Приказ от 10.01.2000 № 6 Об утверждении Положения о техническом журнале трамвайного вагона (троллейбуса)

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20048 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 10.01.2000 № 6 Об утверждении Положения о техническом журнале трамвайного вагона (троллейбуса)
Дата начала действия23.11.2000
Дата принятия10.01.2000
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа6
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Дополнительные данные С изменениями, внесенными приказом Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины от 23.11.2000 № 256


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 січня 2000 року N 6

Про затвердження Положення про технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету будівництва, архітектури та
 житлової політики України
 від 23 листопада 2000 року N 256

З метою приведення нормативних актів у відповідність до чинного законодавства України наказую:

1. Затвердити і ввести в дію з 01.02.2000 року Положення про технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса), що додається.

2. Головній державній технічній інспекції міського електротранспорту (Я. Я. Ярчук) організувати тиражування, розсилання цього Положення підприємствам міського електротранспорту, іншим організаціям та забезпечити контроль за його впровадженням.

3. Вважати таким, що з 01.02.2000 року втратило чинність, Положення про книгу поїзда трамвайного вагона (тролейбуса), затверджене Державним комітетом України по житлово-комунальному господарству 26.06.92 року.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Г. М. Семчука.

 

Голова Комітету

В. М. Гусаков


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
10.01.2000 N 6


ПОЛОЖЕННЯ
про технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса)

1. Загальні положення

1.1. Положення про технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса) (далі - Положення), розроблене відповідно до вимог пп. 3.5.5.5 - 3.5.5.10 Правил експлуатації трамвая та тролейбуса (ПЕТТ), встановлює єдину форму технічного журналу трамвайного вагона (тролейбуса) для всіх типів та видів рухомого складу міського електротранспорту (додаток 1), вимоги до його оформлення, ведення та зберігання.

1.2. Технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса) (далі - Технічний журнал) - нормативний документ, в якому відображається технічний стан рухомого складу, він призначений для реєстрації проходження ним технічного обслуговування та ремонтів, а також заявок водіїв на технічні несправності вузлів, агрегатів, систем та записів службових осіб про усунення несправностей і готовність трамвайного вагона (тролейбуса) до випуску на лінію.

(абзац перший пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
 від 23.11.2000 р. N 256)

До Технічного журналу повинні заноситися записи про виконання всіх видів планових та непланових технічних втручань, а також заявки водіїв на несправності, виявлені під час експлуатації та відомості про їх усунення.

1.3. Експлуатація трамвайних вагонів та тролейбусів без Технічного журналу, оформленого відповідно до вимог цього Положення, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

(пункт 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
 від 23.11.2000 р. N 256)

1.4. Форми титульного та робочого листів Технічного журналу наведені у додатку 1.

1.5. Записи в Технічному журналі повинні виконуватись без помилок та виправлень авто- або кулькового ручкою з чорним, фіолетовим або синіми чорнилами та з застосуванням трафаретних та особистих штампів.

1.6. Усі записи і штампи в Технічному журналі, в т. ч. про проведення технічного обслуговування, проведення обкатки, заявки водіїв на технічну несправність та їх усунення, а також підписи посадових осіб повинні виконуватися на сторінках, що відповідають датам роботи трамвайного вагона (тролейбуса).

1.7. Технічний журнал є документом врахованого обліку і підлягає заміні лише у випадках його закінчення, проходження трамваєм (тролейбусом) середнього та капітального ремонтів або через непридатний для користування стан.

(пункт 1.7 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
 від 23.11.2000 р. N 256)

1.8. Відповідальність за стан Технічного журналу, правильність його ведення, належне оформлення та збереження несе майстер цеху технічного обслуговування (ремонтів) рухомого складу; водій трамвайного вагона (тролейбуса), який працює на ньому; диспетчер з випуску, а також особа, на яку наказом керівника підприємства покладена відповідальність за його видачу та збереження.

1.9. Вимоги цього Положення є обов'язковими для всіх підприємств міського електротранспорту України незалежно від їх відомчої підпорядкованості.

2. Терміни та визначення

Відмова - подія, яка полягає у порушенні працездатності трамвая або тролейбуса.

(розділ 2 доповнено новим абзацом першим згідно з наказом
 Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
 від 23.11.2000 р. N 256)

Заявка водія на технічну несправність - запис водія в Технічному журналі про несправності або відмови в роботі трамвайного вагона (тролейбуса) та його складових, що мали місце протягом зміни.

Несправність - стан трамвайного вагона (тролейбуса), при якому він не відповідає хоча б одній з вимог технічної документації.

(розділ 2 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
 Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
 від 23.11.2000 р. N 256)

Лінійний ремонтний пункт (аварійно-відновлювальна бригада) - стаціонарне або пересувне робоче місце на маршруті, призначене для усунення невідкладних технічних несправностей рухомого складу згідно з заявками водіїв.

Обкатка без пасажирів - рух трамвайного вагона або тролейбуса без пасажирів на спеціально визначених маршрутах з метою визначення його технічного стану та оцінки якості проведеного ремонту, який здійснюється згідно з вимогами Правил експлуатації трамвая та тролейбуса та Положення про порядок експлуатації трамвая та тролейбуса на маршрутах з важкими умовами руху.

