Приказ от 04.07.2000 № 145 Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Госстроем и Министерством общественных работ и государственной службы Канады относительно сотрудничества по вопросам жилищного строительства

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19289 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 04.07.2000 № 145 Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Госстроем и Министерством общественных работ и государственной службы Канады относительно сотрудничества по вопросам жилищного строительства
Дата принятия04.07.2000
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа145
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Принявший органГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Наказ № 144 від 3 липня 2000 р

Наказ N 145 від 4 липня 2000 р.

Про затвердження Меморандуму про взаєморозуміння

між Держбудом та Міністерством суспільних робіт

та державної служби Канади стосовно співробітництва

у питаннях житлового будівництва

 

         Згідно з наданими Першим віце-прем’єр-міністром України Ю.Єхануровим повноваженнями на підписання міжнародного договору міжвідомчого характеру, 23 червня 2000 р. відбулось підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України та Міністерством суспільних робіт та державної служби Канади стосовно співробітництва у питаннях житлового будівництва.

         Відповідно до Закону України „Про міжнародні договори України” та постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 р. № 442 „Про затвердження Положення про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру”

НАКАЗУЮ:

         1. Затвердити Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України та Міністерством суспільних робіт та державної служби Канади стосовно співробітництва у питаннях житлового будівництва, підписаний сторонами 23 червня 2000 р.

         2. Управлінню стратегії розвитку будівельного комплексу Шарапова) поінформувати Міністерство закордонних справ України про завершення всіх внутрівідомчих процедур щодо затвердження зазначеного Меморандуму з метою повідомлення про це Канадської сторони у встановленому порядку.

Голова Комітету                                       В.М.Гусаков


МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ

між Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України та Міністерством суспільних робіт та державної служби Канади стосовно співробітництва у питаннях житлового будівництва

         Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України (далі Держбуд) та Міністерство суспільних робіт та державної служби Канади (далі „Сторони”),

Визначаючи усю важливість розвитку співробітництва між Сторонами у напрямку, пов’язаному зі сферою житлового будівництва, бажаючи розвивати інтенсивне співробітництво між Сторонами у цій сфері шляхом проведення консультацій та обміну інформацією, а також для забезпечення спільних зусиль на взаємну користь Сторін, домовились про таке:

Стаття 1

         Загальними сферами початкової фази співробітництва в межах цього Меморандуму є:

а) розробка житлової політики;

б) фінансування будівництва житла;

в) юридична та інституціональна структура ринку житлового майна та ринку будівництва загального призначення;

г) аналіз ринку житла (включаючи статистичні дані з будівництва);

е) управління будівництвом та проведення інспекцій будівництва;

є) будівництво соціального житла;

ж) норми та стандарти;

з) енергозберігаючі технології у житловому будівництві;

и) інші сфери співробітництва, які можуть бути визначені та погоджені між Сторонами.

Стаття 2

         Співробітництво у сферах, що визначені у Статті 1, може включати:

         а) обмін інформацією, матеріалами досліджень та технологічними експертними оцінками, що стосуються житлового будівництва;

         б) взаємна участь у заходах, в межах яких Сторони спільно надають інформацію про житлове будівництво та технологічні експертні оцінки з питань житлового будівництва третім країнам, організаціям, які здійснюють свою діяльність у галузі житлового будівництва, та іншим особам;

         в) обмін посадовими особами та співробітниками, які зайняті на дослідницькій роботі у сфері житлового будівництва, землеустрою та фінансування житлового будівництва, а також забезпечення підготовки спеціалістів у питаннях, пов’язаних з житловим будівництвом;

         г) започаткування спільної дослідницької роботи з питань, пов’язаних із житловим будівництвом;

         д) організація спільних семінарів, практичних занять та конференцій з питань, пов’язаних із житловим будівництвом, в обох відповідних країнах, інших країнах, а також

         е) інші форми співробітництва, які можуть бути визначені та погоджені між Сторонами.

