Приказ от 23.11.2000 № 256 О внесении изменений и дополнений в Положение о техническом журнале трамвайного вагона (троллейбуса)

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 23.11.2000 № 256 О внесении изменений и дополнений в Положение о техническом журнале трамвайного вагона (троллейбуса)
Дата принятия23.11.2000
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа256
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Принявший органГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Наказ № 247 від 1 листопада 2000 р

Наказ № 256 від 23 листопада 2000 р.

Про внесення змін і доповнень до Положення

про технічний журнал трамвайного вагона тролейбуса)

         Відповідно до пункту 4 Положення про Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, яке затверджене Указом Президента України від 9 грудня 1997 року № 1342, та з метою впорядкування нормативного забезпечення експлуатаційної діяльності підприємств міського електротранспорту України, незалежно від їх форм власності,

НАКАЗУЮ:

         1. Внести зміни і доповнення до Положення про технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса), затвердженого наказом Держбуду України від 10.01.2000 № 6, (додаються).

         2. Відділу нормативно-методичного забезпечення експлуатації міського електротранспорту (М.А.Тарапата) забезпечити доведення цього наказу до відома підприємств міського електротранспорту та державних регіональних технічних інспекцій міського електротранспорту.

         3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника голови Комітету М.В.Руля.

Голова Комітету                              В.М.Гусаков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держбуду від 23.11.2000 р. № 256

Зміни і доповнення до Положення про технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса)

1. У розділі „1. Загальні положення”:

         1.1. У першому абзаці пункту 1.2 слова „єдиний документ, який засвідчує” замінити словами „нормативний документ, в якому відображається”.

         1.2. У пункті 1.3 слова „Випуск на лінію трамвайного вагона (тролейбуса)та його експлуатація” замінити словами „Експлуатація трамвайних вагонів та тролейбусів”.

         1.3. Пункт 1.7 після слів „підлягає заміні лише у випадках його закінчення” доповнити словами „проходження трамваєм (тролейбусом) середнього та капітального ремонтів”.

2. У розділі „2. Терміни та визначення”:

         2.1. Ввести перший абзац такого змісту:

         „Відмова - подія, яка полягає у порушенні працездатності трамвая або тролейбуса”.

         2.2. Після абзацу „Заявка водія про технічну несправність...” додати абзац такого змісту:

         „Несправність - стан трамвайного вагону (тролейбусу), при якому він не відповідає хоча б одній з вимог технічної документації”.

         2.3. Після абзацу „Ремонтне підприємство...” додати абзаци такого змісту:

         „Рухомий склад міського електротранспорту - пасажирські та спеціальні трамвайні вагони і тролейбуси”.

         „Технічне обслуговування - комплекс робіт, призначених для підтримання трамвайних вагонів і тролейбусів в технічно справному стані та належному зовнішньому вигляді, який складається з технічного обслуговування № 1 (ТО-1), технічного обслуговування № 2 (ТО-2) та щодобового технічного обслуговування (ЩО). Періодичність та тривалість технічного обслуговування визначається затвердженою в установленому порядку „Системою технічного обслуговування та ремонтів”.

         2.4. Абазци „Технічне обслуговування № 1 (ТО-1)...”, „Технічне обслуговування № 2 (ТО-2)...” та „Щодобове технічне обслуговування (ЩО)...” вилучити.

         2.5. Абзац „Обкатка без пасажирів...” викласти в такій редакції:

         „Обкатка без пасажирів - рух трамвайного вагона або тролейбуса без пасажирів на спеціально визначених маршрутах з метою визначення його технічного стану та оцінки якості проведеного ремонту, який здійснюється згідно з вимогами Правил експлуатації трамвая та тролейбуса та Положення про порядок експлуатації трамвая та тролейбуса на маршрутах з важкими умовами руху”.

         2.6. Абзац „Повторна заявка водія на технічну несправність...” викласти в такій редакції:

         „Повторна заявка - запис в технічному журналі одного і того ж або іншого водія про одну і ту ж технічну несправність трамвайного вагона (тролейбуса), яка повторюється через три та менше діб від попередньої заявки”.

         2.7. Абзац „Пробна експлуатація...” після слів „встановленими обмеженнями щодо їх навантаження, кваліфікації водіїв і інші” доповнити словами „яка здійснюється у відповідності з вимогами Положення про порядок експлуатації трамвая та тролейбуса на маршрутах з важкими умовами руху”.

         3. У розділі „4. Порядок ведення (заповнення) Технічного журналу, його передача іншій зміні та диспетчеру з випуску”:

         3.1. У пункті 4.1:

         а) друге речення після слів „Передача технічного журналу з цеху в диспетчерську і навпаки” доповнити словами „а також передача його на лінії одним водієм іншому”;

         б) з третього речення слова „та повертає йому при поверненні з маршруту” вилучити.

         3.2. У пункті 4.11:

         а) у першому абзаці слова „Після закінчення ремонту (СР, КР, НР)” замінити словами „Після завершення середнього або капітального ремонтів”;

         б) третій абзац після слів „наступних семи” доповнити словом „(чотирнадцяти)”.

         3.3. Пункт 4.12 викласти в такій редакції:

         „Для трамвайних вагонів (тролейбусів) після завершення технічного обслуговування № 2 або середнього ремонту обкатка без пасажирів проводиться пробігом не менше 25 км. Після капітального ремонту - не менше 50 км. При цьому відповідний майстер повинен зробити запис у Технічному журналі „Обкатка 25 або 50 км”, зазначити дату та завірити запис особистим підписом і штампом”.

         3.4. Перше речення пункту 4.13 після слів „після проведення” доповнити словами „реєстрації (перереєстрації) і”.

         3.5. Друге речення пункту 4.19 та третє речення пункту 4.20 після слів „наступних семи” доповнити словами „(чотирнадцяти)”.

         3.6. Третій абзац пункту 4.25 вилучити.

         3.7. У другому реченні пункту 4.28 слова „При повторній, третій і більшій кількості заявок водіїв” замінити словами „При наявності третьої і кожної наступної заявки”.

         4. У розділ „5. Здійснення контролю за правильністю ведення Технічного журналу”:

         4.1. Пункт 5.1 після слова „депо” доповнити словами „або особою, призначеною наказом керівника підприємства”.

         5. У додатку 1 до Положення про технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса):

         5.1. Примітку до пункту 2 пам’ятки водієві трамвайного вагона (тролейбуса) з ведення Технічного журналу викласти в такій редакції:

„Повторними вважаються заявки на одну і ту ж технічну несправність трамвайного вагона (тролейбуса), які повторюються через три і менше діб від попередньої заявки”.

Начальник відділу нормативно-методичного

забезпечення експлуатації міського

електротранспорту                                                               М.А.Тарапата

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