Методические рекомендации по проектированию и пересмотру норм времени на строительно-монтажные работы

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20044 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаМетодические рекомендации по проектированию и пересмотру норм времени на строительно-монтажные работы
Дата принятия02.09.2004
СтатусДействующий
Вид документаМУ, МВ (Методические Указания)
РазработчикУправление градостроительной политики Госстроя Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПЕРЕГЛЯДУ НОРМ

ЧАСУ НА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ

Затверджено наказом Держбуду України від2вересня 2004 р. № 170


1. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи (далі - Методичні рекомендації) розроблено з метою удосконалення методології та організації перегляду чинних та проектування нових технічно обґрунтованих Галузевих, відомчих і місцевих норм праці.

1.2. Різновидами норм праці є норми часу, норми виробітку, норми чисельності та норми обслуговування. У цих Методичних рекомендаціях передбачений порядок проектування та перегляду тільки норм часу, які є найбільш розповсюдженими видами норм праці у будівельно-монтажних організаціях.

Норма часу - це затрати праці робітників, необхідні для вико­нання ними одиниці певного виду робіт (продукції). Вимірюються норми часу у люд.-год., люд.-хв. тощо та визначаються як добуток відповідної нормативної чисельності робітників і нормативної три­валості виконання робіт.

Норми часу, що розробляються, повинні відповідати таким вимогам:

- бути прогресивними, тобто відповідати сучасному рівню техніки, технологій, організації виробництва та праці, враховувати передові методи та прийоми праці;

- бути науково обгрунтованими, максимально враховувати всі фактори, що впливають на величину затрат праці (технічні, організаційні, психофізіологічні, економічні тощо);

- відповідати за ступенем укрупнення технічним, технологічним та організаційним умовам, властивим для даного типу будівництва, забезпечувати необхідну точність норм;

- бути зручними для використання.

1.3. Галузеві норми часу (далі - Галузеві норми) проектуються, виходячи з організаційно-технічних умов виконання будівельно-монтажних робіт типових для організацій будівельної галузі.

Відомчі норми часу (далі - відомчі норми) проектуються на спеціальні будівельні роботи, не передбачені Галузевими нормами, які виконують організації певних будівельних корпорацій, концер­нів, інших об'єднань.

Місцеві норми часу (далі - місцеві норми) розробляються на будівельно-монтажні та спеціальні роботи, які виконують певні бу­дівельно-монтажні організації та які не передбачені Галузевими та відомчими нормами, а також у випадках, коли організаційно-технічні умови виробництва у цих організаціях суттєво відрізня­ються від таких, що передбачені у Галузевих або відомчих нормах.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