Письмо от 10.03.1999 № 7/177 "Относительно определения стоимости проектно-изыскательских работ"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19967 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПисьмо от 10.03.1999 № 7/177 "Относительно определения стоимости проектно-изыскательских работ"
Дата принятия10.03.1999
СтатусДействующий
Вид документаПисьмо
Шифр документа7/177
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т

 N 7/177 від 10.03.99
   м.Київ

         

          Щодо  визначення  вартості
          проектно-вишукувальних робіт

   У зв'язку з введенням у дію з 1 квітня 1999 року доповнень
N 1 до Порядку визначення вартості будівництва, ремонту житла,
об'єктів  соціальної  сфери,  комунального  призначення  та
благоустрою, а  також  реставрації  пам'яток  архітектури  і
містобудування ДБН IV-16-98, частина II) та Порядку визначення
вартості проектно-вишукувальних  робіт  для  будівництва,  що
здійснюється на території України (ДБН IV-16-96, частина III),
затверджених наказом Держбуду України від 10 лютого 1999 року
N 26, Держбуд України повідомляє.
   При відсутності розцінок на виконання проектно-вишукувальних
робіт, фінансування яких провадиться за рахунок бюджетних коштів
усіх рівнів та за рахунок коштів державних  підприємств  і
організацій,  Держбуд  рекомендує  вартість  зазначених робіт
обчислювати за кошторисом, складеним за формою "З-П", виходячи з
трудових витрат (в людино-днях працівників основних (виробничих)
підрозділів проектно-вишукувальних організацій)  та  наступних
показників вартості робіт:
   на проектні роботи        - 40 грн./людино-день;
   на вишукувальні роботи (крім інженерно-геодезичних):
   польові              - 65 грн./людино-день;
   камеральні            - 40 грн./людино-день;
   на інженерно-геодезичні роботи  - 55 грн./людино-день.
   Зазначені показники  враховують  середньомісячну заробітну
плату у розмірі 286 гривень.
   Якщо при  виконанні проектно-вишукувальних робіт вартісні
показники  відрізняються  від  наведених,  доплати  (знижки),
спричинені  формуванням  ринкових  відносин  при  належному
обгрунтуванні,  в  узгоджених  між  замовником  і  проектною
організацією розмірах, включаються до складу договірної ціни.
   Одночасно Держбуд України направляє для врахування в роботі
усереднену  структуру  кошторисної  вартості  проектних  та
вишукувальних робіт (додаток 1) та приклад визначення вартості
проектних робіт для будівництва об'єктів житла і соціальної сфери
(додаток 2).
   Листи Держкоммістобудування України від 24.04.97 N 6/222 та
Держбуду України від 07.04.98 N 7/144 вважати
такими, що втратили чинність.

 Перший заступник Голови Комітету           А.В.Беркута
                  Додаток 1
                  до листа Держбуду України
                  від 10 березня 1999 р. N 7/177
         Усереднена структура кошторисної
           вартості проектних робіт

N п/п Елементи витрат Усереднена структура кошторисної вартості проектних робіт, %
1. Фонд оплати праці 40,91
2. Нарахування на ФОП 15,34
3. Матеріали на виконання робіт 6,28
4. Амортизація 3,53
5. Зношення малоцінного інвентаря 0,45
6. Придбання типових проектів 3,83
7. Утримання будинків 6,55
8. Витрати на службові відрядження 1,10
9. Пошта, телеграф, телефон 0,59
10. Позавідомча охорона 0,31
11. Інші витрати 8,22
12. Обов'язкові відрахування та податки 2,18
13. Прибуток 10,71
         Усереднена структура кошторисної
          вартості вишукувальних робіт

