Приказ от 11.05.2000 № 94 О распределении обязанностей между руководством Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики

ВАЖНО ЗНАТЬ

Информационный бюллетень БУДСТАНДАРТ Online. Выпуск №1 2023 года


ДСТУ 9195:2022 Быстровозводимые защитные сооружения гражданской защиты модульного типа. Основные положения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


ДСТУ 9190:2022 Энергетическая эффективность построек. Метод расчета энергопотребления во время отопления, охлаждения, вентиляции, освещения и горячего водоснабжения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


Новые государственные строительные нормы для учреждений здравоохранения


О размере сметной заработной платы


Информация об уровнях заработной платы, учитываемых при определении стоимости строительства объектов, принятых решениями некоторых органов местного самоуправления на 2023 год


ПР-Д.0.06.555-22-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 31.12.2022)


Смотреть все новости >>>

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20102 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 11.05.2000 № 94 О распределении обязанностей между руководством Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики
Дата принятия11.05.2000
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа94
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Спільний наказ Держбуду та Державної податкової адміністрації від 4 травня 2000 р № 91/228

Наказ № 94 від 11.05.2000 р.

Про розподіл обов’язків між керівництвом

Державного комітету будівництва, архітектури

та житлової політики

            У зв’язку зі зменшенням кількості заступників Голови Держбуду згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.2000 № 403 і відповідно до Положення про Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, затвердженого Указом Президента України від 09.12.97 р. № 1342,

            НАКАЗУЮ:

            1. Затвердити наступник розподіл обов’язків між керівництвом Комітету:

            Голова Комітету В.М. Гусаков

            ● Функції:

            - організація виконання покладених на Комітет завдань і здіснення ним своїх функцій;

            - взаємодія з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України;

            - координування роботи заступників Голови і підрозділів апарату;

            - управління об’єктами державної власності, прийняття рішень щодо зміни форм власності підвідомчими організаціями, надання приміщень в оренду та продажу майна;

            - координування роботи Комітету з державної премії в галузі архітектури;

            - координування роботи Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій;

            - керівництво роботою колегії та науково-технічної ради;

            - координування роботи Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності.

            ● Питання:

            - забезпечення фінансування утримання центрального апарату Комітету, своєчасної виплати заробітної плати та інші соціально-побутові питання;

            - взаємодія з відповідними місцевими органами виконавчої влади Кіровоградської, Харківської областей та м. Києва;

            - цивільна оборона, спец робота, мобілізаційна підготовка та готовність.

            Перший заступник голови Комітету А.В. Беркута

            ● Функції:

            - організація роботи центрального апарату, колегії і науково-технічної ради;

            - організація роботи Міжвідомчої комісії з питань ціноутворення в будівництві;

            - опрацювання завдань представника Комітету. Відповідального за зв’язок з Верховною радою України зокрема - організація моніторингу проходження відповідних законопроектів у комітетах та розгляду їх на пленарних засіданнях, планування законопроектної роботи);

            - участь у роботі Ради соціального партнерства;

            - координування роботи Управління стратегії розвитку будівельного комплексу, Управління реформування ціноутворення, методології експертизи та контролю вартості будівництва, Управління інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення роботи апарату, колегії та науково-технічної ради і Відділу кадрів та спецроботи, а також управлінь капітального будівництва АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

            ● Питання:

            - стратегії розвитку будівельного комплексу;

            - ціноутворення у будівництві та капремонті, перевірки правильності визначення вартості робіт на об’єктах, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, цінової інспекції;

            - експертизи проектної документації для будівництва;

            - демонополізації та реструктуризації у будівництві та промисловості будівельних матеріалів;

            - розвитку житлового будівництва, формування механізмів його інвестування та кредитування;

            - підбору і розстановки кадрів у центральному апараті;

            - зовнішньоекономічної діяльності Комітету;

            - взаємодіє з Міжурядовою радою по співробітництву в будівельній діяльності краї СНД, Спілкою працівників будівельного комплексу, Спілкою цивільних інженерів, творчою науково-технічною Спілкою будівельників, Академією будівництва, ЦК профспілки робітників будівництва і промбудматеріалів;

            - взаємодії з відповідними місцевими органами виконавчої влади Дніпропетровської, Вінницької, Львівської, Одеської, Закарпатської та Хмельницької областей.

            Заступник голови Комітету В.Ф. Присяжнюк

            ● Функції:

            - координування роботи державного архітектурно-будівельного контролю та ліцензування проектних і будівельних робіт;

            - опрацювання завдань представника України у Комітеті з населених пунктів ЄЕК ООН;

            - організація роботи Архітектурно-містобудівної ради, Науково-методичної ради з питань охорони та реставрації пам’яток архітектури і містобудування;

            - координування роботи Управління містобудівної політики, Управління охорони та реставрації пам’яток містобудування і архітектури, Управління архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будівників і споруд та Державної архітектурно-будівельної інспекції, місцевих органів містобудування і архітектури. 