(абзац п'ятий розділу 2 у редакції наказу Державного комітету
 будівництва, архітектури та житлової політики України від 23.11.2000 р. N 256)

Особистий штамп - спеціально виготовлений трафарет для нанесення в Технічному журналі інформації цифрової ідентифікації посадових осіб підприємства міського електротранспорту згідно з спеціальним наказом керівника підприємства.

Поїзд трамвайний (тролейбусний) за системою багатьох одиниць - поїзд, сформований із двох або більше одиниць рухомого складу, керованих з одного пульту.

Повторна заявка - запис в технічному журналі одного і того ж або іншого водія про одну і ту ж технічну несправність трамвайного вагона (тролейбуса), яка повторюється через три та менше діб від попередньої заявки.

(абзац восьмий розділу 2 у редакції наказу Державного комітету
 будівництва, архітектури та житлової політики України від 23.11.2000 р. N 256)

Приймальник трамвайних вагонів (тролейбусів) - спеціально призначений наказом керівника підприємства працівник для перевірки цілісності, комплектності екіпірування та відсутності деформацій (пошкоджень) кузова.

Пробна експлуатація - експлуатація трамвайного вагона (тролейбуса) з пасажирами на спеціально визначених маршрутах або з спеціально встановленими обмеженнями щодо їх навантаження, кваліфікації водіїв і інші, яка здійснюється у відповідності з вимогами Положення про порядок експлуатації трамвая та тролейбуса на маршрутах з важкими умовами руху.

(абзац десятий розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
 від 23.11.2000 р. N 256)

Ремонтне підприємство - спеціалізований або пристосований завод, майстерня або ремонтно-експлуатаційне депо, призначені для виконання ремонтів рухомого складу.

Рухомий склад міського електротранспорту - пасажирські та спеціальні трамвайні вагони і тролейбуси.

(розділ 2 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 наказом Державного комітету будівництва, архітектури
 та житлової політики України від 23.11.2000 р. N 256)

Технічне обслуговування - комплекс робіт, призначених для підтримання трамвайних вагонів і тролейбусів в технічно справному стані та належному зовнішньому вигляді, який складається з технічного обслуговування N 1 (ТО-1), технічного обслуговування N 2 (ТО-2) та щодобового технічного обслуговування (ЩО). Періодичність та тривалість технічного обслуговування визначається затвердженою в установленому порядку "Системою технічного обслуговування та ремонтів".

(розділ 2 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
 наказом Державного комітету будівництва, архітектури
 та житлової політики України від 23.11.2000 р. N 256)

Абзац чотирнадцятий розділу 2 вилучено

(згідно з наказом Державного комітету будівництва,
 архітектури та житлової політики України від 23.11.2000 р. N 256)

Абзац п'ятнадцятий розділу 2 вилучено

(згідно з наказом Державного комітету будівництва,
 архітектури та житлової політики України від 23.11.2000 р. N 256)

Цех технічного обслуговування рухомого складу - структурний підрозділ підприємства, призначений для технічного обслуговування рухомого складу міського електротранспорту та непланових ремонтів.

Штамп - спеціально виготовлений трафарет для нанесення передбачених даним Положенням формалізованих записів в Технічному журналі.

Абзац вісімнадцятий розділу 2 вилучено

(згідно з наказом Державного комітету будівництва,
 архітектури та житлової політики України від 23.11.2000 р. N 256)

3. Порядок оформлення та видачі Технічного журналу

3.1. Технічний журнал оформляється на кожний трамвайний вагон (тролейбус), який є на балансі депо (підприємства), в тому числі і за умов їх експлуатації за "системою багатьох одиниць".

На поїзд, що складається із моторного і причіпного вагонів, оформляється один Технічний журнал, в якому зазначаються інвентарні номери цих вагонів. При переформуванні поїзда оформляється новий Технічний журнал.

Видача нового Технічного журналу здійснюється при введенні в експлуатацію нових або бувших в експлуатації і прийнятих на баланс підприємства трамвайних вагонів (тролейбусів); вагонів (тролейбусів), які пройшли капітальний та середній ремонти, а також у випадках його закінчення, пошкодження або загублення.

Заміна Технічного журналу в разі його пошкодження або втрати оформляється відповідним актом, який затверджується головним інженером депо (підприємства).

3.2. Посадові особи, відповідальні за оформлення, видачу технічних журналів, а також за їх зберігання в архіві депо (підприємства), призначаються наказом керівника депо (підприємства).

3.3. Аркуші Технічного журналу повинні бути пронумерованими, прошнурованими та скріпленими печаткою. На останній сторінці журналу повинна бути вказана кількість аркушів з підписом відповідальної особи, призначеної наказом керівника підприємства.

3.4. Видача Технічних журналів трамвайних загонів (тролейбусів) посадовим особам цеху технічного обслуговування або ремонтів рухомого складу, а також їх передача на зберігання до архіву депо (підприємства) реєструється в Журналі обліку Технічних журналів (додаток 2).

