Приказ от 26.04.2000 № 83 "Об организации выполнения поручения Президента Украины от 23.03.2000 N 1-14/314 и соответствующих поручений Кабинета Министров Украины"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19979 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 26.04.2000 № 83 "Об организации выполнения поручения Президента Украины от 23.03.2000 N 1-14/314 и соответствующих поручений Кабинета Министров Украины"
Дата принятия26.04.2000
СтатусДействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа83
РазработчикКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Наказ № 64 від 03

Наказ № 83 від 26 квітня 2000 р.

Про організацію виконання доручення

Президента України від 23.03.2000 № 1-14/314

та відповідних доручень Кабінету Міністрів України

            З метою реалізації завдань, поставлених у Посланні Президента України до Верховної ради України „Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного і соціального розвитку на 2000-2004 рок”, Президент України дорученням від 23.03.2000 № 1-14/314 доручив членам Кабінету Міністрів України керівникам центральних та місцевих органів влади забезпечити виконання низки заходів.

            На виконання зазначеного доручення Прем’єр-міністром України, Віце-прем’єр-міністрами України, членами Кабінету Міністрів України зроблено відповідні доручення керівникам центральних та місцевих органів влади.

            Розпорядженням від 12 квітня 2000 р. № 182-р Кабінет Міністрів України  затвердив посадових осіб, персонально відповідальних за реалізацію основних положень Послання з відповідних напрямів . Зазначених посадових осіб зобов’язано один раз на півроку до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подавати Мінекономіки інформацію про хід реалізації Послання Президента України для подальшого узагальнення і подання Уряду.

            Для безумовного та повного виконання згаданих доручень та розпорядження КИУ

НАКАЗУЮ:

            1. Керівникам структурних підрозділів:

            - забезпечити виконання у визначені терміни заходів згідно з додатком;

            - забезпечити подання Управлінню апарату до 5 січня та 5 липня щорічно інформації про хід реалізації Послання Президента України з питань, щодо яких визначений відповідальним Голова Держбуду, включаючи інформацію про виконання організаційно-технічних заходів Держбуду на поточний рік, заходів щодо реалізації Основних стратегічних цілей і завдань Держбуду, затверджених щорічним директивним наказом Міністра економіки та інших заходів і завдань, затверджених цим наказом.

            2. заступникам Голови Держбуду забезпечити контроль за виконанням заходів відповідно до розподілу обов’язків.

            3. Управлінню апарату до 10 січня та 10 липня щорічно забезпечити узагальнення і подання інформації про хід реалізації послання Президента України до Мінекономіки.

            4. Загальний контроль за виконанням зазначеного доручення Президента України залишаю за собою.

Голова Комітету                                                      В.М.Гусаков


Додаток до наказу від 26.04.2000 р. № 83

ЗАХОДИ

з виконання доручення Президента України від 23.03.2000 р. № 1-14/314 щодо реалізації завдань, поставлених у Посланні Президента України до Верховної ради України „Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного і соціального розвитку на 2000-2004 роки”, та відповідних доручень членів Уряду

№ пп.

Доручення Президента сторінка, пункт, абзац)

Доручення членів Уряду

Терміни виконання

Доручення Голови Держбуду

Терміни виконання

1

Підготувати та внести на розгляд Президента України проект Указу з питання розвитку соціальної сфери села з урахуванням реформування аграрного сектора економіки на засадах приватної власності (стор.16, п.1 абз.3)

Термін - вересень 2000 року

Віце-прем’єр-міністра М.В.Гладія від 27.03.2000 № 5214/2

Кириленку І.Г. - скликання

Тигіпку С.Л.

Мітюкову І.О.

Саханю І.Я.

Станік С.Р.

Москаленку В.Ф.

Кременю В.І.

Ступці Б.С.

Гусакові В.М.

Подати до Кабінету Міністрів України проект Указу Президента

25.08.2000

Присяжнюку В.Ф.

Економову А.О.

Прошу подати пропозиції Мінагрополітики

Термін подання пропозицій визначається Мінагрополітики

2

Домогтись якнайшвидшого прийняття Закону України „Про реєстрацію прав на нерухоме майно”

(стор.1, пункт 2, абз.2)

термін - вересень 2000 року

Прем’єр-міністра України В.А.Ющенка від 29.03.2000 № 5214/2

Станік С.Р. - скликання

Гусакові В.М.

Шевчуку О.Б.

Прошу активізувати роботу у Комітетах ВР України щодо прискорення розгляду і прийняття зазначеного Закону. Про вжиті заходи інформувати Кабінету Міністрів України

20.09.2000

Рулю М.В,

Власову В.В.

