ДСТУ ISO 39001:2015 Система управления безопасностью дорожного движения. Требования и руководство по применению (ISO 39001:2012, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18954 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 39001:2015 Система управления безопасностью дорожного движения. Требования и руководство по применению (ISO 39001:2012, IDT)
Дата начала действия01.01.2016
Дата принятия29.10.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 29.10.2015 № 101
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа39001:2015
РазработчикГП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" (ГП "Государственный автотранспортный научно-исследовательский и проектный институт")
Принявший органГП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" (ГП "Государственный автотранспортный научно-исследовательский и проектный институт")


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Вимоги та настанова щодо застосування

(ISO 39001:2012, IDT)
ДСТУ ISO 39001:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2015

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» (ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ ПРОЕКТ») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Дорожній транспорт» (ТК 80)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Агеєв, канд. техн. наук (науковий керівник); Н. Баран; М. Євтушенко; А. Редзюк, канд. техн. наук, В. Терещенко; А. Хабутдінов

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 29 жовтня 2015 р. № 101 з 2017-07-01

3 Національний стандарт відповідає міжнародному стандарту ISO 39001:2012 Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use (Система управління безпекою дорожнього руху (БДР). Вимоги та настанова щодо застосування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення організації

4.1 Розуміння організації та її загальних положень

4.2 Розуміння потреб та очікувані результати для зацікавлених сторін

4.3 Визначення сфери застосування системи управління БДР

4.4 Система управління БДР

5 Лідерство

5.1 Лідерство та зобов’язання

5.2 Політика

5.3 Організаційні обов’язки, відповідальність і повноваження

6 Планування

6.1 Загальні положення

6.2 Дії щодо усунення ризиків та можливості їх виникнення

6.3 Коефіцієнти ефективності БДР

6.4 Цілі БДР та планування їх досягнення

7 Підтримування

7.1 Взаємодія

7.2 Ресурси

7.3 Компетентність

7.4 Обізнаність

7.5 Інформування

7.6 Задокументована інформація

7.6.1 Загальні положення

7.6.2 Створення та оновлення

7.6.3 Контролювання задокументованої інформації

8 Функціювання

8.1 Операційне планування та контролювання

8.2 Готовність до надзвичайних ситуацій та реагування на них

9 Оцінювання показників діяльності організації

9.1 Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання

9.2 Розслідування дорожньо-транспортних аварій та дорожньо-транспортних пригод на дорогах

9.3 Внутрішній аудит

9.4 Критичне аналізування з боку керівництва

10 Поліпшування

10.1 Невідповідність та коригувальні дії

10.2 Постійне поліпшування

Додаток А Настанова щодо застосування цього стандарту

Додаток В Міжнародна діяльність стосовно структури управління безпекою дорожнього руху

Додаток С Відповідність між ISO 39001:2012, ISO 9001:2008 та ISO 14001:2004

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 39001:2012 Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use (Системи управління безпекою дорожнього руху (БДР). Вимоги та настанова щодо застосування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 80 «Дорожній транспорт».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Зміст», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ISO 39001:2012 як таку, що не стосується цього стандарту;

— англійський термін «vehicle» перекладено як «колісний транспортний засіб» та замінено на скорочення «КТЗ» відповідно до прийнятої в Україні термінології, для приведення у відповідність до Закону України від 10.02.2000 року № 1448-111 «Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та машин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року»;

— вилучено переклад виразу «to entry», наведений після слів «Примітка», для приведення у відповідність до тексту стандарту з вимогами ДСТУ 1.5;

— до 3.30, 3.34, 3.44 долучено «Національні примітки» для уточнення тлумачення термінів з урахуванням законодавства України;

— виправлено помилки:

— у 3.43 розділу 3 замінено посилання (3.16) на (3.15);

— у таблиці В.1 додатка В замінено посилання для рядка «Законодавство» «6.2» на «6.3», а для рядка «Заходи»: «6.2 с)» на «6.3 с)»;

— до розділу «Бібліографія» долучено нормативний документ ISO Guide 73:2009, зазначений у примітці 3 до 3.29;

— долучено національний додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих

з міжнародними нормативними документами, на які є посилання у цьому стандарті.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП

Безпека дорожнього руху (БДР) є світовою проблемою. Встановлено, що кожний рік на дорогах по всьому світу гинуть приблизно 1,3 мільйона людей, а від 20 мільйонів до 50 мільйонів людей отримують травми, причому цей показник постійно збільшується.

