ДСТУ Б EN 12086:2016 Изделия теплоизоляционные строительного назначения. Определение паропроницаемости (EN 12086:2013, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18702 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ Б EN 12086:2016 Изделия теплоизоляционные строительного назначения. Определение паропроницаемости (EN 12086:2013, IDT)
Дата начала действия01.04.2017
Дата принятия02.07.2016
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 02.07.2016 № 215 О принятии национальных стандартов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа12086:2016
РазработчикГП «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций» (НИИСК)
Принявший органГП «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций» (НИИСК)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРОПРОНИКНОСТІ

(EN 12086:2013, IDT)
ДСТУ Б EN 12086:2016

Київ
 ДП "УкрНДНЦ"
2017

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", ТК 302 "Енергоефективність будівель і споруд", ПК 1 "Теплоізоляція будівель"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Фаренюк, д-р техн. наук (науковий керівник); Н. Гладченко; Є. Фаренюк, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону від 02.07.2016 р. № 215, чинний з 2017-04-01.

3 Національний стандарт відповідає EN 12086:2013Thermal insulating productsfor building applications. Determination of water vapour transmission properties (Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення паропроникності)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Суть методу

5 Обладнання

6 Випробувальні зразки

7 Проведення випробувань

8 Розрахунок та оформлення результатів

9 Точність методу

10 Протокол випробувань

Додаток А (довідковий) Таблиця переведення одиниць виміру характеристик паропроникності

Додаток В (довідковий) Типи випробувальних чаш

Додаток С (довідковий) Відомості про можливі поправки

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними і/або регіональними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

CONTENTS

 Foreword

1 Scope

2 Normative references

3 Terms and definitions

4 Principle

5 Apparatus

6 Test specimens 

7 Procedure

8 Calculation and expression of results

9 Accuracy of measurement

10 Test report

Annex A(informative) Conversion table for water vapour transmission units

Annex В (informative) Examples of test assemblies

Annex С (informative) Information about correction procedures

Bibliography

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ДСТУ Б EN 12086:2016 "Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення паропроникності" (EN 12086:2013, ЮТ), прийнятий методом перекладу, ідентичний щодо EN 12086:2013 Thermal insulating products for building applications. Determination of water vapour transmission properties.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 302 "Енерго- ефективність будівель і споруд".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Титульний аркуш", "Передмова", "Національний вступ", перша сторінка - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- до передмови долучено Національне пояснення;

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих до міжнародних і/або регіональних стандартів, посилання на які є в цьому стандарті).

Копії нормативних докуметів, на які є посилання уцьому стандарті, можна отримати у Головному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА

Цей стандарт був підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 88 "Теплоізоляційні матеріали та вироби", секретаріатом якого керує DIN.

Цей стандарт отримає статус національного стандарту або шляхом публікації ідентичного тексту, або шляхом схвалення, але не пізніше вересня 2013 року. Національні стандарти, що суперечать один одному, скасовуються не пізніше вересня 2013 року.

Національне пояснення

Цей національний стандарт набуває чинності відповідно до наказу Мінрегіону.

Слід звернути увагу на можливість того, що деякі елементи цього стандарту можуть бути об'єктом патентних прав. CEN [і/або CENELEC] не несе відповідальності за ідентифікацію будь-якого чи всіх патентних прав.

Цей стандарт замінює EN 12086:1997.

Перегляд цього стандарту не містить жодних істотних змін, лише незначні виправлення і уточнення редакційного характеру.

Цей стандарт є одним із серії стандартів, що встановлюють методи випробувань для визначення розмірів і властивостей теплоізоляційних матеріалів і виробів. Він підтримує ряд стандартів з технічних умов для теплоізоляційних матеріалів і виробів, які випливають з директиви Ради від 21 грудня 1988 року про наближення законодавства держав-членів щодо будівельної продукції (директива 89/106/ЕЕС) шляхом розгляду необхідних вимог.

