ДСТУ-Н Б В.2.5-83:2016 Руководство по проектированию средств и оборудования внешнего освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18959 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ-Н Б В.2.5-83:2016 Руководство по проектированию средств и оборудования внешнего освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов
Дата начала действия01.04.2017
Дата принятия30.06.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуСН 541-82
Утверждающий документПриказ от 30.06.2016 № 190 О принятии национального стандарта ДСТУ-Н Б В.2.5-83:2016 Руководство по проектированию средств и оборудования внешнего освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаВ.2.5-83:2016
РазработчикНаучно-исследовательский и конструкторско-технологический институт городского хозяйства (НИИКТИ ГХ)
Принявший органНаучно-исследовательский и конструкторско-технологический институт городского хозяйства (НИИКТИ ГХ)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ДБН В.2.2-20:2008 Здания и сооружения. Гостиницы. Изменение № 1

ДБН В.2.2-4:2018 Здания и сооружения. Учреждения дошкольного образования

ДБН В.2.2-9:2018 Здания и сооружения. Общественные здания и сооружения. Основные положения

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

Каталог строительных норм и нормативных документов национального уровня в области строительства и промышленности строительных материалов Украины (по состоянию на 1 января 2018 года)

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2020 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА
З ПРОЕКТУВАННЯ ЗАСОБІВ І ОБЛАДНАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІСТ,
СЕЛИЩ ТА СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

ДСТУ-Н Б В.2.5-83:2016

Видання офіційне

Київ
ДП "УкрНДНЦ"
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства" (ДП "НДКТІ МГ")

РОЗРОБНИКИ: О. Шульженко (науковий керівник); В. Постол

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.06.2016 р. № 190, чинний з 2017-04-01

3 НА ЗАМІНУ СН 541-82

4 Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.5 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Технічні вимоги

6 Проектування

6.1 Світлотехнічна частина

6.1.1 Вимоги до проектування засобів і обладнання зовнішнього освітлення

6.1.2 Вибір, розташування та спосіб встановлення освітлювальних установок

6.2 Електротехнічна частина

6.2.1 Система живлення

6.2.2 Конструкція, захист і заземлення освітлювальної мережі

6.2.3 Розрахунок проводів

6.2.4 Керування засобами та обладнанням зовнішнього освітлення

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА
 ПРОЕКТУВАННЯ ЗАСОБІВ І ОБЛАДНАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІСТ,
СЕЛИЩ ТА СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

РУКОВОДСТВО
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДОВ,
ПОСЕЛКОВ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

INSTRUCTION
ON ENGINEERING MEANS AND THE EGUIPMENT OF EXTERNAL LIGHTING OF CITIES,
TOWNSHIPS AND VILLAGES

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на проектування засобів і обладнання зовнішнього освітлення, що будуються і тих, що реконструюються, доріг, наземних та підземних підходів до станцій метрополітену, залізничних вокзалів та аеропортів, площ, пішохідних переходів, міських транспортних перетинань і транспортних та пішохідних тунелів, територій мікрорайонів, територій та об'єктів міст, селищ та сільських населених пунктів, а також освітлення об'єктів архітектури і рекламного освітлення в населених пунктах.

1.2 Стандарт не поширюється на проектування засобів і обладнання освітлення територій (зоологічних парків, ботанічних садів), залізничних станцій і платформ, автомобільних доріг, територій промислових підприємств, а також вітрин торговельних підприємств та громадських споруд.

1.3 Стандарт доповнює та уточнює вимоги ДБН 360 та ДБН В.2.5-28.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

ДБН 360-92 Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень

ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1. Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю (ІЕС 60332-1:1993, MOD)

ДСТУ 4237-1-1:2014 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-1. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу або кабелю. Устаткування (ІЕС 60332-1-1:2004, MOD)

ДСТУ 4237-1-2:2014 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу або кабелю. Метод випробування полум'ям попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт (ІЕС 60332-1-2:2004, MOD

ДСТУ 4499-1:2005 Системи кабельних коробів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування (ІЕС 61084-1:1991, NEQ)

ДСТУ EN 61386-1:2014 Системи кабельних трубопроводів. Частина 1. Загальні вимоги (EN 61386-1:2008, IDТ)

ДСТУ ЕN 60598-2-3:2014 Світильники. Частина 2-3. Додаткові вимоги. Світильники для освітлення вулиць і доріг (ЕN 60598-2-3:2003; А1:2011, IDT)

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код ІР) (Ступені захисту, що забезпечуються оболонками (Код ІР)

ГОСТ 17677-82 (МЕК 598-1 -86, МЕК 598-2-1 -79, МЕК 598-2-2-79, МЕК 598-2-4-79, МЕК 598-2-19-81) Светильники. Общие технические условия (Світильники. Загальні технічні умови)

