ДСТУ 7473:2016 Метрология. Резервуары стационарные измерительные вертикальные. Методика поверки (калибровки) геометрическим методом с применением геодезических приборов

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18979 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7473:2016 Метрология. Резервуары стационарные измерительные вертикальные. Методика поверки (калибровки) геометрическим методом с применением геодезических приборов
Дата начала действия01.01.2017
Дата принятия07.09.2016
СтатусДействующий
На заменуДСТУ 7473:2013
Утверждающий документПриказ от 07.09.2016 № 267 О принятии национальных стандартов Украины и отмене национальных стандартов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7473:2016
РазработчикГосударственное предприятие Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей (Укрметртестстандарт)
Принявший органГосударственное предприятие Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей (Укрметртестстандарт)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія

РЕЗЕРВУАРИ СТАЦІОНАРНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ВЕРТИКАЛЬНІ

Методика повірки (калібрування) геометричним методом
із застосуванням геодезичних приладів

ДСТУ 7473:2016

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрологи, сертифікації й захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»)

РОЗРОБНИКИ: В. Заєць; О. Самойленко, д-р техн. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» України від 07 вересня 2016 р. № 267 з 2017-01-01

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 7473:2013

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Метрологічні характеристики, які підлягають контролюванню під час повірки (калібрування)

5 Операції повірки (калібрування)

6 Засоби повірки (калібрування)

7 Вимоги до кваліфікації повірників

8 Умови повірки (калібрування)

9 Вимоги щодо безпеки

10 Підготування до повірки (калібрування)

11 Проведення повірки (калібрування)

11.1 Вимірювання відстаней, горизонтальних і вертикальних кутів (зенітних відстаней) тахеометром або сканером, умови вимірювання й температури резервуара

11.2 Вимірювання базової висоти резервуара та рівнеміра

11.3 Вимірювання під час визначення абсолютної висоти точок геодезичної мережі

11.4 Вимірювання під час визначення абсолютної висоти «мертвої» порожнини

11.5 Вимірювання під час визначення горизонтальних координат та абсолютної висоти точок геодезичної мережі зовні та зсередини резервуара

11.6 Вимірювання під час визначення горизонтальних координат та абсолютної висоти точок, розміщених на зовнішній або внутрішній поверхні стінки резервуара

11.7 Вимірювання під час визначення абсолютної висоти поясів, товщини стінок і шару фарби, висоти і знака нахльостування поясів резервуара

11.8 Вимірювання під час визначення геометричних параметрів та абсолютної висоти внутрішніх деталей і обладнання резервуара

11.9 Вимірювання під час визначення абсолютної висоти рівня та густини рідини, яка міститься в резервуарі під час повірки (калібрування)

11.10 Вимірювання під час визначення маси й абсолютної висоти низу покриву, що плаває, в момент його спливання та геометричних розмірів його елементів

12 Обробляння результатів вимірювання

12.1 Попереднє обробляння результатів кутових і лінійних вимірювань, виконаних тахеометром або сканером

12.2 Обробляння результатів вимірювання під час визначення базової висоти резервуара та рівнеміра

12.3 Обробляння результатів вимірювання під час визначення абсолютної висоти точок геодезичної мережі та низу приймально-роздавального патрубка

12.4 Обробляння результатів вимірювання під час визначення координат точок геодезичної мережі методом полігонометрії

12.5 Обробляння результатів вимірювання під час визначення абсолютної висоти точок геодезичної мережі

12.6 Обробляння результатів вимірювання під час визначення середнього внутрішнього радіуса циліндричної частини резервуара, радіальних відхилів внутрішньої поверхні циліндричної частини резервуара, ступеня нахилу й напрямку нахилу осі

12.7 Обробляння результатів вимірювання під час визначення абсолютної висоти поясів, товщини стінок і шару фарби, висоти нахльостування поясів резервуара, абсолютної висоти низу покриву, що плаває

12.8 Визначення інтервальних місткостей резервуара

12.9 Обчислювання границь допустимої відносної похибки місткості поясів резервуара

13 Оформлення результатів повірки (калібрування)

14 Порядок затвердження документів технічного звіту

Додаток А Рисунки

Додаток Б Форма протоколу повірки (калібрування)

Додаток В Обробляння результатів вимірювання в полігонометричному ході

Додаток Г Обчислювання геометричних параметрів резервуара

Додаток Д Обчислювання поправок в інтервальні місткості резервуара, обумовлених наявністю внутрішніх деталей і нерівностей днища

Додаток Е Оцінювання невизначеності вимірювання місткості резервуара

Додаток Ж Форма журналу обробляння результатів вимірювання

Додаток И Форма градуювальної таблиці

Додаток К Ескіз резервуара

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
РЕЗЕРВУАРИ СТАЦІОНАРНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ВЕРТИКАЛЬНІ
Методика повірки (калібрування) геометричним
методом із застосуванням геодезичних приладів

МЕТРОЛОГИЯ
РЕЗЕРВУАРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
Методика поверки (калибровки) геометрическим
методом с применением геодезических приборов

METROLOGY
THE VERTICAL MEASUREMENT FIXED TANKS
Methods of the verification (calibration) by geometrical
method with the use of the geodetic instruments

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на сталеві та залізобетонні вертикальні циліндричні резервуари номінальною місткістю понад 50 м3, призначені для проведення державних облікових і торгових операцій з нафтою, нафтопродуктами й іншими рідкими речовинами, зокрема й харчовими рідинами, а також оперативного контролю й зберігання та встановлює методику первинної, періодичної та позачергової повірки (калібрування) із застосуванням електронних тахеометрів або сканерів.

1.2 Цей стандарт може бути використано під час повірки (калібрування) знову встановлених, після ремонту, переміщення і таких, що перебувають в експлуатації, резервуарів, після закінчення строку дії результатів попередньої повірки (калібрування).

1.3 Цей стандарт установлює методику повірки (калібрування) зовні або зсередини сталевих резервуарів або зсередини залізобетонних і сталевих теплоізольованих резервуарів, зокрема резервуарів із ребрами жорсткості, сильно нахилених, із плоскими, опуклими вверх або вниз днищами довільної форми.

1.4 Цей стандарт передбачає тільки комп’ютерне обробляння результатів вимірювання під час визначання інтервальних місткостей резервуара та складання градуювальної таблиці.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4147-2003 Метрологія. Резервуари сталеві вертикальні циліндричні. Методика повірки (ГОСТ 8.570-2000, MOD)

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ Б В.2.8-19:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Рівні будівельні. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT) (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробування).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com