ДСТУ-Н 7565:2014 Системы управления качеством. Рководство по идентификации и прослеживаемости продукции в трубной промышленности

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18606 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ-Н 7565:2014 Системы управления качеством. Рководство по идентификации и прослеживаемости продукции в трубной промышленности
Дата начала действия01.04.2015
Дата принятия02.12.2014
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 02.12.2014 № 1431 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с европейскими стандартами, международных стандартов как национальных стандартов Украины, утверждении национальных стандартов Украины, отмене межгосударственных стандартов в Украине и внесении изменения в приказ Государственного комитета стандартизации, метрологии и сертификации Украины от 12.06.2002 N 357
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7565:2014
РазработчикГосударственное предприятие Межрегиональный научно-инженерный центр по сертификации систем качества, труб, баллонов и другой металлопродукции ВНИТИ-ТЕСТ
Принявший органГосударственное предприятие Межрегиональный научно-инженерный центр по сертификации систем качества, труб, баллонов и другой металлопродукции ВНИТИ-ТЕСТ


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Системи управління якістю

НАСТАНОВИ ЩОДО ІДЕНТИФІКУВАННЯ ТА ПРОСТЕЖУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ В ТРУБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

ДСТУ-Н 7565:2014

Видання офіційне

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Міжрегіональний науково-інженерний центр з сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої металопродукції «ВНІТІ-ТЕСТ» (ДП «ВНІТІ-ТЕСТ»)

РОЗРОБНИКИ: Т. Абросимова (науковий керівник); І. Островський, канд. техн. наук; В. Фрідман, канд. техн. наук; Г. Кірічинець

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 2 грудня 2014 р. № 1431 з 2015-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

 

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Основні положення

6 Технічне (технологічне) забезпечення ідентифікації та простежуваності

7 Інформаційне забезпечення ідентифікації та простежуваності

8 Організаційне забезпечення ідентифікації та простежуваності

9 Рекомендації щодо організаційних робіт з ідентифікації та простежуваності готової продукції й рекомендовані форми документів на підприємстві трубної промисловості, що їх оформляють у ручному режимі

9.1 Ідентифікація та простежуваність у цехах з виробництва безшовних гарячездеформованих труб

9.2 Ідентифікація та простежуваність у цехах з виробництва безшовних холодноздеформованих (холоднокатаних, холоднотягнутих) або теплоздеформованих труб

9.3 Ідентифікація та простежуваність у цехах з виробництва електрозварних труб

10 Організаційна робота під час оформлення відомості супроводження в автоматичному режимі

Додаток А Відомість супроводження на дільниці підготовлення металу, прокатування, оброблення та здавання гарячездеформованих труб

Додаток Б Відомість супроводження на дільниці підшипникових труб

Додаток В Відомість супроводження гарячездеформованих труб, які потребують додаткових операцій оброблення

Додаток Г Відомість супроводження на дільниці гарячездеформованих обсадних труб

Додаток Д Відомість супроводження на дільниці гарячездеформованих насосно-компресорних труб

Додаток Е Відомість супроводження на дільниці гарячездеформованих труб для котлів високого тиску

Додаток Ж Відомість супроводження холодноздеформованих труб (первинна з подальшим холодним деформуванням)

Додаток К Відомість супроводження холодноздеформованих труб

Додаток Л Відомість супроводження холодноздеформованих труб (проміжні розміри)

Додаток М Відомість супроводження холодноздеформованих труб (заключний розмір)

Додаток Н Паспорт виробництва партії холодноздеформованих труб

Додаток П Технологічна карта виготовлення партії холодноздеформованих труб

Додаток Р Відомість супроводження зварних труб середніх розмірів

Додаток С Відомість супроводження зварних труб малих розмірів і профільних труб

Додаток Т Розкрій рулонної сталі і запуск її у виробництво

Додаток У Відомість супроводження зварних труб відповідальної призначеності

Додаток Ф Паспорт труби (виробництво електрозварних труб відповідальної призначеності)

Додаток X Електронна відомість супроводження гарячездеформованих гладких труб

Додаток Ц Електронна відомість супроводження насосно-компресорних труб з наріззю

Додаток НІ Електронна відомість супроводження електрозварних труб

Додаток Щ Електронна відомість супроводження труб, облік використання металу, визначення рівня браку

ВСТУП

Ідентифікація та простежуваність — один з основних елементів системи управління якістю, який дає змогу в процесі виробництва продукції ідентифікувати статус продукції щодо вимог до неї на основі моніторингу та вимірювань.

Труби використовують, зазвичай, продуктопроводами, які працюють під внутрішнім тиском або є елементами конструкцій практично в усіх галузях народного господарства, зокрема у машинобудуванні, тепловій і атомній енергетиці, в паливно-енергетичному комплексі тощо. Тому — це продукція відповідальної призначеності і, згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001, система управління якістю має передбачати чіткі вимоги до ідентифікації та простежуваності продукції у процесі її виробляння.

Під час вибирання системи простежуваності враховують вимоги нормативних документів і технічних регламентів, особливості виробництва, характеристики трубної продукції та очікування споживача.

Складність системи простежуваності може бути різною залежно від властивостей труб і поставленої цілі.

Один з найважливіших елементів системи управління якістю, який визначає ефективність її функціювання, — механізм ідентифікування, який дає змогу забезпечити простежуваність продукції по всьому технологічному циклу виготовляння. Постачальник (виробник) має встановлювати та підтримувати в робочому стані методи ідентифікування та простежуваності продукції на всіх етапах виробництва та постачання.

