Решение от 24.12.2004 № 169 "О результатах проверок в 2004 году субъектов хозяйствования, которые получили лицензии в Госстрое Украины"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20039 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 24.12.2004 № 169 "О результатах проверок в 2004 году субъектов хозяйствования, которые получили лицензии в Госстрое Украины"
Дата принятия24.12.2004
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа169
РазработчикКоллегия Госстроительства и архитектуры


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Про формування головних засад Програми сприяння розвитку

Про результати перевірок у 2004 році суб’єктів господарювання,

що отримали ліцензії в Держбуді України

Рішення колегії від 24 грудня 2004 р. № 169

           


Розглянувши питання „Про результати перевірок у 2004 році суб’єктів господарювання, що отримали ліцензії в Держбуді України”, колегія відзначає зростаючу тенденцію кількості виданих Держбудом ліцензій юридичним та фізичним особам. Розширення кола заявників та обсягів матеріалів, що подаються на розгляд до Держбуду, неврегульованість механізму взаємодії з територіальними органами ліцензування ускладнюють процес видачі ліцензій і, як показали перевірки, внаслідок послаблення контролю за достовірністю поданих даних призводять до збільшення кількості порушень ліцензійних вимог суб’єктами господарювання.

            Враховуючи наведене та з метою вдосконалення процесу ліцензування в будівельній діяльності, колегія вирішила:

            1. Визнати роботу Відділу ліцензування та атестації будівельної діяльності (В.Лісничук) щодо проведення перевірок у 2004 році суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію в Держбуді України, недостатньою.

            2. Відділу ліцензування та атестації будівельної діяльності:

            2.1. Скласти графік перевірок на 2005 рік суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії, із залученням фахівців Державної архітектурно-будівельної інспекції Держбуду, державного підприємства „Укрінвестліцензія”, а також Міністерства архітектури та будівельної політики Автономної Республіки Крим, управлінь містобудування та архітектури обласних,  Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

            2.2. З метою інформування центральних та місцевих органів влади і громадськості здійснювати постійне розміщення інформації про суб’єктів господарювання, які звернулись до Держбуду України із заявою щодо одержання ліцензії, на офіційному сайті Комітету;

            2.3. При розгляді документів суб’єктів господарювання на одержання ліцензії враховувати інформацію та пропозиції Міністерства архітектури та будівельної політики Автономної Республіки Крим, управлінь містобудування та архітектури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інспекцій держархбудконтролю, служб „Укрінвестекспертизи”;

            2.4. Перевірку наявності актуалізованого нормативного забезпечення у суб’єктів господарювання, що подають заяви на отримання ліцензії, здійснювати відповідно до Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів, затвердженого спільним наказом Держспоживстандарту та Держбуду від 24.02.03 № 27/12 та зареєстрованого в Мін’юсті 06.03.03 за № 175/7506;

            2.5. Перевірку можливості використання суб’єктами господарювання програмних засобів, інформаційних ресурсів на машинних носіях здійснювати на підставі документального підтвердження легального їх придбання;

            2.6. Надавати постійну консультативно-методичну допомогу територіальним органам ліцензування та забезпечити у ІІ кварталі 2005 року проведення консультативно-методичного семінару;

            2.7. Внести пропозиції щодо включення до складу Ліцензійної комісії фахівців базових організацій Держбуду.

            3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату (А.Григор) та Фінансово-економічному управлінню (Т.Щавінська) разом з Державним науково-дослідним інститутом автоматизованих систем у будівництві (Б.Волобоєв) та Державним підприємством „Укрінвестліцензія” (П.Крупка) протягом І кварталу 2005 року забезпечити програмно-технічну підтримку розміщення на сайті Держбуду інформації про суб’єктів господарювання, які звернулись із заявою щодо одержання та одержали ліцензії на будівельну діяльність у Держбуді України.

            4. Державному підприємству „Укрінвестліцензія (П.Крупка) протягом І кварталу 2005 року підготувати пропозиції щодо організації в регіонах консультативної допомоги суб’єктам господарювання з питань їх підготовки до одержання ліцензії на будівельну діяльність у Держбуді України.

            5. Міністерству архітектури та будівельної політики Автономної республіки Крим, управлінням містобудування та архітектури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інспекціям держархбудконтролю, службам „Укрінвестекспертизи” оперативно надавати інформацію Комітету про порушення суб’єктами господарювання, які одержали ліцензії в Держбуді України, державних будівельних норм і правил при виконанні робіт у будівельній діяльності.

            6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Держбуду В.Гречка.

