ДСТУ EN 54-23:2015 Системы пожарной сигнализации. Часть 23. Оповещатели пожарные световые (EN 54-23:2010, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18959 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 54-23:2015 Системы пожарной сигнализации. Часть 23. Оповещатели пожарные световые (EN 54-23:2010, IDT)
Дата начала действия01.01.2017
Дата принятия21.12.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 21.12.2015 № 203 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, и отмены нормативных документов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа54-23:2015
РазработчикТехнический комитет «Пожарная безопасность и противопожарная техника» (ТК 25)
Принявший органТехнический комитет «Пожарная безопасность и противопожарная техника» (ТК 25)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Частина 23. Оповіщувачі пожежні світлові

(EN 54-23:2010, IDТ)
ДСТУ EN 54-23:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТОВ «Науковий парк Центр трансферу технологій цивільного захисту», Технічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Фесенко (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 грудня 2015 р. № 203 з 2017-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 54-23:2010 Fire detection and fire alarm systems — Part 23: Fire alarm devices — Visual alarm devices (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 23. Пристрої пожежної тривоги. Візуальні пристрої тривоги) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

4.1 Загальні положення

4.2 Експлуатаційна надійність

4.2.1 Тривалість роботи

4.2.2 Забезпечення зовнішніх під’єднань

4.2.3 Займистість матеріалів

4.2.4 Ступінь захисту

4.2.5 Доступ

4.2.6 Настройки виробника

4.2.7 Настроювання характеристик на місці експлуатування

4.2.8 Вимоги щодо програмно-керованих пристроїв

4.3 Робочі характеристики в умовах пожежі

4.3.1 Об’єм покриття

4.3.2 Зміна сили світла

4.3.3 Мінімальна і максимальна ефективна сила світла

4.3.4 Кольори світла

4.3.5 Структура світла у часі та частота спалахів

4.3.6 Марковання та дані

4.3.7 Синхронізація (необов’язкова функція з вимогами)

4.4 Експлуатаційна надійність

4.4.1 Опір температурі

4.4.2 Опір вологості

4.4.3 Опір поштовху та вібрації

4.4.4 Опір корозії — корозійне впливання діоксиду сірки (S02) (тривале впливання)

4.4.5 Електрична стабільність — EMC, захищеність (за умов функціювання)

5 Випробовування та методи оцінювання

5.1 Загальні положення

5.1.1 Атмосферні умови під час випробовувань

5.1.2 Робочий стан під час випробовувань

5.1.3 Установлювання

5.1.4 Допустимі відхили

5.1.5 Забезпечення випробовувань

5.1.6 План випробовування

5.1.7 Відтворність

5.2 Експлуатаційна надійність

5.2.1 Тривалість роботи

5.2.2 Забезпечення зовнішніх підімкнень

5.2.3 Займистість матеріалів

5.2.4 Захист оболонки

5.2.5 Доступ

5.2.6 Настройки виробника

5.2.7 Настроювання на місці експлуатування

5.2.8 Вимоги щодо програмно-керованих пристроїв

5.3 Робочі параметри в умовах пожежі

5.3.1 Об’єм покриття

5.3.2 Зміна сили світла

5.3.3 Мінімальна та максимальна сила світла

5.3.4 Кольори світла

5.3.5 Структура світла у часі та частота спалахів

5.3.6 Марковання та дані

5.3.7 Синхронізація (необов’язкова функція з вимогами)

5.4 Довговічність

5.4.1 Опір температурі

5.4.2 Опір вологості

5.4.3 Опір поштовху та вібрації

5.4.4 Опір корозії— корозійне впливання діоксиду сірки (S02) (тривале впливання)

5.4.5 Електрична стабільність — EMC, захищеність (за умов функціювання)