Подати пропозиції Мінюсту і забезпечити опрацювання законопроекту в органах Верховної Ради

Термін подання пропозицій визначається Мінюстом

3

Розробити та внести на розгляд Верховної ради України пропозиції щодо змін і доповнень до законів України „Про місцеві державні адміністрації та „Про місцеве самоврядування в Україні”, передбачивши подальшу децентралізацію владних повноважень та запровадження дієвого контролю за їх виконанням

(стор.2, пункт 5)

термін - вересень 2000 року

Прем’єр-міністра України В.А.Ющенка від 29.03.2000 № 5214/2

Станік С.Р. - скликання

Тигіпку С.Л.

Мітюкову І.О.

Саханю І.Я.

Гусккову В.М.

Бондарю О.М.

Лелікову Г.І.

Прошу розробити та подати в установленому порядку Кабінету Міністрів України проекти законів України „Про внесення змін до Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та „Про внесення змін до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”

15 липня 2000

Присяжнюку В.Ф.

Економову А.О.

Шараповій Т.О.

Кулеші А.А.

Подати пропозиції Мінюсту

Термін подання пропозицій визначається Мінюстом

4

Розробити Національну програму підготовки державних службовців та господарських керівників (стор.2, пункт 6, абз.2)

Термін - липень 2000 року

Прем’єр-міністра України В.А.Ющенка від 29.03.2000 № 5214/2

Керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, головам ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

Прошу у квітні 2000 р. подати Головдержслужбі пропозиції до Національної програми підготовки державних службовців та господарських керівників

Квітень 2000

Беркуті А.В,

Купчуку В.Є.

Прошу подати пропозиції Головдержслужбі

30.04.2000

5

Забезпечити проведення переатестації керівників державних підприємств та укладення з ними нових трудових договорів (контрактів), що мають містити кількісні та якісні оцінки ефективності їх роботи (стор.3, пункт 8)

Термін - 2000 рік

Прем’єр-міністра України В.А.Ющенка від 29.03.2000 № 5214/2

Тигіпку С.Л. - ск5ликання

Саханю І.Я.

Лелікову Г.І.

Мітюкову І.О.

Керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (за списком) Прошу протягом 2000 року продовжити роботу по проведенню переатестації керівників державних підприємств та укладанню з ними нових трудових договорів (контрактів), які мають містити кількісні та якісні оцінки ефективності їх роботи. Про проведену роботу інформувати Кабінету Міністрів України

Травень

Грудень 2000 р.

Семчуку Г.М.

Гибелинді В.Ф.

Купчуку В.Є.

Прошу забезпечити проведення роботи. Підготувати інформацію Мінекономіки та Кабінету Міністрів України

15.05.2000

15.12.2000

6

Розробити та затвердити прогноз розвитку житлового будівництва, передбачивши подвоєння його обсягів до 2004 року та додаткові заходи щодо забезпечення соціальним житлом малозабезпечених верств населення (стор.20, пункт 5)

Термін - грудень 2000 року

Прем’єр-міністра України В.А.Ющенка від 29.03.2000 № 5214/2

Гусакові В.М.

Прошу забезпечити виконання доручення Президента України

Грудень 2000

Беркуті А.В.

Шараповій Т.О.

Власову В.В. прошу підготувати необхідні матеріали для подання Кабінету Міністрів України

25.12.2000

7

Розробити програму поетапної заміни системи діючих пільг адресною допомогою малозабезпеченим категоріям населення. Удосконалити механізми надання субсидій на оплату житла, комунальних послуг, палива, в тому числі сільському населенню (стор.17 пункт 4)

Термін - грудень 2000 року

Віце-прем’єр-міністра М.Г.Жулинського від 30.03.2000 № 5212/2

Саханю І.Я. - скликання

Мітюкову І.О.

Тигіпку С.Л.

Костюченку Л.М.

Тулубу С.Б.

Гусакові В.М.

Прошу розробити і подати в установленому порядку Кабінету Міністрів України пропозиції щодо поетапної заміни системи діючих пільг адресною допомогою малозабезпеченим категоріям населення та удосконалити механізми надання субсидій на оплату житла, комунальних послуг, палива, в тому числі сільському населенню

Вересень 2000

Рулю М.В,

Кулеші А.А.

Прошу подати пропозиції Мінпраці

Термін подання пропозицій визначається Мінпраці

8

Розробити і запровадити механізми щодо скорочення протягом 2000-2004 років енергоспоживання господарськими суб’єктами та установами бюджетної сфери не менше ніж на 5 відсотків на рік (стор.15, пункт 5)

Віце-прем’єр-міністра Ю.В.Тимошенко від 04.04.2000 № 5214/2

Тигіпку С.Л. - скликання

Тулубу С.Б.

Меркушову В,Т.

Мітюкову І.О.

Новицькому В.С.

Кириленку І.Г.

Гусакові В,М.

