ДСТУ 7913:2015 Качество почвы. Метод определения подвижных соединений железа

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18606 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7913:2015 Качество почвы. Метод определения подвижных соединений железа
Дата начала действия01.07.2016
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
На заменуГОСТ 27395-87
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7913:2015
РазработчикИнститут почвоведения и агрохимии им. А.Н. Соколовского Украинской Академии аграрных наук
Принявший органИнститут почвоведения и агрохимии им. А.Н. Соколовского Украинской Академии аграрных наук


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту
МЕТОД ВИЗНАЧАННЯ РУХОМИХ СПОЛУК ЗАЛІЗА

ДСТУ 7913:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського», Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)

РОЗРОБНИКИ: Н.Паламарь; Р.Трускавецький, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Ю.Цапко, д-р біол. наук; Н.Чешко, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 27395-87)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Апаратура, посуд та матеріали

6 Реактиви

7 Відбирання проб

8 Готування до аналізування

8.1 Готування фотоелектроколориметра

8.2 Готування розчинів та будування калібрувальних графіків

8.3 Готування ґрунту до аналізування та визначання вмісту вологи

9 Аналізування

9.1 Готування ґрунтової витяжки

9.2 Якісне аналізування витяжки на вміст закисного заліза

9.3 Визначання вмісту закисного заліза у витяжці

9.4 Визначання вмісту загального заліза у витяжці

10 Вимоги щодо безпеки

11 Вимоги до кваліфікації оператора

12 Опрацьовування результатів

12.1 Обчислювання вмісту закисного заліза в ґрунті

12.2 Обчислювання вмісту загального заліза в ґрунті

12.3 Визначання вмісту окисного заліза в ґрунті

13 Протокол аналізування

14 Точність методу

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту
МЕТОД ВИЗНАЧАННЯ РУХОМИХ СПОЛУК ЗАЛІЗА

ДСТУ 7913:2015

Качество почвы
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА

Soil quality
DETERMINATION OF AVAILABLE IRON COMPOUNDS

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює метод визначання вмісту рухомих сполук заліза в ґрунтах.

1.2 Цей стандарт не поширюється на карбонатні ґрунти.

1.3 Вимоги щодо безпеки викладено в розділі 10.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ЕN 133:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація (ЕN 133:2001, IDТ)

ДСТУ ISО 11465-2001 Якість ґрунту. Визначання сухої речовини та вологості за масою. Гравіметричний метод (ISО 11465:1993, IDТ)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 199-78 Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій оцтовокислий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 334-73 Бумага масштабно-координатная. Технические условия (Папір масштабно-коорди­натний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4208-72 Реактивы. Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия. (Реактиви. Сіль закису заліза і амонію подвійна сірчанокисла (сіль Мора). Технічні умови)

ГОСТ 4463-76 Реактивы. Натрий фтористый. Технические условия. (Реактиви. Натрій фтористий. Технічні умови)

ГОСТ 5456-79 Реактивы. Гидроксиламина гидрохлорид. Технические условия (Реактиви. Гідроксиламіну гідрохлорид. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9656-75 Реактивы. Кислота борная. Технические условия (Реактиви. Кислота борна. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги)

НПАОП 73.1-106.77 Основные правила безопасной работы в химических лабораториях (Основні правила безпечної роботи в хімічних лабораторіях).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 рухомі сполуки заліза

Рухомі сполуки заліза — сполуки дво- та тривалентного заліза, наявні у ґрунтовому розчині або такі, що можуть перейти з твердої фази до ґрунтового розчину за заданого рівня кислотності

3.2 рухоме залізо

Рухоме залізо — залізо ґрунту, що вилучається з нього 0,1 н. розчином сірчаної кислоти

Примітка. Вміст рухомого заліза характеризує якість ґрунту стосовно забезпеченості рослин залізом як поживним елементом і є одним Із чинників родючості.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com