ДСТУ EN 61439-5:2016 Оборудование распределения и управления комплектное низковольтное. Часть 5. Комплектное оборудование для распределения энергии в сетях общего назначения (EN 61439-5:2015, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18606 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 61439-5:2016 Оборудование распределения и управления комплектное низковольтное. Часть 5. Комплектное оборудование для распределения энергии в сетях общего назначения (EN 61439-5:2015, IDT)
Дата начала действия01.12.2017
Дата принятия28.12.2016
СтатусДействующий
На заменуДСТУ EN 61439-5:2016 (EN 61439-5:2015, IDT); ДСТУ EN 61439-5:2016/Поправка № 1:2016 (EN 61439-5:2015/AC:2015, IDT) (принятых методом подтверждения)
Утверждающий документПриказ от 28.12.2016 № 457 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с европейскими нормативными документами, и отмене национальных нормативных документов, поправок к национальным нормативным документам
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа61439-5:2016
РазработчикЧастное предприятие «Электротехник-стандарт»
Принявший органЧастное предприятие «Электротехник-стандарт»
Дополнительные данные Принят методом перевода. Действие возобновлено с 22.01.2018 согласно приказу от 22.01.2018 № 8


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 61439-5:2016
(EN 61439-5:2015, IDT)

УСТАТКОВАННЯ РОЗПОДІЛЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ КОМПЛЕКТНЕ НИЗЬКОВОЛЬТНЕ
Частина 5. Комплектне устатковання для розподілення енергії в мережах загальної призначеності

Видання офіційне

Київ ДП
«УкрНДНЦ»


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Приватне підприємство «Електротехнік-стандарт», Технічний комітет стандарти­зації «Силові перетворювачі» (ТК 31)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 грудня 2016 року № 457 з 2017-12-01

3 Національний стандарт відповідає EN 61439-5:2015/АС:2015 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 5: Assemblies for power distribution in public networks (Устатковання розподілен­ня та керування комплектне низьковольтне. Частина 5. Комплектне устатковання для розподі­лення енергії в мережа'х загальної призначеності) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації

5 На заміну ДСТУ EN 61439-5:2016 (EN 61439-5:2015, IDТ) та ДСТУ EN 61439-5:2016/Поправка № 1:2016 (EN 61439-5:2015/АС:2015, IDТ) (прийнятих методом підтвердження)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Характеристики інтерфейсів

6 Інформація

7 Умови експлуатування

8 Вимоги до конструкції

9 Експлуатаційні вимоги

10 Перевірка проекту

11 Приймально-здавальна перевірка

Додатки

Додаток О (довідковий) Настанови щодо перевіряння на підвищення температури

Додаток АА (обов’язковий) Поперечний переріз провідників

Додаток ВВ (довідковий) Питання, що потребують узгодження між виробником НКУ та користувачем

Додаток СС (довідковий) Перевірка проекту

Додаток DD (довідковий) Перелік приміток щодо деяких країн

Бібліографія

Додаток ZA (обов’язковий) Нормативні посилання на міжнародні публікації та їх європейські відповідники

Додаток ZZ (довідковий) Охоплення основних вимог директиви ЄС 2004/108/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

Рисунок 101 — Типова розподільча мережа

Рисунок 102 — Схема випробування НКУ-ЗП-З на стійкість до ударної навантаги

Рисунок 103 — Схема випребування НКУ-ЗП-З на стійкість до удару на стійкість до статичної навантаги

Рисунок 105 — Мішок з піском для випробування на стійкість до ударної навантаги  

Рисунок 106 — Схема випробування НКУ-ЗП-З на стійкість до скручування

Рисунок 107 — Схема випробування механічної міцності дверей

Рисунок 108 —Ударний елемент для випробування на стійкість до механічних ударів, спричинених предметами з гострими краями

Рисунок 109 — Типова установка для випробування механічної міцності основи

Таблиця 101 — Значення допустимих навантаг

Таблиця 102 — Осьова навантага, що прикладають до вставок

Таблиця АА.1 —Мінімальна та максимальна площа поперечного перерізу мідних і алюмінієвих провідників, придатних для приєднання (див. 8.8)

Таблиця АА.2 —Стандартні поперечні перерізи круглих мідних провідників і наближене співвідношення між мм2 і розмірами AWG/кммісл (див. 8.8 Частина 1))

Таблиця ВВ.1 — Питання, що потребують узгодження між виробником НКУ та користувачем

Таблиця СС.1 — Перелік перевірок проекту, які має бути виконано

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 61439-5:2016 (EN 61439-5:2015, IDТ) «Устатковання роз­поділення та керування комплектне низьковольтне. Частина 5. Комплектне устатковання для роз­поділення енергії в мережах загальної призначеності», прийнятий методом перекладу, — ідентич­ний щодо EN 61439-5:2015 (версія en) «Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 5: Assemblies for power distribution in public networks».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 31 «Силові перетворювачі».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 61439-5:2014, впровадженого методом підтвердження.

