ДСТУ EN 15234-3:2013 Твердое биотопливо. Обеспечение качества. Часть 3. Брикеты древесные для непромышленного использования (EN 15234-3:2012, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18645 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 15234-3:2013 Твердое биотопливо. Обеспечение качества. Часть 3. Брикеты древесные для непромышленного использования (EN 15234-3:2012, IDT)
Дата начала действия01.10.2014
Дата принятия27.12.2013
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 27.12.2013 № 1589 О принятии национальных стандартов Украины, пробных национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, национального классификатора Украины, гармонизированного с международным классификатором, утверждении национальных стандартов Украины, изменений к национальным стандартам Украины, отмене национальных стандартов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа15234-3:2013
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Тракторы и сельскохозяйственные машины» (ТК 69)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Тракторы и сельскохозяйственные машины» (ТК 69)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Тверде біопаливо
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
Частина 3. Брикети деревні для непромислового використання

(ЕN 15234-3:2012, IDТ)
ДСТУ ЕN 15234-3:2013

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69), Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний інститут фермських машин» (ТОВ «НДІферммаш»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М.Коцар (науковий керівник); А.Харченко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 27 грудня 2013 р. № 1589 з 2014-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 15234-3:2012 Solid biofuels — Fuel quality assurance — Part 3: Wood briquettes for non-industrial use (Тверде біопаливо. Забезпечення якості палива. Частина 3. Брикети деревні для непромислового використання) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Умовні познаки та скорочення

5 Заходи щодо забезпечення та контролювання якості

5.1 Загальні вимоги

5.2 Простежуваність

5.3 Технологічні вимоги

5.4 Визначення паливних характеристик для кінцевого паливного продукту (етап 1)

5.5 Опис технологічних процесів (етапи 2, 3 і 4) 

5.6 Заходи щодо забезпечення якості продукції (етап 5)

5.6.1 Вхідний контроль сировини та інших матеріалів

5.6.2 Виробництво деревних брикетів

5.6.3 Переміщення продукту від виробництва до користувача

5.7 Процедура для окремого оброблення невідповідних сировини і твердого біопалива (етап 6)

6 Декларація паливного продукту щодо якості та маркування

Додаток А Приклади декларації паливного продукту

Додаток В Деякі відхилення від норм

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 15234-3:2012 Solid biofuels — Fuel quality assurance — Part 3: Wood briquettes for non-industrial use (Тверде біопаливо. Забезпечення якості палива. Части­на 3. Брикети деревні для непромислового використання).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

— до розділу «Нормативні посилання» та пункту 5.6.1 долучено «Національне пояснення» та «Національну примітку», виділені в тексті рамкою;

— вилучено «Передмову» та «Вступ» до EN 15234-3:2012;

— на рисунку 1 познаку «EN 15234-3» замінено на «ДСТУ EN 15234-3».

Під загальними груповим і основним складниками назви EN 15234 «Тверде біопаливо. Забез­печення якості палива» чинні шість частин, які мають такі додаткові складники назви:

Частина 1. Загальні вимоги.

Частина 2. Пелети деревні для непромислового використання.

Частина 3. Брикети деревні для непромислового використання.

Частина 4. Тріски деревні для непромислового використання.

Частина 5. Дрова для непромислового використання.

Частина 6. Пелети недеревні для непромислового використання.

У цьому стандарті наведено недатовані посилання на EN 14774-1, EN 14774-2, EN 14775, EN 15104, EN 15150, EN 15297, на цей час чинними є EN 14774-1:2009, EN 14774-2:2009, EN 14775:2009, EN 15104:2011, EN 15150:2011, EN 15297:2011, які замінюють CEN/TS 14774­1:2004, CEN/TS 14774-2:2004, CEN/TS 14775:2004, CEN/TS 15104:2005, CEN/TS 15150:2005, CEN/TS 15297:2006, відповідно, що прийняті в Україні як пробні національні стандарти (чинні до 2016-03-01):

— ДСТУ-П CEN/TS 14774-1:2012 Біопаливо тверде. Методи визначання вмісту вологи ви­сушуванням у сушильній шафі. Частина 1. Стандартний метод визначання загальної вологи (CEN/TS 14774-1:2004, IDТ);

— ДСТУ-П CEN/TS 14774-2:2012 Біопаливо тверде. Методи визначання вмісту вологи висушуванням у сушильній шафі. Частина 2. Спрощений метод визначання загальної вологи (CEN/TS 14774-2:2004, IDТ);

— ДСТУ-П CEN/TS 14775:2012 Біопаливо тверде. Метод визначання вмісту золи (CEN/TS 14775:2004, IDТ);

— ДСТУ-П CEN/TS 15104:2012 Біопаливо тверде. Методи визначання загального вмісту вуглецю, водню та азоту (CEN/TS 15104:2005, IDТ);

— ДСТУ-П CEN/TS 15150:2012 Біопаливо тверде. Методи визначання щільності часток (CEN/TS 15150:2005, IDТ);

— ДСТУ-П CEN/TS 15297:2012 Біопаливо тверде. Методи визначання мікроелементів (CEN/TS 15297:2006, IDТ).

