СОУ 60.3-30019801-100:2012 Газ природный горючий. Определение объемов затрат природного газа на производственно-технологические нужды во время его транспортировки газотранспортной системой и эксплуатации подземных хранилищ газа. Порядок расчета. С изменением № 1

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20163 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ 60.3-30019801-100:2012 Газ природный горючий. Определение объемов затрат природного газа на производственно-технологические нужды во время его транспортировки газотранспортной системой и эксплуатации подземных хранилищ газа. Порядок расчета. С изменением № 1
Дата начала действия02.04.2012
Дата принятия11.01.2012
СтатусДействующий
На заменуМетодика определения объемов расхода природного газа на производственно-технологические нужды при его транспортировке газотранспортной системой и эксплуатации подземных хранилищ газа
Утверждающий документПриказ от 11.01.2012 № 4
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа60.3-30019801-100:2012
РазработчикНаукаУЦЭБОТнефтегаз


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Газ природний горючий

ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ВИТРАТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ НА ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОТРЕБИ
ПІД ЧАС ЙОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗОТРАНСПОРТНОЮ СИСТЕМОЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩ ГАЗУ

СОУ 60.3-30019801-100:2012

Порядок розрахунку

Київ

ДК «Укртрансгаз»

2012

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ТОВ «НаукаУЦЕБОПнафтогаз»

РОЗРОБНИКИ: О. Орехов (керівник розробки), С. Петунін, Д. Смаглюк, О. Прищепо, О. Литвинюк, І. Крук.

2 ВНЕСЕНО: Управлінням планування та обліку витрат паливно-енергетичних ресурсів та енергоефективності ДК «Укртрансгаз», Науково-технічним управлінням

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказом ДК «Укртрансгаз» від 11.01.2012 №4

4 ВВЕДЕНО НА ЗАМІНУ: «Методики визначення обсягів витрат природного газу на виробничо-технологічні потреби під час його транспортування газотранспортною системою та експлуатації підземних сховищ газу», прийнятої та наданої чинності наказом ДК «Укртрансгаз» 24.01.2007р. № 20

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Розрахунок обсягів витрат технологічного газу

7 Розрахунок обсягів витрат паливного газу

8 Розрахунок обсягів витрат пускового газу

9 Визначення обсягів «розбалансу» газу

Додаток А Норми витрати тепла під час спалювання природного газу електростанціями власних потреб

Додаток Б Коефіцієнти витрати діафрагми при критичному витіканні газу

Додаток В Теплофізичні параметри індивідуальних газів

Додаток Г Визначення коефіцієнту стисливості газу

Додаток Д Індивідуальні норми витрат природного газу на технологічні потреби і технічні його витікання

Додаток Е Питомі витрати газу під час дегазації нестабільного конденсату

Додаток Ж Нормативно-довідкові дані газотурбінних газоперекачувальних агрегатів

Додаток И Значення коефіцієнта Ку, що враховує роботу котла-утилізатора

Додаток К Значення коефіцієнта Ккз для різних типів агрегатів, який враховує завантаження ГПА

Додаток Л Визначення показника адіабатичного процесу стиснення природного газу

Додаток М Нормативно-довідкові дані газомотокомпресорів

Додаток Н Норми витрат газу під час вимірювань фізико-хімічних показників газу

Додаток П Бібліографія

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Газ природний горючий

ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ВИТРАТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ НА ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОТРЕБИ
ПІД ЧАС ЙОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗОТРАНСПОРТНОЮ СИСТЕМОЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩ ГАЗУ

Порядок розрахунку

Газ природный горючий

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЗАТРАТ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ
ВО ВРЕМЯ ЕГО ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМОЙ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА

Порядок расчета

Чинний від 2012-04-02

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт призначений для визначення обсягів виробничо-технологічних потреб природного газу (далі газ) структурними підрозділами ДК «Укртрансгаз» під час його транспортування магістральними газопроводами та експлуатації підземних сховищ газу.

