ДСТУ 7625:2014 Грунты тепличные. Метод определения рН водной суспензии

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18645 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7625:2014 Грунты тепличные. Метод определения рН водной суспензии
Дата начала действия01.07.2015
Дата принятия29.12.2014
СтатусДействующий
На заменуГОСТ 27753.3-88
Утверждающий документПриказ от 29.12.2014 № 1484
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7625:2014
РазработчикГосударственный технологический центр охраны плодородия почв «Центргосплодородие»
Принявший органГосударственный технологический центр охраны плодородия почв «Центргосплодородие»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐРУНТИ ТЕПЛИЧНІ
Метод визначення pH водної суспензії

ДСТУ 7625:2014

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів «Центрдержродючість»

РОЗРОБНИКИ: В.Греков, канд. с.-г. наук; Л.Дацько, канд. с.-г. наук; М.Лапа, канд. с.-г. наук (науковий керівник); В.Мартиненко; А.Мельник, канд. с.-г. наук; В.Панасенко, канд. с.-г. наук; В.Пасічняк; О.Тараріко, д-р с.-г. наук; В.Тосіч; В.Трембіцький, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 грудня 2014 р. № 1484 3 2015-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27753.3-88)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Відбирання проб

5 Устатковання та посуд

6 Реактиви

7 Вимоги щодо безпеки

8 Умови проведення аналізування

9 Готування до аналізування

10 Аналізування

11 Опрацювання результатів

12 Точність методу

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐРУНТИ ТЕПЛИЧНІ
Метод визначення pH водної суспензії

ГРУНТЫ ТЕПЛИЧНЫЕ
Метод определения pH водной суспензии

GREENHOUSE GROUNDS
Method for determination of water extract pH

Чинний від 2015.07.01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює метод визначення pH водної суспензії або водної витяжки з теп­личного ґрунту.

1.2 Цей стандарт застосовують під час агрохімічного обстеження тепличних ґрунтів для визна­чення РHн2о ґрунтового розчину тепличного ґрунту.

1.3 Вимоги щодо безпеки робіт під час визначень pH водної суспензії або водної витяжки викла­дено у розділі 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 7532:2014 Ґрунти тепличні. Загальні вимоги до методів аналізування

ДСТУ 7533:2014 Ґрунти тепличні. Метод відбирання проб

ДСТУ 7534:2014 Ґрунти тепличні. Метод приготування водної витяжки

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 17792-72 Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда (Електрод порівняння хлорсрібний насичений зразковий 2-го розряду)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри).

3 СУТЬ МЕТОДУ

Суть методу полягає у визначенні різниці потенціалів скляного іоноселективного й електрода по­рівняння, значення якої залежить від активності іонів водню у розчині. Вимірювання можна проводити як у водній суспензії, так і у водній витяжці з тепличного ґрунту.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Іваненко П.П., Приліпка О.В. Закритий ґрунт. — К.: Урожай, 2001. — 360 с.

2 Методика агрохімічного обстеження тепличних ґрунтів та особливості застосування добрив / За ред. Д.М.Бенцаровського, С.І.Мельника, О.Г.Тараріко, В.А.Жилкіна. — К.: ДІА, 2005. — 208 с.

3 Методические указания по агрохимическому обследованию тепличных грунтов. — М.: ЦИНАО, 1987. — 49 с. (Методичні вказівки з агрохімічного обстеження тепличних ґрунтів)

4 Методические указания по определению основных агрохимических показателей тепличных грунтов. — М., 1986. — 74 с. (Методичні вказівки з визначення основних агрохімічних показників те­пличних ґрунтів)

5 Приліпка О.В. Тепличне овочівництво. — К.: Урожай, 2002. — 256 с.

6 ТУ 2186-002-00494172-94 Тепличные грунты. Технические условия. — М., 1985. — 15 с. (Тепличні ґрунти. Технічні умови)

7 Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення / За ред. Дж.Хофмана, Д.Мельничука, М.Городнього. — К.: «Арістей», 2004. — 487 с.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com