            ● Питання:

            - містобудування, архітектури, планування і забудови територій, сталого розвитку населених пунктів;

            - впровадження архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання житлово-цивільних об’єктів;

            - застосування будівельних матеріалів та виробів;

            - реконструкції і відновлення існуючого житлового фонду;

            - охорони та реставрації пам’яток містобудування і архітектури;

            - професійної атестації виконавців проектних та будівельних робіт;

            - енергозбереження в будівництві;

            - взаємодії із Спілкою архітекторів України, Академією архітектури, Українським відділенням ІКОМОС, Центром ООН з населених пунктів (Habitat);

            - взаємодії з відповідними місцевими органами виконавчої влади Донецької, Житомирської, Сумської, Тернопільської, Черкаської та Чернігівської областей.

            Заступник голови Комітету М.В. Руль

            ● Функції:

            - координування робіт з підготовки житлово-комунального господарства до функціонування у осінньо-зимовий період;

            - організаційно-технічне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії з реалізації реформи житлово-комунального господарства;

            - участь в укладенні Генеральної тарифної угоди;

            - координування роботи Управління економічного аналізу та методологічного забезпечення реформування житлово-комунального господарства, Управління нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду, Відділу стратегії розвитку комунальної теплоенергетики та Відділу нормативно-методичного забезпечення експлуатації міського електротранспорту, Ревкому по житлово-комунальному господарству АР Крим, управлінь житлово-комунального господарства обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

            ● Питання:

            - реформування житлово-комунального господарства;

            - стратегії розвитку комунальної енергетики;

            - нормативного забезпечення реєстрації, розподілу і обліку житлового фонду;

            - нормативного забезпечення роботи органів технічної інвентаризації;

            - нормативно-методичного забезпечення експлуатації міського електротранспорту;

            - житлової політики, нормативного забезпечення експлуатації та ремонту житлового фонду;

            - взаємодії з відповідними місцевими органами виконавчої влади Волинської, Київської, Луганської, Миколаївської, Херсонської та Чернівецької областей.

            Заступник голови Комітету Г.М. Семчук

            ● Функції:

            - організація роботи з адаптації законодавства у сфері будівництва, виробництва будівельних матеріалів та житлово-комунального господарства до вимог ЄС;

            - забезпечення укладення галузевої угоди із профспілками;

            - організація методологічного забезпечення проектних робіт;

            - координування робіт із сертифікації будівельних матеріалів і виробів;

            - координування робіт із стандартизації та нормування у будівництві та житлово-комунальному господарстві;

            - забезпечення пожежної безпеки та охорони праці;

            - організаційне забезпечення роботи комісії з проведення щорічного всеукраїнського конкурсу „Місто найкращого благоустрою”;

            - координація роботи Управління інженерного захисту територій та промислової забудови, Управління реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, Відділу інноваційної політики, нормування та стандартизації, Відділу нормативно-правового забезпечення благоустрою та комунального обслуговування та Відділу підвідомчих організацій.

            ● Питання:

            - реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства;

            - розвитку промисловості житлово-комунального господарства, організації виробництва нових видів обладнання та комунальної техніки;

            - енергозбереження у житлово-комунальному господарстві;

            - інженерного захисту територій, промзабудови;

            - наукових досліджень у будівництві та житлово-комунальному господарстві;

            - виробничої кооперації між країнами СНД;

            - безпечної життєдіяльності населення, реагування на надзвичайні ситуації;

            - благоустрою та комунального обслуговування;

            - охорони праці;

            - співробітництва із Світовим та Європейським банками реконструкції та розвитку;

            - координації роботи підвідомчих організацій;

            - фінансування науково-дослідних та проектних робіт, формування і використання держіннофонду;

            - матеріально-технічного забезпечення роботи центрального апарату Комітету;

            - взаємодії з ЦК профспілки житлово-комунального господарства;

            - взаємодії з Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації у будівництві країн СНД, Радою директорів проектних інститутів, відповідним місцевими органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, Запорізької, Івано-Франківської, Полтавської , Рівненської областей та м. Севастополя.

            2. У період відсутності:

            Голови комітету рішення за нього відповідно до розподілу обов’язків (п.1) приймає Перший заступник голови А.В. Беркута,

            А.В. Беркути - В.Ф. Присяжнюка,

            В.Ф. Присяжнюка - А.В. Беркута,

            М.В. Руля - Г.М. Семчук,

            Г.М. Семчука - М.В. Руль.

            3. З виходом цього наказу вважати таким, що втратив силу, наказ Держбуду від 09.01.98 р. № 2 про розподіл обов’язків між керівництвом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України.

            Голова Комітету                                                                               В.М. Гусаков

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