Цей стандарт був розроблений для застосування при випробуваннях виробів будівельного призначення, але він також може бути використаний і в інших сферах, де це доречно.

Цей стандарт є одним з наступної групи взаємопов'язаних стандартів щодо методів випробувань для визначення розмірів і властивостей теплоізоляційних матеріалів і виробів, які підпадають під дію CEN/TC 88:

EN 822 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення довжини і ширини

EN 823 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення товщини

EN 824 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення прямокутності

EN 825 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення площинності

EN 826 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення міцності при стиску

EN 1602 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення уявної густини

EN 1603 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення стабільності розмірів за постійних нормальних лабораторних умов (температура 23 °С і відносна вологість повітря 50 %)

EN 1604 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення стабільності розмірів за заданої температури і вологості

EN 1605 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення деформації за заданих стискальному навантаженні і температурі

EN 1606 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення повзучості при стиску

EN 1607 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення границі міцності на розрив перпендикулярно до лицьових поверхонь

EN 1608 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення границі міцності на розрив паралельно лицьовим поверхням

EN 1609 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення водопоглинання при частковому зануренні

EN 12085 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення лінійних розмірів випробувальних зразків

EN 12086 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення паропроникності

EN 12087 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення водопоглинання при тривалому зануренні

EN 12088 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення дифузійного водопоглинання протягом тривалого часу

EN 12089 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення характеристик згину

EN 12090 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення характеристик зсуву

EN 12091 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення морозостійкості

EN 12429 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Кондиціонування до рівноважної вологості за встановленої температури і вологості

EN 12430 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення характеристик виробу при дії точкового навантаження EN 12431 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення товщини теплоізоляції у плаваючих підлогах

EN 13793 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення характеристик виробів під дією циклічних навантажень

EN 13820 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення вмісту органічних речовин

Відповідно до правил внутрішнього розпорядку CEN/CENELEC цей стандарт зобов'язані застосовувати національні організації зі стандартизації таких країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Колишня Югославська Республіка Македонія,Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польша, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина та Сполучене Королівство.

FOREWORD

This document (EN 12086:2013) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 88 "Thermal insulating materials and products", the secretariat of which is held by DIN.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by September 2013, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by September 2013.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document supersedes EN 12086:1997.

The revision of this standard contains no major changes, only minor corrections and clarifications of an editorial nature.

This European Standard is one of a series of standards which specify test methods for determining dimensions and properties of thermal insulating materials and products. It supports a series of product standards for thermal insulating materials and products which derive from the Council Directive of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products (Directive 89/106/EEC) through the consideration of the essential requirements.

This European Standard has been drafted for applications in buildings but it may also be used in other areas where it is relevant.

This European test standard is one of the following group of inter-related standards on test methods for determining dimensions and properties of thermal insulation materials and products, all of which fall within the scope of CEN/TC 88:

EN 822, Thermal insulating products for building applications - Determination of lengthand width

EN 823, Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness

EN 824, Thermal insulating products for building applications - Determination of squareness

EN 825, Thermal insulating products for building applications - Determination of flatness

EN 826, Thermal insulating products for building applications - Determination of compression behaviour

EN 1602, Thermal insulating products for building applications - Determination of the apparent density

EN 1603, Thermal insulating products for building applications - Determination of dimensional stability under constant normal laboratory conditions (23 °C/50 % relative humidity)

EN 1604, Thermal insulating products for building applications - Determination of dimensional stability under specified temperature and humidity conditions

EN 1605, Thermal insulating products for building applications - Determination of deformation under specified compressive load and temperature conditions

EN 1606, Thermal insulating products for building applications - Determination of compressive creep

EN 1607, Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile strength perpendicular to faces

EN 1608, Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile strength parallel to faces

EN 1609,T hermal insulating products for building applications - Determination of short term water absorption by partial immersion

EN 12085, Thermal insulating products for building applications - Determination of linear dimensions of test specimens

EN 12086, Thermal insulating products for building applications - Determination of water vapour transmission properties