4. Порядок ведення (заповнення) Технічного журналу, його передача іншій зміні та диспетчеру з випуску

4.1. Технічні журнали трамвайних вагонів (тролейбусів), оформлені відповідно до вимог цього Положення, повинні бути передані майстром цеху технічного обслуговування (ремонтів) або майстром ВТК диспетчеру депо (підприємства) з випуску. Передача Технічного журналу з цеху в диспетчерську і навпаки, а також передача його на лінії одним водієм іншому здійснюється без спеціальної реєстрації. Водій перед виїздом на маршрут одержує Технічний журнал на кожний трамвайний вагон (тролейбус) у диспетчера депо (підприємства) з випуску.

(пункт 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
 від 23.11.2000 р. N 256)

4.2. Право внесення до Технічного журналу записів щодо технічних несправностей трамвайного вагона (тролейбуса) мають: водій цього вагона (тролейбуса), працівники відділів експлуатації, відділів безпеки руху, технічного контролю, державних технічних інспекцій міського електротранспорту, служби рухомого складу, головні інженери та начальники цехів депо.

4.3. Право внесення до Технічного журналу записів, що підтверджують виконання робіт з технічного обслуговування (ремонту) рухомого складу, заявок водіїв та надання дозволів на його експлуатацію, мають посадові особи цеху технічного обслуговування (ремонту), відділів технічного контролю, які за своїми посадовими обов'язками відповідають за виконання та якість зазначених робіт.

4.4. Право внесення до Технічного журналу записів щодо виконання ремонтних робіт на лінійному ремонтному пункті або про направлення трамвайного вагона (тролейбуса) з лінії в депо має слюсар лінійного ремонтного пункту або бригадир (працівник) аварійно-відновлювальної бригади депо (служби руху).

При направленні трамвайного вагона (тролейбуса) в депо вказується характер технічної несправності, а також режим руху (обмеження швидкості, з пасажирами, без пасажирів і таке інше).

4.5. Записи в Технічному журналі повинні відображати характер виявлених несправностей, а також зміст і обсяг виконаних робіт та прізвища виконавців.

4.6. Кожний запис в Технічному журналі, зроблений водієм трамвайного вагона (тролейбуса), слюсарем лінійно-ремонтного пункту та аварійно-відновлювальної бригади, працівниками відділів експлуатації відділів безпеки руху, технічного контролю, державних технічних інспекцій, служби рухомого складу, а також головним інженером, начальником цеху депо, підтверджується їх особистим підписом із зазначенням прізвища, посади (для посадових осіб) та часу запису.

4.7. Записи в Технічному журналі про виконання технічного обслуговування, ремонтів та пробної експлуатації можуть виконуватися з застосуванням штампів з відповідним текстом.

Штампи для оформлення Технічного журналу виготовляються згідно з зразками, зазначеними в додатку 3 цього Положення.

4.8. Особисті штампи повинні виготовлятись прямокутної форми з сторонами розміром 10 х 15 мм, мати літерний і цифровий індекс депо (підприємства), порядковий номер службової особи (майстра). Зразки особистих штампів виготовляються згідно з додатком 3.

Наприклад: трамвайне депо ім. Шевченка - "Ш-2"

тролейбусне депо N 4 - "ІУ-4"

4.9. Особисті штампи закріплюються за посадовими особами, зазначеними в п. 4.3 цього Положення, наказом керівника депо (підприємства).

Копії наказів депо (підприємства) про закріплення індивідуальних штампів повинні надаватися диспетчеру з випуску, Службі рухомого складу та Відділу безпеки руху підприємства (депо) міського електротранспорту.

4.10. При направленні трамвайного вагона (тролейбуса) на ремонт, начальник цеху технічного обслуговування депо (підприємства) робить запис в Технічному журналі (на наступній сторінці за записом про останню добу експлуатації):

"Трамвайний вагон (тролейбус) "___" ____________ 20__ р. відправлено на ____________ ремонт".
                                                                                                                                (вид ремонту)

Начальник цеху _____________________
                               (прізвище та підпис)


4.11. Після завершення середнього або капітального ремонтів трамвайного вагона (тролейбуса) ремонтне підприємство повинно зробити запис:

"Трамвайному загону (тролейбусу) "___" ____________ 20__ р. виконано ______________________
                                                                                                                                     (вид ремонту)
ремонт на (в) ___________________________ та проведена пробна обкатка без пасажирів _____ км.
                  (назва підприємства, майстерні, цеху)

Трамвайний вагон (тролейбус) придатний для експлуатації з пасажирами".


(абзац перший пункту 4.11 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
 від 23.11.2000 р. N 256)

Запис засвідчується підписом начальника цеху та начальника ВТК цього підприємства з зазначенням дати завершення ремонту.

Крім того, начальник цеху ремонтного підприємства повинен оформити Технічний журнал згідно вимог п. п. 1.5, 3.3, 4.19 цього Положення та на місці для особистого штампа майстра ТО-1 проставити особистий штамп і підпис на кожній із наступних семи (чотирнадцяти) сторінок Технічного журналу до чергового ТО-1, що свідчить про придатність трамвайного вагона (тролейбуса) для експлуатації протягом семи діб.

(абзац третій пункту 4.11 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
 від 23.11.2000 р. N 256)

4.12. Для трамвайних вагонів (тролейбусів) після завершення технічного обслуговування N 2 або середнього ремонту обкатка без пасажирів проводиться пробігом не менше 25 км. Після капітального ремонту - не менше 50 км. При цьому відповідний майстер повинен зробити запис у Технічному журналі "Обкатка 25 або 50 км", зазначити дату та завірити запис особистим підписом і штампом.

