Приказ от 10.03.1999 № 55 Об утверждении Инструкции об условиях и правилах осуществления предпринимательской деятельности (лицензионные условия) и контроле за их соблюдением

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20048 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 10.03.1999 № 55 Об утверждении Инструкции об условиях и правилах осуществления предпринимательской деятельности (лицензионные условия) и контроле за их соблюдением
Дата принятия10.03.1999
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа55
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Наказ № 48 від 2 березня 1999 р

Наказ № 55 від 10 березня 1999 р.

Про затвердження Інструкції про умови

і правила провадження підприємницької

діяльності (ліцензійні умови) та контроль

за їх дотриманням

         Відповідно до Закону України  „Про підприємництво” та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.98 № 1020 „Про порядок ліцензування підприємницької діяльності”

НАКАЗУЮ:

         1. Затвердити:

         - Інструкцію про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з будівельної діяльності (окремі види проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових послуг, які потребують відповідної атестації виконавця за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України) та контроль за їх дотриманням (далі - Інструкція), що додається.

         2. Скасувати наказ Мінбудархітектури від 14.05.93 № 62 „Про ліцензування учасників інвестиційної діяльності, які виконують, або мають намір виконувати спеціальні види робті в проектуванні та будівництві в Україні”.

         3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Комітету В.Ф.Присяжнюка.

Голова Комітету                                       В. Гусаков

Затверджено

наказом Держбуду України

від 10.03.1999 р. № 55

ІНСТРУКЦІЯ

про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з будівельної діяльності (окремі види проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, які потребують відповідної атестації виконавця за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України) та контроль за їх дотриманням

І. Загальні положення

         1. Ця інструкція розроблена на підставі Закону України „Про підприємництво”, Указів Президента України „Про Положення про Ліцензійну палату України” від 16 липня 1997 р. № 648/97-УП, „Про внесення змін і доповнень до деяких Указів Президента України” від 15 вересня 1998 о. № 1019/98 п.12 та постанов Кабінету Міністрів України від 3 липня 1998 р. № 1020 „Про порядок ліцензування підприємницької діяльності”, від 6 квітня 1998 р. № 451 „Про перелік окремих видів проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, які потребують відповідної атестації виконавця” та визначає умови і правила провадження будівельної діяльності, порядок контролю за виконанням ліцензійних вимог юридичними та фізичними особами, які здійснюють будівельну діяльність.

         2. Видачу ліцензій здійснюють:

         Держбуд України - суб’єктам підприємницької діяльності України, які провадять (мають намір провадити) діяльність за межами України, іноземним та спільним підприємствам, заснованих на базі об’єднання майна юридичних осіб та громадян України та інших держав, які здійснюють будівельну діяльність на території України;

         Органи містобудування та архітектури Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - суб’єктам підприємницької діяльності, які провадять будівельну діяльність в межах України і зареєстровані на відповідній території.

         3. Ліцензії видані Держбудом або місцевими органами містобудування та архітектури дійсні в межах території України.

         4. Дія Інструкції поширюється на всіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності, які здійснюють будівельну діяльність.

ІІ. Умови провадження будівельної діяльності

         5. Необхідною умовою провадження будівельної діяльності є наявність ліцензії з визначеними в особливих умовах видами робіт, виконання яких повинно здійснюватись атестованими виконавцями.

         6. Суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють інженерні вишукування для будівництва та розробляють проектну документацію на нове будівництво, реставрацію, реконструкцію та капітальний ремонт будівель та споруд повинні передавати замовникам свою продукцію за підписами атестованих виконавців із зазначенням номеру кваліфікаційного атестату.

         7. Суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють будівельно-монтажні роботи з нового будівництва, реставрації, реконструкції та капітального ремонту будівель і споруд повинні забезпечувати ведення загального журналу робіт, спеціальних журналів з окремих видів робіт та підписання актів огляду прихованих робіт і проміжного прийняття відповідальних конструкцій (ДБН А.3.1-5-96) атестованими виконавцями із зазначенням номеру кваліфікаційного атестату.

         8. Суб’єкти підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на здійснення будівельної діяльності, повинні дотримуватись діючого законодавства України та технічних норм в галузі будівництва (Перелік нормативних документів у галузі будівництва, що діють на території України, затверджених Держбудом України).

ІІІ. Вимоги для визначення спроможності виконання заявником ліцензійних умов

         9. Для громадян-підприємців:

- наявність кваліфікаційного атестату на виконання заявлених видів робіт;

         Для юридичних осіб:

- наявність атестованих виконавців відповідно до заявлених видів робіт;

- наявність документованої системи якості (відповідно до ДСТУ ІSO - серії 9000);

- метрологічне забезпечення;

- наявність нормативних документів (ДБН, Сніп, ДСТУ, ГОСТ) та технологічної документації.

10. Спроможність виконання заявником проектних робіт на територіях з особливо складними інженерно-геологічними умовами, вишукувальних робіт для будівництва та на об’єктах І (підвищеного) рівня відповідальності за економічними, соціальними та екологічними наслідками їх відмов, визначається шляхом обстеження підприємства та виконаних ним робіт.

ІУ. Контроль за дотриманням ліцензійних умов

11. Контроль за дотриманням ліцензійних вимог здійснюється на основі планових перевірок (2-ї перевірки протягом терміну дії ліцензії) і за зверненням інспекцій ДАБК або споживачів будівельної продукції у зв’язку з виявленими порушеннями технічних умов будівництва, діючого законодавства, порушення вимог проектної документації.

12. Планові перевірки дотримання ліцензійних вимог проводяться органом, що видав ліцензію, та Ліцензійною палатою на підставі щоквартального графіка.

13. Дата перевірки повідомляється суб’єкту підприємницької діяльності не пізніше ніж за десять днів до початку перевірки.

14. При перевірці встановлюється:

- відповідність представлених документів для отримання ліцензій - фактичному стану справ:

- дієвість системи контролю якості, що діє в організації на момент перевірки;

- відповідність виконаних робіт вимогам ДБН, ДСТУ, Сніп, ГОСТ, технологічній документації;

- наявність у виконавців робіт відповідних кваліфікаційних атестатів;

- укомплектованість об’єктів будівництва проектно-кошторисною документацією;

- наявність документації з організації будівництва та контролю якості;

- проектів виконання робіт із схемами контролю якості;

- наявність технологічних карт поопераційного контролю якості робіт;

- наявність та своєчасність складання виконавчої документації, в т.ч. актів на приховані роботи, виконавчих зйомок;

- наявність загальних журналів виконання робіт, авторського нагляду, спеціальних журналів з окремих видів робіт;

- наявність в організації нормативно-технічної документації (ДБН, ДСТУ, СНіПи, ГОСТи);

- наявність відомостей про геодезичний контроль, наявність інструментів, дата їх останньої повірки органами Держстандарту або організації, яка має на це дозвіл.

16. За результатами перевірки складається в 3-х екземплярах. Копія акту передається суб’єкту підприємницької діяльності або уповноваженій ним особі.

Начальник Державної архітектурно-

будівельної інспекції                                         В.В.Папка

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