ДСТУ EN 61439-5:2016 є частиною серії стандартів і його треба застосовувати разом з ДСТУ EN 61439-1:2016 «Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 1. Загальні правила», гармонізованим із EN 61439-1:2011 (у тексті цього стандарту — Частина 1).

Якщо будь-який розділ/пункт ДСТУ EN 61439-1:2016 (Частини 1) не зазначено в цьому стан­дарті, то немає потреби його застосовувати. Якщо в цьому стандарті зазначено «доповнення», «мо­дифікація» чи «заміна», то відповідно треба доповнити чи змінити вимоги, умови випробування або пояснення до відповідного розділу/пункту ДСТУ EN 61439-1:2016 (Частини 1). Якщо ніяких змін чи доповнень не потрібно, то використано формулювання «Застосовують цей розділ Частини 1».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «Ця частина ІЕС 61439», «Цей європейський стандарт» і «Цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Назву», «Передмову», «Національ­ний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформле­но згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» і в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 61439-5:2015 як таку, що безпосередньо не стосується тех­нічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в На­ціональному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАТКОВАННЯ РОЗПОДІЛЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ КОМПЛЕКТНЕ НИЗЬКОВОЛЬТНЕ
Частина 5. Комплектне устатковання для розподілення енергії в мережах загальної призначеності

LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR
ASSEMBLIES Part 5. Assemblies for power distribution in public networks

Чинний від 2017-12-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає спеціальні вимоги до низьковольтного комплектного устатковання роз­поділення та керування, застосовуваного в мережах загальної призначеності (далі — НКУ-ЗП).

НКУ-ЗП має наведені нижче ознаки:

— застосовують для розподілення електричної енергії в трифазних системах з номінальною напругою, що не перевищує 1 000 В змінного струму (типову розподільчу мережу зображено на рисунку 101);

— стаціонарні;

— цей стандарт не поширюється на НКУ відкритого типу;

— призначені для установлення в місцях, доступних тільки кваліфікованим фахівцям, проте деякі виконання для зовнішнього установлення може бути розташовано в місцях, доступних зви­чайним користувачам;

— для внутрішнього або зовнішнього установлення.

Цей стандарт установлює визначення понять та умови експлуатування, конструктивні вимо­ги, технічні характеристики та вимоги до випробування НКУ-ЗП. Параметри мережі можуть потре­бувати випробувань за вищих робочих рівнів.

НКУ-ЗП може також містити пристрої контролювання та сигналізації, пов’язані з розподілен­ням електричної енергії.

Цей стандарт поширюється на все НКУ-ЗП, чи спроектовано, виготовлено й перевірено його в одиничному виконанні, чи воно цілком стандартизоване і його виготовляють у великій кількості.

Виготовляння та/або збирання може виконувати не тільки розробник (див. 3.10.1 ІЕС 61439-1-2011).

Цей стандарт не застосовують до певних пристроїв і автономних комплектувальних виробів, таких як пускачі електродвигунів, вимикачі з плавкими запобіжниками, електронне обладнання тощо, які відповідають вимогам доречних стандартів на вироби.

Цей стандарт не застосовують до спеціальних видів НКУ, охоплених іншими частинами серії ІЕС 61439.

Примітка 1. Якщо НКУ-ЗП оснащено додатковим устаткованням (наприклад лічильниками), в результаті чого значно змінюється його основна функція, то можна також застосовувати інші стандарти за узгодженням між виробником і користу­вачем (див. 8.5 ІЕС 61439-1-2011).

Примітка 2. Там, де дозволяють місцеві норми та правила, НКУ-ЗП, відповідні цьому стандарту, можна застосовувати не тільки в мережах загальної призначеності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Застосовують цей розділ Частини 1, а також наведене нижче. Доповнення:

ІЕС 60695-11-10:2013 Fire hazard testing — Part 11-10: Test flames — 50 W horizontal and vertical flame test methods

IEC 61439-1:2011 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 1: General rules

ISO 6506-1 Metallic materials — Brinell hardness test — Part 1: Test method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60695-11-10:2013 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 11-10. Випробування по­лум’ям. Методи випробування горизонтальним та вертикальним полум’ям 50 Вт

ІЕС 61439-1:2011 Низьковольтне комплектне устатковання розподілення та керування. Час­тина 1. Загальні правила

ISO 6506-1 Матеріали металеві. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 1. Метод ви­пробування.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com