ДСТУ 7704:2015 Орошение. Микроорошение. Термины и определения понятий

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18954 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7704:2015 Орошение. Микроорошение. Термины и определения понятий
Дата начала действия01.08.2016
Дата принятия28.05.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 28.05.2015 № 45 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7704:2015
РазработчикИнститут водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук (ИВПиМ НААН)
Принявший органИнститут водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук (ИВПиМ НААН)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Зрошення
МІКРОЗРОШЕННЯ
Терміни та визначення понять

ДСТУ 7704:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПІМ НААН)

РОЗРОБНИКИ: А. Калєніков, канд. техн. наук; В. Корюненко, канд. техн. наук; М. Ромащенко, д-р техн. наук (науковий керівник); С. Рябков, канд. с.-г. наук; А. Шатковський, канд. с.-г. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 травня 2015 р. № 45 з 2016-08-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальне пояснення

4 Терміни та визначення понять

4.1 Загальні поняття

4.2 Технологія мікрозрошування

4.3 Технічні засоби та конструкції систем мікрозрошування

Додаток А Абетковий покажчик українських термінів

Додаток Б Абетковий покажчик німецьких термінів

Додаток В Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток Г Абетковий покажчик французьких термінів

Додаток Д Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Е Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗРОШЕННЯ
МІКРОЗРОШЕННЯ
Терміни та визначення понять

ОРОШЕНИЕ
МИКРООРОШЕНИЕ
Термины и определения понятий

IRRIGATION
MICROIRRIGATION
Terms and definitions of concepts

Чинний від 2016-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно мікрозрошення.

1.2 Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються локальних способів зрошення, у роботах зі стандартизування, у науковій, навчально-методичній і публіцистичній літературі.

1.3 Вимоги стандарту застосовують в роботі підприємств, установ і організацій, що діють в Україні, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3517-97 Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять

ДСТУ 4930:2008 Розсадники. Плодові, ягідні, виноградні насадження. Проектування систем зрошування. Загальні технічні вимоги

ДСТУ ISO 11276:2001 Якість ґрунту. Визначення тиску порової води. Метод з використовуванням тензіометра

3 ЗАГАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один, а в окремих випадках два застандартизовані терміни. Проте, використовуючи застандартизовані терміни, у межах одного документа рекомендовано вживати лише один із термінів-синонімів.

3.2 Терміни та визначення понять (терміностатті) оформлено відповідно до ДСТУ 3966.

3.3 Наявність квадратних дужок у терміні та визначенні певної термінологічної статті означає, що в ній суміщено дві терміностатті, у яких переважає однаковий текст. Першу статтю треба читати, беручи до уваги текст поза дужками разом з текстом у першій парі квадратних дужок, пропускаючи текст у інших парах квадратних дужок. Другу статтю читають, замінюючи текст першої пари квадратних дужок текстом другої пари квадратних дужок. В абетковому покажчику суміщені терміни подано окремо без дужок, з посиланням на той самий номер терміностатті.

3.4 Застандартизовані терміни набрано напівгрубим шрифтом, недозволені терміни — світлим курсивом з позначкою (Нд).

3.5 Терміни, установлені цим стандартом і вжиті у визначеннях інших термінів цього стандарту, виділено у текстах визначень підкресленням.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com