(пункт 4.12 розділу 4 у редакції наказу Державного комітету будівництва,
 архітектури та житлової політики України від 23.11.2000 р. N 256)

4.13. Для трамвайних нагонів (тролейбусів) нового будівництва та придбаних з інших підприємств після проведення реєстрації (перереєстрації) і технічного обслуговування N 1 трамвайному вагону (тролейбусу) виконується обкатка 50 км. При цьому майстер цеху повинен зробити запис у відповідній графі Технічного журналу: "Обкатка 50 км", зазначити дату та завірити запис особистим підписом і штампом.

(пункт 4.13 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
 від 23.11.2000 р. N 256)

4.14. При позитивних результатах обкаток, виконаних згідно п. п. 4.12, 4.13 цього Положення, майстер цеху технічного обслуговування депо (підприємства) дозволяє пробну експлуатацію трамвайного вагона (тролейбуса) з пасажирами тривалістю 20 (або 7) годин та робить запис в Технічному журналі: "Пробна експлуатація з пасажирами 20 (або 7) годин", завіряє запис особистим підписом і штампом та зазначає дату.

Якщо в пробну експлуатацію направляється поїзд, який працює за системою "багатьох одиниць", то майстер робить запис: "Пробна експлуатація з пасажирами 20 (або 7) годин" в Технічному журналі кожного трамвайного вагона (тролейбуса).

ПРИМІТКА: Тривалість пробної експлуатації з пасажирами для трамвайних вагонів та тролейбусів, які пройшли планові або позапланові ремонти, а також нових вагонів (тролейбусів) встановлено п. п. 6.6, 6.7, 7.4, 7.5 Положення про порядок експлуатації трамвая та тролейбуса на маршрутах з важкими умовами руху, затвердженого наказом Держбуду України від 24.12.97 N 58.

4.15. При позитивних результатах пробної експлуатації з пасажирами майстер цеху технічного обслуговування депо (підприємства) повинен зробити в Технічному журналі запис: "Здійснена пробна експлуатація з пасажирами в обсязі 20 (або 7) годин. Дозволяється експлуатація вагона (тролейбуса) з пасажирами на всіх маршрутах без обмежень", зазначити дату та завірити запис особистим підписом і штампом.

4.16. При позитивних результатах обкатки спеціального рухомого складу майстер цеху технічного обслуговування депо (підприємства) повинен зробити запис в графі пробної експлуатації Технічного журналу: "Спецвагон (тролейбус) N ____ пройшов обкатку в обсязі _____ км і допускається до експлуатації на всіх маршрутах без обмежень" (або зазначаються конкретні маршрути і клас водія). Цей запис повинен бути завірений особистим підписом і штампом.

4.17. При поверненні трамвайного вагона (тролейбуса) до ремонтного підприємства (майстерні, цеху) для усунення несправностей згідно з рекламацією майстер повинен зробити відповідний запис у Технічному журналі, зазначивши номер та дату рекламаційного акта. Цей запис повинен бути завірений особистим підписом і штампом та зазначена дата запису.

4.18. Після виконання робіт, зазначених у рекламаційному акті, відповідальний виконавець робіт повинен зробити запис у Технічному журналі щодо їх виконання та придатності вагона (тролейбуса) для експлуатації згідно вимог п. 4.11 цього Положення.

4.19. Після завершення планового технічного обслуговування N 1 відповідний майстер повинен поставити штамп про проведення ТО-1 та поставити на ньому свій підпис, а також особистий штамп і підпис на спеціально відведеному місці сторінки Технічного журналу, яка відповідає даті проведення трамвайному вагону (тролейбусу) технічного обслуговування ТО-1. Крім того, особистий штамп і підпис майстер повинен проставити на кожній із наступних семи (чотирнадцяти) сторінок Технічного журналу до чергового ТО-1, що свідчить про придатність трамвайного вагона (тролейбуса) для експлуатації протягом семи діб. Без такого оформлення Технічного журналу випуск рухомого складу на маршрут не допускається.

(пункт 4.19 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
 від 23.11.2000 р. N 256)

4.20. Після завершення технічного обслуговування N 2 відповідний майстер повинен поставити штамп про проведення ТО-2, на якому проставляють свої підписи майстри ТО-2 і ВТК. Штамп проставляється на сторінці Технічного журналу, яка відповідає даті проведення трамвайному вагону (тролейбусу) технічного обслуговування N 2, на тих же місцях, що й при проведенні ТО-1. Крім того, особистий штамп і підпис майстра ТО-2 проставляються на кожній із наступних семи (чотирнадцяти) сторінок Технічного журналу до чергового ТО-1. Без такого оформлення Технічного журналу випуск рухомого складу на маршрут не допускається.

