ДСТУ 8542:2015 Геотекстиль и отнесенные к геотекстилю изделия. Метод определения ползучести при растяжении и прочности на разрыв в случае ползучести (ISO 13431:1999, MOD)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 8542:2015 Геотекстиль и отнесенные к геотекстилю изделия. Метод определения ползучести при растяжении и прочности на разрыв в случае ползучести (ISO 13431:1999, MOD)
Дата начала действия01.01.2016
Дата принятия18.12.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 18.12.2015 № 197 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, изменений к национальным стандартам Украины, отмене нормативных документов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа8542:2015
РазработчикООО "Гидрозащита"
Принявший органООО "Гидрозащита"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕОТЕКСТИЛЬ ТА ВІДНЕСЕНІ ДО ГЕОТЕКСТИЛЮ ВИРОБИ
Метод визначення повзучості під час розтягування та міцності на розрив у разі повзучості

(ISO 13431:1999, MOD)
ДСТУ 8542:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ТОВ «Гідрозахист», Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) РОЗРОБНИКИ: І. Боднар; І. Гамеляк, д-р техн. наук (науковий керівник); Л. Дмитренко; Г. Журба

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 18 грудня 2015 р. № 197 з 2016-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 13431:1999 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of tensile creep and creep rupture behaviour (Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначення повзучості під час розтягування та міцності на розрив у разі повзучості), крім розділів 1, 8 і національних додатків НА, НБ, НВ, НГ

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Зразки

5 Визначення повзучості під час розтягування

6 Визначення розриву в разі повзучості під час розтягування

7 Обчислення (щодо використання ТТШ)

8 Протокол випробування

Додаток НА Метод випробування геоґраток, ґраток на повзучість під час розтягування й розриву в разі повзучості

Додаток НБ Перелік технічних відхилів та їх пояснення

Додаток НВ Зіставлення структури міжнародного та національного стандартів

Додаток НГ Перелік чинних національних стандартів України, ідентичних з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 13431:1999 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of tensile creep and creep rupture behaviour (Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначення повзучості під час розтягування та міцності на розрив у разі повзучості) з окремими національними відхилами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні,— ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено окремі зміни, зумовлені конкретними потребами промисловості України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Вступ» та «Передмову» ISO 13431:1999;

— долучено структурний елемент «Зміст»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний додаток НА, у якому подано метод випробування геоґраток, ґраток на повзучість під час розтягування й розриву в разі повзучості;

— долучено національний додаток НБ, у якому подано перелік технічних відхилів та їх пояснення;

— долучено національний додаток НВ, у якому зіставлено структури міжнародного та національного стандартів;

— долучено національний додаток НГ, у якому наведено перелік чинних національних стандартів України, ідентичних з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті;

— технічні відхили або редакційні зміни розміщено після пунктів, яких вони стосуються, і виділено рамкою в тексті стандарту та позначено заголовком «Національний відхил». Повний перелік змін разом з обґрунтуванням наведено в додатку НБ.

Терміни «геотекстиль» та «віднесені до геотекстилю вироби» в цьому стандарті повністю відповідають термінам та позначеним ними поняттям, визначеннями, наведеними в чинному національному стандарті ДСТУ ISO 10318:2002 Геотекстиль. Словник термінів (ISO 10318:1990, IDТ).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕОТЕКСТИЛЬ ТА ВІДНЕСЕНІ ДО ГЕОТЕКСТИЛЮ ВИРОБИ
Метод визначення повзучості під час розтягування та міцності на розрив у разі повзучості

ГЕОТЕКСТИЛЬ И ОТНЕСЕННЫЕ К ГЕОТЕКСТИЛЮ ИЗДЕЛИЯ
Метод определения ползучести при растяжении и прочности на разрыв в случае ползучести

GEOTEXTILES AND GEOTEXTILE-RELATED PRODUCTS
The method of determination of tensile creep and creep rupture behaviour

Чинний від 2016-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення повзучості під час розтягування та розрив у разі повзучості геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів у вільному стані.

Національна примітка

Цей стандарт можна використовувати в дорожньому будівництві.

Застосування цього стандарту обмежено для виробів, у яких може виникнути ризик руйнування структури внаслідок передчасного пошкодження або деформування протягом часу під постійним навантаженням, що є істотно важливим у разі армування.

Національна примітка

Для геоґрати і ґрат застосовують методику, наведену в додатку НА.

Оскільки проведення випробування триває досить довго та є складним процесом, його не рекомендують використовувати для щоденного контролювання якості. Результати випробування не можна використовувати для практичного застосування продукції, якщо вона перебуває під дією ґрунтового тиску.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосується цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями наведених документів.

EN 963 Geotextiles and geotextile-related products — Sampling and preparation of test specimens

EN ISO 10319 Geotextiles — Wide-width tensile test (ISO 10319:1993)

ISO 554 Standard atmospheres for conditioning and/or testing — Specifications.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 963 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Відбирання проб і готування випробних зразків

EN ISO 10319 Геотекстиль. Випробування на розтягування методом широкої смуги (ISO 10319:1993)

ISO 554 Стандартні умови для кондиціювання та/чи випробування. Технічні вимоги.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 гранична міцність (tensile strength)

Максимальне навантаження на одиницю ширини, у кілоньютонах на метр, підібране для конкретного виду матеріалу, що піддають розтягувальному зусиллю, виміряному згідно з EN ISO 10319

3.2 попереднє навантаження (preload)

Зусилля, у кілоньютонах на метр, яке відповідає 1 % міцності на розтяг, але не більше ніж 10 % від навантаження в разі повзучості на розтягування, прикладене до зразка необхідного розміру за довжиною за нульового видовження за визначеними умовами випробування

3.3 номінальна затискна довжина (nominal gauge length)

Початкова відстань між двома точками, розміщеними на зразку, за напрямком прикладання навантаги. Визначають перед прикладанням попередньої навантаги. Затискну довжину має бути розміщено від крайніх границь захоплень, розміщених ближче до центру. Затискна довжина має бути типовою частиною зразка. Наприклад, для ґраток затискна довжина має дорівнювати цілому числу вічок і ребер

3.4 технічно типова ширина; ТТШ (technically representative width (TRW))

Мінімальна ширина зразка, яка відображає границю міцності чи деформаційні властивості на одиницю ширини в однакових умовах випробовування в межах ± 5 % від граничної міцності і + 20 % від деформації за максимальним навантаженням. Величину вимірюють згідно з EN ISO 10319

3.5 видовження в разі повзучості під час розтягування (tensile creep strain)

Залежність змінювання міцності зразка на розтяг за постійного розтягувального зусилля протягом часу

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com