Решение от 23.01.2004 № 10 "О состоянии реализации мероприятий Программы обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями на объекты жилищного и общественного назначения"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20039 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 23.01.2004 № 10 "О состоянии реализации мероприятий Программы обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями на объекты жилищного и общественного назначения"
Дата принятия23.01.2004
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа10
РазработчикНет данных


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Про стан реалізації заходів Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення

Про стан реалізації заходів Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення

Рішення колегії від 23 січня 2004 р. № 10

Заслухавши інформацію начальника Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнка про стан реалізації міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями заходів Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення та заходів Держбуду на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року № 863 про її затвердження, колегія відзначає, що із 22 міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, задіяних у виконанні заходів Програми, надали відповідну інформацію у визначений постановою Кабінету Міністрів України термін - 15 січня 2004 року - тільки 9 установ. У повному обсязі, визначеному у листі Держбуду від 11.12.03 № 2/6-681 (інформація про стан виконання програми, копія затвердженої галузевої програми), надали інформацію Мінтранс, Мінкультури, Міністерство охорони здоров’я. У зазначений термін інформацію представили 8 облдержадміністрацій, зокрема, у повному обсязі тільки Одеська облдержадміністрація.

Разом з тим, вибіркові перевірки стану дотримання вимог державних будівельних норм щодо врахування потреб людей з інвалідністю, звернення окремих громадян та громадських організацій інвалідів свідчать про те, що при будівництві та реконструкції окремих об’єктів міської забудови зазначені вимоги враховуються недостатньо.

З метою подальшої реалізації Держбудом заходів Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення та постійного контролю за їх виконанням колегія вирішила:

1. Взяти до відома інформацію начальника Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Держбуду О.Авдієнка про хід виконання заходів зазначеної Програми.

2. Рекомендувати міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міськдержадміністраціям вжити додаткових заходів щодо безумовного виконання галузевих та регіональних програм безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення та здійснювати постійний моніторинг їх реалізації. Особливу увагу приділити дообладнанню існуючих будинків і споруд засобами безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями.

3. Державній архітектурно-будівельній інспекції (В.Папка) разом з Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення (О.Авдієнко) забезпечити у І-ІV кварталах 2004 р. вибіркову перевірку виконання заходів регіональних програм та дотримання вимог безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлово-цивільного призначення при їх будівництві та прийнятті в експлуатацію. За результатами перевірки притягнути до адміністративної відповідальності порушників державних будівельних норм щодо забезпечення безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів житлового та громадського призначення.

4. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення (О.Авдієнко):

- здійснювати постійний моніторинг виконання заходів та реалізації галузевих та регіональних програм, а також надання постійної науково-методичної допомоги їх виконавцям;

- забезпечити виконання заходів Держбуду з реалізації Програми у 2004 році, про стан їх виконання звітувати у січні 2005 р.;

- забезпечити взаємодію з питань виконання заходів Програми з Комітетом Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, Національною асамблеєю інвалідів України та іншими громадськими організаціями інвалідів.

5. Визначити головним науково-дослідним інститутом із проведення комплексу наукових досліджень та розроблення відповідної нормативно-методичної бази щодо вирішення проблем людей з інвалідністю - ВАТ „КиївЗНДІЕП”.

6. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення та ДП „Укрархбудінформ” (В.Чеснок) забезпечити видання та розповсюдження у І півріччі 2004 р. Збірника основних законодавчих та нормативно-методичних документів із зазначеної проблеми.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Комітету Ю.Казмірука.

Голова колегії

В. Череп


Довідка


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року №863 “Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення” (п.3) Держбудом України здійснюється постійний контроль за ходом реалізації заходів зазначеної Програми. Вказаною постановою доручено міністерствам, іншим центральним і місцевим державним органам виконавчої влади розробити у 2003 році відповідні галузеві і регіональні програми з визначенням конкретних заходів і джерел фінансування.

Відповідно до п.3 вказаної постанови Держбуду доручено щорічно звітувати Кабінету Міністрів України про стан виконання заходів державної Програми та надавати зведену інформацію про виконання галузевих і регіональних програм. Держбуд з метою підготовки такої інформації звернувся листом від 11.12.2003 № 2/6-681 до міністерств, центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій надати до 15 січня 2004 року інформацію про стан розроблення та реалізації галузевих та регіональних програм щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення, а також інформацію щодо прийнятих рішень з фінансування заходів програм у 2004 році.

У визначений постановою термін - 15січня 2004 року - до Держбуду надійшла відповідна інформація від Держкомспорту, Мінтрансу, Укравтодору, Держнаглядохоронпраці, Мінкультури, Мінекоресурсів, Держкомсім’ямолоді, Державної туристичної адміністрації, Фонду соціального захисту інвалідів, а також від таких областей: Полтавської, Хмельницької, Чернігівської, Київської, Вінницької, Житомирської, Одеської. На час складання довідки інформація з місць продовжує надходити.