N п/п Елементи витрат Усереднена структура кошторисної вартості вишукувальних робіт, %
1. Фонд оплати праці 21,00
2. Нарахування на ФОП 7,88
3. Матеріали на виконання робіт 9,78
4. Амортизація 8,57
5. Зношення малоцінного інвентаря 2,18
6. Послуги сторонніх організацій 7,66
7. Утримання будинків 0,42
8. Витрати на службові відрядження 1,26
9. Польові витрати 5,13
10. Внутрішній транспорт 7,87
11. Зовнішній транспорт 7,87
12. Пошта, телеграф, телефон 0,33
13. Позавідомча охорона 0,12
14. Охоронна сигналізація 0,38
15. Інші витрати 6,77
16. Обов'язкові відрахування та податки 2,06
17. Прибуток 10,71
                  Додаток 2
                  до листа Держбуду України
                  від 10 березня 1999 р. N 7/177

  Приклад розрахунку вартості проектних робіт із застосуванням
 нормативів вартості проектних робіт до розрахункової базисної
     вартості будівництва (без вартості устаткування)
       для об'єктів житла та соціальної сфери
             1. Вихідні дані
   1.1. Об'єкт  будівництва  - індивідуальний 144-квартирний
9-поверховий житловий будинок із цегли з вбудовано-прибудованою
перукарнею в м.Києві.
   1.2. Розрахункова  вартість  будівельно-монтажних  робіт
(надалі - БМР) в цінах 1997 року по об'єктах будівництва, що
проектуються, становить:
   - по житловому будинку (без перукарні) - 2184680 грн.;
   - по вбудовано-прибудованій перукарні - 255695 грн.;
   - по об'єктах підсобного та обслуговувального призначення,
енергетичного та транспортного господарства, зв'язку, інженерних
мереж, благоустрою, озеленення тощо (за розрахунками, складеними
за  вартісними  показниками  об'єктів-аналогів,  укрупнених
кошторисних норм та укрупнених показників кошторисної вартості у
відповідності із завданням на проектування та ТУ) - 627464 грн.
   Базисна кошторисна вартість БМР за главами 1...9 зведеного
кошторисного розрахунку в цінах 1997 року складає:

