ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 Руководство по выполнению работ с использованием сухих строительных смесей

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19712 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 Руководство по выполнению работ с использованием сухих строительных смесей
Дата начала действия01.04.2017
Дата принятия13.06.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДБН В.2.6-22-2001
Утверждающий документПриказ от 13.06.2016 № 148 О принятии национального стандарта Украины ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 Руководство по выполнению работ с применением сухих строительных смесей
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаВ.2.6-212:2016
РазработчикНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)
Принявший органНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ДБН В.2.6-33:2018 Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Требования к проектированию

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2021 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2022 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2021 года)

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.01.2021 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.01.2022 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2020 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2021 года

Приказ от 13.06.2016 № 148 О принятии национального стандарта Украины ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 Руководство по выполнению работ с применением сухих строительных смесей

Регламент контроля качества устройства конструкций фасадной теплоизоляции

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ

ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (ДП "НДІБВ"), ТК 309 "Будтехнології", ПК1 "Технологія будівельного виробництва" за участю ТОВ з II "Хенкель Баутехнік (Україна)" та ТОВ "Гідрозит"

РОЗРОБНИКИ: П. Бабічева; А. Величко; І. Войналович; О. Галінський (науковий керівник), канд. техн. наук; Т. Гутніченко; А. Джанашия; С. Джанашия; В. Іваненко, канд. техн. наук;

A. Максимов; В. Соха, д-р техн. наук; Ю. Червяков, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 р. № 148, чинний з 2017-04-01

3 Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1-93 відноситься до комплексу нормативних документів B.2.6 - "Конструкції будинків і споруд"

4 НА ЗАМІНУ ДБН В.2.6-22-2001

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки

5 Скорочення

6 Загальні положення

7 Організація робіт

8 Виконання робіт із застосуванням сухих сумішей

8.1 Мурувальні роботи

8.2 Ремонтні роботи

8.3 Облицювальні роботи

8.4 Штукатурні роботи

8.5 Улаштування підлог

8.6 Гідроізоляційні роботи

8.7 Утеплення фасадів

8.8 Реставраційні роботи

8.9 Виконання будівельних робіт із застосуванням сухих модифікуючих добавок групи СМД1

8.10 Виконання робіт з улаштування гідроізоляційного покриття, стяжок, штукатурного покриття із застосуванням сухих модифікуючих добавок групи СМД2

9 Контроль якості виконання робіт

9.1 Загальні положення

9.2 Підготовка поверхні

9.3 Виконання робіт

10 Вимоги безпеки та охорони довкілля

Додаток А Фізико-технічні показники сухих сумішей груп МР5, ЗВ1, ЗВ2, РМ4 та модифікуючих добавок груп СМД1, СМД2

Додаток Б Способи підготовки основи при виконанні опоряджувальних та гідроізоляційних робіт

Додаток В Прилади та інструменти, що використовуються для контролю якості робіт

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ

РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF WORKS WITH THE USE OF DRY BUILDING MIXES

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця настанова поширюється на порядок підготовки поверхонь конструкцій, порядок виконання, контролювання і приймання будівельних робіт із застосуванням сухих будівельних сумішей (далі - сухих сумішей), дотримання яких сприяє підвищенню експлуатаційної надійності конструкцій будівель і споруд.

1.2 Настанова призначена для інженерно-технічних працівників проектних організацій, які виконують роботи з проектування будівель і споруд, будівельних організацій і фізичних осіб, які виконують роботи з застосуванням сухих сумішей.

1.3 Настанову рекомендовано застосовувати при проектуванні будівель і споруд різного призначення, розробленні технологічної документації на виконання мурувальних, ремонтних, облицювальних, штукатурних, гідроізоляційних та реставраційних робіт, а також робіт з улаштування підлоги та робіт з теплової ізоляції зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель і споруд.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому документі є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

Закон України "Про відходи" від 05 березня 1998 p. № 187/98-ВРР

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI

Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 246 від 21.05.2007 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрований Міністерством юстиції за № 846/14113 від 23.07.2007 р.

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 0.00-5.04-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани

НПАОП 0.00-5.05-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів

НПАОП 0.00-8.18-04 Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні НРБУ-97/Д-2000 Норми радіаційної безпеки України

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.2.2-6-2008 Проектування. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини

ДБН А.3.1-5-2015 Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектуванняя

ДБН В.1.3-2:2010 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди . Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.6-14-97 Конструкції будинків і споруд. Покриття будівель і споруд

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації

ДБН В.3.1 -1-2002 Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання будівель і споруд та систем життєзабезпечення. Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд

ДБН В.3.2-1-2004 Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів невиробничої сфери. Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини

ДБН В.3.2-2-2009 Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів будівництва. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт

ДСТУ 2293:2014 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги

ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій

ДСТУ 3911-99 (ГОСТ 17.9.0.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7275:2012 Пакети з полімерних та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови

ДСТУ 7277:2012 Пачки скпадані для сипких товарів побутової хімії. Технічні умови

ДСТУ 7796:2015 Мішки паперові. Технічні умови

ДСТУ Б А.1.1-11-94 Система стандартизації та нормування в будівництві. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-15-94 Система стандартизації та нормування в будівництві. Матеріали рулонні, покрівельні та гідроізоляційні.Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-58-95 Система стандартизації та нормування в будівництві. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. В'яжучі системи. Терміни та визначення

