Соглашение о взаимодействии Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики и Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре при проведении работ по подтверждению соответствия в строительств и промышленности...

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20147 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСоглашение о взаимодействии Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики и Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре при проведении работ по подтверждению соответствия в строительств и промышленности...
Дата принятия01.01.2005
СтатусДействующий
Вид документаДоговор
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

УГОДА

УГОДА

про взаємодію Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої  політики та Державного комітету України з будівництва та архітектури при проведенні робіт з підтвердження

відповідності у будівництві та промисловості будівельних матеріалів

Усвідомлюючи

важливість підтвердження відповідності продукції, систем якості, систем управління  якістю, систем управління довкіллям, персоналу,  атестації виробництв,

Зважаючи

на делеговані функції центральним органам виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності,

Ураховуючи

специфіку будівельної галузі і її вагомість в народногосподарському комплексі України,

Прагнучи

до недопущення дублювання в роботі,

З метою

установлення порядку взаємодії в роботі,

Поважаючи

один одного та роботу кожного -

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої  політики  (далі - Держспоживстандарт)

та Державний комітет України з будівництва та архітектури (далі - Держбуд), уклали цю угоду:

1. Діяльність з підтвердження відповідності у будівництві та промисловості будівельних матеріалів здійснюється під загальним методичним керівництвом Держспоживстандарту - спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності.

2. Безпосереднє керівництво роботами по створенню умов для проведення робіт з підтвердження відповідності у будівництві та промисловості будівельних матеріалів і забезпечення його стійкого функціонування здійснює  Держбуд як    центральний орган виконавчої влади, на який покладені функції технічного регулювання у сфері будівництва.

3. Об’єктом підтвердження відповідності у будівництві та промисловості будівельних матеріалів є всі види продукції (роботи, послуги), у тому числі імпортної, на яку розповсюджуються дія Закону України “Про підтвердження відповідності”, інших нормативно-правових актів України, нормативних документів, закріплених за центральним органом виконавчої влади у сфері будівництва. Також об’єктом підтвердження відповідності є системи якості, системи управління  якістю, системи управління довкіллям, персоналу,  атестації виробництв   у будівництві та промисловості будівельних матеріалів.

4. З метою забезпечення виконання робіт із підтвердження відповідності сторони виконують такі функції:

4.1.  Держбуд:

здійснює управління роботами з підтвердження відповідності у будівництві та промисловості будівельних матеріалів;

здійснює нормативно-правове забезпечення  робіт шляхом розроблення технічних регламентів з підтвердження відповідності, інших нормативно-правових актів з підтвердження відповідності у сфері будівництва;

забезпечує належною нормативною базою виконання робіт з підтвердження відповідності продукції шляхом розроблення національних стандартів та інших нормативних документів на продукцію;

згідно з діючою процедурою готує пропозиції щодо уповноваження органів з сертифікації на проведення робіт із підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері;

надає пропозиції Держспоживстандарту щодо створення органів з оцінки відповідності у сфері будівництва;

визначає номенклатуру та вимоги до продукції, яка підлягає сертифікації в законодавчо регульованій сфері;

забезпечує  спільно з Держспоживстандартом постійну відповідність уповноважених органів із сертифікації продукції будівництва та промисловості будівельних матеріалів установленим вимогам;

   організовує в розвиток основоположних документів розроблення організаційно-методичних документів із підтвердження відповідності у будівництві та промисловості будівельних матеріалів;

здійснює інформаційне забезпечення з питань підтвердження відповідності у будівництві та промисловості будівельних матеріалів.

4.2.  Держспоживстандарт:

координує діяльність Держбуду стосовно робіт із підтвердження відповідності в будівництві та промисловості будівельних матеріалів у законодавчо регульованій сфері;

надає  методологічну допомогу  Держбуду у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з підтвердження відповідності у будівництві та промисловості будівельних матеріалів, у тому числі технічних регламентів з підтвердження відповідності;

відповідно до діючої процедури розглядає пропозиції  щодо уповноваження органів із сертифікації на проведення робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері;

призначає в системі УкрСЕПРО органи з сертифікації продукції будівництва з урахуванням пропозиції Держбуду;

організовує роботу зі створення і ведення реєстрів виданих сертифікатів відповідності, свідоцтв про визнання відповідності уповноваженими органами із сертифікації, що здійснюють діяльність у законодавчо регульованій сфері;

організовує із залученням представників Держбуду підготовку та атестацію аудиторів із сертифікації  у галузі будівництва;

здійснює інформаційне забезпечення з питань підтвердження відповідності.

5. Для вирішення питань, пов’язаних із виконанням цієї Угоди, сторони будуть при необхідності створювати спільні робочі групи, творчі колективи, проводити наради своїх представників, укладати додаткові угоди та плани робіт.


6. Координація робіт з реалізації положень цієї угоди покладається на:

Управління підтвердження відповідності Держспоживстандарту та Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Держбуду.

7. Ця Угода набуває чинності з дня її підписання. Термін дії Угоди становить п’ять років і автоматично продовжується на наступні п’ять років, якщо жодна зі сторін не повідомить іншу про необхідність внесення змін або припинення Угоди за шість місяців до закінчення її дії. З набуттям чинності цієї Угоди припиняється дія “Погодження про взаємодії Держстандарту та Міністерства інвестицій і будівництва України при проведенні сертифікації в будівництві”.

Угоду укладено й підписано у двох примірниках, які мають однакову силу.

Голова Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Голова Державного комітету України з будівництва та архітектури

Л. Школьник

В. Череп

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