ДСТУ EN 60335-2-15:2015 Приборы бытовые и аналогичные электрические. Безопасность. Часть 2-15. Дополнительные требования к приборам для нагревания жидкостей (EN 60335-2-15:2002; А1:2005; А2:2008; А11:2012, А11:2012/АС:2013, IDТ). С изменениями и поправкой

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19078 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 60335-2-15:2015 Приборы бытовые и аналогичные электрические. Безопасность. Часть 2-15. Дополнительные требования к приборам для нагревания жидкостей (EN 60335-2-15:2002; А1:2005; А2:2008; А11:2012, А11:2012/АС:2013, IDТ). С изменениями и поправкой
Дата начала действия01.01.2016
Дата принятия04.08.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ ІЕС 60335-2-15:2006; ДСТУ 3135.11-97 (ІЕС 335-2-15:1995)
Утверждающий документПриказ от 04.08.2015 № 88 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа60335-2-15:2015
РазработчикНациональный научный центр "Институт метрологии"
Принявший органНациональный научный центр "Институт метрологии"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ПРИЛАДИ ПОБУТОВІ ТА АНАЛОГІЧНІ ЕЛЕКТРИЧНІ БЕЗПЕКА

Частина 2-15. Додаткові вимоги до приладів для нагрівання рідин

(EN 60335-2-15:2002; А1:2005; А2:2008; А11:2012, А11:2012/АС:2013, IDТ)

 

ДСТУ EN 60335-2-15:2015

 

Київ

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)

2016

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Кравченко, канд. фіз.-мат. наук (науковий керівник); О. Васильєва

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ від 04 серпня 2015 р. № 88 з 2016-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 60335-2-15:2002 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids (ІЕС 60335-2-15:2002) (Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-15. Додаткові вимоги до приладів для нагрівання рідин) зі змінами A1:2005; А2:2008; A11:2012 та поправкою А11:2012/АС:2013 і внесений із дозволу CEN, rue de Stassart, 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 На заміну ДСТУ ІЕС 60335-2-15:2006; ДСТУ 3135.11-97 (ІЕС 335-2-15:1995)

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN 60335-2-15

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 3агальні вимоги

5 3агальні умови випробування

6 Класифікація

7 Маркування та інструкції

8 Захист від доступу до піднапругових частин

9 Пуск електромеханічних приладів

10 Споживана потужність і сила струму

11 Haгpівaння

12 Пробіл

13 Сила струму спливу та електрична міцність за робочої температури

14 Короткочасні перенапруги

15 Вологостійкість

16 Сила струму спливу та електрична міцність

17 Захист від перевантаження трансформаторів та з’єднаних із ними кіл

18 3носостійкість

19 Анормальний режим роботи

20 Стійкість і механічні небезпечні чинники

21 Механічна міцність

22 Конструкція

23 Внутрішня проводка

24 Комплектувальні вироби

25 Приєднання до джерела живлення та зовнішні гнучкі шнури

26 3атискачі для зовнішніх проводів

27 Уземлення

28 Ґвинти та з’єднання

29 Повітряні проміжки, шляхи спливу та тверда ізоляція

30 Теплотривкість та вогнетривкість

31 Корозійна тривкість

32 Випромінення, токсичність і подібні небезпечні чинники

Додатки

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є повний письмовий переклад EN 60335-2-15:2002 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids (ІЕС 60335-2-15:2002) (Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-15. Додаткові вимоги до приладів для нагрівання рідин) зі змінами A1:2005, А2:2008, A11:2012 та поправкою А11:2012/АС:2013.

У цьому стандарті є посилання на EN 60335-1 (2002), міжнародний аналог якого ІЕС 60335-1:2001 прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ ІЕС 60335-1:2004.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 13 «Стандартизація електропобутових машин та приладів».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «Цей європейський стандарт» та «Ця частина стандарту» замінено на «Цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», першу ст^інку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— із «Передмови» та «Вступу» до EN 60335-2-15:2002 взято лише ту інформацію, що стосується безпосередньо цього стандарту, та викладено в структурному елементі «Передмова до EN 60335-2-15»;

— перелік національних стандартів України, згармонізованих із міжнародними нормативними до­кументами, на які є посилання в цьому стандарті, наведено в додатку НА;

— у «Бібліографії» наведено «Національне пояснення» та «Національну виноску», виділені в тексті рамкою.

