ДСТУ 7625:2014 Грунты тепличные. Метод определения рН водной суспензии

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17079 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7625:2014 Грунты тепличные. Метод определения рН водной суспензии
Дата начала действия01.07.2015
Дата принятия29.12.2014
СтатусДействующий
На заменуГОСТ 27753.3-88
Утверждающий документПриказ от 29.12.2014 № 1484
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7625:2014
РазработчикГосударственный технологический центр охраны плодородия почв «Центргосплодородие»
Принявший органГосударственный технологический центр охраны плодородия почв «Центргосплодородие»


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐРУНТИ ТЕПЛИЧНІ
Метод визначення pH водної суспензії

ДСТУ 7625:2014

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів «Центрдержродючість»

РОЗРОБНИКИ: В.Греков, канд. с.-г. наук; Л.Дацько, канд. с.-г. наук; М.Лапа, канд. с.-г. наук (науковий керівник); В.Мартиненко; А.Мельник, канд. с.-г. наук; В.Панасенко, канд. с.-г. наук; В.Пасічняк; О.Тараріко, д-р с.-г. наук; В.Тосіч; В.Трембіцький, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 грудня 2014 р. № 1484 3 2015-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27753.3-88)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Відбирання проб

5 Устатковання та посуд

6 Реактиви

7 Вимоги щодо безпеки

8 Умови проведення аналізування

9 Готування до аналізування

10 Аналізування

11 Опрацювання результатів

12 Точність методу

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐРУНТИ ТЕПЛИЧНІ
Метод визначення pH водної суспензії

ГРУНТЫ ТЕПЛИЧНЫЕ
Метод определения pH водной суспензии

GREENHOUSE GROUNDS
Method for determination of water extract pH

Чинний від 2015.07.01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює метод визначення pH водної суспензії або водної витяжки з теп­личного ґрунту.

1.2 Цей стандарт застосовують під час агрохімічного обстеження тепличних ґрунтів для визна­чення РHн2о ґрунтового розчину тепличного ґрунту.

1.3 Вимоги щодо безпеки робіт під час визначень pH водної суспензії або водної витяжки викла­дено у розділі 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 7532:2014 Ґрунти тепличні. Загальні вимоги до методів аналізування

ДСТУ 7533:2014 Ґрунти тепличні. Метод відбирання проб

ДСТУ 7534:2014 Ґрунти тепличні. Метод приготування водної витяжки

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 17792-72 Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда (Електрод порівняння хлорсрібний насичений зразковий 2-го розряду)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри).

3 СУТЬ МЕТОДУ

Суть методу полягає у визначенні різниці потенціалів скляного іоноселективного й електрода по­рівняння, значення якої залежить від активності іонів водню у розчині. Вимірювання можна проводити як у водній суспензії, так і у водній витяжці з тепличного ґрунту.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Іваненко П.П., Приліпка О.В. Закритий ґрунт. — К.: Урожай, 2001. — 360 с.

2 Методика агрохімічного обстеження тепличних ґрунтів та особливості застосування добрив / За ред. Д.М.Бенцаровського, С.І.Мельника, О.Г.Тараріко, В.А.Жилкіна. — К.: ДІА, 2005. — 208 с.

3 Методические указания по агрохимическому обследованию тепличных грунтов. — М.: ЦИНАО, 1987. — 49 с. (Методичні вказівки з агрохімічного обстеження тепличних ґрунтів)

4 Методические указания по определению основных агрохимических показателей тепличных грунтов. — М., 1986. — 74 с. (Методичні вказівки з визначення основних агрохімічних показників те­пличних ґрунтів)

5 Приліпка О.В. Тепличне овочівництво. — К.: Урожай, 2002. — 256 с.

6 ТУ 2186-002-00494172-94 Тепличные грунты. Технические условия. — М., 1985. — 15 с. (Тепличні ґрунти. Технічні умови)

7 Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення / За ред. Дж.Хофмана, Д.Мельничука, М.Городнього. — К.: «Арістей», 2004. — 487 с.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2017 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com