Приказ от 28.07.1999 № 184/140 О внесении изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, утвержденных приказом Госстроя и Госнадзорохрантруда от 27.11.97 № 32/288

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20434 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 28.07.1999 № 184/140 О внесении изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, утвержденных приказом Госстроя и Госнадзорохрантруда от 27.11.97 № 32/288
Дата принятия28.07.1999
Дата отмены действия 01.01.2015
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа184/140
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Дополнительные данные Приказ отменен в связи с утратой силы приказом Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины и Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда от 27 ноября 1997 года № 32/288 согласно приказу Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 14 июля 2014 года № 193/507


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
      КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 184/140 від 28.07.99        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   31 серпня 1999 р.
                   за N 588/3881
 
 
  Про внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів,
  затверджених  наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці
           від 27.11.97 N 32/288
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
5 травня 1997 року N 409 >> ) "Про забезпечення надійності
й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" та
з метою удосконалення нормативних актів і усунення недоліків, що
були виявлені під час проведення робіт з паспортизації будівель і
споруд виробничого призначення, Н А К А З У Є М О:
   1. Внести зміни і доповнення до нормативно-правових актів,
затверджених  наказом  Держбуду  та Держнаглядохоронпраці від
27.11.97 N 32/288:
   1.1. Внести зміни і доповнення до Правил обстежень, оцінки
технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд
(додаються).
   1.2. Внести зміни і доповнення до Положення про безпечну та
надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд
(додаються).
   1.3. Внести  зміни  і  доповнення  до  Положення  про
спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації
існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й
безпечної експлуатації (додаються).
   1.4. Внести зміни і доповнення до Положення про головну
організацію з координації дій, підготовки нормативних документів і
з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою
забезпечення  їх  надійності  й  безпечної  експлуатації
(додаються.
   1.5. Внести зміни і доповнення до Структури реєстру аварійно
небезпечних  виробничих  будівель  і  споруд  (додаються
.
   2. Начальнику  управління  по  нагляду  в  металургійній
промисловості,  енергетиці,  будівництві  та  котлонагляду
Держнаглядохоронпраці  Андреєву  С.А. та начальнику Державної
архітектурно-будівельної інспекції Держбуду Папці В.В.:
   2.1. Подати зміни і доповнення до нормативних актів до
Мін'юсту України на державну реєстрацію.
   2.2. Довести зміни і доповнення до нормативних актів до
відома зацікавлених юридичних і фізичних осіб.
   2.3. Вжити заходів щодо вивчення зазначених змін і доповнень
державними інспекторами Держнаглядохоронпраці та іншими посадовими
особами Держбуду і Держнаглядохоронпраці.
   3. Контроль  за  виконанням  даного  наказу покласти на
заступника Голови Держбуду Онищука Г.І. та заступника Голови
Держнаглядохоронпраці Іванченка В.І.
 
 Голова Державного Комітету
 будівництва, архітектури та
 житлової політики України               В.М.Гусаков
 
 Голова Комітету по нагляду
 за охороною праці України               С.П.Ткачук
                         Затверджено
                       Наказ Держбуду та
                       Держнаглядохоронпраці
                       28.07.99 N 184/140
            Зміни і доповнення
     до Правил обстежень, оцінки технічного стану та
      паспортизації виробничих будівель і споруд
   1. Абзац 1 пункту 1.5 викласти в такій редакції:
   "1.5. Роботи з обстеження для паспортизації будівель (споруд)
повинні виконуватись спеціалізованими організаціями з проведення
обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою
забезпечення їх надійності і безпечної експлуатації (далі -
спеціалізована організація). Спеціалізована організація -  це
організація, яка має ліцензію Держбуду України на виконання робіт
з обстеження за кодами - 5.02.01 (огляд і оцінка технічного стану
будівельних конструкцій будівель та споруд та їх захисту) та
5.02.02 (обстеження, випробування, діагностика  і  оцінювання
технічного  стану будівельних конструкцій та їх захисту) за
Кодифікатором видів робіт у проектуванні та будівництві, що
підлягають ліцензуванню, затвердженим та введеним в дію наказом
Держкоммістобудування України від 19.07.95 N 148 з 1.10.95 - із
зазначенням у додатку до ліцензії тих типів будівель (споруд) та
їх конструкцій, які ця організація може обстежувати, та яка
відповідає вимогам, що викладені в Положенні про спеціалізовані
організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих
будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної
експлуатації,   затвердженому   наказом   Держбуду   та
Держнаглядохоронпраці від 27.11.97 N 32/288 ( 0425-98 )
та зареєстрованому в Мін'юсті України 06.07.98 за N 425/2865. Цей
порядок розповсюджується також на ті організації, які залучаються
до виконання робіт на субпідрядних засадах, у тому числі - до
виконання  спеціальних  обстежень  (вишукування,  дослідження,
випробування та ін.)".
   2. В абзаці 1 пункту 1.9 - слова "як правило" вилучити.
   3. Розділ 2 "Терміни та визначення" доповнити визначенням:
   "Паспортизація технічного  стану  будівлі (споруди) - це
обстеження, діагностика і оцінювання технічного стану об'єкта
Спеціалізованою організацією та визначення на цій основі категорії
його технічного стану з подальшим складанням Паспорта технічного
стану будівлі (споруди)".
   4. Абзац 3 пункту 3.12 викласти в такій редакції:
   "Рішення про поновлення експлуатації таких будівель (споруд)
або  їх  частин  приймаються  представниками  територіального
управління  Держнаглядохоронпраці після виконання відповідного
ремонту (реконструкції) та додаткового обстеження цих об'єктів, за
складеним актом поновлення експлуатації об'єкта зі внесенням
відповідних записів у Паспорт будівлі (споруди)".
   5. Абзац 2 пункту 4 додатка 1 доповнити підпунктом 12 такого
змісту:
   "(8) Вугільна, гірничодобувна промисловість, добування та
переробка торфу, сапропелю."
   6. З абзацу 3 пункту 4 додатка 1 підпункт 1 "(8) Вугільна,
гірничодобувна промисловість, добування та  переробка  торфу,
сапропелю." - виключити.
   Відповідно, вважати підпункти 2 - 10 абзацу 3 підпунктами 1 -
9 того ж абзацу.
   7. З додатку 2 "Паспорт технічного стану будівлі
(споруди)"   підпис  представника  територіального  органу
Держнаглядохоронпраці та посилання на нього в пунктах 1.5.5 та
1.5.9 виключити.
 
 Начальник Державної архітектурно-
 будівельної інспекції України              В.В.Папка
 
 Начальник управління по нагляду в
 металургійній промисловості,
 енергетиці, будівництві та
 котлонагляду Держнаглядохоронпраці          С.А.Андреєв

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