Подвійна вертикальна лінія на берегах тексту зазначає, де базове видання модифіковано:

— Зміною A1:2005, яка відповідає Зміні А1:2005 до ІЕС 60335-2-15:2002, прийнятій CENELEC без будь-яких модифікацій;

— Зміною A2:2008, яка відповідає Зміні А2:2008 до ІЕС 60335-2-15:2002, прийнятій CENELEC без будь-яких модифікацій;

— Зміною A11:2012;

— Зміною А12:2012;

— поправкою А11:2012/АС:2013.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Національному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до EN 60335-2-15

Текст документа 61/2134/FDIS, майбутнє п’яте видання ІЕС 60335-2-15, підготовлений Технічним комітетом ІЕС 61, надано IEC-CENELEC на паралельне голосування та схвалено CENELEC як європейський стандарт EN 60335-2-15 без будь-яких змін 24.09.2002.

Цей стандарт замінює EN 60335-2-15:1996 зі змінами A1:1999 та A2:2000.

Цей стандарт треба використовувати разом з EN 60335-1 Household and similar electrical appNances Safety — Part 1: General requirements.

Цей стандарт розроблено на основі другої редакції (2002) зазначеного стандарту.

Цей стандарт доповнює чи змінює відповідні розділи ЕN 60335-1, перетворюючи його в європейський стандарт «Вимоги щодо безпеки електричних приладів для нагрівання рідин». Якщо будь-який розділ частини 1 не наведено в цьому стандарті, то цей розділ застосовують за доцільності. Якщо в цьому стандарті зазначено «доповнення», «зміна» чи «заміна», відповідний текст частини 1 має бути уточнено.

Примітка 1. Використано таку систему нумерації:

— пункти, таблиці та рисунки, нумерація яких починається зі 101, — додаткові до наявних у частині 1;

— примітки нових підрозділів, яких немає в частині 1, а також примітки замінених розділів і підрозділів мають нумерацію, по­чинаючи зі 101;

— доповнювальні додатки позначають літерами АА, ВВ тощо;

— пункти, примітки, таблиці та додатки, додаткові до зазначених у стандарті ІЕС, починаються з літери Z.

Примітка 2. Використовують такі типи шрифтів:

— вимоги — прямий шрифт;

— методи випробування — курсив;

— примітки — дрібний прямий шрифт.

Для виділених у тексті напівжирним шрифтом слів у розділі 3 наведено визначення. Якщо визначення стосується прикметника, то прикметник та пов’язаний із ним іменник також виділено напівжирним шрифтом.

Немає жодних спеціальних національних умов, що спричиняють відхили від цього стандарту, крім зазначених у додатку ZA до EN 60335-1.

Немає жодних національних відхилів від цього стандарту, крім зазначених у додатку ZB EN 60335-1.

Цей стандарт ураховує міжнародно визнаний рівень захисту від небезпеки, спричиненої елек­тричними, механічними, тепловими чинниками, займанням чи випроміненням, джерелом яких може стати прилад, який працює в нормальних умовах експлуатації згідно з інструкціями виробника.

Стандарт також охоплює аномальні ситуації, що можуть виникнути на практиці, й ураховує спосіб, у який електромагнітні явища можуть впливати на безпечну роботу приладу.

Дослідження, виконані CENELEC TC 61, показали, що всі ризики від виробів, на які поширюється цей стандарт, повністю охоплено Директивою щодо низьковольтного обладнання LVD 73/23/EEC. Для виробів, які містять рухомі механічні частини, оцінка ризику згідно з Директивою щодо машинного обладнання MD 98/37/EC показала, що більшість ризиків має переважно електричне походження, тому цю директиву не застосовують. Проте цей стандарт разом з основними положеннями Директиви щодо низьковольтного обладнання містять відповідні основні вимоги щодо безпеки, викладені в Директиві щодо машинного обладнання.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИЛАДИ ПОБУТОВІ ТА АНАЛОГІЧНІ ЕЛЕКТРИЧНІ. БЕЗПЕКА

Частина 2-15. Додаткові вимоги до приладів для нагрівання рідин

ПРИБОРЫ БЫТОВЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ

Часть 2-15. Дополнительные требования к приборам для нагревания жидкостей

HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES. SAFETY

Part 2-15. Particular requirements for appliences for heating liquids

Чинний від 2016-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Заміна:

Цей розділ частини 1 замінено на такий.