Голова колегії

В. Череп


*           *           *


Довідка

Держбудом України видано суб’єктам господарювання ліцензій на будівельну діяльність за 2003 рік  - 4082 , а за 11 місяців 2004 року - 4841, в тому числі відповідно до Угоди про взаємне визнання ліцензій на здійснення будівельної діяльності країн СНД у 2004 році Держбудом  надані ліцензії суб’єктам господарювання Російської Федерації - 6 та Республіки Молдова - 1, а також надані клопотання до Російської Федерації - 9 підприємствам України.

Тенденція до зростання кількості наданих Держбудом ліцензій простежується з моменту введення в дію Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”:

2001

2002

2003

За 9 місяців 2004

Держбуд

Територ.

органи

Держбуд

Територ.

органи

Держбуд

Територ.

органи

Держбуд

Територ.

органи

1176

3130

2950

7561

4082

7324

4018

5165

27%

73%

28%

72%

36%

64%

44%

56%

4306

10511

11406

9192

Всього по Україні

35415

До кінця року кількість ліцензій прогнозно збільшиться до 5300.

У відповідності з вимогами Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та на виконання рішення колегії Держбуду від 27.02.04 відділом ліцензування та атестації будівельної діяльності проведено перевірки суб’єктів господарювання щодо достовірності даних у документах, які подавались в Держбуд на отримання ліцензії, а також перевірки додержання ліцензійних умов провадження будівельної діяльності після видачі ліцензії. До участі в перевірках були залучені фахівці управлінь містобудування та архітектури облдержадміністрацій та співробітники підприємств сфери управління Держбуду.

Протягом року проведено 82 перевірки  (що складає 1,5% від виданих за 11 місяців 2004 року ліцензій), а саме:

1.

Перевірка достовірності даних у документах, поданих для отримання ліцензії,

51

в тому числі:

-

Відділом ліцензування

15

-

Управліннями містобудування та архітектури Облдержадміністрацій за дорученнями відділу ліцензування (Харків - 12, Дніпропетровськ - 6, Донецьк - 7, Запоріжжя - 4, АР Крим - 2, Рівне - 2, Львів - 1, Полтава - 1, Одеса - 1)

36

2.

Перевірка додержання ліцензійних вимог за участю фахівців Управлінь містобудування та архітектури Облдержадміністрацій та підприємств сфери управління Держбуду

31

За результатами перевірок достовірності даних 22 суб’єктам господарювання відмовлено у видачі ліцензії (43,14% від перевірених за цим напрямом).

Вибірковими перевірками додержання ліцензійних вимог суб’єктів господарювання Львівської та Кіровоградської областей відповідно 9 та 11 організацій виявлено ряд порушень ліцензійних вимог, які виявились типовими практично для всіх перевірених суб’єктів господарювання, а саме:

1. Професійна структура суб’єктів господарювання, яка подана до Держбуду на одержання ліцензії, не відповідає дійсному стану справ (відсутні трудові книжки, контракти, трудові угоди або заміна одного виду трудових відносин на другий).

2. Актуалізація нормативного забезпечення ведеться частково, по мірі виникнення потреби, без постійного відслідковування змін та доповнень. За необхідності користуються послугами бібліотек та управлінь містобудування та архітектури.

3. Метрологічна повірка інструментів проходить із затриманням термінів проведення або взагалі відсутня.

4. Не в повному обсязі ведеться виробнича документація (на об’єктах відсутні акти на приховані роботи, журнали авторського нагляду).

Зазначені порушення мають місце, незважаючи на прискіпливий та жорсткий контроль з боку територіальних органів, які здійснюють контроль у будівництві.

Суб’єктам господарювання - порушникам ліцензійних вимог вказано на необхідність виправлення виявлених порушень протягом місяця. Це питання знаходиться на контролі відділу ліцензування.

Необхідно відмітити, що робота Держбуду, територіальних органів ліцензування та Держнаглядохоронпраці і його територіальних управлінь суттєво покращила роботу в забезпеченні охорони праці. Так, переважна більшість перевірених суб’єктів господарювання мають або одержують дозволи Держнаглядохоронпраці на роботи підвищеної небезпеки, чого не було раніше.

Одночасно інформуємо, як показали перевірки, понад 90 % суб’єктів господарювання Львівської та Кіровоградської областей практично проводять свою діяльність в межах своїх територій і, таким чином, не мають потреби у ліцензії Держбуду, дія якої розповсюджується на всю територію України.

Суб’єкти господарювання міста Києва та Київської області перевірялись в робочому порядку Відділом ліцензування з залученням співробітників підприємств сфери управління Держбуду. Ця робота продовжується, а інформація про її результати буде надана після закінчення перевірки.

Начальник відділу ліцензування

та атестації будівельної діяльності

В. Лісничук

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