  (2184680 + 255695 + 627464) х 1,011 х 1,007 = 3123296 грн.,
   у тому числі, віднесена до:
   - житлового будинку (без перукарні):
        3123296 х 2184680
        ----------------- = 2796046 грн.;
         2184680 + 255695
   - вбудовано-прибудованої перукарні:
        3123296 х 255695
        ----------------- = 327250 грн., де
        2184680 + 255695
   1,011 -  коефіцієнт,  що  враховує кошти на будівництво
тимчасових будівель і споруд, приймається на підставі пункту 35.а
СНиП 4.09-91.
   1,007 - коефіцієнт, що враховує кошти на подорожчання робіт у
зимовий період, приймається на підставі пункту VIII.1.а СНиП
4.07-91.
     2. Визначення розрахункової базисної вартості
       будівництва (без вартості устаткування)
   2.1. Для визначення вартості проектних робіт розрахункова
базисна  вартість  будівництва  (без  вартості  устаткування)
формується у відповідності з пунктом 4.3.1 Порядку визначення
вартості проектно-вишукувальних  робіт  для  будівництва,  що
здійснюється на території України (ДБН IV-16-96, частина III)
(надалі - Порядок) з:
   - базисної вартості БМР у цінах 1997 року;
   - розрахункової базисної вартості додаткових інших витрат
підрядника, що пов'язані із збільшенням базисного кошторисного
рівня прямих і накладних витрат та планових нагромаджень, згідно з
пунктом 23 додатку 5 до ДБН IV-16-98, частина II.
   Розрахункова базисна вартість будівництва обчислюється згідно
з пп. 4.3, 4.3.1, 4.3.2 Порядку окремо по основних об'єктах
будови,  якими  є  житловий  будинок  (без  перукарні)  і
вбудовано-прибудована перукарня.
   2.2. Базисна вартість додаткових інших витрат підрядника, що
пов'язані із збільшенням базисного кошторисного рівня прямих та
накладних витрат і планових нагромаджень (згідно з п. 4.3.2
Порядку), становить:
   - по житловому будинку (без перукарні):
  2796,05 х (1,4449 + 0,1506 + 0,1521) = 4886,38 тис. грн.;
   - по вбудовано-прибудованій перукарні:
  327,25 х (1,4449 + 0,1506 + 0,1521) = 571,9 тис. грн., де
   2796,05 та 327,25 - базисна вартість БМР в цінах 1997 року,
розрахована вищенаведеним чином, відповідно по житловому будинку
(без перукарні) і вбудовано-прибудованій перукарні;
   1,4449; 0,1506; 0,1521 - коефіцієнти для визначення надбавок
до базисної кошторисної вартості БМР за підсумком глав 1...9
зведеного кошторисного розрахунку в базисних цінах 1997 року, що
враховують збільшення базисного кошторисного рівня відповідно
прямих витрат, накладних витрат, планових нагромаджень, згідно з
графами 3, 8, 9 додатку 8.1 та п. 3.3.4 ДБН IV-16-98, частина II.
   2.3. Загальна розрахункова базисна вартість будівництва в
цінах 1997 року (без вартості устаткування) складає:
   - по житловому будинку (без перукарні):
       2796,05 + 4886,38 = 7682,43 тис. грн.,
   - по вбудовано-прибудованій перукарні:
       327,25 + 571,9 = 899,15 тис. грн., де
   4886,38 та 571,9 - базисна вартість додаткових інших витрат
підрядника, що пов'язані із збільшенням кошторисного рівня прямих
та накладних витрат і планових нагромаджень  відповідно  по
житловому будинку і вбудовано-прибудованій перукарні, тис. грн.
   3. Розрахунок вартості проектних робіт для будівництва
    144-квартирного 9-поверхового житлового будинку із
    цегли з вбудовано-прибудованою перукарнею в м.Києві
   3.1. Вартість проектних робіт на весь обсяг проектування
(включаючи всі його стадії) обчислюється у відповідності  з
пунктами 4.5 і 4.6 Порядку.
   Ця вартість визначається по основних об'єктах будівництва,
якими є житловий будинок (без перукарні) і вбудовано-прибудована
перукарня. Вартість проектування інших  об'єктів  неосновного
призначення, що зазначені у главах 1, 3...9 зведеного кошторисного
розрахунку, врахована  у  нормативах  по  основних  об'єктах
будівництва і окремо не визначається.
   3.2. Категорія складності  проектування  визначається  за
додатком 7 до Порядку:
   - по житловому будинку - III категорія (п. 1.4 додатку 7);
   - по перукарні - II категорія (п. 2.7.12 додатку 7).
   3.3. Нормативи вартості проектних робіт  визначаються  у
відповідності з пп. 4.2 і 4.6 Порядку на підставі розрахункової
базисної вартості будівництва та категорії складності проектування
за додатком 6 до Порядку із застосуванням методу інтерполяції.
Зазначені нормативи (за рядками 17 і 7 додатку 6 до Порядку
відповідно) складають:
   - по житловому будинку (без перукарні):
        (2,36 - 2,24) х (7682,43 - 7000)
    2,36 - -------------------------------- = 2,28 %;
             8000 - 7000

   - по вбудовано-прибудованій перукарні:
        (3,86 - 3,71) х (899,15 - 750)
    3,86 - ------------------------------ = 3,77 %.
             1000 - 750

   3.4. Вартість проектних робіт становить:
   - по житловому будинку (без перукарні):
        7682,43 х 2,28
       ------------------ = 221,25 тис. грн.
           100
   - по вбудовано-прибудованій перукарні:
         899,15 х 3,77
        ---------------- = 33,9 тис. грн.
           100
   Загальна вартість проектних робіт на весь обсяг проектування
будівництва 144-квартирного 9-поверхового житлового будинку із
цегли з вбудовано-прибудованою перукарнею у м.Києві становить:
         221,25 + 33,9 = 255,15 тис. грн.
   5. Розрахункова вартість проектних робіт уточнюється (про що
зазначається у контракті (договорі)) після визначення прямим
рахунком  базисної  кошторисної  вартості  будівництва  (без
устаткування) об'єкта, що проектується.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