Цей стандарт стосується безпеки електричних приладів для нагрівання рідин побутового та аналогічного використання, номінальна напруга яких не перевищує 250 В.

Примітка Z101. Деякі прилади можна використовувати для підігрівання їжі.

Примітка Z102. Приклади приладів, що належать до сфери застосування цього стандарту:

— варильні казани;

— сковороди;

— яйцеварки;

— нагрівачі пляшечок із дитячим харчуванням;

— чайники та інші прилади для кип’ятіння води, номінальна місткість яких не перевищує 10 л;

— нагрівачі молока;

— скороварки, номінальний робочий тиск яких не перевищує 140 кПа, а номінальна місткість не перевищує 10 л;

— рисоварки;

— прилади для повільного готування (мультиварки);

— пароварки;

— мийні баки;

— йогуртоварки.

Прилади для використання нефахівцями в крамницях та інших приміщеннях для типових господарчих функцій належать до сфери застосування цього стандарту.

Примітка Z103. Приклади приладів для побутових умов — це побутові прилади для типових господарських функцій, викорис­товуваних у побутових умовах, якими також можуть користуватися недосвідчені користувачі:

— у магазинах та інших аналогічних робочих приміщеннях;

— у фермерських будинках;

— клієнти готелів, мотелів та інших житлових приміщень;

— у побутових приміщеннях типу «міні-готель (нічліг і сніданок)».

Примітка Z104. Побутові приміщення охоплюють житлові та пов’язані з ними будівлі, сад тощо.

Відповідає офіційному тексту

Наскільки це можливо, цей стандарт ураховує загальні небезпеки, які створюють прилади на лю­дей у приміщенні та біля нього.

Загалом стандарт не враховує випадків використання приладів дітьми для ігор і використання приладів маленькими дітьми.

Стандарт не враховує використання таких приладів дітьми:

— скороварок;

— клеєварок із водяним контуром;

— котлів для готування кормів для худоби;

— стерилізаторів;

— мийних баків.

Стандарт не враховує використання таких приладів малими дітьми без нагляду:

— варильних казанів;

— приладів для повільного готування;

— пароварок;

— рисоварок;

— кавоварок;

— чайників;

— яйцеварок;

— нагрівачів молока.

Примітка Z105. Нагрівачі пляшечок із дитячим харчуванням та йогуртоварки може бути використано маленькими дітьми.

Є особи зі значними обмеженнями можливостей, чиї потреби, можливо, перевершують рі­вень, зазначений у цьому стандарті.

Примітка Z106. Увагу звертають на те, що

— додаткові вимоги можуть виявитися необхідними для приладів, призначених для використання на наземних транспортних засобах чи на борту суден або літаків;

— у багатьох країнах національні органи охорони здоров’я, національні органи, відповідальні за охорону праці, національні органи водопостачання та аналогічні відповідальні органи встановлюють додаткові вимоги.

Примітка Z107. Стандарт не поширюється на:

— сковороди та фритюрниці (EN 60335-2-13);

— акумуляційні водонагрівачі (EN 60335-2-21);

— проточні швидкодійні водонагрівачі (EN 60335-2-35);

— прилади для чищення поверхонь із використанням рідин та пари (EN 60335-2-54);

— портативні занурювані нагрівачі (EN 60335-2-74);

— промислові дозувальні прилади й торговельні автомати (EN 60335-2-75);

— медичні прилади (EN 60601);

— прилади, призначені винятково для промислового використання;

— прилади, призначені для використання в місцях зі специфічними умовами, такими як корозійне чи вибухонебезпечне середовище (пил, пара чи газ);

— прилади високочастотного електронагрівання;

— автоклави;

— зволожувачі побутової та аналогічної призначеності (EN 60335-2-98).