Цей стандарт може бути також використаний для розрахунку нормативних і планових обсягів ВТП, зокрема: витрат паливного і пускового газу газоперекачувальних агрегатів (ГПА), технологічного газу, необхідних для роботи газотранспортної системи ДК «Укртрансгаз» та прогнозного обсягу «розбалансу» газу.

Цей стандарт, як виняток, може застосовуватись для обліку обсягів витрат паливного та пускового газу ГПА у разі відсутності або тимчасової несправності засобів вимірювальної техніки, за погодженням з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».

Цей стандарт є обов’язковим і поширюється на всі філії та структурні підрозділи ДК «Укртрансгаз» під час визначення обсягів виробничо-технологічних потреб природного газу (далі газ) під час його транспортування магістральними газопроводами та експлуатації підземних сховищ газу та розрахунку та коригування загальновиробничих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) ДК «Укртрансгаз».

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників» від 08.06.96 за № 619

ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009 (ИСО 5167-1:2003). Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням стандарт них звужувальних пристроїв. Частина 1. Принцип методу вимірювання та загальні вимоги.

ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2009 (ИСО 5167-2:2003). Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 2. Діафрагми. Технічні вимоги.

ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009 Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 5. Методика виконання вимірювань.

ДСТУ 4313:2004 Газ природний горючий. Вимірювання витрати. Терміни та визначення понять.

ДСТУ 4314:2004 Газ природний горючий. Транспортування. Терміни та визначення понять

ДСТУ ISO 6974-1:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування (ISO 6974-1:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6974-2:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних (ISO 6974-2:2001, IDТ)

ДСТУ ISO 6974-3:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 3. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів до С8 із використанням двох насадкових колонок (ISO 6974-3:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6974-4:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням двох колонок (ISO 6974-4:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6974-5:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 5. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів С1 до С5 та С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням трьох колонок (ISO 6974-5:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6974-6:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 6. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С8 із використанням трьох капілярних колонок (ISO 6974-6:2002, IDT)

ДСТУ ISO 7504-2003 Аналіз газів. Словник термінів

ДСТУ ISO 12213-1:2009 (ISO 12213-1:2006, IDT) Природний газ. Обчислення фактора стисливості. Частина 1. Настанови

ДСТУ ISO 12213-2:2009 (ISO 12213-2:2006, IDT) Природний газ. Обчислення фактора стисливості. Частина 2. Обчислення на основі молярного складу

ДСТУ ISO 12213-3:2009 (ISO 12213-3:2006, IDT) Природний газ. Обчислення фактора стисливості. Частина 3. Обчислення на основі фізичних властивостей

ГОСТ 2939-63 Газы. Условия для определения объема

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунальнобытового назначения. Технические условия

ГОСТ 30319.0-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Общие положения

ГОСТ 30319.1-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки

ГОСТ 30319.2-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение коэффициента сжимаемости

ГОСТ 30319.3-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств по уравнению состояния

Методика визначення виробничо-технологічних витрат природного газу на його видобування, транспортування магістральними газопроводами та експлуатацію підземних сховищ газу. Частина І. Паливний та пусковий газ, затверджена наказом Мінпаливенерго України 23.06.2008р. № 340

Методика визначення виробничо-технологічних витрат природного газу на його видобування, транспортування магістральними газопроводами та експлуатування підземних сховищ газу. Частина II. Технологічний газ, затверджена наказом Мінпаливенерго України 02.03.2011р. № 43

Методика визначення виробничо-технологічних витрат природного газу на його видобування, транспортування магістральними газопроводами та експлуатування підземних сховищ газу. Частина III. Обсяги розбалансування газу, затверджена наказом Мінпаливенерго України 02.03.2011р. № 42

НПАОП 60.3-1.01-10 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів

Структура та порядок списання природного газу на виробничо-технологічні потреби під час експлуатації магістральних газопроводів та підземних сховищ газу, затверджена наказом ДК «Укртрансгаз» від 12.09.2011 № 329.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, установлені в нормативних документах ДСТУ 4313, ДСТУ 4314, зокрема: газорозподільна станція, газоперекачувальний агрегат, газотурбінний двигун, відцентрований нагнітач, дотискувальна компресорна станція, компресорна станція, компресорний цех, метанольна установка, газ паливний, газ пусковий тощо.

Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 виробничо-технологічні потреби (ВТП) ПЕР

Сукупність обсягів природного газу, теплової та електричної енергії, яка враховує: всі їх витрати, зумовлені основними та допоміжними технологічними процесами транспортування природного газу: «розбаланс» газу: технічно неминучі втрати теплової та електричної енергії в основних та допоміжних технологічних процесах; умовно постійну складову витрат, які безпосередньо не пов’язані з виробництвом продукції (опалення, вентиляція, гаряче водозабезпечення, освітлення, тощо) але забезпечують діяльність підприємства

3.2 виробничо-технологічні витрати газу

Витрати газу, зумовлені безпосередньо технологічним процесом транспортування природного газу (сукупність витрат і технологічних витікань природного газу під час здійснення основних та допоміжних технологічних процесів для забезпечення транспортування природного газу, які обумовлені вимогами чинної нормативно-технічної документації та технічними характеристиками обладнання для дотримання Правил безпеки і заданих режимів експлуатації газотранспортної системи (ГТС))

3.3 газотранспортна система

Виробничий комплекс, що складається з магістральних газопроводів, підземних сховищ газу та інших організаційно і технологічно пов’язаних з ними об’єктів та споруд, призначених для транспортування природного газу магістральними газопроводами

3.4 «розбаланс» газу

Різниця між обсягами надходження газу до ГТС та сумою ВТВ, обсягів газу, переданих Споживачам, зміною запасу газу в ГТС і визначається в результаті складання остаточного балансу

3.5 технічні витікання газу

Неминучі витікання газу, які обумовлені конструктивними властивостями технологічного обладнання, його зношенням і, в наслідок цього, частковою втратою герметичності, нормовані значення яких визначаються за технічною документацією підприємства-виробника або іншими нормативними документами.

3.6 технологічний газ

Сукупність виробничо-технологічних витрат природного газу, який використовується в технологічних процесах з його видобування, транспортування магістральними трубопроводами та експлуатації підземних сховищ газу (за виключенням паливного та пускового газу).

3.7 аварія на об’єкті підвищеної небезпеки

Небезпечна подія техногенного характеру, що виникла внаслідок змін під час експлуатації об’єкта підвищеної небезпеки (викид небезпечних речовин, пожежа, вибух тощо) і яка спричинила загибель людей чи створює загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю на його території і/або за його межами

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Р 50-071-98 Метрологія. Лічильники газу побутові. Методи та засоби повірки.

2. ДСТУ 3336-96 Лічильники газу побутові. Загальні технічні вимоги.

3. ДСТУ 3607-97 Лічильники газу побутові. Правила приймання та методи випробувань.

4. ДСТУ ЕN 12261:2006 Лічильники газу турбінні. Загальні технічні умови.

5. ДСТУ ЕN 12405:2006 Коректори до лічильників газу електронні. Загальні технічні умови.

6. ДСТУ ЕN 12480:2006 Лічильники газу роторні. Загальні технічні умови.

7. ДСТУ ISO 10715:2009 (ISO 10715:1997, IDТ) Природний газ. Настанови щодо відбирання проб.

8. ДСТУ ГОСТ 27577-2005 Газ природний паливний компримований для двигунів внутрішнього згоряння. Технічні умови.

9. ГОСТ 28775-90 Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным приводом. Общие технические условия.

10. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям/ Под ред. М.О. Штейнберга. - 3-є изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1992. - 672 с.

11. МВУ 034/03-2008 Інструкція. Метрологія. Об’єм природного газу за стандартних умов. Типова методика виконання вимірювань з використанням лічильника газу та коректора об’єму газу.

12. Інструкція визначення безповоротних пластових втрат газу при створенні та експлуатації підземних газосховищ. - Харків: УкрНДІгаз, 2001. - 45 с.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