ДСТУ 1.14:2015 Национальная стандартизация. Процедуры создания, деятельности и прекращения деятельности технических комитетов стандартизации

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19051 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 1.14:2015 Национальная стандартизация. Процедуры создания, деятельности и прекращения деятельности технических комитетов стандартизации
Дата начала действия01.06.2016
Дата принятия31.12.2015
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 31.12.2015 № 217 О принятии основополагающих нормативных документов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа1.14:2015
РазработчикГП «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» (ГП «УкрНИУЦ»)
Принявший органГП «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» (ГП «УкрНИУЦ»)
Дополнительные данные Дата вступления в силу перенесена на 01.06.2016 согласно приказу от 31.03.2016 № 95


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 1.14:2015

Національна стандартизація

ПРОЦЕДУРИ СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕХНІЧНИХ КОМІТЕТІВ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 листопада 2015 р. № 156

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 31 грудня 2015 р. № 217 з 2016-04-01; згідно з наказом ДП «УкрНДНЦ» від 18 лютого 2016 р, № 43 змінено назву

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Повноваження національного органу стандартизації

7 Процедури створення технічного комітету стандартизації

8 Основні засади діяльності технічного комітету стандартизації

9 Членство в технічному комітеті стандартизації

10 Голова технічного комітету стандартизації та заступник голови технічного комітету стандартизації

11 Відповідальний секретар технічного комітету стандартизації

12 Секретаріат технічного комітету стандартизації

13 Структура технічного комітету стандартизації

14 Засідання технічного комітету стандартизації

15 Процедура голосування

16 Планування робіт технічного комітету стандартизації

17 Положення про технічний комітет стандартизації

18 Порядок звітування

19 Процедури припинення діяльності технічного комітету стандартизації

20 Оприлюднення інформації про технічний комітет стандартизації

Додаток А Форма опитування технічних комітетів стандартизації

Додаток Б Оформлення пропозиції щодо створення технічного комітету стандартизації

Додаток В Оформлення пропозиції щодо складу технічного комітету стандартизації

Додаток Г Оформлення пропозиції щодо структури технічного комітету стандартизації

Додаток Д Довідкова інформація щодо технічних органів міжнародних та регіональних організацій стандартизації

Додаток Е Оформлення переліку членів технічного комітету стандартизації (колективних та індивідуальних) у наказі національного органу стандартизації

Додаток Ж Оформлення структури технічного комітету стандартизації у наказі національного органу стандартизації

Додаток И Оформлення сфери діяльності та об’єктів стандартизації у наказі національного органу стандартизації

Додаток К Оформлення переліку членів технічного комітету стандартизації (колективних членів технічного комітету, їх повноважних представників та індивідуальних членів технічного комітету)

Додаток Л Оформлення пропозиції щодо нової сфери діяльності технічного комітету стандартизації

Додаток М Оформлення протоколу засідання технічного комітету стандартизації

Додаток Н Оформлення резолюції засідання технічного комітету стандартизації

Додаток П Оформлення бланка бюлетеня для голосування технічного комітету стандартизації

Додаток Р Оформлення звіту про результати голосування

Додаток С Оформлення складу технічного комітету стандартизації

Додаток Т Оформлення структури технічного комітету стандартизації

Додаток У Оформлення сфери діяльності та об’єктів стандартизації

Додаток Ф Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

ПРОЦЕДУРИ СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕХНІЧНИХ КОМІТЕТІВ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

NATIONAL STANDARDIZATION

THE PROCEDURES FOR THE ESTABLISHMENT, ACTIVITY OPERATION AND DISBANDING OF THE TECHNICAL COMMITTEES FOR STANDARDIZATION

Чинний від 2016-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовують під час створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації (далі — ТК).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD) Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації

ДСТУ 1.7:2015 (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ) Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів

ДСТУ 1.8:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення програми робіт з національної стандартизації

ДСТУ 1.13:2015 Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни, наведені в ДСТУ 1.1, ДСТУ 1.2, ДСТУ 1.7 та ДСТУ 1.8.

Нижче подано термін, додатково використаний у цьому стандарті, та визначення позначеного ним поняття.

3.1   резолюція

Рішення, яке приймають у результаті обговорення будь-якого питання на засіданні технічного комітету стандартизації.

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

ГКФ — група з консультативними функціями;

НД — нормативний документ;

HOC — національний орган стандартизації;

ТК — технічний комітет стандартизації;

ПК — підкомітет;

РГ — робоча група;

ПГ — проектна група;

СГ — спільна група;

СРГ — спеціальна робоча група.

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 ТК є формою співробітництва заінтересованих юридичних і фізичних осіб з метою організації й виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених сферах діяльності та за закріпленими об’єктами стандартизації.

5.2 ТК діє на підставі Положення про технічний комітет стандартизації (далі — Положення про ТК), розробленого відповідно до розділу 17.

5.3 ТК не мають статусу юридичної особи.

5.4 ТК не можуть мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.

5.5 ТК можуть мати власний бланк з необхідними реквізитами.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. ISO/ІЕС Directives — Parts 1: Procedures for the technical work sixth edition:2008 (ISO/ІЕС Директиви. Частина. 1. Настанови щодо технічної діяльності (шосте видання, 2008)

2. ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів.

 

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com