ДСТУ 7727:2015 Продукты коксования химические. Правила приемки и методы отбора проб

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18711 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7727:2015 Продукты коксования химические. Правила приемки и методы отбора проб
Дата начала действия01.08.2016
Дата принятия28.05.2015
СтатусДействующий
На заменуГОСТ 5445-79
Утверждающий документПриказ от 28.05.2015 № 45 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7727:2015
РазработчикУкраинский государственный научно-исследовательский углехимический институт (УХИН)
Принявший органУкраинский государственный научно-исследовательский углехимический институт (УХИН)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ КОКСУВАННЯ ХІМІЧНІ
Правила приймання та методи відбирання проб

ДСТУ 7727:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН) та Технічний комітет «Кокс» (ТК 12)

РОЗРОБНИКИ: М. Гапотченко, канд. техн. наук (науковий керівник); І. Кпемешова; Т. Козирева

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 травня 2015 р. № 45 з 2016-08-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5445-79)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Правила приймання

5 Методи відбирання проб

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

8 Маркування проб

9 Пакування проб

10 Зберігання проб

Додаток А Типи пробовідбірників та схеми відбирання проб ПКХ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ КОКСУВАННЯ ХІМІЧНІ
Правила приймання та методи відбирання проб

ПРОДУКТЫ КОКСОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИЕ
Правила приемки и методы отбора проб

CHEMICAL PRODUCTS OF COKING
Acceptance regulations and methods of sampling

Чинний від 2016-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на продукти коксування хімічні (ПКХ) і установлює правила при­ймання та методи відбирання проб ПКХ (рідких, сипких, в кусках та плитах) з резервуарів, залізничних і автомобільних цистерн, бочок та інших засобів зберігання і транспортування для визначання кількісних та якісних показників ПКХ.

Стандарт не поширюється на відбирання проб коксового газу, очищеного та неочищеного, а також кислоти сірчаної технічної.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДСТУ 2887-94 Паковання та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 2888-94 Пакування та консервація. Терміни та визначення

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3903-99 (ISO 6206-1979) Продукти хімічні технічні. Відбір проб. Терміни та визначення (ISO 6206:1979, IDТ)

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом зі шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови (ГОСТ 12.4.137-2001, IDТ)

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ Б А 3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041-2001, IDТ)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна без­пека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопас­ности (ССБТ. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентра­ций вредных веществ (ССБП. Повітря робочої зони. Вимоги до методик вимірювання концентрацій шкідливих речовин)

ГОСТ 12.1.018—93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Техни­ческие условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классифи­кация и общие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація та загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.111—82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Техни­ческие условия (ССБП. Костюми чоловічі для захисту від нафти і нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Техни­ческие условия (ССБП. Костюми жіночі для захисту від нафти і нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 21560.0-82 Удобрения минеральные. Методы отбора и подготовки проб (Добрива мінеральні. Методи відбирання та готування проб)

ГОСТ 27652-88 Костюмы мужские для защиты от кислот. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від кислот. Технічні умови)

ГОСТ 27654-88 Костюмы женские для защиты от кислот. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від кислот. Технічні умови)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Інженерне обладнання будівель і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та виз­начення їх класу небезпеки для здоров’я населення

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

СП 3.3.1.038-99 Підприємства чорної металургії. Державні санітарні правила

НАПБ 01.039-2001 Правила пожежної безпеки для коксохімічних виробництв

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 23.1-1.01-08 Правила безпеки у коксохімічному виробництві

НПАОП 27.0-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднень)

СП 1131—73 Санитарные правила при транспортировке и работе с пеками (Санітарні правила під час транспортування і роботи з пеками)

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com