Про стан надання інформації після визначеного Постановою терміну колегію Держбуду буде повідомлено окремою довідкою.

Разом з тим, подані інформаційні матеріали у повному обсязі не відображають стану виконання заходів Програми у галузі чи регіоні, здебільшого джерела фінансування заходів не визначені. Найбільш повна інформація і достатньо якісно підготовлена і затверджена регіональна програма надана Одеською облдержадміністрацією, а також Мінтрансом та Мінкультури.

Зазначене свідчить про необхідність  у подальшому відпрацювання єдиної форми звітності щодо виконання заходів Програми як для галузі, так і для регіонів.

Аналіз поданих матеріалів свідчить також про недостатній рівень відповідальності міністерств, відомств та облдержадміністрацій стосовно виконання завдань постанови Кабінету Міністрів України та вирішення проблеми створення безбар’єрного простору для людей з інвалідністю, що потребує прийняття окремих відповідних додаткових заходів на рівні Кабінету Міністрів України.

На виконання зазначеної Постанови розроблені та затверджені наказом Держбуду від 07.07.2003 № 104 заходи щодо реалізації Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення. Звіт про виконання заходів державної програми Держбудом підготовлено Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення та надано на доручення Кабінету Міністрів України до 15 січня п.р. на запит Мінпраці України.

Із зазначених заходів Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення організовано та виконано наступне:

· Здійснено перегляд чинних нормативно-методичних документів у будівництві з метою їх вдосконалення та приведення у відповідність із сучасними вимогами щодо захисту прав інвалідів. Розгляд науково-дослідної роботи із зазначеного питання на НТР Держбуду планується у І кварталі 2004 року. За результатами розгляду будуть внесені та затверджені відповідні зміни до державних будівельних норм та скориговані положення методичних документів у галузі проектування об’єктів житлово-громадського призначення з урахуванням потреб інвалідів.

· Розроблено ВАТ „КиївЗНДІЕП” на замовлення Управління  першу редакцію проекту державних будівельних норм - ДБН “Заклади соціального захисту населення”. Затвердження та надання чинності зазначеному нормативному документу заплановано у 2004 році.        

· Проведено підготовчу роботу, затверджено завдання з розроблення у 2004 році державних будівельних норм - ДБН “Проектування середовища життєдіяльності інвалідів та маломобільних груп населення”, завершення розроблення яких  планується у 2004 році.

· Підготовлені до видання матеріали для Збірника основних законодавчих та нормативно-методичних документів щодо проектування та будівництва житлово-цивільних будинків і споруд з врахуванням потреб інвалідів.

·  Разом з Національною  асамблеєю інвалідів України 21-23 травня 2003 року у м. Львові організовано та  проведено Всеукраїнську конференцію “Безбар’єрна архітектура - запорука прав неповноспроможної людини в контексті прав людини”.

На пленарних засіданнях Конференції з доповідями щодо проблем формування  безбар’єрного середовища виступили представник Держбуду, провідні фахівці підвідомчих Держбуду проектних та науково-дослідних організацій.

На зустрічі з представниками неповноспроможних людей Канади були обговорені питання щодо обміну інформацією у галузі вирішення проблем людей з інвалідністю та визначені можливі напрямки подальшого співробітництва.

· Здійснюється постійний державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з інвалідністю до об’єктів житлового та громадського призначення, виконання проектних і ремонтних робіт з метою формування доступного середовища у населених пунктах, а також шляхово-магістральної інфраструктури, вокзалів, аеропортів тощо. За результатами вибіркової перевірки  виконання зазначених заходів Управлінням підготовлено і направлено від Держбуду до Міністерства архітектури та будівельної політики Автономної Республіки Крим, місцевих органів містобудування та архітектури  лист від 24.12.2003 № 2/6-710 щодо посилення контролю за безумовним виконанням заходів зазначеної Програми,  додержанням вимог державних будівельних норм, за виконанням  наказу Держбуду від 05.09.2001  № 175 “Про заходи щодо виконання завдань Національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими можливостями на 2001-2005 роки”

Відповідно до п.3 зазначеного наказу Державній архітектурно-будівельній інспекції України, інспекціям архітектурно-будівельного контролю забороняється прийняття в експлуатацію об’єктів житлово-цивільного призначення, в яких не виконані заходи щодо безперешкодного доступу інвалідів до зазначених об’єктів, передбачені чинними будівельними нормами.

На виконання п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року № 863 “Про затвердження Програми безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення” Держбудом здійснюється підготовка щорічного звіту Кабінету Міністрів України про стан виконання Програми.

Управлінням підготовлено та подано пропозиції щодо розроблення проектів нормативно-методичних актів з проблеми до основних організаційно-технічних заходів Комітету у 2004 р. згідно з заходами Програми безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення. Разом з тим, відсутність цільових бюджетних коштів на реалізацію заходів програми стримує реалізацію заходів у часі як Держбудом, так і іншими організаціями-співвиконавцями.

Начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення

О.Авдієнко


Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