(пункт 4.20 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
 від 23.11.2000 р. N 256)

4.21. Після завершення щоденного технічного обслуговування ЩО відповідний майстер повинен поставити штамп і підпис про проведення ЩО, з також особистий штамп на спеціально відведеному місці сторінки Технічного журналу, яка відповідає даті проведення трамвайному вагону (тролейбусу) відповідного технічного обслуговування. При відсутності штампа ЩО, особистого штампа та підпису майстра про виконання щоденного технічного обслуговування та придатність рухомого складу для експлуатації до чергового ЩО випуск трамвайного вагона (тролейбуса) на маршрут не допускається.

4.22. Після перевірки трамвайного вагона (тролейбуса) на території депо (підприємства) та на перегоні до посадки пасажирів водій повинен зробити запис у відповідному рядку Технічного журналу про відповідність трамвайного вагона (тролейбуса) вимогам Правил експлуатації трамвая та тролейбуса.

Водій, який заступає на зміну на маршруті, повинен підтвердити записом у Технічному журналі, що технічний стан прийнятого ним від водія попередньої зміни трамвайного вагона (тролейбуса) відповідає вимогам Правил експлуатації трамвая та тролейбуса.

4.23. При виявленні технічних несправностей трамвайного вагона (тролейбуса) під час виїзду з депо або під час роботи на маршруті водій повинен зробити запис (заявку) в графі "Заявки на несправності" Технічного журналу про характер несправності, зазначити час, своє прізвище та поставити підпис.

Запис про повторну заявку необхідно розпочинати з слова "Повторно", а текст заявок підкреслити.

4.24. Після усунення несправностей, виявлених водієм, посадова особа, визначена п. 4.3 цього Положення, повинна зробити в Технічному журналі запис (у графі "Відмітка про виконання заявок") про обсяг (характер) виконаних робіт за кожною заявкою, вказати прізвище виконавців, дату виконання робіт та завірити особистим підписом і штампом.

4.25. При виконанні ремонту рухомого складу на кінцевому (лінійному) диспетчерському пункті або маршруті слюсар лінійно-ремонтного пункту або аварійно-відновлювальної бригади повинен записати в Технічному журналі відомості про характер виконаної роботи та про усунення несправностей, зазначити час (початок і кінець) його простою в ремонті, вказати розбірливо своє прізвище та підтвердити запис особистим підписом.

При неможливості усунути несправності трамвайного вагона (тролейбуса) на маршруті направити його в дозволених випадках в депо (підприємство) своїм ходом, при цьому в Технічному журналі зробити запис згідно з вимогами п. 4.5 цього Положення, завірити запис особистим підписом.

Абзац третій пункту 4.25 розділу 4 вилучено

(згідно з наказом Державного комітету будівництва,
 архітектури та житлової політики України від 23.11.2000 р. N 256)

4.26. При виявленні приймальником рухомого складу пошкоджень або невідповідність зовнішньої екіпіровки трамвайного вагона (тролейбуса), який повернувся з маршруту, він повинен зробити в Технічному журналі відповідний запис, зазначити своє прізвище та завірити підписом.

4.27. Працівник відділу технічного контролю (ВТК), перевіривши трамвайний вагон (тролейбус) на придатність його для експлуатації на маршруті після виконання заявок водіїв, технічного обслуговування або ремонту, повинен зробити відмітку на місці "Записи посадових осіб" відповідної сторінки Технічного журналу: "Перевірено, вагон (тролейбус) придатний для експлуатації", зазначає посаду, прізвище та завіряє записане особистим підписом.

4.28. При наявності в Технічному журналі повторних заявок водіїв на технічну несправність випуск трамвайного вагона (тролейбуса) на маршрут дозволяється лише за письмовим дозволом головного інженера депо (підприємства) або начальника цеху технічного обслуговування (або іншої особи, уповноваженої на це наказом керівника депо), про що на місці "Записи посадових осіб" Технічного журналу робиться відмітка. При наявності третьої і кожної наступної заявки дозвіл на випуск трамвайного вагона (тролейбуса) на лінію повинен давати лише головний інженер депо (підприємства) за особистим підписом після технічного обстеження та відповідного оформлення згідно вимог п. 4.27 цього Положення начальником ВТК, а при його відсутності - особою, яка його заміщує.

(пункт 4.28 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
 від 23.11.2000 р. N 256)

4.29. Трамвайний вагон (тролейбус) може бути випущеним на маршрут та перебувати в експлуатації тільки при наявності в Технічному журналі на сторінці, що відповідає даті його експлуатації, записів, передбачених п. п. 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.24, які оформлені у відповідності до вимог п. п. 1.5, 4.6 цього Положення.

Після заїзду вагона (тролейбуса) в депо водій повинен передати Технічний журнал черговому диспетчеру депо (підприємства) з випуску, приймальнику трамвайних вагонів (тролейбусів) депо (підприємства) або черговому майстру. Порядок передачі Технічного журналу визначається наказом керівника депо (підприємства) в залежності від характеру повернення з маршруту (заїзд до закінчення зміни, технічка несправність, після ДТП і т. п.).

5. Здійснення контролю за правильністю ведення Технічного журналу

5.1. Контроль за правильністю ведення Технічного журналу повинен здійснюватися начальником виробничо-технічного відділу депо або особою, призначеною наказом керівника підприємства.

(пункт 5.1 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
 від 23.11.2000 р. N 256)

5.2. Щомісячно Технічний журнал повинен перевірятися головним інженером депо (підприємства) з обов'язковим оформленням на місці "Записи посадових осіб" необхідних відміток на сторінці журналу відповідній даті перевірки та заходи по усуненню виявлених недоліків.