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ)

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258, зареєстровані в Мін’юсті України 25.10.2006 за № 1143/13017

Вимоги до світлодіодних світлотехнічних пристроїв та електричних ламп, що використовуються в мережах змінного струму з метою освітлення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 року № 992

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 світловий комплекс

Група світильників (два і більше) однакового призначення, встановлених на одній опорній конструкції

3.2 крок світильників

Відстань між світильниками або їх комплексами в одному ряду по лінії їх розташування вздовж вулиці

3.3 освітлювальна установка

Опора і кронштейн з встановленим на ньому світильником чи прожектором

3.4 гладкі асфальтобетонні покриття

Покриття зі зниженим вмістом щебеню (або без щебеню), що мають середню висоту виступних частин меншу ніж 0,5 мм і коефіцієнт зчеплення менший ніж 0,5

3.5 шорсткі асфальтобетонні покриття

Покриття з підвищеним вмістом щебеню, що мають середню висоту виступних частин більшу ніж 0,5 мм і коефіцієнт зчеплення більший ніж 0,5

3.6 шорсткі прояснені асфальтобетонні покриття

Шорсткі покриття, в яких не менше 30 % суміші (за вагою) складає щебінь з освітленого кам'яного матеріалу (природний кварц, світлий високоміцний вапняк тощо), штучного (дорсил, сінопал, люксовит тощо) або природного (природний кварц, світлий високоміцний вапняк)

3.7 лінія живлення засобів і обладнання зовнішнього освітлення

Лінія, що з'єднує пункти живлення засобів і обладнання зовнішнього освітлення з трансформаторними пунктами

3.8 розподільні лінії засобів і обладнання зовнішнього освітлення

Лінії, що з'єднують світильники зовнішнього освітлення з пунктами живлення засобів і обладнання зовнішнього освітлення

3.9 пункт живлення засобів і обладнання зовнішнього освітлення

Пункт вмикання, вимикання і контролю засобів і обладнання зовнішнього освітлення, електричний розподільний пристрій для з'єднання розподільної мережі зовнішнього освітлення з трансформаторними підстанціями або відгалуженнями від збірок

3.10 головний пункт живлення

Пункт живлення, від якого починається каскад, і на який подається керуючий сигнал

3.11 автоматичне управління

Система керування зовнішнім освітленням із застосуванням пристроїв автоматики, що дає можливість автоматичного вмикання або вимикання, та керування мережею зовнішнього освітлення, перемикання мережі на нічний режим, контролювати стан мережі

3.12 централізоване телемеханічне управління

Система керування зовнішнім освітленням із застосуванням пристроїв телемеханіки, що дає можливість виконувати з одного місця одночасне вмикання або вимикання мережі зовнішнього освітлення, перемикання мережі на нічний режим, а також контролювати стан мережі

3.13 централізоване дистанційне керування

Система керування зовнішнім освітленням з використанням спеціально прокладених проводів керування і електромагнітних пристроїв, що дає можливість виконувати з одного місця вмикання чи вимикання мережі зовнішнього освітлення, перемикання на нічний режим, а також контролювати стан мережі

3.14 фаза нічного режиму

Фаза електричної мережі живлення світильників, що не відключається в нічні години спаду інтенсивності руху транспорту

3.15 фаза вечірнього режиму

Фаза електричної мережі живлення світильників, що відрізняється у вечірні години спаду інтенсивності руху транспорту

3.16 каскадна схема керування

Схема, в якій керування ділянками розподільних ліній, що входять до неї, здійснюється шляхом підключення котушки комутаційного апарату другої ділянки в лінію першої котушки комутаційного апарату, третьої дільниці в лінію другого

3.17 каскад

Група розподільних ліній засобів і обладнання зовнішнього освітлення, охоплених каскадною схемою керування

3.18 контрольований (основний) напрям каскадної схеми

Ланцюг послідовно включених ділянок розподільних ліній, в якому початок першої і кінець останньої ділянки каскаду заведені безпосередньо (або через проміжне реле) на пульт керування, коли застосовують дистанційне керування або через телеосередок пункту живлення на пульт телемеханічного керування мережами зовнішнього освітлення.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Довідкова книга з світлотехніки / Під ред. Ю.Б. Айзенберга. - М.: Вища школа, 2007. - 923 с.

2. Кнорринг Г.М. та ін. Довідкова книга для проектування електричного освітлення. СПб.: Вища школа, 2002.

3. Фалілєєв H.A., Ляпін В.Г. Проектування електричного освітлення. - M.: ВСХІЗО, 1989. - 97 с.

4. Шепетков Н.И. Световой дизайн города. - М.: Архитектура-С, 2006. - 317 с.

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com