Цей стандарт надає метод, який допомагає організаціям зменшити та у майбутньому запобігти смертельним ризикам та значних травм, пов’язаних із дорожньо-транспортними аваріями. Результатом застосування цього методу може бути більш економічно-ефективне використання системи дорожнього руху.

Цей стандарт визначає основи передового досвіду управління БДР, які дають можливість організаціям отримати бажані результати БДР.

Цей стандарт можуть застосовувати як громадські, так і приватні організації, які взаємодіють із системою дорожнього руху. Його можуть застосовувати внутрішні та зовнішні сторони, зокрема органи сертифікації, щоб оцінити здатність організації дотримувати вимоги.

Всесвітній досвід показує, що значне зниження смертності та важких травм можна досягти у разі впровадження комплексного методу системного підходу стосовно безпеки до БДР. Він полягає у чітких та однозначних результатах діяльності БДР та дії на основі фактичних даних за підтримкою відповідного організаційного ефективного управління [9], [11], [12].

Уряд не може самостійно досягнути зниження цих показників. Організації всіх типів та розмірів, також як і окремі учасники дорожнього руху, мають важливе значення у цьому процесі. У разі впровадження цього стандарту організації спроможні досягти:

— результати БДР на рівнях, які перевищують ті, що можуть бути досягнуті у разі дотримання відповідності законам та стандартам, і

— їхні власні цілі, та, одночасно, сприяти виконанню соціальних завдань.

Система управління, наведена у цьому стандарті, звертає особливу увагу організацій на цілі та завдання БДР і настанови щодо планування дій для досягнення цих цілей, застосовуючи системний підхід щодо безпеки у сфері БДР. У додатку В наведено категорії результатів БДР, системний підхід щодо безпеки та основи передового досвіду управління БДР.

У додатку А наведено деякі настанови щодо застосування цього стандарту.

Систему управління БДР може бути впроваджено або поєднано із іншими системами управління та процесами усередині організації (див. також додаток С).

Цей стандарт сприяє застосуванню процесів, що повторюються (планування, функціювання, перевіряння, дія), підходу, який спрямовує організації на отримання результатів від дії БДР.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Вимоги та настанова щодо застосування

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Требования и руководство по применению

ROAD TRAFFIC SAFETY (RTS) MANAGEMENT SYSTEMS
Requirements with guidance for use

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо систем управління безпекою дорожнього руху (БДР), які дають можливість організаціям, що взаємодіють із системами дорожнього руху, зменшити смертність та травматизм внаслідок дорожньо-транспортних аварій. Вимоги цього стандарту охоплюють розроблення та впровадження відповідної політики БДР, розроблення цілей та плану дій, які ураховують вимоги, встановлені законом та інші, до яких приєдналася організація, та інформацію щодо складових частин та показників БДР, що визначені організацією як такі, які вона може контролювати та на які матиме вплив.

Цей стандарт можуть застосовувати будь-які організації, незалежно від типу, розміру та продукції або послуг, які вони надають, і які мають за мету:

a) покращити показники діяльності БДР;

b) створити, впровадити, утримувати та покращити системи управління БДР;

c) забезпечити відповідність встановленим принципам БДР, та

d) показати відповідність вимогам цього стандарту.

Цей стандарт призначений вирішувати питання, пов’язані із управлінням БДР. Він не призначений для встановлення технічних вимог та вимог якості транспортування товарів та послуг (наприклад до доріг, дорожніх знаків/вогнів, автомобілів, трамваїв, послуг з вантажного та пасажирського перевезення, рятувальних та аварійних послуг).