ДСТУ Б В.2.6-34:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги

ДСТУ Б В.2.6-36:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384:2008, NEQ)

ДСТУ Б В.2.6-168:2011 Арматурні та закладні вироби зварні, з'єднання зварні арматурні і закладних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ГОСТ 10922-90, MOD)

ДСТУ Б В.2.6-169:2011 З'єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкції та розміри (ГОСТ 14098-90, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-7:2008 Будівельні матеріали. Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови (EN 771-3:2003, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-23-95 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-61:2008. Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови (EN 771-1:2003, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-80-98 Будівельні матеріали. Цегла та камені силікатні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-91-99 Будівельні матеріали. В'яжучі мінеральні. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93) Будівельні матеріали. Вата мінеральна. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-111-2001 Будівельні матеріали. Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-126:2011 Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-137:2008 Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-164:2008 Будівельні матеріали. Вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-233:2010 Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови

ДСТУ Б EN 771-2:201Х Камені стінові. Частина 2. Вироби стінові із силікату кальцію. Технічні умови (EN 771-2:2011, IDT)

ДСТУ Б EN 771-3:201 X Камені стінові. Частина 3. Вироби стінові бетонні з щільним та легким заповнювачем. Технічні умови (EN 771-3:2011, IDT)

ДСТУ Б EN 771-4:201 X Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові із автоклавного ніздрюватого бетону. Технічні умови (EN 771-4:2011, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010 Сврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для армованих та неармованих кам'яних конструкцій (EN 1996-1-1:2005, IDT)

ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд (СНиП 3.04.01-87, MOD)

ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 ССБП. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об'єктів будівництва

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова

ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, MOD)

ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії

ДСТУ-Н Б В.2.6-202:2015 Настанова з проектування та улаштування конструкцій будівель із застосуванням виробів із ніздрюватого бетону автоклавного тверднення

ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 Будівельні матеріали. Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 1145:2008 Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры (Шурупи з потайною головкою. Конструкція і розміри)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования (ССБП. Вібрація. Засоби вимірювання і контролю вібрації на робочих місцях. Технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Ручне дугове зварювання. З’єднання зварні. Основні типи, конструктиві елементи і розміри)

ГОСТ 5336-80 Сетки стальные плетеные одинарные. Технические условия (Сітки сталеві плетені одинарні. Технічні умови)

ГОСТ 9980.3-86 Материалы лакокрасочные. Упаковка (Матеріали лакофарбові. Паковання)

ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия (Нівеліри. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10529-96 Теодолиты. Общие технические условия (Теодоліти. Загальні технічні умови)

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкпадыши пленочные. Общие технические условия (Мішки - вкладиші плівкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положення (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24370 -80 Пакеты из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия (Пакети з паперу і комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 26998-86 Дюбели полиамидные для строительства. Технические условия (Дюбелі поліамідні для будівництва. Технічні умови)

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции (Несучі і огороджувальні конструкції)

СНиП 2.03.13-88 Полы (Підлоги)

СНиП ІІІ-24-75 Промышленные печи и кирпичные трубы (Промислові печі і цегляні труби)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 У цьому стандарті терміни вживаються у визначеннях, наведених в:

Кодекс цивільного захисту України: пожежна безпека;

Закон України "Про відходи": збирання відходів, зберігання відходів, перевезення відходів;

ДБН А.2.2-3: об'єкт будівництва, будівля, будинок;

ДБН А.3.1-5: проектно-технологічна документація, будівельний майданчик, захватка, приховані роботи, підготовчий період;

ДБН В.1.3-2: розмічувальні роботи, монтажний горизонт, розмічувальна вісь, геодезичний контроль;

ДСТУ 2293: безпечні умови праці, вимоги безпеки, охорона праці, шкідливий чинник, небезпечна зона, робоче місце;

ДСТУ Б А.1.1-15: гідроізоляційний матеріал;

ДСТУ Б А.1.1-11: забезпечення якості;

ДСТУ Б А.1.1-58: повітряне в'яжуче, гідравлічне в'яжуче, гіпсове в'яжуче;

ДСТУ Б В.2.7-23: розчин;

ДСТУ Б В.2.7-91: мінеральне в'яжуче;

ДСТУ Б В.2.7-126: суміш будівельна суха модифікована, розчинова суміш, добавка модифікуюча, повітряно-сухі умови.

3.2 Нижче подано терміни та їх визначення, додатково вжиті в цьому стандарті:

3.2.1 водна дисперсія полімерів

Стійка гетерогенна двофазна система, що складається з води (дисперсійне середовище), завислих в ній дрібних частинок полімера (дисперсна фаза), які зовсім не реагують з водою, та модифікуючих добавок, що забезпечують стабільність цієї системи

3.2.2 обстеження

Процес отримання якісних і кількісних показників експлуатаційної придатності будівлі чи споруди, її частин та конструкцій шляхом візуального огляду, інструментальних вимірів в натурі та лабораторних визначень

3.2.3 покриття із зміцненим верхнім шаром (топінг-підлоги)

Бетонні підлоги, які мають міцну поверхню, що забезпечується шляхом затирання у свіжоукпадений бетон спеціальних зміцнюючих сухих сумішей і нанесенням тонкого шару лаку.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