О Порядке определения стоимости комплексной государственной экспертизы проектов строительства

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20048 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаО Порядке определения стоимости комплексной государственной экспертизы проектов строительства
Дата принятия05.04.2006
Дата отмены действия 11.05.2011
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Новый документПостановление от 11.05.2011 № 560 "Об утверждении Порядка утверждения проектов строительства и проведения их экспертизы и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины"
Утверждающий документПостановление от 05.04.2006 № 427 Вопрос комплексной государственной экспертизы проектов строительства
Вид документаПорядок
РазработчикКабинет Министров Украины
Дополнительные данные Отменен согласно Постановлению КМУ от 11.05.2011 № 560 ( 560-2011-п )


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                    від 5 квітня 2006 р. N 427

                               Київ

                  Питання комплексної державної

                 експертизи проектів будівництва

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити   Порядок   визначення   вартості   комплексної

державної експертизи проектів будівництва, що додається.

     2. У     постанові    Кабінету    Міністрів    України    від

11 квітня 2002 р.  N 483 "Про порядок  затвердження інвестиційних 

програм  і  проектів  будівництва  та проведення їх комплексної

державної  експертизи" (Офіційний   вісник    України,

2002 р., N 15, ст. 800; 2004 р., N 10, ст. 617):

     1) у   пункті   2   постанови   слова  "Державний  комітет  з

будівництва та архітектури"  в  усіх  відмінках  замінити  словами

"Міністерство  будівництва,  архітектури  та  житлово-комунального

господарства" у відповідному відмінку;

     2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

     у другому реченні  пункту  7  слова  "Державним  комітетом  з

будівництва та архітектури" замінити словом "Мінбудом";

     абзац другий пункту 11 виключити.

     3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,

Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним, Київській та

Севастопольській  міським державним адміністраціям привести власні

рішення у відповідність з цією постановою.

     Прем'єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ

     Інд. 21

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                   від 5 квітня 2006 р. N 427

                             ПОРЯДОК

            визначення вартості комплексної державної

                 експертизи проектів будівництва

     1. Вартість    комплексної   державної   експертизи   проекту

будівництва (далі - експертиза) визначається  шляхом  застосування

показників,  установлених  у  відсотках його кошторисної вартості,

згідно з додатком.

     Кошторисна вартість будівництва визначається як сума вартості

робіт, що виконуються згідно із главами 1-9 зведеного кошторисного

розрахунку,    складеного  відповідно  до  ДБН  Д.1.1-1-2000,   та

10 відсотків вартості устатковання.

     2. Для  визначення  вартості  експертизи  залежно  від стадії

проектування до зазначених у пункті  1  цього  Порядку  показників

застосовуються такі коефіцієнти:

     техніко-економічні обґрунтування  та  розрахунки  інвестицій,

ескізні проекти - 0,6;

     робочі проекти - 1,1.

     3. Вартість   складової   частини   експертизи   визначається

виходячи з її питомої ваги.

     Розподіл суми   вартості   експертизи   між   виконавцями  її

складових  частин  провадиться  з  урахуванням   вартості   кожної

складової частини.

     Якщо проект  будівництва відповідно до законодавства підлягає

експертизі  без  виконання  однієї  чи  більше  складових  частин,

вартість експертизи зменшується на суму вартості частини (частин).

     4. У   разі   проведення  повторної  експертизи  її  вартість

визначається із застосуванням коефіцієнта від  0,1  до  0,7,  який

встановлюється  залежно  від  питомої  ваги  кошторисної  вартості

проектних  рішень,  що  відкориговані  з  урахуванням   зауважень,

наведених у висновку попередньої експертизи.

                                                         Додаток

                                                        до Порядку

                            ПОКАЗНИКИ

                 визначення вартості комплексної

            державної експертизи проектів будівництва

------------------------------------------------------------------

|Кошторисна вартість проекту |    Показники визначення вартості  |

|будівництва, тис. гривень   |  комплексної державної експертизи |

|                            |   проекту будівництва, відсотків  |

|                            |кошторисної вартості без урахування|

|                            |сум податків і зборів (обов'язкових|

|                            |              платежів)            |

|----------------------------+-----------------------------------|

|           До 100           |                0,7                |

|----------------------------+-----------------------------------|

|          100-250           |              0,7-0,6              |

|----------------------------+-----------------------------------|

|          250-500           |              0,6-0,51             |

|----------------------------+-----------------------------------|

|          500-1000          |             0,51-0,4              |

|----------------------------+-----------------------------------|

|         1000-2000          |              0,4-0,27             |

|----------------------------+-----------------------------------|

|         2000-5000          |             0,27-0,18             |

|----------------------------+-----------------------------------|

|         5000-15000         |             0,18-0,15             |

|----------------------------+-----------------------------------|

|        15000-25000         |             0,15-0,13             |

|----------------------------+-----------------------------------|

|        25000-50000         |             0,13-0,09             |

|----------------------------+-----------------------------------|

|        50000-100000        |             0,09-0,07             |

|----------------------------+-----------------------------------|

|       100000-20000         |             0,07-0,05             |

|----------------------------+-----------------------------------|

|      Понад 200000          |      0,05 (але не більш як        |

|                            |      180 тис. гривень )           |

------------------------------------------------------------------

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