ДСТУ 3789:2015 Пожарная безопасность. Пенообразователи общего назначения для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытания

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18942 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 3789:2015 Пожарная безопасность. Пенообразователи общего назначения для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытания
Дата начала действия01.07.2016
Дата принятия22.06.2015
СтатусЧастично отменен
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ 3789-98
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа3789:2015
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт пожарной безопасности (УкрНИИПБ) МЧС Украины
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт пожарной безопасности (УкрНИИПБ) МЧС Украины
Дополнительные данные Отменен с 01.03.2016 в части положений раздела 11 Правила приемки приказом ГП УкрНДНЦ от 24.02.2016 № 49


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Пожежна безпека
ПІНОУТВОРЮВАЧІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ
Загальні технічні вимоги і методи випробування

ДСТУ 3789:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МИС України (УкрНДІПБ)

РОЗРОБНИКИ: В. Боровиков, канд. техн. наук (науковий керівник), О. Слуцька, В. Чеповський

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01. Стандарт скасовано у частині положень розділу 11 «Правила приймання» згідно з наказом ДП «УкрНДНЦ» від 26 лютого 2016 р. № 49

3 НА ЗАМІНУ: ДСТУ 3789-98

ЗМІСТ

1. Сфера застосування

2. Нормативні посилання

3. Терміни та визначення понять

4. Загальні технічні вимоги

5. Вимоги щодо безпеки

6. Вимоги щодо охорони довкілля

7. Маркування

8. Пакування

9. Транспортування та зберігання

10. Методи випробування

12. Правила використання, регенерування, утилізування

13. Гарантії виробника

Додаток А Кресленики генераторів піни середньої кратності

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
ПІНОУТВОРЮВАЧІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ
Загальні технічні вимоги і методи випробування

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Общие технические требования и методы испытания

FIRE SAFETY
GENERAL DESIGNATION FOAM CONCENTRATES FOR FIRE EXTINGUISHING
General specifications and test methods

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на піноутворювачі загального призначення, використовувані для генерування газомеханічної піни за допомогою спеціальної апаратури, а також змочувальних розчинів для гасіння пожеж класів А та В (підкласів А1, А2, В1) згідно з ГОСТ 27331 і встановлює загальні технічні вимоги до них, правила транспортування та зберігання, методи випробування, а також порядок поводження з піноутворювачами загального призначення під час їхнього зберігання, використання, регенерування та утилізування.

Обов’язкові вимоги до піноутворювачів загального призначення щодо убезпечення життя, здоров’я населення й охорони довкілля викладено в розділах 5, 6 та 12.

Стандарт не поширюється на піноутворювачі спеціального призначення для гасіння пожеж.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2207.1-93 (ГОСТ 22567.5-93) Засоби миючі і речовини поверхнево-активні. Методи визначення концентрації водневих іонів

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та використання

ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій

ДСТУ 3445-96 (ГОСТ 10674-97) Вагони-цистерни магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови

ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання

ДСТУ 7261:2012 Продукти хімічні технічні. Методи визначення густини рідин

ДСТУ ГОСТ 15.001:2009 СРПП. Продукция производственно-технического назначения (СРПВ. Продукція виробничо-технічного призначення)

ДСТУ ГОСТ 33-2003 (ИСО 3104-94) Нафтопродукти. Прозорі і непрозорі рідини. Визначення кінематичної в’язкості і розрахунок динамічної в’язкості (ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94), IDТ)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDТ)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення)

ГОСТ 15.309-98 СРПП. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения (СРПВ. Випробування та приймання виготовлюваної продукції. Основні положення)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Технічні умови)

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия (Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напороміри, тягоміри та тягонапороміри. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3826-82 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия (Сітки дротові ткані з квадратними вічками. Технічні умови)

ГОСТ 6247-79 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия (Бочки сталеві зварні з обручами катання на корпусі. Технічні умови)

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия (Сітки дротові ткані з квадратними вічками. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллирования. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия (Бочки сталеві зварні та закатні з гофрами на корпусі. Технічні умови)

ГОСТ 18995.5-73 Продукты химические органические. Методы определения температуры кристаллизации (Продукти хімічні органічні. Методи визначення температури кристалізації)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 25828-72 Гептан нормальный эталонный. Технические условия (Гептан нормальний еталонний. Технічні умови)

ГОСТ 27331-87 ССБТ. Пожарная техника. Классификация пожаров (ССБП. Пожежна техніка. Класифікація пожеж)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробування)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной меткой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з одною позначкою)

ГОСТ 29298-92 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия (Тканини бавовнянопаперові та змішані побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические условия (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні умови)

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях

ДСанПІН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com