Приказ от 04.05.2000 № 92 Об утверждении положения об архиве и постоянно действующую экспертную комиссию Госстроя Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19717 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 04.05.2000 № 92 Об утверждении положения об архиве и постоянно действующую экспертную комиссию Госстроя Украины
Дата принятия04.05.2000
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа92
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Принявший органГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Спільний наказ Держбуду та Державної податкової адміністрації від 4 травня 2000 р № 91/228

Наказ № 92 від 4 травня 2000 р.

Про затвердження положення про архів

та постійно діючу експертну комісію

Держбуду України

            Відповідно до Закону України від 24 грудня 1993 р. № 3814-ХІІ “Про національний архівний фонд і архівні установи” і у зв’язку із зміною структури центрального апарату Комітету

НАКАЗУЮ:

            1. Створити постійно діючу експертну комісію в складі:

Семчук Г.М.

-

Заступник Голови Держбуду України, голова комісії

Гусак А.І.

-

Заступник начальника управління інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення роботи апарату, заступник голови комісії

Нижник В.І.

-

Заступник начальника Управління фінансування, бух обліку та звітності, заступник голови комісії

Марченко Т.В.

-

Спеціаліст І категорії Управління фінансування, бухобліку та звітності, секретар комісії

Члени комісії:

Ковальова С.В.

-

Провідний спеціаліст відділу кадрів, спец роботи та юридичного забезпечення

Нечаєва Т.С.

-

Заступник начальника Управління містобудівної політики

Кулеша А.А.

-

Заступник начальника Управління економічного аналізу та методологічного забезпечення реформування житлово-комунального господарства

Хомік П.М.

-

Заступник начальника відділу інноваційної політики, нормування та стандартизації

Симончук М.К.

-

Завідуючий сектором відділу підвідомчих організацій

            2. Затвердити положення про архів додаток № 1) та положення про експертну комісію Держбуду України (додаток № 2).

            3. Структурним підрозділам, управлінням центрального апарату Комітету до 15 травня 2000 року систематизувати та передати до архіву на збереження документи постійного та довгострокового (понад 10 років) зберігання у впорядкованому стані.

            4. Контроль за виконанням наказу покласти на Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності.

            5. Із введенням в дію цього наказу, наказ Держкоммістобудування від 11 квітня 1996 р. № 55 втрачає силу.

            Голова Комітету                                            В.М.Гусаков


Додаток № 1 до наказу Держбуду від 4.05.2000 р. № 92

ПОЛОЖЕННЯ

про архів Держбуду України

1. Загальні положення

1.1. Архів створюється для тимчасового зберігання документів, використання їх у службових виробничих , наукових та інших цілях.

1.2. Архів входить до складу Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності.

1.3. У своїй діяльності архів керується наказами і розпорядженнями керівництва Держбуду України.

З питань організації та методики ведення архівної справи архів керується правилами, інструкціями Головархіву України.

            1.4. Архів працює у відповідності з планом. Який затверджується керівником управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності.

2. Завдання архіву

2.1. Прийняття від структурних підрозділів Комітету документів та їх зберігання.

2.2. Контроль разом із управлінням інформаційно-аналітичного забезпечення роботи апарату, НТР і відділом кадрів стану зберігання та правильності оформлення документів у структурних підрозділах Комітету.

2.3. Участь у складанні зведеної номенклатури справ Комітету, перевірки відповідності формування документів у справи затвердженій номенклатурі.

2.4. Подання на державну реєстрацію документів Національного архівного фонду, ведення їх державного обліку та подання відомостей про їх кількість за встановленою формою у Головархів України.

2.5. Проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії Комітету списків документів Національного архівного фонду, справ з особистого складу Комітету та актів про виділення до знищення документів, які не віднесені до складу Національного архівного фонду.

2.6. Організація використання документів, видача у встановленому порядку архівних довідок, копій, витягів організаціям і громадянам.

2.7. Підготовка і передача документів на збереження до Головархіву України.

3. Права архіву

            3.1. Вимагати від структурних підрозділів Комітету передачі на зберігання документів, оформлених згідно з чинними державними стандартами і правилами.

            3.2. Повертати структурним підрозділам Комітету на доопрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог.

            3.3. Отримувати від структурних підрозділів Комітету відомості, необхідні для роботи.

            3.4. Інформувати керівництво управління та Комітету про стан роботи з документами та вносити пропозиції щодо їх поліпшення.

            3.5. Брати участь у засіданнях дорадчих органів, нарадах, які проводяться в Комітеті, у разі розгляду на них питань роботи з документами.

Начальник управління фінансування,

бухобліку та звітності                                                            Т.М.Щавінська


Додаток № 2 до наказу Держбуду

від 4.05.2000 р. № 92

Положення про експертну комісію Держбуду України

            Експертна комісія Держбуду України здійснює наступні функції:

- розглядає проекти номенклатур справ комітету та його структурних підрозділів;

- проводить періодичний відбір документів на зберігання або знищення справ;

- розглядає описи на справи постійного зберігання, які підлягають передачі до Національного архівного фонду, описи на справи по особовому складу постійного представлення їх на затвердження експертній комісії Головархіву України;

- розглядає акти про виділення до знищення справ, які не підлягають довгостроковому зберіганню;

- розглядає пропозиції про зміни строків зберігання окремих видів документів, які установлені чинним переліком і виносить рішення на затвердження Головархіву;

- бере участь в підготовці і розгляді проектів переліків документів, типових номенклатур справ;

- проводить інструктаж, консультації, подає їм методичну і фактичну допомогу.

Начальник управління фінансування,

бухобліку та звітності                                                            Т.М.Щавінська

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