ДСТУ Б В.2.1-9:2016 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19060 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ Б В.2.1-9:2016 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием
Дата начала действия01.04.2017
Дата принятия14.06.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001)
Утверждающий документПриказ от 14.06.2016 № 153 О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.1-9:2016 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаВ.2.1-9:2016
РазработчикГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)
Принявший органГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ДБН В.2.1-10:2018 Основания и фундаменты зданий и сооружений. Основные положения

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2020 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

СОУ 42.1-37641918-081:2017 Автомобильные дороги. Нормы времени на контроль качества материалов и работ. Изменение № 1. Проект, окончательная редакция

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐРУНТИ
Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням
ДСТУ Б В.2.1-9-2016

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДП "УкрНДНЦ"
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна" (ДП "ДерждорНДІ") та ТК 307 "Автомобільні дороги і транспортні споруди"

РОЗРОБНИКИ: В. Вирожемський, канд. техн. наук; І. Волошина (науковий керівник); В. Докукіна; В. Малініч; А. Литвиненко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.06.2016 р. № 153, чинний з 2017-04-01

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001)

4 Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.1 "Основи та підвалини будинків і споруд".

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

4 Загальні положення

5 Статичне зондування

6 Динамічне зондування

7 Вимоги безпеки та охорони довкілля

Додаток А Форма журналу випробувань фунтів методом статичного зондування

Додаток Б Форма журналу випробувань ґрунтів методом динамічного зондування

Додаток В Зразок графічного оформлення результатів випробувань ґрунтів методом статичного зондування 

Додаток Г Принципові схеми конструкцій наконечників зондів для статичного і динамічного зондування ґрунтів 

Додаток Д Програми для графічного представлення даних польових вимірювань, виконаних методом статичного і динамічного зондування

Додаток Е Зразок графічного оформлення результатів випробування ґрунтів методом динамічного зондування

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐРУНТИ
Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням

ГРУНТЫ
Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

SOILS
Field test methods by static and dynamic sounding

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на дисперсні мінеральні природні і техногенні ґрунти, склад і стан яких допускають проводити безперервне занурення зонда і встановлює основні вимоги до обладнання, методики виконання випробувань та методики аналізу отриманих при зондуванні даних для цілей проектування та будівництва.

1.2  Цей стандарт не поширюється на мерзлі ґрунти, на ґрунти, які містять частинки розміром більші ніж 10 мм у кількості більше ніж 25 % за масою при статичному зондуванні, і ґрунти, які містять частинки розміром більше ніж 10 мм у кількості більше ніж 40 % за масою при динамічному зондуванні.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

НПАОП 74.2-1.02-90 Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах

НПАОП 63.21-1.07-00 Правила безпеки під час проведення вишукувань автомобільних доріг

ДСТУ Б В.2.1-6-2000 (ГОСТ 30672-99) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Польові випробування. Загальні положення

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

3.1  Терміни та визначення

3.1.1  статичне зондування

Процес занурення зонда в ґрунт статичним навантаженням вдавлення з одночасним вимірюванням показників опору ґрунту при зануренні зонда

3.1.2  динамічне зондування

Процес занурення зонда у ґрунт під дією динамічного (ударного) навантаження із вимірюванням показників опору ґрунту при-зануренні зонда

3.1.3  зонд

Пристрій, що занурюється в ґрунт при зондуванні. Складається з наконечника й штанг

3.1.4  штанга

Частина зонда, через яку передається зусилля від пристрою для вдавлення (або забивання) та витягання

Відповідає офіційному тексту

3.1.5 наконечник

Нижня частина зонда

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com