ДСТУ Б В.2.7-307:2015 Вторичные продукты угольной промышленности для строительства автомобильных дорог. Классификация

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18603 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ Б В.2.7-307:2015 Вторичные продукты угольной промышленности для строительства автомобильных дорог. Классификация
Дата начала действия01.07.2016
Дата принятия30.12.2015
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 30.12.2015 № 342 О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-307:2015 Вторичные продукты угольной промышленности для строительства автомобильных дорог. Классификация
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаВ.2.7-307:2015
РазработчикГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)
Принявший органГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВТОРИННІ ПРОДУКТИ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-307:2015

Видання офіційне

Київ
Мінрегіон України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:Державне підприємство "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна" (ДП "ДерждорНДІ"), ТК 307 "Автомобільні дороги і транспортні споруди"

РОЗРОБНИКИ: В. Вирожемський, канд. техн. наук; І. Волошина (науковий керівник); В. Докукіна; Н. Стоянович; Є. Ткачук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.12.2015 р. № 342, чинний з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

4 Класифікація вуглевідходів

Додаток А Метод визначення показника гідрофільності вуглевідходів

Додаток Б Метод визначення показника дробимості вуглевідходів

Додаток В Метод визначення коефіцієнта агрегатної міцності вуглевідходів

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВТОРИННІ ПРОДУКТИ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Класифікація

ВТОРИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Классификация

COALINDUSTRYSECONDARYPRODUCTSFORROADCONSTRUCTION
Classification

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на вторинні продукти вугільної промисловості як антропогенні ґрунти згідно з ДСТУ Б В.2.1-2 (далі - вуглевідходи), встановлює їх класифікацію для засто­сування при проектуванні, новому будівництві та реконструкції автомобільних доріг загального користування.

1.2 Стандарт призначений для застосування підприємствами і організаціями незалежно від форм власності і підпорядкованості,які виконують роботи з проектування, нового будівництва, реконструкції автомобільних доріг загального користування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3472-96 Вугілля буре, кам'яне та антрацит. Класифікація

ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95). Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифі­кація

ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і деформованості

ДСТУ Б В.2.1-12:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності

ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей

ДСТУ Б В.2.1-22:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення властивостей просідання

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-264:2011 Заповнювачі пористі неорганічні для будівельних робіт. Методи випробувань (ГОСТ 9758-86, MOD)

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканные с квадратными ячейками. Технические условия (Сітки дротяні ткані з квадратними комірками. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та обладнання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

3.1 Терміни та визначення понять

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1.1 агрегатна міцність

Інтегральний показник, що дозволяє оцінити стабільність зернового складу суміші великоуламкових ґрунтів, у тому числі вуглевідходів, які складаються з різних за міцністю і стійкістю до процесів вивітрення частинок

3.1.2 вивітривалість

Показник зменшення значень фізико-механічних характеристик вуглевідходів у процесі фізич­ного і хімічного вивітрювання

3.1.3 вихідний стан

Зерновий склад вуглевідходів після одного циклу випробування на визначення коефіцієнта агрегатної міцності

3.1.4 дрібнозем

Фракція вуглевідходів з розміром частинок менше ніж 2 мм

3.1.5 початкова стадія вивітрення

Зерновий склад вуглевідходів після трьох циклів випробування на визначення коефіцієнта агрегатної міцності

3.1.6 заключна стадія вивітрення

Зерновий склад вуглевідходів після десяти циклів випробування на визначення коефіцієнта агрегатної міцності.

БІБЛІОГРАФІЯ

[1] ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу.

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com