Примітка Z108. Треба звернути увагу на те, що в багатьох країнах до скороварок застосовують ті самі вимоги, що й до пароварок.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Застосовують цей розділ частини 1.

БІБЛІОГРАФІЯ

Застосовують «Бібліографію» частини 1, за винятком наведеного нижче.

Доповнення:

ІЕС 60335-2-13 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-13: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances

IEC 60335-2-21 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters

IEC 60335-2-35 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters

IEC 60335-2-54 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids of steam

IEC 60335-2-74 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-74: Particular requirements for portable immersion heaters

IEC 60335-2-75 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-75: Particular requirements for commersial dispensing appliances and vending machines

IEC 60335-2-98 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-98: Particular requirements for humidifiers

ISO 13732-1 Ergonomics of the thermal enviroment — Methods for the assesment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60335-2-13 Побутові та аналогічні електричні прилади. Безпека. Частина 2-13. Додаткові ви­моги до фритюрниць, сковорід та аналогічних приладів

ІЕС 60335-2-21 Побутові та аналогічні електричні прилади. Безпека. Частина 2-21. Додаткові ви­моги до акумуляційних водонагрівачів

ІЕС 60335-2-35 Побутові та аналогічні електричні прилади. Безпека. Частина 2-35. Додаткові ви­моги до проточних водонагрівачів

ІЕС 60335-2-54 Побутові та аналогічні електричні прилади. Безпека. Частина 2-54. Додаткові ви­моги до приладів для очищення поверхонь із використанням рідин та пари

ІЕС 60335-2-74 Побутові та аналогічні електричні прилади. Безпека. Частина 2-74. Додаткові ви­моги до портативних занурювальних нагрівачів

ІЕС 60335-2-75 Побутові та аналогічні електричні прилади. Безпека. Частина 2-75. Додаткові ви­моги до промислових дозувальних приладів і торговельних автоматів

IEC 60335-2-98 Побутові та аналогічні електричні прилади. Безпека. Частина 2-98. Додаткові ви­моги до зволожувачів

ISO 13732-1 Ергономіка теплового навколишнього середовища. Методика оцінювання людських реакцій на контакт із поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні.

Національна виноска

ISO 13732-1:2006 згармонізовано як EN ISO 13732-1:2008 (без змін).

ДОДАТОК НА

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ЗГАРМОНІЗОВАНИХ ІЗ МІЖНАРОДНИМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

ДСТУ ІЕС 60320-1:2005 З’єднувачі електричні для приладів побутового та аналогічного загально­го призначення. Частина 1. Загальні технічні вимоги (ІЕС 60320-1:2001, IDT)

ДСТУ ІЕС 60335-1:2004 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60335-1:2001, IDT)

ДСТУ ІЕС 60335-2-13:2006 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-13. Додаткові вимоги до фритюрниць, сковорід та аналогічних приладів (ІЕС 60335-2-13:2004, IDT)

ДСТУ ІЕС 60335-2-21:2006 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-21. Додаткові вимоги до акумуляційних водонагрівачів (ІЕС 60335-2-21:2004, IDT)

ДСТУ ІЕС 60335-2-35:2004 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-35. До­даткові вимоги до проточних водонагрівачів (ІЕС 60335-2-35:2002, IDT)

ДСТУ ІЕС 60335-2-54:2007 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-54. Додаткові вимоги до приладів для очищування поверхонь з використанням рідин та пари (ІЕС 60335-2-54:2004, IDT)

ДСТУ ІЕС 60335-2-74:2007 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-74. Додат­кові вимоги до портативних занурюваних нагрівачів (ІЕС 60335-2-74:2006, IDT)

ДСТУ ІЕС 60335-2-75:2010 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-75. Додаткові вимоги до дозувальних приладів промислової призначеності та торговельних автоматів (ІЕС 60335-2-75:2009, IDT)

ДСТУ ІЕС 60335-2-98:2006 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-98. Додаткові вимоги до зволожувачів (ІЕС 60335-2-98:2002, IDT).

 

Код УКНД 13.120; 97.040.50

Ключові слова: безпека, вимоги, дрібні кухонні прилади, нагрівання рідин, номінальна споживана потужність, нормальний режим роботи, пароварки, рисоварки, сковороди, чайники.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com