6 Оцінка відповідності

6.1 Загальні положення

6.2 Первинне випробовування типу продукції

6.2.2 Зразки для випробовування

6.2.3 Протокол випробовувань

6.3 Контролювання виробництва продукції

6.3.1 Загальні положення

6.3.2 Основні вимоги

6.3.3 Специфічні вимоги до продукції

6.3.4 Первинне інспектування виробництва і КВП

6.3.5 Періодичне наглядання за КВП

6.4 Процедури для модифікацій

6.5 Разова продукція, вироби підготовки виробництва (наприклад, прототипи) і продукція, вироблена в дуже малій кількості

Додаток А Методика вимірювання розподілу світла від світлового пожежного оповіщувача

Додаток В Порівняльні вимірювання рівнів вихідної освітленості для світлових пожежних оповіщувачів

Додаток С Конструкція світлової випробовувальної камери і відповідного устатковання для порівняльних вимірювань

Додаток D Порівняння випробовувань на займистість у різних стандартах

Додаток ZA Положення цього стандарту, що стосуються основної вимоги Директиви ЄС щодо будівельної продукції (89/106/ЕЕС)

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт EN 54-23:2015 «Системи пожежної сигналізації. Частина 23. Оповіщувчі пожежні світлові», прийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо EN 54-23:2010 Fire detection and ire alarm systems — Part 23: Fire alarm devices — Visual alarm devices).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

У цьому стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— для узгодження з чинними національними стандартами назву стандарту «Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 23. Пристрої пожежної тривоги. Візуальні пристрої тривоги» змінено на «Системи пожежної сигналізації. Частина 23. Оповіщувачі пожежні світлові»;

—  уведено структурний елемент «Національний вступ»;

—  долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, згармонізо- ваних із міжнародними нормативними документами, на які є посилання у цьому стандарті»;

—  вилучено «Передмову» до EN 54-23:2010 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

—  структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Зміст», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

—  слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

—  у тексті стандарту не використано скорочення «RMS» від «Root mean square», а викори-стано повне позначення словами «середньоквадратичне» та скорочення «VAD» від «Visual alarm device», а використано повне позначення словами «світловий пожежний оповіщувач»;

—  познаки фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651 «Метрологія. Одиниці фізичних величин».

Замінено: «кРа» на «кПа», «Іт/т2» на «лм/м2», «h» на «год», «т» на «м», «s» на «с», «Hz» на «Гц», «тіп» на «хв.», «j» на «Дж», «ms-2» на «м/с2», «рІ/І» на «мл/л», «К/min» на «К/хв», «octave/min» на «октава/хв», «days» на «діб», «ms» на «мс», «mm/min» на «мм/хв», «Іих» на «лк», «cd» на «кд», «mm2» на «мм2», «тт» на «мм», «Іт/sr» на «лм/ср»;

—  у тексті стандарту подано «Національні пояснення» та «Національні примітки», виділені рамкою.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП

Світловий пожежний оповіщувач призначений для попередження людини(-ей) всередині або зовні будівлі про виникнення пожежонебезпечної ситуації для того, щоб ці люди вжили відповідних заходів.

Цей стандарт дозволяє виробникам зазначати світлові пожежні оповіщувачі з діапазону, за якого потрібну освітленість забезпечено. Визначають три категорії пристрою: пристрої для установлювання на стелі, пристрої для установлювання на стіні та пристрої відкритої категорії. Максимальний діапазон світлового пожежного оповіщувача перевіряють вимірюванням сили світла у півсфері, що його оточує, щоб визначити його розподіл світла. Так як сила світла деяких світлових пожежних оповіщувачів може змінюватися з часом внаслідок самонагрівання, проводять випробовування для того, щоб довести, що зміна сили світла з плином часу знаходиться в прийнятних межах.