Цей стандарт у жодному разі не передбачає однаковості структури систем управління БДР чи однаковості документації.

БДР є колективною відповідальністю. Цей стандарт не призначений для звільнення учасників дорожнього руху від їхнього обов’язку дотримуватися закону та особистої відповідальності. Він може підтримувати організацію у її зусиллях сприяти дотриманню вимог законодавства учасниками дорожнього руху.

Усі вимоги цього стандарту є загальними.

Якщо внаслідок характеру діяльності організації та її продукції неможливо застосувати деяку вимогу цього стандарту, можна розглянути питання щодо її вилучення, це вилучення та підставу щодо вилучення оформлюють відповідним документом.

Якщо вилучення зроблено, то декларувати відповідність цьому стандарту можна лише тоді, коли це вилучення не стосується спроможності організації успішно розроблювати, впроваджувати, підтримувати та покращувати систему управління БДР.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті немає посилань на нормативні документи.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Для цілей цього стандарту застосовують такі терміни та визначення позначених ними понять.

3.1 аудит (audit)

Систематичний, незалежний і задокументований процес (3.27) отримання доказів аудиту (3.4) та об’єктивного їхнього оцінювання, щоб визначити ступінь дотримування критеріїв аудиту (3.3).

Примітка 1. Аудит може бути внутрішнім (першою стороною) або зовнішнім (другою або третьою стороною), він також може бути скомбінованим (комбінування двох або більше напрямків).

Примітка 2. Терміни «докази аудиту» та «критерії аудиту» визначені в ISO 19011

3.2 аудитор (auditor)

Особа з виявленими особистими якостями й доведеною компетентністю (3.7), необхідними для проведення аудиту (3.1).

Примітка. Відповідні особисті якості аудитора описано в ISO 19011

3.3 критерії аудиту (audit criteria)

Сукупність політик, методик або вимог, що використовують як еталон, з яким порівнюють докази аудиту (3.4)

3.4 доказ аудиту (audit evidence)

Протоколи, виклади фактів чи інша інформація, що стосуються критеріїв аудиту (3.3) і можуть бути перевірені

3.5 оптимально доступна інформація (best available information)

Інформація, яку може отримувати організація та яка враховує будь-які відомі обмеження даних, або застосоване моделювання, або можливі розбіжності між експертами.

Примітка 1. Вона охоплює такі джерела інформації як експериментальні дані, наукові дослідження щодо безпеки, досвід, інформацію від користувачів, дані спостереження, прогнози та експертні оцінювання.

Примітка 2. Доступність інформації залежить від можливостей організації

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 9000:2005 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

2 ISO 9001:2008 Quality management systems — Requirements

3 ISO 14001:2004 Environmental management systems — Requirements with guidance for use

4 ISO 14004:2004 Environmental management systems — General guidelines on principles, systems and support technigues

5 ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems

6 ISO/TS 16949 Quality management systems — Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant service part organizations

7 ISO 31000:2009 Risk Management— Principles and guidelines

8 OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems — Requirements

9 World Report on Road Traffic Injury Prevention by M. Peden, R. Scurfield, D. Sleet, D. Mohan, A. A. Hyder, E. Mathers Geneva, World Health Organization, 2004

Доступна на сайті: www.who.int/violence prevention/publications/road traffic/world report/en/

10 Global status report on road safety: time for action. Geneva, World Health Organization, 2009 Доступна на сайті:

WHOIGIobal status report on road safety 2009

11 Towards Zero: Ambitious Road Safety Targets and the Safe System Approach, Paris, OECD and International Traffic Forum. 2008

12 Implementing the Recommendations of the World Report on Road Traffic Injury Prevention Country Guidelines for the Conduct of Road Safety Management Capacity Reviews and the Specification of Lead Agency Reforms, Investment Strategies and Safe System Projects. Tony Bliss, Jeanne Breen. World Bank Global Road Safety Facility, Washington DC. 2009

13 ISO Guide 73:2009 Risk Management — Vocabulary.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com