Стаття 3

         Сторони визначають Компетентні Органи щодо реалізації положень цього Меморандуму про взаєморозуміння:

         з Української Сторони - структурні підрозділи Держбуду: Управління стратегії розвитку будівельного комплексу, Управління нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду, Відділ інноваційної політики, нормування та стандартизації;

         з Канадської Сторони - Канадська Корпорація іпотеки та житлового будівництва (далі „Корпорація”)

Стаття 4

         Співробітництво в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння здійснюється шляхом реалізації спільних проектів Компетентними Органами Сторін із залученням, у разі необхідності, відповідних державних установ та інших організацій.

        

Стаття 5

         Обсяги витрат та порядок фінансування спільних проектів, зазначених у статті 4 цього Меморандуму про взаєморозуміння, будуть визначатись Компетентними Органами та іншими учасниками таких спільних проектів за взаємною згодою.

Стаття 6

         1. Для координації спільних проектів у рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння утворюється Координаційний комітет (далі „Комітет”). Сторони призначають Співголову та Відповідального секретаря Комітету.

         2. Комітет розглядає пріоритети спільних проектів, які мають бути здійснені у рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння, а також кошти, наявні для їхнього виконання, і після цього проводить засідання, на якому розглядає хід виконання проектів та їхні результати.

         3. Комітет проводить засідання щороку у тій чи іншій країні за чергою. Конкретна дата, місце та порядок денний кожного засідання визначається спільно після проведення відповідних консультацій між Сторонами.

         4. Комітет розробляє попередню робочу програму, що базується на загальних положеннях Пункту 1 цього Меморандуму про взаєморозуміння.

         5. Постійний та спеціальний підкомітет Комітету може бути сформований для конкретних цілей.

         6. Кожна Сторона несе відповідальність за витрати на проїзд та супутні витрати.

Стаття 7

         Сторони розуміють, що обсяги конкретних проектів, які мають здійснюватися у рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння, залежать від наявності фінансових ресурсів Держбуду та Корпорації.

Стаття 8

         1. Одержувач будь-якої інформації, що надається Держбудом або Корпорацією під час виконання цього Меморандуму про взаєморозуміння, або будь-якого іншого спільного проекту у рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння, і визначається ними як конфіденційна, має проводитися з нею як із конфіденційною, використовувати її лише для тих цілей, для яких вона надається, та не розголошувати цю інформацію жодній третій стороні.

         2. Усі матеріали та будь-які документи, надані Держбудом або Корпорацією для цілей здійснення цього Меморандуму про взаєморозуміння, або будь-якого конкретного спільного проекту у рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння, залишаються у виключній власності Держбуду або Корпорації, відповідно, а всі авторські права залишаються у власника матеріалів та документів.

         3. Будь-яка передача іншій стороні або використання документів або матеріалів, наданих Держбудом або Корпорацією може відбуватися лише за умови наявності письмової згоди власника таких матеріалів або документів, який зберігає право встановлювати плату у зв’язку з таким використанням або передачею.

         4. Усі матеріали та документи, підготовлені в результаті здійснення цього Меморандуму про взаєморозуміння або будь-якого конкретного спільного проекту у рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння, належать спільно Держбуду та Корпорації, а усі авторські права є їхньою спільною власністю.

         5. Усі матеріали та документи, підготовлені в результаті здіснення цього Меморандуму про взаєморозуміння або будь-якого конкретного спільного проекту у рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння, не можуть використовуватися, розповсюджуватися або публікуватися без попереднього отримання відповідної письмової згоди Держбуду та Корпорації.

Стаття 9

Цей Меморандум про взаєморозуміння набуває чинності з дати останнього письмового повідомлення Сторін про виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цим Меморандумом про взаєморозуміння, і залишається чинним протягом п’яти років. Дія цього Меморандуму про взаєморозуміння може продовжуватись кожні п’ять років за взаємною письмовою згодою Сторін.

Кожна із Сторін може у будь-який час припинити дію цього Меморандуму про взаєморозуміння. Цей Меморандум про взаєморозуміння припиняє свою дію через шість місяців з дати отримання однією Стороною дипломатичними каналами письмового повідомлення іншої Сторони про намір припинити дію цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Вчинено в м. Києві 23 червня 2000 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, причому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей переважну силу буде мати текст англійською мовою.

Від Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України

Від Міністерства суспільних робіт та державної служби Канади

Володимир Гусаков,

Голова Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України

Альфонзо Гал’яно,

Міністр суспільних робіт та державної служби Канади

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com