ДСТУ-Н Б А.3.1-35:2016 Руководство по проектированию предприятий по изготовлению железобетонных изделий

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18954 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ-Н Б А.3.1-35:2016 Руководство по проектированию предприятий по изготовлению железобетонных изделий
Дата начала действия01.04.2017
Дата принятия13.06.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДБН А.3.1-8-96
Утверждающий документПриказ от 13.06.2016 № 147 О принятии национальных стандартов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаА.3.1-35:2016
РазработчикНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)
Принявший органНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

Каталог строительных норм и нормативных документов национального уровня в области строительства и промышленности строительных материалов Украины (по состоянию на 1 января 2018 года)

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2020 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

ДСТУ-Н Б А.3.1-35:2016

Видання офіційне

Київ
ДП "УкрНДНЦ"
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (ДП "НДІБВ"), ТК 309 "Будтехнології", ПК 2 "Організація та управління будівництвом"

РОЗРОБНИКИ: О. Галінський, канд. техн. наук; А. Завойський, канд. техн. наук; В. Іваненко, канд. техн. наук; Р. Цесіс (науковий керівник); Ю. Червяков, канд. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ: Корпорація "ДБК-Житлобуд" (М. Мойсеєнко)

ПАТ Домобудівний комбінат № 4 (ПАТ ДБК № 4) (В.П. Омельчук, канд. техн. наук; С. Тимошенко, канд. техн. наук)

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) (В. Азутов, канд. техн. наук; В. Гоц, д-р техн. наук; В.В. Омельчук; В. Павлюк, канд. техн. наук; Є. Петрикова, канд. техн. наук)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13,06,2016 р. № 147, чинний з 2017-04-01

3 НА ЗАМІНУ ДБН А.3.1-8-96

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні положення

4 Склади заповнювачів

5 Склади цементу і золи-винесення

6 Склади та відділення приготування хімічних добавок до бетонів

7 Склади арматурної сталі та арматурні цехи

8 Бетонозмішувальні та розчинозмішувальні цехи

9 Формувальні цехи

10 Склади готової продукції та відходів виробництва

11 Матеріально-технічні склади, склади комплектувальних елементів та допоміжних матеріалів

12 Лабораторія та відділ технічного контролю

13 Загальні вимоги до електрообладнання та автоматизації

14 Загальні вимоги до охорони праці та навколишнього середовища

Додаток А Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці на робочих місцях

Додаток Б Заходи щодо знепилювання та аспірації технологічного і транспортного обладнання

Додаток В Об'ємно-планувальні рішення підприємств

Додаток Г Розрахунок транспортного та вантажопідйомного обладнання

Додаток Д Тривалість розвантаження залізничних вагонів на під'їзних коліях підприємства

Додаток Е Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

GUIDE ТО DESIGNE ENTERPRISES FOR THE PRODUCTION OF PRECAST CONCRETE PRODUCTS

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця настанова поширюється на проектування нових та таких, що реконструюються, підприємств, цехів для виготовлення армованих і неармованих збірних виробів з важких і легких бетонів (далі - вироби), а також на проектування окремих виробництв, самостійних бетонозмішувальних, розчинозмішувальних та арматурних цехів чи відділень.

1.2 Під час проектування підприємств, цехів, у котрих формування виробів здійснюється методами центрифугування, віброгідропресування і вібропрокату, або виготовляються вироби, до яких ставляться особливі вимоги за довговічністю, морозостійкістю і водонепроникністю (шпали, мостові конструкції, труби тощо), окрім вимог цієї настанови, доцільно керуватися додатковими вимогами, що установлені відповідними нормативними документами та іншою технічною документацією.

1.3 Виробництва, що включають нові технологічні рішення та обладнання, рекомендовано проектувати з використанням технологічних регламентів, визначених у завданні на проектування.

1.4 Настанова не поширюється на проектування підприємств, що виготовляють вироби з ніздрюватого та силікатного бетонів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій настанові наведено посилання на такі нормативні акти і нормативні документи:

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДНАОП 0.03-3.20-00 Орієнтовно безпечні рівні дії (ОБУВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В. 1.2-10-2008 Система забезпечення безпеки та надійності будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДСТУ-Н Б А.3.1-35:2016 Настанова з виробництва бетонних та залізобетонних виробів

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ISO 11064-1:2009 Проектування центрів керування ергономічне. Частина 1. Принципи проектування (ISO 11064-1:2000, ЮТ)

ДСТУ ІЕС 60947-1:2008 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 1. Загальні правила (ІЕС 60947-1:2004, ЮТ)

СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками (Фундаменти машин з динамічними навантаженнями)

СНиП ІІ-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових підприємств)

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.033-78 Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце при виконанні робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.098-84 ССБТ. Кабины звукоизолирующие. Общие требования (ССБП. Кабіни звуко- ізолюючі. Загальні вимоги)

ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Антоненко Г.Я. Организация, планирование и управление предприятиями строительной индустрии. - М.: Стройиздат, 1988. - 278 с.

2 Баженов Ю.М., Алимов П.А., Воронин В.В., Трескова Н.В. Проектирование предприятий по производству строительных материалов и изделий. Учебник. - М.: Издательство АСВ, 2005. - 472 с.

3 Будівельне матеріалознавство: Підручник. - під редакцією проф. Кривенка П.В. - К.: ТОВ УВПК " ЕксОб", 2006. - 704 с.

4 Гоц В.І., Амеліна Н.О., Нестеров В.Г. Виробнича база будівництва: Підручник. - К.: КНУБА, 2010.-312 с.

5 Карапузов Є.К., Соха В.Г., Остапченко Т.Є. Матеріали і технології в сучасному будівництві: Підручник. - К.: Вища освіта, 2004. - 416 с.

6 Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Назаренко 1.1., та ін. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво - К.: УВПК "ЕксОб" - 2008. - 360 с.

7 Рунова Р.Ф., Шейніч Л.О., Гелевера О.Г., Гоц В.І. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів. Підручник. - К.: КНУБА, 2001. - 354 с.

8 Саницький М.А., Позняк О.Р., Марущак У.Д. Енергозберігаючі технології в будівництві. Навчальний посібник. - Львів. Львівська політехніка, 2012. - 236 с.

9 Троян В.В. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Навчальний посібник. - Ніжин, "Аспект-Поліграф", 2010. - 226 с.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com