У цьому стандарті зазначено вимоги щодо конструкції і надійності світлових пожежних оповіщувачів, а також щодо їх функціювання під час кліматичних, механічних впливів та електричних завад, які можуть відбуватися під час експлуатування. Світлові пожежні оповіщувачі класифікують за одним із типів умов довкілля, тобто тип А і тип В. Жорсткіші кліматичні умови застосовують до пристроїв, які в першу чергу призначені для застосовування зовні будівель (тип В), ніж тих, що в першу чергу призначені для застосовування всередині приміщень (тип А).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Частина 23. Оповіщувачі пожежні світлові

СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Часть 23. Оповещатели пожарные световые

FIRE ALARM SYSTEMS Part 23.
Fire alarm devices — Visual alarm devices

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті визначено вимоги, методики випробовувань і критерії функціювання світлових пожежних оповіщувачів у стаціонарних установках, призначених для подавання сигналу візуального попередження про пожежу, системою пожежної сигналізації, людям, що знаходяться у будівлі (див. позицію С рисунка 1 в EN 54-1:1996). Цей стандарт поширюється тільки на пристрої, що живляться за допомогою фізичного електричного під’єднання до зовнішнього джерела, такого як система пожежної сигналізації.

Цей стандарт визначає оцінку відповідності та марковання світлових пожежних оповіщувачів.

Цей стандарт поширюється на програмно-керовані світлові пожежні оповіщувачі та оповіщувачі, функціювання яких не потребує програмного забезпечення. Цей стандарт охоплює тільки ті оповіщувачі, що генерують пульсуючі або блимкі візуальні сигнали, наприклад, ксенонові маяки або обертові маяки. Цей стандарт не поширюється на «пристрої з безперервним світлом».

Цей стандарт не поширюється на візуальні індикатори, наприклад, використовувані у сповіщувачах або в приладах приймально-контрольних пожежних.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 54-1:1996 Fire detection and fire alarm systems — Part 1: Introduction

EN 50130-4:1995 Alarm systems — Part 4: Electromagnetic compatibility — Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems (including EN 50130-4:1995/A1:1998 and EN 50130-4:1995/A2:2003)

EN 60068-1:1994 Environmental testing — Part 1: General and guidance (IEC 60068-1:1988 + Corrigendum 1988 +A1:1992)

EN 60068-2-1:2007 Environmental testing — Part 2-1: Tests — Tests A: Cold (IEC 60068-2-1:2007)

EN 60068-2-2:2007 Environmental testing — Part 2-2: Tests — Test B: Dry heat (IEC 60068-2-2:2007)

EN 60068-2-6:2008 Environmental testing — Part 2-6: Tests — Tests Fc: Vibration, (sinusoidal) (IEC 60068-2-6:2007)

EN 60068-2-27:2009 Environmental testing — Part 2-27: Tests — Test Ea and guidance: Shock (IEC 60068-2-27:2008)

EN 60068-2-30:2005, Environmental testing — Part 2-30: Tests — Test Db: Damp heat, cyclic 12 h + 12 h cycle) (IEC 60068-2-30:2005)

EN 60068-2-42:2003 Environmental testing — Part 2-42: Tests; Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections (IEC 60068-2-42:2003)

EN 60068-2-75:1997 Environmental testing — Part 2-75: Tests — Test Eh: Hammer tests (IEC 60068-2-75:1997)

EN 60068-2-78:2001 Environmental testing — Part 2-78: Tests; Test Cab: Damp heat, steady state (IEC 60068-2-78:2001)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989) (including EN 60529:1991/A1:2000)

EN 60695-11-10:1999 Fire hazard testing — Part 11-10: Test flames — 50 W horizontal and vertical flame test methods (IEC 60695-11-10:1999) (including EN 60695-11-10:1999/A1:2003)

EN 60695-11-20:1999 Fire hazard testing — Part 11-20: Test flames — 500 W flame test methods (IEC 60695-11-20:1999) (including EN 60695-11-20:1999/A1:2003)

EN ISO 9001:2008 Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2008)

ISO 23539:2005 Photometry — The CIE system of physical photometry.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 54-1:1996 Системи виявляння пожежі і сигналізування про пожежу. Частина 1. Вступ