Копії нормативних документів, на які є послання в цьому стандарті, можна отримати в Голов­ному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
Частина 3. Брикети деревні для непромислового використання

ТВЕРДОЕ БИОТОПЛИВО
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
Часть 3. Брикеты древесные для непромышленного использования

SOLID BIOFUELS
QUALITY ASSURANCE
Part 3. Wood briquettes for non-industrial use

Чинний від 2014.10.01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо перевіряння якості (контролювання якості) та визна­чає заходи стосовно забезпечення якості деревних брикетів відповідно до вимог, установлених в EN 14961-3 (забезпечення якості). Цей стандарт поширюється на всі етапи ланцюжка від постачан­ня сировини виробнику біопалива до місця постачання паливного продукту кінцевому користувачу.

Цей стандарт поширюється на забезпечення якості тільки деревних брикетів, виготовлених з деревних біомас, визначених згідно з таблицею 1 EN 14961-1:2010 і EN 14961-3.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами)

EN 14588:2010 Solid biofuels — Terminology, definitions and descriptions

EN 14961-1:2010 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 1: General requirements

EN 14961-3:2011 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 3: Wood briquettes for non-industrial use

EN 15234-1 Solid biofuels — Fuel quality assurance — Part 1: General requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 14588:2010 Тверде біопаливо. Терміни, визначення понять і описи

EN 14961-1:2010 Тверде біопаливо. Технічні характеристики та класифікація. Частина 1. Загальні вимоги

EN 14961-3:2011 Тверде біопаливо. Технічні характеристики та класифікація. Частина 3. Брикети деревні для непромислового використання

EN 15234-1 Тверде біопаливо. Забезпечення якості палива. Частина 1. Загальні вимоги.

Примітка 1. У ЕN 14961-1:2010 наведено перелік нормативних посилань на європейські стандарти щодо відбирання проб, зменшення проби за розмірами, в ЕN 14961-3:2011 — визначання властивостей твердого біопалива

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни, визначення понять яких наведено в EN 14588:2010, а також наведені нижче.

3.1 деревний брикет (wood briquette)

Ущільнене біопаливо з добавками або без них, у формі кубічних, багатогранних або цилін­дричних елементів, отриманих стисканням подрібненої біомаси.

Примітка. Сировиною для деревних брикетів є деревна біомаса згідно з таблицею 1 EN 14961-1:2010. Деревні брикети зазвичай виробляють у прес-формі, їх загальна вологість менше ніж 15 % від вологого стану

3.2 добавка (additive)

Матеріал, який покращує якість палива (наприклад, характеристики горіння), зменшує викиди чи робить продукцію більш ефективною

3.3 хімічне оброблення (chemical treatment)

Оброблення хімічними речовинами, крім повітря, води або нагрівання.

Примітка. Приклади хімічного оброблення наведено в довідковому додатку С EN 14961-1:2010

3.4 домішки (impurities)

Матеріал, відмінний від сировини чи самого палива, зокрема ґрунт, камені, пластик, скло

3.5 погодні умови (weather condition)

Температура, вологість і опади, зокрема дощ, сніг.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 EN 13556 Round and sawn timber— Nomenclature of timbers used in Europe

2 EN 14774-1 Solid biofuels — Determination of moisture content — Oven dry method — Part 1: Total moisture — Reference method

3 EN 14774-2 Solid biofuels — Determination of moisture content — Oven dry method — Part 2: Total moisture — Simplified method

4 EN 14775 Solid biofuels — Determination of ash content

5 EN 14918 Solid biofuels — Determination of calorific value

6 EN 15104 Solid biofuels — Determination of total content of carbon, hydrogen and nitrogen — Instrumental methods

7 EN 15150 Solid biofuels — Determination of particle density

8 EN 15289 Solid biofuels — Determination of total content of sulfur and chlorine

9 EN 15297 Solid biofuels — Determination of minor elements —As, Cd,   Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V and Zn.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com