ДСТУ EN 1058:2003 Плиты древесные. Определение характеристических значений механических свойств и плотности (EN 1058:1995, IDТ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18645 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 1058:2003 Плиты древесные. Определение характеристических значений механических свойств и плотности (EN 1058:1995, IDТ)
Дата начала действия01.10.2004
Дата принятия31.10.2003
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 31.10.2003 № 189
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа1058:2003
РазработчикТехнический комитет по стандартизации ТК 18 «Лесные ресурсы»
Принявший органТехнический комитет по стандартизации ТК 18 «Лесные ресурсы»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЛИТИ ДЕРЕВНІ

Визначання характеристичних значень механічних властивостей та щільності

(EN 1058:1995, IDТ)

ДСТУ EN 1058:2003

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2004

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет України зі стандартизації лісових ресурсів (ТК 18 «Лісові ресурси»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Гільченко; І. Дерев’янко, канд. техн. наук; В. Зінченко; С. Кривов’язий; Н. Кручко; А. Миронюк; В. Немилостива; Ю. Чернобров; І. Шурута

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України № 189 від 31 жовтня 2003 р. з 2004-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1058:1995 Wood-based panels — Determination of characteristic values of mechanical properties and density (Плити деревні. Визначання характеристичних значень механічних властивостей та щільності). Стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (ЮТ)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Позначення

5 Контрольна генеральна сукупність

6 Характеристичні значення механічних властивостей та щільності

6.1 Відбирання зразків

6.2 Випробовування

6.3 Аналізування даних

6.4 Показник міцності

6.5 Модуль пружності

6.6 Щільність

7 Протокол випробовування

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 1058:1995 Wood-based panels — Determination of characteristic values of mechanical properties and density (Плити деревні. Визначання характери­стичних значень механічних властивостей та щільності).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт — ТК 18 «Лісові ресурси».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт не замінює чинних в Україні стандартів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову»;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— для зручності користувачів введено структурний елемент «Зміст»;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Копію європейського стандарту, на який є посилання у цьому стандарті, можна отримати у Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

ВСТУП

Цей стандарт установлює спосіб розраховування показників міцності і щільності деревних плит з урахуванням статистичних характеристик. Він був розроблений за зразком EN 384 Лісоматеріали будівельні. Визначання характеристичних значень механічних властивостей та щільності.

У принципі, для заданої генеральної сукупності статистичні характеристики не можна визнача­ти з абсолютною точністю. Основне завдання наведеного в цьому стандарті способу в тім, щоб виз­начені за ним статистичні характеристики були порівняльними для відповідних загальних сукупнос­тей.

Методи визначання дерев’яних конструкцій за механічними властивостями треба вибира­ти згідно з EN 789.

Статистичні характеристики для вже випробовуваних виробів визначені в CEN/TC 112.

Цей стандарт установлює загальні вимоги до вибору зразків, випробовування і статистич­ного аналізування результатів випробовування.

ДСТУ EN 1058:2003 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЛИТИ ДЕРЕВНІ

Визначання характеристичних значень механічних властивостей та щільності

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНЫЕ

Определение характеристических значений механических свойств и плотности

WOOD BASED PANELS

Determination of characteristic values of mechanical properties and density

Чинний від 2004-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на деревні плити і встановлює метод розраховування показників механічних властивостей та щільності для визначеної загальної сукупності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому стандарті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь- якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

EN 789 Timber structures — Test methods — Determination of mechanical properties of wood- based panels.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 789 Конструкції з лісоматеріалів. Методи випробовування. Визначання механічних властивостей деревних плит.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують терміни з відповідними визначеннями:

3.1 храктеристична оцінка (characteristic value)

Значення характеристики, визначеної як квантиль розподілу для цієї характеристики в межах загальної сукупності цього матеріалу.

Для всіх показників механічних властивостей та щільності таким розподілом служить п'ятипроцентильне. Для характеристик твердості можна використовувати дві різні статистичні характеристики: п’ятипроцентильне і середнє значення.

Примітка. У 6.3.4 вказано метод розраховування п’ятипроцентильної змінної за обмеженої кількості випробовуваних зразків. Цей метод передбачено для використовування в рамках такої системи вірогідності, у якій потрібна довірча імовірність (Р = 95 %) підтримується сталою для матеріалу і не змінюється залежно від коефіцієнта варіації. У зв’язку з тим, метод застосовують для досягнення сталої довірчої імовірності, то фактична довірча імовірність для оцінювання змінна. Тому результати не можна прямо порівнювати з результатами більш традиційних оцінок п’ятипроцентиля,

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com