EN 50130-4:1995 Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна сумісність. Стандарт на однорідні вироби. Вимоги до стійкості складників систем тривожної сигналізації, проникнення та суспільну небезпеку (EN 50130-4:1995/А1:1998 and EN 50130-4:1995/А2:2003)

EN 60068-1:1994 Випробовування на впливання довкілля. Частина 1. Загальні вимоги та настанови (ІЕС 60068-1:1988 + поправка 1988 + А1:1992)

EN 60068-2-1:2007 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2-1. Випробовування. Випробовування А. Холод (ІЕС 60068-2-1:2007)

EN 60068-2-2:2007 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2-1. Випробовування. Випробовування В. Сухе тепло (ІЕС 60068-2-2:2007)

EN 60068-2-6:2008 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2-6. Випробовування. Випробовування Fc. Вібрація, (синусоїдна) (ІЕС 60068-2-6:2007)

EN 60068-2-27:2009 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2-27. Випробовування. Випробовування Еа та настанови. Поштовх (ІЕС 60068-2-27:2008)

EN 60068-2-30:2005 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2-30. Випробовування Db та настанови. Вологе тепло, циклічний режим (12 + 12 — годинний цикл)

EN 60068-2-42:2003 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2-42. Випробовування. Випробовування Кс. Випробовування контактів і з’єднань на впливання діоксиду сірки (ІЕС 60068-2-42:2003)

EN 60068-2-75:1997 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2-75. Випробовування. Випробовування Eh. Випробовування молотком (ІЕС 60068-2-75:1997)

EN 60068-2-78:2001 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2-78. Випробовування. Випробовування Cab. Вологе тепло, постійний режим (ІЕС 60068-2-78:2001)

EN 60529:1991 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (IP-код) (ІЕС 60529:1989) (а також EN 60529.1991/А1:2000)

EN 60695-11-10:1999 Випробовування на пожежну безпеку. Частина 11-10: Випробовування полум’ям. Методики випробовування горизонтальним та вертикальним полум’ям (ІЕС 60695-11- 10:1999) (а також EN 60695-11-10:1999/А1:2003)

EN 60695-11-20:1999 Випробовування на пожежну безпеку. Частина 11-20: Випробовування полум’ям. Методики випробовування полум’ям на 500 Вт (ІЕС 60695-11-20:1999) (а також EN 60695-11-20:1999/А1:2003)

EN ISO 9001:2008 Система управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008)

ISO 23539:2005 Фотометри. Система СІЕ фізичної фотометрії.

БІБЛІОГРАФІЯ

EN ISO 2813:1999 Paints and varnishes — Determination of specular gloss of non-metallic paint films at 20°, 60° and 85° (ISO 2813:1994 including Technical Corrigendum 1:1997)

IEC 60695-11-10:1999 Fire hazard testing — Part 11-10: Test flames — 50 W horizontal and vertical flame test methods (including IEC 60695-11-10:1999/A1:2003)

IEC 60695-11-20:1999 Fire hazard testing — Part 11-20: Test flames — 500 W flame test methods (including IEC 60695-11-20:1999/A1:2003)

UL 94 Standard for Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 2813:1999 Фарби та лаки. Визначання дзеркального блиску лакофарбових плівок неметалевих за температури 20°, 60° та 85° (ISO 2813:1994 з коригуванням 1:1997)

EN 60695-11-10:1999 Випробовування на пожежну безпеку. Частина 11-10. Випробовування полум’ям. Методики випробовування горизонтальним та вертикальним полум’ям (ІЕС 60695-11-10:1999) (а також EN 60695-11-10:1999/А1:2003)

EN 60695-11-20:1999 Випробовування на пожежну безпеку. Частина 11-20.-20. Випробовування полум’ям. Методики випробовування полум'ям на 500 Вт (ІЕС 60695-11-20:1999) (в тому числі EN 60695-11-20:1999/А1:2003)

UL 94 Стандарт для випробовування на займистість пластичних матеріалів для деталей приладів і пристроїв.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com