СОУ-Н 43.9-38148386-001:2014 Руководство по проектированию, монтажу и эксплуатации автономных систем аэрозольного пожаротушения (изделий огнетушащих с термоактивирующимся микрокапсулированным огнетушащим веществом)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18645 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ-Н 43.9-38148386-001:2014 Руководство по проектированию, монтажу и эксплуатации автономных систем аэрозольного пожаротушения (изделий огнетушащих с термоактивирующимся микрокапсулированным огнетушащим веществом)
Дата начала действия01.02.2014
Дата принятия01.02.2014
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 01.02.2014 № 0102
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа43.9-38148386-001:2014
РазработчикТехнический комитет стандартизации ТК 315 "Системы техногенной и пожарной безопасности зданий и сооружений"
Принявший органТехнический комитет стандартизации ТК 315 "Системы техногенной и пожарной безопасности зданий и сооружений"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА

З ПРОЕКТУВАННЯ, МОНТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТУВАННЯ
АВТОНОМНИХ СИСТЕМ АЕРОЗОЛЬНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ
(виробів вогнегасних з термоактивуючою мікрокапсульованою
вогнегасною речовиною)

СОУ-Н 43.9-38148386-001:2014

Київ
ТОВ «Сучасні технології пожежогасіння»
2014

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет ТК 315 “Системи техногенної і пожежної безпеки будівель і споруд”, ТОВ «Сучасні технології пожежогасіння».

РОЗРОБНИКИ: В.Шестаков (науковий керівник), А.Григоренко, В.Фадєєв.

2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ТОВ «Сучасні технології пожежогасіння»  від 01.02.2014 р.0102.

3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4. ЗАРЕЄСТРОВАНО : ДП «УкрНДНЦ» від  10.02.2014 р.  № 2376

ЗМІСТ

1. Сфера застосування

2. Нормативні посилання

3. Терміни та визначення понять

4. Загальні положення

5. Проектування

5.1 Загальні положення

5.2 Вихідні дані для проектування

5.3 Стадії проектування

5.4 Сумісність з іншими системами протипожежного захисту

6. Монтування

6.1 Загальні положення

6.2 Розташування та розміщення виробів

6.3 Документація

7. Прийняття до експлуатування та технічне обслуговування

7.1 Загальні положення

7.2 Технічне обслуговування

7.3 Документація

7.4 Кваліфікаційні вимоги

8. Вимоги щодо безпеки та охорони навколишнього середовища

ДОДАТОК А  Методика розраховування вогнегасних виробів з термоактивуючою мікрокапсульованою вогнегасною речовиною

ДОДАТОК Б  Правила виконання робіт з використанням вогнегасних виробів з термоактивуючою мікрокапсульованою вогнегасною речовиною

ДОДАТОК В Форми документів

ДОДАТОК Г Бібліографія

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА

З ПРОЕКТУВАННЯ, МОНТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТУВАННЯ
АВТОНОМНИХ СИСТЕМ АЕРОЗОЛЬНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ
(виробів вогнегасних з термоактивуючою мікрокапсульованою
вогнегасною речовиною)

РУКОВОДСТВО

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И
Эксплуатации АВТОНОМНЫх СИСТЕМ АЭРОЗОЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
(изделий огнетушащих с термоактивирующимся микрокапсулированным
огнетушащем веществом)

Чинний від 01.02.2014

1 Сфера застосування

1.1  Цей стандарт встановлює  вимоги  до проектування, монтування, та експлуатування автономних систем аерозольного пожежогасіння (виробів вогнегасних з термоактиву­ючою мікрокапсульованою вогнегасною речовиною) (далі – АСАП та\або вогнегасні вироби) ,  що призначені для локалізації та гасіння пожеж  об’ємним способом   малогабаритного устаткування, обладнання та інших  виробів (у тому числі електроустановок). Вимоги стандарту поширюються також на прийняття до експлуатування та технічне обслуговування АСАП.

1.2 Вимоги стандарту застосовуються фізичними та юридичними особами, усіх форм власності та належності, які проектують, монтують та обслуговують АСАП.

1.3 Необхідність обладнання об’єктів захисту вогнегасними виробами, та галузь їх застосування визначається відповідно до вимог цього стандарту, вимог чинних нормативних документів, державних та галузевих будівельних норм   (ДБН В.2.5-56) та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

2 Нормативні  посилання

У цьому стандартні є посилання на такі нормативні документи:

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво;

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва;

ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту;

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять;

ДСТУ 4500-3:2008 Вантажі небезпечні. Класифікація;

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки);

ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования.(Охорона природи. Гідросфера. Класифікація підземних вод по цілях водокористування);

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степень защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (Ступінь захисту, що забезпечують оболонки (Код IP);

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища);

ГОСТ 27331-87  Пожарная техника. Классификация пожаров.(Пожежна техніка. Класифікація пожеж);

​​НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок;

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок;

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою;

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення;

ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок.

3 Терміни та визначення понять

Нижче наведено терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 термоактивуюча мікрокапсульована вогнегасна речовина

Вогнегасна речовина (газ або рідина), що міститься у вигляді мікровкраплень у твердих, пластичних або сипучих матеріалах та виділяється при підвищенні температури до відповідного (нормативного) значення.

3.2 вогнегасний виріб з термоактивуючою мікрокапсульованою вогнегасною речовиною (далі вогнегасний виріб)

Виріб, що виконує функції виявлення ознак горіння, локалізації та гасіння пожежі за допомогою  термоактивуючої  мікрокапсульованої вогнегасної речовини в об’ємі, що захищається,  без задіювання людини та незалежно від зовнішніх джерел живлення та систем управління.

3.3 мікрокапсули

Капсули, що складаються з тонкої оболонки з полімерного матеріалу кулястої або неправильної форми, розміром від 2 мкм до 100 мкм, що містять газову(рідку) аерозольну вогнегасну речовину.

3.4 мікрокапсулювання

Процес укладання газової (рідкої) вогнегасної речовини  в оболонку.

3.5 вогнегасний композит

Матеріал, що складається з мікрокапсул і сполучної речовини.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. ТУ 2458-007-70896713-2005 Полиакрилат. Технические условия.

2. ТУ 2332-014-76174671-2005 Паста колеровочная универсальная.

3. СТО 4854-001-66926383-2010 Автономная установка пожаротушения с термоактивирующимся микрокапсулированным огнетушащим веществом «АСТ». Технические условия.

4. СТО 13525135-005-2010 Микрокапсулированный огнетушащий состав (микрокапсулы).

 

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com