30 % від його загального споживання в країні. Структура споживання енергоресурсів у цих галузях характеризується так: майже 84 % іде на утримання житлового фонду, 11 % - на виробництво будівельних матеріалів, 5 % - на потреби будівельних організацій. В Україні одним мешканцем на рік споживається 1,5 т умовного палива, що в перерахунку на 1 м2 загальної площі більше в 1,5 раза ніж у США, і в 2,5-3 рази більше ніж у Скандинавських країнах.

Наведені показники свідчать про значний потенціал енергозбереження саме у сфері споживання енергоресурсів населенням нашої країни.

Держбудом України протягом останнього десятиріччя проводиться послідовна системна робота в цьому напрямі через:

• розробку та реалізацію державних, міжгалузевих та галузевих енергозберігаючих програм, удосконалення нормативно-методичної бази з енергозберігаючих технологій;

• експериментальну перевірку найбільш ефективних енергозберігаючих заходів шляхом реалізації демонстраційних проектів (наприклад, підлоги з електропідігрівом, теплозахисного покриття “Термощит”, ущільнення вікон і дверей еластичним профілем Sillen та ін.) на конкретних об‘єктах.

ТОВ фірмою “ЕЛЕКОН-LTD” розроблено комплекс автоматизованої системи керування “Кодас-ЖС”, призначенням якого є забезпечення всіх служб житлово-комунального господарства (ЖКГ) міста сучасними автоматизованими засобами керування, які дозволяють проводити більш ефективний облік, контроль та керування міськими ресурсами, посилення оперативного контролю за процесами життєзабезпечення житлового фонду, зменшення експлуатаційних витрат та економії енергоносіїв, що відповідає стратегії політики Держбуду України щодо підтримки та впровадження енергозберігаючих технологій.

Нині ОДС житлових приміщень, які будуються в Києві, виконують згідно з рішенням Київського міськвиконкому від 09.11.1983 р. «Обсяг інформації, що передається на диспетчерський пункт ОДС мікрорайону, а також перелік сигналів керування, що передаються з диспетчерського пункту ОДС на об’єкти (з використанням диспетчерської системи «Еталон») для нової забудови міста Києва» та іншими чинними нормативними документами. Однак за останнє десятиліття відбулись якісні зміни в сфері енергоспоживання: розширилась номенклатура побутової техніки, її технологічність та комп‘ютеризація; з‘явились нові матеріали та технології, які можуть суттєво вплинути на обсяги енерговитрат (енергоспоживання) населенням, що є нагальною потребою сьогодення, оскільки наша країна не має потужних запасів газу, вугілля, питної води, не виробляє і достатніх для сьогоднішніх потреб обсягів електроенергії.

Розроблена ж фірмою “ЕЛЕКОН-LTD” система “Кодас-ЖС” і покликана вирішувати питання ефективного енергоспоживання як самими споживачами, так і виробниками послуг цієї галузі. До структури системи входять засоби зв‘язку інформаційних мереж будинку з диспетчерськими службами ЖЕО та постачальників енергоресурсів з розрахунковими центрами та міськими органами керування, оперативними службами та ін. У межах об‘єктів зв‘язок здійснюється існуючими каналами та засобами зв‘язку мереж збирання показників у будинку, в межах ЖЕО та районів міста, на рівні міста - високошвидкісними каналами зв‘язку.

Система побудована за принципом цифрових промислових мереж. Основою системи є набір мікропроцесорних контролерів, які забезпечують передачу інформації між вимірювальними приладами (датчиками), керуючими комп‘ютерами та виконавчими механізмами. Архітектура системи відкрита та сумісна з IBM PC, що дозволяє створювати без зупинки системи в цілому додавання чи вилучення контрольованих параметрів або програмних завдань, і базується на контролерах вітчизняного виробництва, які значно дешевші за імпортні аналоги.

До функцій системи “Кодас-ЖС” входить:

· Автоматичне зняття показань лічильників електроенергії, тепла, води, газу і передача їх в диспетчерські та розрахункові центри з періодичністю, достатньою для організації комерційних розрахунків.

· Підтримка мультитарифного регулювання та облік понаднормативного споживання енергоресурсів і води.

· Керування виконавчими механізмами енергозберігаючих систем та технологій.

· Контроль поточного значення параметрів теплотехнічних систем.

· Контроль якості роботи енергопостачальних організацій через аналіз динамічних характеристик зміни параметрів за часом.

· Оптимальне налагодження теплоенергетичних систем будинків та об’єктів соціально-побутової сфери з метою економного використання водних і енергетичних ресурсів.

· Усунення випадків недопостачання теплоенергії і води в житлові та громадські будинки (школи, дитячі садки, лікарні тощо).

· Оперативне оповіщення про аварійні та нештатні ситуації в інженерно-технологічних системах через спрацювання системи аварійно-попереджувальної сигналізації.

· Діагностування технічного стану інженерно-технологічних систем житлових та громадських будинків.

· Контроль працездатності ліфтового господарства.

· Автоматичне керування освітленням житлових споруд та зовнішнім освітленням мікрорайону.

· Діагностика та віброконтроль характерних вузлів інженерних споруд.

· Контроль несанкціонованого доступу в інженерні приміщення будинків.

· Документування моніторингу споживання енергоресурсів, стану інженерних комунікацій та взаєморозрахунків у ЖКГ міста.

Наслідком цього є:

повна диспетчеризація ЖКГ міста; скорочення бюджетних дотацій на оплату та ліквідацію існуючої і поточної заборгованості за спожиті енергоресурси населенням та підприємствами через вирішення проблеми обліку, контролю та регулювання використання енергоресурсів, гарячої й холодної води, а також впровадження енергозберігаючих технологій і тарифів; максимальне наближення оплати споживачами спожитих енергоресурсів.

Економічність у поєднанні з високою швидкістю впровадження, скорочення витрат кабельної продукції, відмова від низки пристроїв автоматики, зменшення експлуатаційних витрат, можливість поетапного та фрагментарного впровадження, підвищення надійності інженерного обладнання будинків підтверджує доцільність і перспективність використання комплексу “Кодас-ЖС”.

Зазначене питання було розглянуто на секції будівельних матеріалів НТР Держбуду (протокол № 12 від 26.11.03), схвалено та рекомендовано до розгляду на засіданні президії НТР Держбуду з метою погодження експериментального застосування комплексу “Кодас-ЖС”, розробленого ТОВ фірмою “ЕЛЕКОН-LTD” (м. Київ) під час будівництва житлових і громадських будинків у нових мікрорайонах Києва.

Начальник Управління науково-

технічної політики та інформаційних

технологій у будівництві

Д. Барзилович


Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