5.3. Контроль за виконанням п. 4.22 цього Положення здійснює черговий диспетчер кінцевого (лінійного) диспетчерського пункту маршруту або особа, призначена наказом керівника підприємства.

Без наявності в Технічному журналі підпису водія згідно п. 4.22 цього Положення випуск (експлуатація) трамвайного вагона (тролейбуса) на маршрут(і) забороняється.

6. Порядок здачі в архів та зберігання Технічного журналу

6.1. Використаний Технічний журнал підлягає зберіганню в архіві підприємства протягом трьох років.

6.2. При знятті трамвайного вагона (тролейбуса) з балансу депо (підприємства) в Технічному журналі за підписом головного інженера депо (підприємства) здійснюється запис: "Трамвайний вагон (тролейбус) N ___ знято з балансу депо (підприємства) "___" ____________ 20__ р. Технічний журнал передано для зберігання до архіву".

При цьому на останній сторінці Технічного журналу за підписом головного інженера депо (підприємства) повинно бути зроблено запис: "Технічний журнал вагона (тролейбуса) N ____ закінчено "___" ____________ 20__ р. і направлено на зберігання до технічного архіву".

 

Додаток 1
до Положення про технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса)


Зразок обкладинки Технічного журналу

___________________________________________________
(Назва підприємства міського електротранспорту)

____________________________________________
(Назва депо)

Телефони диспетчерів: депо _________________
центрального _________________


ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ

Трамвайного вагона N _____________
Тролейбуса

Шановний водій!

1. Перед початком роботи перевір технічну справність обладнання, санітарний стан салону та зовнішньої поверхні кузова, наявність екіпіровочного інвентарю.

2. На нульовому рейсі перевір роботу гальмівних систем.

3. Дотримуйся вимог ведення Технічного журналу.

Зразок зворотньої сторони обкладинки Технічного журналу

ПАМ'ЯТКА
водієві трамвайного вагона (тролейбуса) з ведення Технічного журналу

1. Технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса) (далі - Технічний журнал) - єдиний документ, який засвідчує технічний стан рухомого складу.

До Технічного журналу повинні заноситися записи про виконання всіх видів планових та непланових технічних втручань, а також заявки водіїв на несправності, виявлені під час експлуатації, та відомості про їх усунення.

ПРИМІТКА: Виїзд на лінію для виконання будь-якої транспортної роботи, в тому числі перевезення пасажирів, здійснення обкатки та інших цілей без Технічного журналу ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

2. Перед виїздом на лінію водій зобов'язаний перевірити правильність оформлення Технічного журналу, в тому числі:

- наявність та правильність записів про проведення трамвайному вагону (тролейбусу) технічного обслуговування;

- виконання заявок водія попередньої зміни (власної заявки, зробленої в попередню зміну). При наявності повторної заявки переконатися в її виконанні, а також впевнитись у наявності підпису начальника цеху або головного інженера депо про допуск трамвайного вагона (тролейбуса) до експлуатації.

ПРИМІТКА:

Повторними вважаються заявки на одну і ту ж технічну несправність трамвайного вагона (тролейбуса), які повторюються через три і менше діб від попередньої заявки.

(примітка із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
 від 23.11.2000 р. N 256)

3. Водій зобов'язаний зробити запис в Технічному журналі на відповідність трамвайного вагона (тролейбуса) ПЕТТ (перед виїздом на лінію та після прийняття трамвайного вагона (тролейбуса) від водія попередньої зміни), а також про виявленні технічні несправності під час роботи на лінії.

4. Заявки на несправність необхідно записувати у відповідній колонці Технічного журналу. При цьому також необхідно зазначити час виконання запису, вказувати своє прізвище та підтверджувати особистим підписом.

Запис повторної заявки необхідно розпочинати із слова "Повторно" і підкреслювати записане.

5. При наявності в Технічному журналі повторної (невиконаної) заявки водіїв на усунення технічних несправностей випуск трамвайного вагона (тролейбуса) на маршрут дозволяється виключно за письмовим дозволом головного інженера депо (підприємства) або начальника цеху технічного обслуговування (або іншої особи, уповноваженої на це наказом керівника підприємства). При третій і більшій кількості повторних заявок дозвіл на випуск трамвайного вагона (тролейбуса) на лінію дає лише головний інженер депо.

6. У разі прийняття рішення лінійним слюсарем лінійно-ремонтного пункту, аварійно-відновлювальної бригади або начальником маршруту про направлення трамвайного вагона (тролейбуса) в депо водій повинен переконатися у здійсненні ними відповідного запису в Технічному журналі і виконати їхні вимоги.

7. Записи в Технічному журналі повинні виконуватись чітко, без помилок та виправлень, чорнилом (кульковою ручкою) чорного, синього або фіолетового кольору.

8. Під час обідньої перерви або при постановці трамвайного вагона (тролейбуса) на відстій і таке інше водій зобов'язаний вжити заходів щодо збереження Технічного журналу.

9. Без наявності в Технічному журналі підпису водія згідно п. 4.22 Положення про Технічний журнал випуск (експлуатація) трамвайного вагона (тролейбуса) на маршрут забороняється.

