ДСТУ ISO 18275:2008 Материалы сварочные. Покрытые электроды для ручной дуговой сварки высокопрочных сталей. Классификация (ISO 18275:2005, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18645 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 18275:2008 Материалы сварочные. Покрытые электроды для ручной дуговой сварки высокопрочных сталей. Классификация (ISO 18275:2005, IDT)
Дата начала действия01.01.2011
Дата принятия30.12.2008
Дата отмены действия 01.01.2016
СтатусНедействующий
Новый документДСТУ EN ISO 18275:2014
Утверждающий документПриказ от 30.12.2008 № 520 Об утверждении национальных стандартов Украины и отмены нормативного документа
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа18275:2008
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Сварка и родственные процессы» (ТК 44)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Сварка и родственные процессы» (ТК 44)
Дополнительные данные Отменен согласно приказу от 30.12.2014 № 1494


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Матеріали зварювальні
ПОКРИТІ ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ РУЧНОГО ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ ВИСОКОМІЦНИХ СТАЛЕЙ
Класифікація

(ISO 18275:2005, IDT)
ДСТУ ISO 18275:2008

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Зварювання та споріднені процеси» (ТК 44 та Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Лобанов, академік НАН України (науковий керівник); А. Марченко; Н. Проценко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2008 р. № 520 з 2011-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 18275:2005 «Welding consumables. Covered electrodes for manual metal arc of high tensile steels. Classification» (Матеріали зварювальні. Покриті електроди для ручного дугового зварювання високоміцних сталей. Класифікація)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Класифікація

4 Символи та вимоги

4.1 Символи для продукції/процесу

4.2 Символ міцністної властивості наплавленого металу шва

4.3 Символ роботи удару наплавленого металу

4.4 Символ хімічного складу наплавленого металу

4.5 Символ типу покриву електрода

4.6 Символ умов термооброблення наплавленого металу шва

4.7 Символ номінальної продуктивності електрода і типу струму

4.8 Символи положення зварювання

4.9 Символ вмісту водню в наплавленому металі

4.10 Механічні властивості і вимоги щодо хімічного складу

4.11 Процедура округлення

5 Механічні випробовування

5.1 Загальні положення

5.2 Температура попереднього підігрівання і температури між проходами

5.3 Послідовність проходів

6 Хімічний аналіз

7 Випробовування кутового шва

8 Повторне випробовування

9 Технічні умови постачання

10 Приклади позначень

Додаток А Система класифікації

Додаток В Опис видів покривів електродів. Класифікація за границею плинності і роботою удару 47 Дж

Додаток С Опис видів покривів електродів. Класифікація за тимчасовим опором під час розтягування і роботою удару 27 Дж

Додаток D Примітки щодо дифузійного водню

Додаток Е Опис символів хімічного складу. Класифікація за границею плинності і роботою удару 47 Дж

Додаток F Опис символів хімічного складу. Класифікація за тимчасовим опором розриванню і роботою удару 27 Дж

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 18275:2005 Welding consumables. Covered electrodes for manual metal arc of high tensile steels. Classification (Матеріали зварювальні. Покриті електроди для ручного дугового зварювання високоміцних сталей. Класифікація) з внесенням Сог.1:2007, яка виділена вертикальною рискою з лівого берега сторінки.

Відповідальним за цей стандарт є технічний комітет ТК 44 «Зварювання та споріднені процеси».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесені такі редакційні зміни:

— слова «міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національній вступ» та «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації;

— вилучено «Вступ» міжнародного стандарту;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою.

На основі міжнародних стандартів ISO 544, ISO 2401, ISO 6847 розроблені ідентичні національні

стандарти, відповідно ДСТУ ISO 544, ДСТУ ISO 2401, ДСТУ ISO 6847.

Впровадження ДСТУ ISO 18275 як національного стандарту необхідне для виготовлення, постачання і використання згідно з міжнародною класифікацією покритих електродів для ручного дугового зварювання високоміцних сталей, що сприятиме підвищенню якості і конкурентоспроможності продукції зварювального виробництва України.

ВСТУП

Цей стандарт встановлює класифікацію покритих електродів для зварювання високоміцних сталей з метою їх позначення за міцністними характеристиками, ударними властивостями, хімічним складом наплавленого металу і типом електродного покриву. Відношення границі плинності до тимчасового опору розривання металу шва, як правило, вище, ніж їх відношення для основного металу. Тому користувач повинен враховувати, що відповідність границі плинності зварного шва і границі плинності основного металу не обов’язково гарантуватиме відповідність тимчасового опору розривання зварного шва і тимчасового опору розривання основного металу. Якщо на практиці потрібна відповідність тимчасових опорів розривання, то вибір зварювальних матеріалів повинен проводитися відповідно до колонки 3 таблиці 1А або таблиці 8В.