EN 12087, Thermal insulating products for building applications - Determination of long-term water absorption by immersion

EN 12088, Thermal insulating products for building applications - Determination of long-term water absorption by diffusion

EN 12089,Thermal insulating products for building applications - Determination of bending behavior

EN 12090,Thermal insulating products for building applications - Determination of shear behavior

EN 12091 .Thermal insulating products for building applications - Determination of freeze thaw resistance

EN 12429, Thermal insulating products for building applications - Conditioning to moisture equilibrium under specified temperature and humidity conditions

EN 12430, Thermal insulating products for building applications - Determination of behaviour under point load

EN 12431, Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness for floating floor insulating products

EN 13793, Thermal insulating products for building applications - Determination of behaviour under cyclic loading

EN 13820, Thermal insulating materials for building applications - Determination of organic content

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Crovatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland,Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy,Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРОПРОНИКНОСТІ

ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ

THERMAL INSULATING PRODUCTS FOR BUILDING APPLICATIONS - DETERMINATION OF WATER VAPOUR TRANSMISSION PROPERTIES

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги до засобів випробувань і методики визначення густини потоку водяної пари, відносної паропроник- ності і паропроникності зразків, вирізаних з виробів, при стаціонарному режимі в різних заданих умовах випробування. Цей стандарт поширюється на теплоізоляційні вироби.

Цей стандарт застосовують для однорідних матеріалів і багатошарових виробів або виробів з облицюванням з різних матеріалів.

Матеріал вважають однорідним у масі, якщо його густина по всьому матеріалу є однаковою, тобто виміряні значення густини близькі до його середньої густини.

Метод, наведений у цьому стандарті, як правило, не застосовують для визначення характеристик паропроникності пароізоляційних матеріалів (з високим опором дифузії пари), наприклад, плівок, фольги, мембран або листів внаслідок великої тривалості випробувань. Для виробів, що виконують функції щодо зниження паропроникності або пароізоляційних матеріалів, паропроникність яких відносно паропроникності шару повітря товщиною sd дорівнює ~ 1000 м (див. 3.6), можуть застосовуватися інші методи, наприклад, метод з використанням приладу з інфрачервоним випромінюванням за умови, що отримані результати будуть знаходитися в тому ж діапазоні, в якому знаходяться значення, отримані при випробуванні відповідно до вимог цього стандарту.

Густина потоку водяної пари і відносна паро- проникність є характеристиками, залежними від товщини зразка (виробу). Паропроникність однорідних виробів є властивістю матеріалу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наступні стандарти, на які є повністю або частково нормативними посиланнями в даному стандарті, є необхідною умовою для їх застосування. Для датованих посилань застосовують тільки зазначене видання. Для неда- тованих посилань - останнє видання стандарту, на який посилаються (включаючи будь-які поправки).

EN 12085 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення лінійних розмірів випробувальних зразків.

1 SCOPE

This European Standard specifies the equipment and proceduresfor determining the water vapour transmission rate, water vapour permeanceand water vapour permeability of test specimens in the steady state under different sets of specified test conditions. Itis applicableto thermal insulating products.

It is intended to be used for homogeneous materials and for products which may contain integral skins or facings of different material(s).

A material is considered to be homogeneous, with regard to mass distribution, if its density is approximately the same throughout, i.e. if the measured density values are close to its mean density.

This test method is not normally used for determining the water vapour transmission properties of single, separate vapour barriers (of high diffusion resistance), such as prefabricated films, foils, membranesor sheets, due to the long duration of the test. For products with a vapour retarder or barrier with a water vapour diffusion equivalent airlayer thickness sd ~ 1000 m (see 3.6) other test methods e.g. IR-detection can be used for measuring the single separate vapour retarder or barrier, provided that the results obtainedare in the same range as the values measuredin accordance with this standard.

2 NORMATIVE REFERENCES

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references,only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 12085,Thermal insulating products for building applications - Determination of linear dimensions of test specimens.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com