Ці Настанови призначені визначати основні вимоги до системи ідентифікації та простежуваності, беручи до уваги організаційні застави її розроблення та впровадження, а також створення інформаційних потоків супроводження виробництва, які є необхідною складовою частиною системи, зокрема, визначати вимоги до змісту документів і порядку оформлення відомостей супроводження, паспортів виробництва партій труб, індивідуальних паспортів труб відповідальної призначеності тощо, щоб забезпечити ідентифікацію та простежуваність продукції згідно з кожним замовленням, облік витрат металу та якості продукції за нормативними документами, розмірами, марками сталі, унеможливлення перемішування продукції та її необґрунтованих утрат.

Як рекомендації в настановах наведено конкретні розробки щодо ідентифікування та просте­жування трубної продукції різного вжитку, які допоможуть робітникам підприємств у розроблянні системи.

ДСТУ-Н 7565:2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

НАСТАНОВИ ЩОДО ІДЕНТИФІКУВАННЯ ТА ПРОСТЕЖУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ В ТРУБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

РУКОВОДСТВО ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ПРОДУКЦИИ В ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS

GUIDELINES FOR IDENTIFICATION AND TRACEABILITY IN THE PIPE INDUSTRY

Чинний від 2015-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні принципи, критерії та порядок ідентифікування та про­стежування продукції в трубній галузі, а також надає рекомендації для розробляння документів супроводження труб.

Цей стандарт призначений для застосування будь-яким підприємством, яке працює на будь- якому етапі виготовлення труб.

Передбачено, що застосування цього стандарту має бути достатньо гнучким, що дасть змогу підприємствам трубної галузі досягати поставлених завдань.

Система простежуваності — це комплекс технічних засобів, управлінських заходів (дій), спрямованих на сприяння підприємству в організуванні його діяльності та дасть змогу визначити час виготовлення, якість, місце розташування продукції (партії труб, частини партії чи окремої труби).

У стандарті визначено форми, вимоги та порядок оформлення відомостей супроводження й паспортів, щоб забезпечити ідентифікацію та простежуваність продукції згідно з кожним замовленням, а також поплавковий і попартійний облік виробництва, обрахунок витрат металу та якості продукції за нормативними документами (далі — НД), марками сталі, унеможливлення перемішування продукції та її необґрунтовані втрати.

Рекомендовані документи щодо ідентифікації та простежуваності (відомості супроводження, паспорти, журнали) мають достатньо універсальний характер і застосовні на різних підприємствах трубної промисловості. Фіксування необхідної інформації та оформлення документів можна про­вадити як на паперових, так і на електронних носіях.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління (ISO 19011:2011, IDТ) ГОСТ 19277-73 Трубы стальные бесшовные для маслопроводов и топливопроводов. Технические условия (Труби сталеві безшовні для оливопроводів і паливопроводів)

ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия (Труби сталеві зварні для магістральних газонафтопроводів).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, ужиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 [ідентифікування] [ідентифікація]

[Процес] [наслідок процесу], що передбачає маркування та етикетування сировини, матеріалів, готової продукції (одиниці, партії, плавки тощо), а також технічної, технологічної та іншої документації на них, яка забезпечує простежуваність використання або місцезнаходження даного об'єкта, унеможливлює необгрунтовані втрати продукції, її перемішування, а також виявлення можливих причин браку виготовленої продукції чи дефектів виробничих і технологічних процесів (див. також ДСТУ ISO 9001)

3.2 простежуваність

Здатність простежити передісторію, застосування чи місце розташування того, що розглядають.

Примітка. Стосовно продукції простежуваність може стосуватися: а) походження матеріалів; б) історії обробляння; в) розподілу та місця розташування продукції після постачання (див. також ДСТУ ISO 9000, 3.5.4)

3.2.1 принципи простежуваності

Основні положення простежуваності, які мають бути: а) застосовуваними послідовно та неупереджено; б) орієнтованими на результати; в) практичними в застосуванні; г) сумісними з уживаними технічними регламентами чи політикою у сфері якості підприємства й відповідними встановленим вимогам до точності виготовлення

3.2.2 цілі простежуваності

Спеціальні цілі ставлять під час розробляння системи простежуваності в ланцюжку виробництва трубної продукції, у яких має бути досягнено, урахувуючи принципи, ідентифіковані відповідно до 3.2.1.

Примітка. Як приклади можна навести такі цілі:

— підтримування безпечності трубної продукції та/або цілі у сфері якості;

— задоволення вимог споживача;

— визначення історії чи походження матеріалів і заготівки, що їх використовують у виробництві;

— ідентифікування відповідальних підприємств (цехів, дільниць) у ланцюжку трубного виробництва;

— обмін інформацією з відповідними зацікавленими сторонами і споживачем;

— дотримування будь-яких місцевих, регіональних, національних або міжнародних технічних регламентів і правил;

— бути базою для аналізування стану технології та якості продукції задля підвищення результативності, продуктивності й рентабельності підприємства. Аналіз провадять, використовуючи теорію ймовірності та математичної статистики.

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті використано такі познаки та скорочення:

ВС — відомість супроводження

ВТК — відділ технічного контролю

Г/д — гаряча деформація

МТЗ — матеріально-технічне забезпечення

ПЕОМ — персональна електронно-обчислювальна машина

ПРБ — планово-розподільче бюро

ТІ — технологічна інструкція

Х/д — холодна деформація

ХПТ — стан холодного прокатування труб

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com