ДСТУ-Н Б В.2.6-213:2016 Руководство по проектированию, устройству и эксплуатации индустриальных безрулонных крыш жилых и общественных сооружений

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18942 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ-Н Б В.2.6-213:2016 Руководство по проектированию, устройству и эксплуатации индустриальных безрулонных крыш жилых и общественных сооружений
Дата начала действия01.04.2017
Дата принятия13.06.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДБН 338-92
Утверждающий документПриказ от 13.06.2016 № 145 О принятии национального стандарта Украины ДСТУ-Н Б В.2.6-213:2016 Руководство по проектированию, устройству и эксплуатации индустриальных безрулонных крыш жилых и общественных зданий
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаВ.2.6-213:2016
РазработчикНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)
Принявший органНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

Каталог строительных норм и нормативных документов национального уровня в области строительства и промышленности строительных материалов Украины (по состоянию на 1 января 2018 года)

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2020 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ, УЛАШТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНДУСТРІАЛЬНИХ
БЕЗРУЛОННИХ ДАХІВ ЖИТЛОВИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ

ДСТУ-Н Б В.2.6-213:2016

Видання офіційне

Київ
Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва", ТК 309 "Будтехнології", ПК 1 "Технологія будівельного виробництва"

РОЗРОБНИКИ: О. Галінський (науковий керівник), канд. техн. наук; О. Гармаш (відповідальний виконавець); А. Максимов; Ю. Червяков, канд. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ: "Українське об'єднання проектних організацій" (А. Луганов, канд. техн. наук)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 р. № 145, чинний з 2017-04-01

3 НА ЗАМІНУ ДБН 338-92

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація індустріальних безрулонних дахів

5 Вимоги до індустріальних безрулонних дахів

5.1 Основні положення з проектування

5.2 Температурно-вологісний режим горищного простору

5.3 Вибір конструктивного рішення даху і типу гідрозахисту, загальні правила конструювання

5.4 Конструкції збірних покрівельних плит

5.5 Конструкції водозбірних лотків, лоткових плит і водовідведення

5.6 Конструкції стиків, примикань збірних покрівельних елементів даху

5.7 Матеріали і готові збірні елементи безрулонних дахів

6 Технологія виготовлення збірних покрівельних елементів

7 Складування і транспортування збірних покрівельних елементів

8 Монтаж конструкцій безрулоних дахів із збірних елементів повної заводської готовності

9 Кріплення елементів геліосистем на безрулонній покрівлі

10 Контроль якості, здавання та приймання робіт

11 Основні положення з експлуатації індустріальних безрулонних дахів

12 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища

Додаток А Конструктивні рішення індустріальних безрулонних дахів

Додаток Б Фізико-механічні властивості бітумних емульсійних паст і мастик на твердих емульгаторах

Додаток В Технологічне обладнання поста нанесення гідроізоляційної мастики

Додаток Г Вихідні дані для проектування спеціалізованих постів для нанесення гідроізоляційної мастики

Додаток Д Технічний паспорт індустріального безрулонного даху

Додаток Ж Основні види дефектів, що виникають при експлуатації індустріальних безрулонних дахів та способи їх усунення

Додаток К Відомість обліку даних обстеження збірного безрулонного даху при технічних оглядах

Додаток Л Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ, УЛАШТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНДУСТРІАЛЬНИХ
БЕЗРУЛОННИХ ДАХІВ ЖИТЛОВИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, УСТРОЙСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
БЕЗРУЛОННЫХ КРЫШ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

GUIDANCE ON DESIGN, STRUCTURE AND OPERATION OF THE NON ROLLING INDUSTRIAL
ROOFS RESIDENTIAL AND CIVIC BUILDINGS

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на проектування, влаштування та експлуатацію індустріальних безрулонних дахів горищного типу з внутрішнім водовідведенням житлових і громадських будинків, що монтують із залізобетонних покрівельних елементів повної заводської готовності.

1.2 Цей стандарт не поширюються на проектування, влаштування та експлуатацію сумісних дахів, дахів будинків із просторових конструкцій прольотом більше 12 м, а також на розрахунки міцності конструкцій та теплозахисту.

1.3 Цей стандарт слід застосовувати у тих випадках, коли виробнича база будівельної індустрії дозволяє виготовляти необхідну кількість збірних залізобетонних покрівельних елементів з нанесеним у заводських умовах поверхневим гідрозахистом та, за необхідності, в короткий строк улаштувати дах будинку.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи.

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НПАОП 0.00-1.64-13 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности строительных материалов (правила техніки безпеки і виробничої санітарії у промисловості будівельних матеріалів)

НПАОП 0.00-7.07-87 Вимоги безпеки при роботі на висоті

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.3.1-5-2009 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.1-7-96 Управління, організація і технологія. Виробництво бетонних і залізобетонних виробів

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів системи праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-8-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища

ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.5-64:2012 Інженерне обладнання будинків і споруд. Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.6-14-97 Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд

ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 7238:2011 ССБП. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 Система стандартів безпеки праці. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об'єктів будівництва

ДСТУ Б А.3.2-11:2009 ССБП. Роботи покрівельні та гідроізоляційні. Вимоги безпеки

ДСТУ Б В.1.1-20:2007 Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість. (EN 1365-2:1999, NEQ)

ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Конструкції будинків і споруд. Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробування навантаженням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості

ДСТУ Б В.2.6-169:2011 З'єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкції та розміри (ГОСТ 14098-90, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-23-95 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні умови

ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) Будівельні матеріали. Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості

ДСТУ Б В.2.7-79-98 Будівельні матеріали. Мастики гідроізоляційні бутилкаучукові та бітумно-бутилкаучукові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94) Будівельні матеріали. Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000) Будівельні матеріали. Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-158:2008 Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація. Загальні технічні вимоги. (ISO 11600:2002, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

ДСТУ Б В.2.7-219:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи прискореного визначення міцності на стиск

ДСТУ Б В.2.7-220:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю

ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 Єврокод. Основи проектування конструкцій. (EN 1990:2002, IDT)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 5494-95 Пудра алюминиевая. Технические условия (Пудра алюмінієва. Технічні умови)

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com