Необхідно враховувати, що механічні властивості при випробуванні зразків наплавленого металу, які використовуються в класифікації покритих електродів, відрізнятимуться від властивостей, які досягаються у виробництві, внаслідок відмінностей в технологічному процесі зварювання, таких, як розмір електродів, ширина поперечних коливань електрода, положення зварювання і склад основного металу.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ЗВАРЮВАЛЬНІ
ПОКРИТІ ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ РУЧНОГО ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ ВИСОКОМІЦНИХ СТАЛЕЙ
Класифікація

МАТЕРИАЛЫ СВАРОЧНЫЕ
ПОКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ
Классификация

WELDING CONSUMABLES
COVERED ELECTRODES FOR MANUAL METAL ARC WELDING OF HIGH TENSILE STEELS
Classification

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює класифікацію покритих електродів і наплавленого металу в стані після зварювання і в термообробленому стані після зварювання, призначених для ручного дугового зварювання високоміцних сталей з мінімальною границею плинності 500Н/мм2 і мінімальним тимчасовим опором розриванню 570 Н/мм2.

Цей стандарт містить положення, необхідні для класифікації, в яких використовують систему, засновану на границі плинності і середній роботі удару наплавленого металу шва 47 Дж, або систему, засновану на тимчасовому опорі і середній роботі удару наплавленого металу шва 27 Дж.

1) Згідно з цим стандартом підпункти і таблиці, номери яких закінчуються літерою «А», застосовні тільки до покритих електродів, які класифікують за системою, яка базується на границі плинності і середній роботі удару наплавленого металу 47 Дж.

2) Згідно з цим стандартом підпункти і таблиці, номери яких закінчуються літерою «В», застосовні тільки до покритих електродів, які класифікують за системою, яка базується на мінімальному тимчасовому опорі розриванню і середній роботі удару наплавленого металу 27 Дж.

3) Підпункти і таблиці, номери яких не мають літерних закінчень «А» або «В», застосовні до всіх покритих електродів, що класифікують відповідно до цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 31-0:1992 Quantities and units. Part 0: General principles

ISO 544 Welding consumables. Technical delivery conditions for welding filler metals. Type of product, dimensions, tolerances and marking

ISO 2401 Covered electrodes. Determination of efficiency, metal recovery and deposition coefficient

ISO 2560 Welding consumables. Covered electrodes for manual metal arc welding of non alloy and fine grain steels. Classification

ISO 3690 Welding and allied processes. Detemination of hydrogen content in ferritic steel arc weld metal

ISO 6847 Welding consumables. Deposition of a weld metal pad for chemical analysis

ISO 6947 (Corrected and reprinted 1993-05-01 or later) Welds. Working positions – Definitions of angles of slope and rotation

ISO 13916 Welding. Guidance on the measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat mainterance temperature during welding

ISO 14344 Welding and allied processes. Flux and gas shielded electrical welding processes. Procurement guidelines for consumables

ISO 15792-1 Welding consumables. Test methods. Part 1: Test methods for all-weld metal test speciment in steel, nickel and nickel alloys

ISO 15792-3 Welding consumables. Test methods. Part 3: Classification testing of positional capacity and root penetration of welding consumables in a fillet weld.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 544 Матеріали зварювальні. Технічні умови постачання зварювальних присадних матеріалів. Тип продукції, розміри, допуски та маркування

ISO 2401 Електроди покриті. Визначення продуктивності, переходу металу і коефіцієнта наплавлення

ISO 2560 Матеріали зварювальні. Покриті електроди для дугового зварювання нелегованих і дрібнозернистих сталей. Класифікація

ISO 3690 Зварювання і споріднені процеси. Визначання вмісту водню у феритних сталях під час дугового зварювання плавким електродом

ISO 6847 Матеріали зварювальні. Наплавлення валика металу шва для хімічного аналізування

ISO 6947 Зварні шви. Положення зварювання. Визначення кутів нахилу і повороту

ISO 13916 Зварювання. Настанови щодо вимірювання температури попереднього підігріву, температури між проходами і температури супутнього підігріву

ISO 14344 Зварювання і споріднені процеси. Флюс і захисний газ для електричних способів зварювання. Настанови щодо постачання матеріалів

ISО 15792-1 Матеріали зварювальні. Методи випробування. Частина 1. Методи випробування зразків наплавленого металу із сталі, нікелю і нікелевих сплавів

ISO 15792-3 Матеріали зварювальні. Методи випробування. Частина 3. Класифікаційні випробування просторових положень зварювання і глибини проплавлення крайок зварювальними матеріалами при зварюванні кутового шва.