10. При заїзді в депо (підприємство) водій зобов'язаний здати Технічний журнал диспетчеру з випуску або іншій визначеній наказом керівника посадовій особі.

Зразок форзацу Технічного журналу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
від                            1999 р. N


Підприємство (депо) ________________________________

ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ

Трамвайного вагона інвентарний N _______________
                                                                Тролейбуса

Тип вагона _______________________
                           тролейбуса

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

Закріплені за трамвайним вагоном (тролейбусом):

водій ________ класу _____________________________

водій ________ класу _____________________________

підм. водій ________ класу ________________________

Телефони диспетчерів: депо ____________________
                                                       центрального

Головний інженер депо _____________________
                                                      (підпис)

Заступник начальника депо з експлуатації ___________________
                                                                                  (підпис)


Зразок оформлення робочого листа Технічного журналу

Робота вагона (тролейбуса)

Місце штампа пробної
експлуатації


за "___" ____________ 20__ р.


Місце штампа проведення ЩО

Особистий штамп майстра ЩО

Місце штампа проведення ТО-1, ТО-2

Особистий штамп майстра ТО-1 або ТО-2
__________
підпис


Вагон (тролейбус) прийнято в стані, який відповідає вимогам Правил експлуатації трамвая та тролейбуса

Водій 1 зм. ____________ ______ Таб. N ___       Водій 2 зм. ____________ ______ Таб. N ___
                      Прізвище        Підпис                                                 Прізвище     Підпис

Підм. водій 1 зм. _________ _____ Таб. N ___       Підм. водій 2 зм. _________ _____ Таб. N ___
                             Прізвище   Підпис                                                       Прізвище  Підпис


Заявки на несправності
(Вказати час та характер несправності, розбірливо прізвище заявника, завірить підписом)

Відмітки про виконання заявок
(Записати, що зроблено згідно з кожною заявкою, вказати прізвища виконавців, дату виконання робіт, завірить особистим штампом майстра та підписом)

1. _______________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

1. _______________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________


Записи посадових осіб


Прізвище та ініц. ___________________

Посада ________________

_________________
підпис


Зразок останньої сторінки Технічного журналу

ВИПИСКА
із Правил експлуатації трамвая та тролейбуса

1. Підготовлений до випуску на лінію трамвайний вагон повинен бути екіпірований:

2. Підготовлений до випуску на лінію тролейбус повинен бути екіпірований:

• вуглекислотним (порошковим) вогнегасником або ящиком (мішечком) із сухим піском;
• лобовими, задніми та боковими маршрутними покажчиками;
• правилами користування трамваєм;
• гучномовною установкою, кабінним устаткуванням АСДУ-Е, якщо це передбачено конструкцією;
• противідкочувальним упором;
• знаком аварійної зупинки;
• буксирною зчепкою;
• піском в пісочницях;
• ломом для переводу стрілок;

Водій трамвайного вагона повинен мати:

• ручку реверса, якщо це передбачено конструкцією;
• необхідний інструмент;
• комплект плавких запобіжників;
• діелектричні рукавиці;
• комбіновані рукавиці;
• дорожній лист;
• розклад руху;
• технічний журнал кожного трамвайного вагона;
• оранжевий сигнальний жилет.

• вуглекислотним (порошковим) вогнегасником або ящиком (мішечком) із сухим піском;
• лобовими, задніми та боковими маршрутними покажчиками;
• правилами користування тролейбусом;
• гучномовною установкою, кабінним устаткуванням АСДУ-Е, якщо це передбачено конструкцією;
• противідкочувальним упором;
• знаком аварійної зупинки;

Водій тролейбуса повинен мати:

• ручку реверса, якщо це передбачено конструкцією;
• необхідний інструмент;
• комплект плавких запобіжників та запасні вставки головки струмоприймачів;
• діелектричні рукавиці;
• комбіновані рукавиці;
• дорожній лист;
• розклад руху;
• технічний журнал тролейбуса;
• оранжевий сигнальний жилет.
Комплект інструментів та запобіжників для кожного типу рухомого складу затверджується головним інженером підприємства міського електротранспорту.


3. Забороняється рух транспортних засобів з несправностями гальмівної системи, рульового управління, тягово-зчіпного обладнання поїзда, при струмі витікання більше 3 мА (на тролейбусах), а у темний час доби на дорогах без штучного освітлення або в умовах недостатньої видимості - з несправними фарами та задніми габаритними вогнями, в дощ або снігопад - у разі несправності склоочисників з боку водія.

4. Трамвайний вагон або тролейбус вважається випущеним із депо з відображенням у статичній звітності, якщо після прибуття на кінцеву станцію свого маршруту він виконав хоча б один зворотній рейс. Випущені на лінію рухомі одиниці перебувають в оперативному підпорядкуванні служби руху.

5. В'їзд на територію депо трамвайних вагонів або тролейбусів з пасажирами забороняється. Рух на території депо здійснюється згідно з інструкцією, затвердженою керівником підприємства міського електротранспорту.

Зразок оформлення робочого листа Технічного журналу після виконання ТО-1

Робота вагона (тролейбуса)

Місце штампа пробної
експлуатації


за "29" ____01____ 2000 р.


