ДСТУ Б В.2.7-124-2004 Строительные материалы. Цемент для строительных растворов. Технические условия

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19286 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ Б В.2.7-124-2004 Строительные материалы. Цемент для строительных растворов. Технические условия
Дата начала действия01.04.2005
Дата принятия07.12.2004
СтатусДействующий
На заменуГОСТ 25328-82
Утверждающий документПриказ от 07.12.2004 № 234 "Об утверждении ДСТУ Б В.2.7-124-2004 "Цемент для строительных растворов. Технические условия"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаВ.2.7-124-2004
РазработчикИнститут «УкрДІцемент»
Принявший органИнститут «УкрДІцемент»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2021 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2021 года)

ДСТУ Б В.2.7-124-2004 Строительные материалы. Цемент для строительных растворов. Технические условия. Изменение № 1

ДСТУ Б В.2.7-300:2014 Цемент. Часть 2. Оценка соответствия (EN 197-2:2000, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-53:2014 Изделия волокнистоцементные волнистые. Технические условия

ДСТУ-Н Б В.2.7-308:2015 Руководство по изготовлению изделий из ячеистого бетона

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.01.2021 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2020 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2021 года

Р В.2.7-02071168-821:2013 Рекомендации по технологии приготовления и строительства слоев основания дорожных одежд с применением цементогрунтов, армированных микроволокнами

ДСТУ Б В.2.7-124-2004

Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  С Т А Н Д А Р Т  У К Р А Ї Н И

==============================================================================

Будівельні матеріали

ЦЕМЕНТ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ

Технічні умови

Видання офіційне

ДЕРЖБУД УКРАЇНИ

 Київ 2005


ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО:

РОЗРОБНИКИ:

  М. Бабіч; А. Здоров, канд. техн. наук (керівник розробки);

  Е. Кіряєва, канд. техн. наук (керівник розробки);

  Л. Полонська; М. Салдугей, канд. техн. наук

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

  наказ Держбуду України від 07.12.2004 р. № 234

Національний стандарт відповідає

  EN 413-2:1994 "Masonry cement. Test methods"

  (Цемент для будівельних розчинів. Методи випробувань) у частині додатка А.

  Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ).

  Переклад з англійської мови (en)

НА ЗАМІНУ

   ГОСТ 25328-82

                                          ______________________

ДСТУ Б В.2.7-124-2004 с.1

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

=====================================================================

Будівельні матеріали

Цемент для будівельних розчинів

Технічні умови

Строительные материалы

Цемент для строительных растворов

 Технические условия

Building materials

Cement for building mortars

Specification

_______________________________________________________________________________

Чинний від 2005-04-01

    

  1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на цемент, який виробляється на основі портландцементного клін­керу і призначається для будівельних розчинів, що застосовуються при проведенні мурувальних, облицювальних і штукатурних робіт, а також може використовуватись для виготовлення неармованих низькомарочних бетонів (марок 150 и нижче), морозостійкість яких не регламентується.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

Обов'язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її нешкідливість або безпечність для життя і майна населення, охорону навколишнього середовища, викладені в 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 5.

  

    2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

      

В цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б В.2.7-1-93            Фосфогіпс рядовий. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-2-93            Фосфогіпс кондиційний. Технічні умови

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com