3 КЛАСИФІКАЦІЯ

Класифікаційні познаки базуються на двох підходах: за показниками міцністних та ударних характеристик металу, наплавленого певним електродом. Обидва підходи до познаки містять додаткові познаки для деяких інших класифікаційних вимог, але не всіх, як буде описано в наступних розділах. У більшості випадків певну комерційну продукцію можна класифікувати за двома системами. В цьому випадку для класифікаційного позначення можна використовувати будь-який з підходів або обидва підходи.

Класифікація базується на використанні електрода діаметром 4,0 мм, окрім визначення символу положення зварювання, який базується на вимогах ISO 15792-3.

3.1А Класифікація за границею плинності і роботою удару 47 Дж

Класифікація розподілена на 9 частин:

1) перша частина встановлює символ, який визначає тип продукції/процесу зварювання, що ідентифікують;

2) друга частина встановлює символ, який визначає границю плинності і відносне видовження наплавленого металу (див. таблицю 1А);

3) третя частина встановлює символ, який визначає ударні властивості наплавленого металу (див. таблицю 2А);

4) четверта частина встановлює символ, який визначає хімічний склад наплавленого металу (див. таблицю 3А);

5) п’ята частина встановлює символ, який визначає тип покриву електрода (див. таблицю 4.5А);

6) шоста частина встановлює символ, який визначає умови термооброблення після зварювання в разі її застосування (див. таблицю 4.6А);

7) сьома частина встановлює символ, який визначає номінальну продуктивність електрода і тип струму (див. таблицю 5А);

8) восьма частина встановлює символ, який вказує положення зварювання (див. таблицю 6);

9) дев’ята частина встановлює символ, який визначає вміст водню у шві наплавленого металу (див. таблицю 7).

3.1В Класифікація за тимчасовим опором розриванню і роботою удару 27 Дж

Класифікація розподілена на 7 частин:

1) перша частина встановлює символ, який визначає тип продукції/процесу зварювання, що ідентифікують;

2) друга частина встановлює символ, який визначає тимчасовий опір металу шва (див. таблицю 1В);

3) третя частина встановлює символ, який визначає тип покриву електрода, тип струму і положення зварювання (див. таблицю 4В);

4) четверта частина встановлює символ, який визначає хімічний склад наплавленого металу шва (див. таблицю ЗВ);

5) п’ята частина встановлює символ, який визначає умови термооброблення після зварювання, з урахуванням якого проводили випробовування наплавленого металу (див. таблицю 4.6В);

6) шоста частина встановлює символ, який вказує, що електрод задовольняє вимоги роботи удару 47 Дж за температури, яку, як правило, використовують за вимоги роботи удару 27 Дж;

7) сьома частина встановлює символ, який визначає вміст водню в наплавленому металі (див. таблицю 7).

В обох системах класифікування електрода має містити всі обов’язкові групи і може містити необов’язкові групи, як зазначено нижче.

3.2А Обов’язкова і необов’язкова групи в класифікації за границею плинності і роботою удару 47 Дж

a) Обов’язкова група

Ця група містить символи типу продукції, границю плинності і видовження, ударних властивостей, хімічного складу і типу покриву електрода, тобто символи, визначені в 4.1, 4.2А, 4.3А, 4.4А і 4.5А.

b) Необов’язкова група

Ця група містить символи термооброблення після зварювання, переходу електродного металу в зварний шов, тип струму, положень зварювання, для яких застосовний електрод, символ вмісту водню, тобто символи, визначені в 4.6А, 4.7А, 4.8А і 4.9.

3.2В Обов’язкова і необов’язкова групи в класифікації за тимчасовим опором розриванню і роботою удару 27 Дж

a) Обов’язкова група

Ця група містить символи типу продукції, тимчасового опору розриванню, типу покриву (який охоплює тип струму, положення зварювання), хімічного складу і умов термооброблення, тобто символи, визначені в 4.1, 4.2В, 4.4В, 4.5В і 4.6В.

b) Необов’язкова група

Ця група містить символ для необов’язкового додаткового позначення роботи удару 47 Дж, тобто символ, визначений в 4.3В; і символ вмісту водню, тобто символ, визначений в 4.9.

Повна познака (див. розділ 10) має бути на пакованні, а також в документації виробника і технічних умовах. На рис. А.1 в Додатку А схематично зображено повне позначення електродів, класифікованих за границею плинності і роботою удару 47 Дж, система А. На рис. А.2 схематично зображено повне позначення електродів, класифікованих за тимчасовим опором розриванню і роботою удару 27 Дж, система В.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 EN 757 Welding consumables – Covered electrodes for manual metal arc welding of high strength steels – Classification (Матеріали зварювальні. Покриті електроди для ручного дугового зварювання високоміцних сталей).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com