Місце штампа проведення ЩО

Вагону проведено ЩО і він придатний для експлуатації

Майстер ______________


 

Особливий штамп майстра ЩО

Ш-2


 

Місце штампа проведення ТО-1, ТО-2

Вагону проведено ТО-1 і він придатний для експлуатації

Майстер ТО-1 ____________


 

Особистий штамп майстра ТО-1 або ТО-2

Ш-5


__________
підпис


Вагон (тролейбус) прийнято в стані, який відповідає вимогам Правил експлуатації трамвая та тролейбуса

Водій 1 зм. ____________ ______ Таб. N ___       Водій 2 зм. ____________ ______ Таб. N ___
                       Прізвище       Підпис                                                 Прізвище       Підпис

Підм. водій 1 зм. _________ _____ Таб. N ___       Підм. водій 2 зм. _________ _____ Таб. N ___
                             Прізвище     Підпис                                                     Прізвище Підпис


Заявки на несправності
(Вказати час та характер несправності, розбірливо прізвище заявника, завірить підписом)

Відмітки про виконання заявок
(Записати, що зроблено згідно з кожною заявкою, вказати прізвища виконавців, дату виконання робіт, завірить особистим штампом майстра та підписом)

1. _______________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

1. _______________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________


Записи посадових осіб


Прізвище та ініц. ___________________

Посада ________________

_________________
підпис


Зразок оформлення робочого листа Технічного журналу після виконання ТО-2

Робота вагона (тролейбуса)

Місце штампа пробної експлуатації


за "29" ____01_____ 2000 р.


Місце штампа проведення ЩО

Вагону проведено ЩО і він придатний для експлуатації

Майстер ______________


 

Особистий штамп майстра ЩО

Ш-2


 

Місце штампа проведення ТО-1, ТО-2

Вагону проведено ТО-2 і він придатний для експлуатації

Майстер ТО-2 ____________


 

Особистий штамп майстра ТО-1 або ТО-2

Ш 8


__________
підпис


Вагон (тролейбус) прийнято в стані, який відповідає вимогам Правил експлуатації трамвая та тролейбуса

Водій 1 зм. ____________ ______ Таб. N ___       Водій 2 зм. ____________ ______ Таб. N ___
                       Прізвище       Підпис                                                 Прізвище       Підпис

Підм. водій 1 зм. _________ _____ Таб. N ___       Підм. водій 2 зм. _________ _____ Таб. N ___
                             Прізвище     Підпис                                                    Прізвище    Підпис


Заявки на несправності
(Вказати час та характер несправності, розбірливо прізвище заявника, завірить підписом)

Відмітки про виконання заявок
(Записати, що зроблено згідно з кожною заявкою, вказати прізвища виконавців, дату виконання робіт, завірить особистим штампом майстра та підписом)

1. _______________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

1. _______________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________


Записи посадових осіб


Прізвище та ініц. ___________________

Посада ________________

_________________
підпис


 

Додаток 2
до Положення про технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса)


ФОРМА
журналу обліку технічних журналів трамвайних вагонів (тролейбусів)

N пп

Номер вагона (тролейбуса)

Дата видачі Технічного журналу

Прізвище особи, яка одержала Технічний журнал

Підпис особи, яка одержала Технічний журнал

Підпис особи, яка видала Технічний журнал

Дата повернення Технічного журналу на зберігання

Підпис особи, яка прийняла Технічний журнал на зберігання

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 3
до Положення про технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса)


ЗРАЗКИ
штампів для оформлення Технічного журналу

1. Штамп Щоденного технічного обслуговування "ЩО"

Вагону проведено ЩО
і він придатний для експлуатації

Майстер ____________


розмір штампа
45 х 25 мм

Тролейбусу проведено ЩО і він придатний для експлуатації

Майстер _____________2. Штамп Першого технічного обслуговування "ТО-1"

Вагону проведено ТО-1 і він придатний для експлуатації

Майстер ТО-1 _________


розмір штампа
45 х 25 мм

Тролейбусу проведено ТО-1 і він придатний для експлуатації

Майстер ТО-1 _________3. Штамп Другого технічного обслуговування ТО-2"

Вагону проведено ТО-2 і він придатний для експлуатації

Майстер ТО-2 ___________

Майстер ВТК ___________


розмір штампа
55 х 30 мм

Тролейбусу проведено ТО-2 і він придатний для експлуатації

Майстер ТО-2 ___________

Майстер ВТК ___________4. Штамп пробної експлуатації трамвайного вагона (тролейбуса) з пасажирами на маршрутах зі звичайними (легкими) умовами руху

Пробна експлуатація з пасажирами на маршрутах з звичайними умовами руху під керуванням водія 1 - 2 кл.


розмір штампа 75 х 20 мм


5. Штамп пробної експлуатації трамвайного вагона (тролейбуса) з пасажирами на маршрутах з важкими умовами руху (при відсутності маршрутів зі звичайними умовами руху)

Пробна експлуатація з пасажирами на маршруті N _____ під керуванням водія
1-го кл.


розмір штампа 75 х 20 мм


6. Особистий штамп майстра

Ш-8


розмір штампа 15 х 10 мм

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