ДСТУ 3196:2015 Руды железные и марганцевые. Методы подготовки проб

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18645 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 3196:2015 Руды железные и марганцевые. Методы подготовки проб
Дата начала действия01.04.2016
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
На заменуДСТУ 3196-95
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа3196:2015
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Руды железные и марганцевые" (ТК 9)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Руды железные и марганцевые" (ТК 9)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

РУДИ ЗАЛІЗНІ ТА МАРГАНЦЕВІ

Методи готування проб

 

ДСТУ 3196:2015

 

Видання офіційне

 

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

2016

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Руди залізні та марганцеві» (ТК 9), Державне підприємство «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Кривбасстандартметрологія»)

РОЗРОБНИКИ: А. Андрюшко (науковий керівник); В. Воротеляк; В. Жуковець; В. Лихошва; Т. Тарасова; О. Ярош

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-04-01

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3196-95

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні положення

4 Загальні вимоги до засобів готування проб

5 Складання підпроб чи об’єднаної проби

6 Методи скорочення

7 Готування випробних проб

8 Пакування і маркування проб

9 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Приклади конструкцій засобів готування проб і установок для відбирання та готування проб

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РУДИ ЗАЛІЗНІ ТА МАРГАНЦЕВІ

Методи готування проб

РУДЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ И МАРГАНЦЕВЫЕ

Методы подготовки проб

IRON AND MANGANESE ORES

Methods of preparing samples

Чинний від 2016-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на залізні та марганцеві руди, концентрати, агломерати, окислені залізорудні окатки і брикети (далі — руда) та встановлює методи готування проб для визначення хімічного складу, масової частки вологи, гранулометричного складу й інших фізичних і металургійних властивостей партії продукції з метою оцінювання її якості.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2608-94 Аналізатори газів для контролю атмосфери. Загальні вимоги та методи випро­бовувань

ДСТУ 3195:2015 Руди залізні та марганцеві. Методи відбирання проб

ДСТУ 3685-98 Руди залізні і марганцеві. Експериментальні методи перевірки систематичної похибки відбору проб

ДСТУ 3686-98 Руди залізні і марганцеві. Експериментальні методи контролю похибки випро­бування

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та но­менклатура видів захисту

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.8-44:2011 Майданчики та драбини для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки ро­бочих місць)

ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (ССБП. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования без­опасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце під час виконання робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные (ССБП. Обладнання виробниче. Огорожі захисні)

ГОСТ 12.2.106-85 ССБТ. Машины и механизмы, применяемые при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых. Общие гигиенические требования и методы оценки (ССБП. Машини й механізми, що застосовують під час розроблення рудних, нерудних та розсипних родовищ корисних копалин. Загальні гігієнічні вимоги і методи оцінювання)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний, захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Готування проби охоплює кілька стадій, кожна з яких складається з низки дій: сушіння та подрібнення (за необхідності), перемішування і скорочення.

Готують пробу так, щоб не було забруднення або внесення інших матеріалів і зміни її якості. Пробу зберігають у герметичному, вологонепроникному контейнері, щоб унеможливити будь-які зміни в масовій частці вологи.

Для виявлення будь-яких істотних помилок методу регулярно виконують експериментальне контролювання похибки готування та систематичної похибки.

Точкові проби, відібрані згідно з ДСТУ 3195, для визначання показників якості продукції готують у такій послідовності:

— випробну пробу готують від кожної точкової проби, від кожної підпроби, складеної з точкових проб або від об’єднаної проби, складеної з підпроб або точкових проб;

— підпроби складають з двох чи більше точкових проб або після відбирання, або після окремого готування на відповідній стадії скорочення;

— об’єднану пробу складають з усіх точкових проб або підпроб, або після відбирання, або після окремого готування на відповідній стадії скорочення;

— встановлюють умови використовування проб — одноразове чи багаторазове;

— скорочують пробу до мінімально допустимої маси проби;

— готують випробну пробу крупністю та масою, вказаними у відповідних національних стандартах з визначання конкретних показників якості.

Приклад складання підпроб із точкових проб і об’єднаної проби із підпроб зображено на рисунку 1.

ДОДАТОК Б

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 МУ 4436-87 Методичні вказівки. Вимір концентрації аерозолю здебільшого фіброгенної дії

2 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com