Прошу розробити і з урахуванням Указу Президента України від 16 червня 1999 року № 662 та постанови КИУ від 16 червня 1999 № 2183 запровадити зазначені механізми і до 25 вересня ц.р. поінформувати Адміністрацію Президента України і Кабінет Міністрів України. Прошу підготувати необхідні матеріали для попереднього розгляду їх у мене на нараді 11 вересня ц.р.

11 вересня 2000

Рулю М.В,

Лаховському Є.Й.

Муляру Л.Х.

Кулеші А.А.

Кравченку Л.О.

Прошу розглянути і подати на скликання Мінекономіки

Термін подання пропозицій визначається Мінекономіки

9

Вжити заходів щодо активізації інвестиційних процесів у країні, передбачивши впровадження механізмів стимулювання ефективного використання інвестиційних ресурсів відповідно до пріоритетів економічного зростання, передусім у галузях, що забезпечують створення інфраструктури в наукоємних і високотехнологічних виробництвах. Опрацювати механізм ефективного використання державних інвестицій (стор.7, пункт 5, пункт 6, абз. 1)

Термін - травень 2000 року

Першого віце-прем’єр-міністра Ю.І,Єханурова від 04.04.2000 № 5214/2

Тигіпку С.Л.

Мітюкову С.Л.

Кириленку І.Г.

Кременю В.Г.

Костюченку Л.М.

Гусакові В.М.

Мозговому О.М.

Патону Б.Є.

Стельмаху В.С.

Прошу разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади вжити заходів щодо активізації інвестиційних процесів у країні та опрацювати механізм ефективного використання державних інвестицій та поінформувати Кабінет Міністрів України

15.05.2000

Беркуті А.В.

Присяжнюку В.Ф.

Рулю М.В.

Шараповій Т.О.

Економову А.О.

Кулеші А.А.

Губаню П.І, прошу підготувати і подати Мінекономіки пропозиції

11.05.2000

10

Завершити розробку Концепції регіональної політики. Розробити і внести на розгляд Верховної ради України законопроект щодо прискорення соціального і економічного розвитку депресивних територій

(Стор 7, пункт 7)

термін - червень 2000 року

Першого віце-прем’єр-міністра Ю.І.Єханурова від 04.04.2000 № 5214/2

Тигіпку С.Л.

Мітюкову І.О.

Саханю І.Я.

Станік С.Р.

Тулубу С.Б.

Москаленку В.Ф,

Костюченку Л.М.

Кириленку І.Г.

Зайцю І.О.

Кременю В.Г.

Новицбкому В.С.

Даниленку А.С.

Гусакові В.М.

Кужель О.В.

Прошу розробити та подати в установленому порядку Кабінету Міністрів України проект Закону України „Про прискорення соціального та економічного розвитку депресивних (слаборозвинутих) територій”

25 травня 2000

Присяжнюку В.Ф.

Економову А.О.

Кулеші А.А,

Шараповій Т.О.

Прошу підготувати пропозиції Мінекономіки

15.05.2000

11

Розробити та запровадити механізми гарантованої участі малих підприємств на конкурсних засадах у закупках продукції для державних потреб, а також стимулювання передачі в оренду малим підприємствам вільних (незавантажених виробничих потужностей та обладнання державних підприємств (стор.10, пункт 2)

Термін - червень 2000 року

Першого віце-прем’єр-міністра Ю.І,Єханурова від 04.04.2000 № 5214/2

Міністерствам, іншим центральним та місцевим органами виконавчої влади, установам, організаціям-розпорядникам бюджетних коштів (за списком) прошу згідно законодавства забезпечити безперешкодну участь малих підприємств при проведенні конкурсів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт, послуг для державних потреб

Червень 2000

Семчуку Г.М.

Гибелинді В.Ф.

Кравченку Л.О.

Кучеруку М.М.

Шараповій Т.О.

Прошу забезпечити виконання

Червень 2000

12

Забезпечити розробку та реалізацію комплексу заходів щодо постійного скорочення у структурі ВВП частки монопольного сектора, включаючи природні монополії (стор.12, пункт 2)

Першого віце-прем’єр-міністра Ю.І,Єханурова від 04.04.2000 № 5214/2

Тигіпку С.Л.

Заваді О.Л.

Тулубу С.Б.

Костюченку Л.М.

Гусакові В.М.

Шевчуку О.Б.

Новицькому В.С.

Гридасову О.І.

Кириленку І.Г.

Бондарю О.М.

Прошу забезпечити розробку та реалізацію комплексу заходів щодо постійного скорочення у структурі ВВП частки монопольного сектора, включаючи природні монополії. Про реалізацію зазначених заходів прошу поінформувати Кабінет Міністрів України

20 жовтня 2000

Рулю М.В.

Кулеші А.А.

Мільнеру О.О.

Лаховському Є.Й.

Тарапаті М.А.

Прошу підготувати і подати Мінекономіки пропозиції

Термін подання пропозицій визначається Мінекономіки

Начальник Управління апарату                                                     А.Ф.Григор

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